Ord som slutter på I - ordspill.com

Ord som slutter på I

Leter du etter ord som slutter på I i Scrabble? Vi fant 300 ord som slutter på I:


2-bokstavsord

5p.
BI
5p.
PI
5p.
VI
4p.
HI
3p.
GI
3p.
KI
3p.
MI
3p.
OI
2p.
AI
2p.
DI
2p.
EI
2p.
LI
2p.
NI
2p.
RI
2p.
SI
2p.
TI
1p.
QI

3-bokstavsord

8p.
HUI
8p.
HVI
8p.
PHI
7p.
BOI
7p.
FUI
7p.
KUI
7p.
KVI
7p.
OBI
6p.
BAI
6p.
BLI
6p.
HOI
6p.
JEI
6p.
KHI
6p.
PAI
6p.
PLI
6p.
PSI
6p.
SVI
6p.
TUI
6p.
TVI
6p.
URI
6p.
UTI
6p.
VAI
6p.
VEI
6p.
VRI
5p.
HAI
5p.
HEI
5p.
KOI
4p.
FEI
4p.
FLI
4p.
FRI
4p.
GLI
4p.
GNI
4p.
KAI
4p.
KEI
4p.
KLI
4p.
KRI
4p.
KSI
4p.
MAI
4p.
MEI
4p.
SKI
4p.
SMI
3p.
ALI
3p.
LAI
3p.
LEI
3p.
NAI
3p.
NEI
3p.
RAI
3p.
REI
3p.
SAI
3p.
SEI
3p.
SLI
3p.
STI
3p.
TAI
3p.
TEI
3p.
TRI

4-bokstavsord

15p.
CHAI
14p.
LOCI
13p.
ACTI
13p.
CEDI
12p.
KIWI
12p.
WIKI
11p.
OPPI
11p.
PUMI
11p.
WADI
11p.
YOGI
10p.
GÆLI
10p.
HOPI
10p.
JULI
10p.
JUNI
10p.
MÆDI
10p.
PULI
10p.
RUPI
10p.
TUPI
10p.
UVEI
9p.
FOBI
9p.
GOPI
9p.
HURI
9p.
KOPI
9p.
TYRI
9p.
YETI
8p.
AVGI
8p.
BAKI
8p.
BEGI
8p.
GURI
8p.
HIHI
8p.
HOKI
8p.
KEPI
8p.
KIVI
8p.
KJEI
8p.
KULI
8p.
MUDI
8p.
OHOI
8p.
SUFI
8p.
UFRI
8p.
UGLI
8p.
UTGI
8p.
ØRTI
7p.
AVSI
7p.
BANI
7p.
BLEI
7p.
BREI
7p.
ETUI
7p.
HOLI
7p.
KOMI
7p.
LUDI
7p.
OMGI
7p.
PALI
7p.
PARI
7p.
PLEI
7p.
PRAI
7p.
SPRI
7p.
SVAI
7p.
SVEI
7p.
TIPI
7p.
UTSI
7p.
VARI
7p.
VREI
7p.
ÅRTI
7p.
ÅSLI
7p.
ÅTTI
6p.
AMFI
6p.
FEMI
6p.
HERI
6p.
KAKI
6p.
MAGI
6p.
MAKI
6p.
MODI
6p.
THAI
6p.
ZUNI
5p.
ALGI
5p.
ALOI
5p.
ANGI
5p.
DEMI
5p.
GENI
5p.
GLEI
5p.
GNEI
5p.
GREI
5p.
KADI
5p.
KALI
5p.
KLEI
5p.
LORI
5p.
LOTI
5p.
MANI
5p.
MIDI
5p.
MINI
5p.
NORI
5p.
RAKI
5p.
RAMI
5p.
REGI
5p.
SEMI
5p.
SKAI
5p.
SKEI
5p.
SKLI
5p.
SKRI
5p.
SOLI
4p.
ANTI
4p.
ATTI
4p.
DARI
4p.
DERI
4p.
DREI
4p.
INNI
4p.
LARI
4p.
NEDI
4p.
SARI
4p.
SNEI
4p.
STRI
3p.
DIXI
3p.
NAZI
3p.
TAXI

5-bokstavsord

16p.
CORGI
16p.
PYURI
14p.
BUVEI
14p.
KLYVI
13p.
ATYPI
13p.
BUEHI
12p.
LØVLI
11p.
ABULI
11p.
ATYMI
11p.
AVSVI
11p.
AVVEI
11p.
HVORI
11p.
MYSLI
11p.
PUTTI
11p.
UTVEI
11p.
ÅRVEI
10p.
AFOBI
10p.
BAHAI
10p.
EMOJI
10p.
FORBI
10p.
FUNGI
10p.
FØRTI
10p.
LOVGI
10p.
LØSGI
10p.
OKAPI
10p.
OMVEI
10p.
SPAHI
10p.
SYTTI
10p.
UMAMI
9p.
ABAKI
9p.
AGUTI
9p.
AVFEI
9p.
FEVEI
9p.
GJETI
9p.
HOLOI
9p.
KANJI
9p.
KUSTI
9p.
LOSJI
9p.
LØSSI
9p.
PONNI
9p.
RØSTI
9p.
SHOGI
9p.
TEMPI
9p.
UGALI
9p.
UGREI
9p.
UREMI
9p.
UTFRI
9p.
UTMAI
9p.
ØRLEI
8p.
ALIBI
8p.
APATI
8p.
APERI
8p.
AVLEI
8p.
BASSI
8p.
BINDI
8p.
BINEI
8p.
ESPRI
8p.
INNVI
8p.
ISVEI
8p.
MAHDI
8p.
NOMOI
8p.
PARTI
8p.
PLETI
8p.
REPLI
8p.
SUNNI
8p.
TUTSI
8p.
UNNSI
8p.
UTLEI
8p.
VERDI
7p.
AFAGI
7p.
AKOLI
7p.
ALOGI
7p.
FORDI
7p.
FORTI
7p.
FRAMI
7p.
FRIGI
7p.
GONDI
7p.
HEITI
7p.
KONTI
7p.
MAORI
7p.
MARKI
7p.
MOTSI
7p.
MOTTI
7p.
SAKGI
7p.
STOMI
6p.
ANEMI
6p.
ATONI
6p.
ELEGI
6p.
ELEMI
6p.
EMESI
6p.
FANTI
6p.
FARSI
6p.
FEERI
6p.
FRASI
6p.
GALEI
6p.
GARNI
6p.
INNGI
6p.
IRONI
6p.
KARRI
6p.
KRETI
6p.
ONANI
6p.
REIKI
6p.
SKREI
6p.
SORTI
6p.
TEORI
6p.
TODDI
5p.
ALALI
5p.
IATRI
5p.
ISLEI
5p.
NITTI
5p.
SERAI
5p.
SINDI
5p.
STREI
5p.
TILSI

Dagens ord er

AFFRIKERE. Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 14 poeng i Wordfeud.