Ord som slutter på R - ordspill.com

Ord som slutter på R

Leter du etter ord som slutter på R i Scrabble? Vi fant 300 ord som slutter på R:


2-bokstavsord

7p.
YR
7p.
ÆR
6p.
ØR
5p.
UR
5p.
ÅR
3p.
OR
2p.
AR
2p.
ER
2p.
IR

3-bokstavsord

13p.
COR
12p.
ØYR
11p.
BYR
11p.
BÆR
11p.
PYR
11p.
VÆR
10p.
BØR
10p.
HYR
10p.
HÆR
10p.
VØR
9p.
BUR
9p.
BÅR
9p.
FYR
9p.
HØR
9p.
JUR
9p.
KYR
9p.
MYR
9p.
PUR
9p.
UÅR
9p.
VÅR
8p.
DYR
8p.
FØR
8p.
HÅR
8p.
LYR
8p.
LÆR
8p.
MØR
8p.
NÆR
8p.
RYR
8p.
RÆR
8p.
SYR
8p.
SÆR
8p.
TYR
8p.
TÆR
8p.
YTR
7p.
BOR
7p.
DØR
7p.
FUR
7p.
FÅR
7p.
GUR
7p.
GÅR
7p.
KUR
7p.
KÅR
7p.
LØR
7p.
MUR
7p.
MÅR
7p.
NØR
7p.
OVR
7p.
RØR
7p.
SØR
7p.
TØR
7p.
VOR
7p.
ÅGR
6p.
AUR
6p.
BAR
6p.
BER
6p.
BRR
6p.
DUR
6p.
DÅR
6p.
HOR
6p.
IVR
6p.
JAR
6p.
JER
6p.
LUR
6p.
LÅR
6p.
NÅR
6p.
PAR
6p.
PER
6p.
PIR
6p.
RUR
6p.
RÅR
6p.
SUR
6p.
SÅR
6p.
TUR
6p.
TÅR
6p.
UER
6p.
VAR
6p.
VIR
6p.
ÅDR
6p.
ÅER
5p.
FOR
5p.
HAR
5p.
HER
5p.
HIR
5p.
KOR
5p.
MOR
5p.
OFR
4p.
DOR
4p.
FAR
4p.
FIR
4p.
GAR
4p.
GIR
4p.
KAR
4p.
KIR
4p.
MAR
4p.
MER
4p.
MIR
4p.
NOR
4p.
OTR
4p.
ROR
4p.
TOR
3p.
AIR
3p.
ARR
3p.
DER
3p.
EER
3p.
EIR
3p.
IRR
3p.
LAR
3p.
LER
3p.
LIR
3p.
RAR
3p.
RER
3p.
RIR
3p.
SAR
3p.
SER
3p.
SIR
3p.
TAR
3p.
TER
3p.
TIR

4-bokstavsord

17p.
COVR
15p.
UVÆR
13p.
FJÆR
13p.
KJÆR
12p.
BRYR
12p.
BØKR
12p.
KJØR
12p.
TJÆR
12p.
TVÆR
12p.
ÆVER
11p.
BJOR
11p.
BLØR
11p.
EWER
11p.
GJUR
11p.
HØKR
11p.
JOUR
11p.
SPØR
10p.
BLÅR
10p.
FLÆR
10p.
FYER
10p.
GRYR
10p.
HUKR
10p.
HØER
10p.
KLÆR
10p.
KNYR
10p.
KRÆR
10p.
LÆGR
10p.
PEPR
10p.
PURR
10p.
SKYR
10p.
SPÅR
10p.
UTUR
10p.
VÅER
9p.
HVER
9p.
IFØR
9p.
ISÆR
9p.
KNØR
9p.
KØER
9p.
NYER
9p.
ODØR
9p.
TRÆR
9p.
TYER
9p.
TØMR
9p.
YLER
9p.
YTER
9p.
ÆSER
9p.
ØKER
8p.
ABOR
8p.
BROR
8p.
FAUR
8p.
FLÅR
8p.
KAUR
8p.
KIPR
8p.
KUER
8p.
KVAR
8p.
KVIR
8p.
MULR
8p.
MURR
8p.
OVER
8p.
POER
8p.
RØER
8p.
SLØR
8p.
SPOR
8p.
STØR
8p.
SUKR
8p.
SVOR
8p.
TRØR
8p.
ÅFAR
8p.
ÅMER
7p.
APER
7p.
ASUR
7p.
AUER
7p.
AVER
7p.
BEDR
7p.
BIRR
7p.
BLAR
7p.
BLER
7p.
BRRR
7p.
DUER
7p.
EVER
7p.
HAMR
7p.
KOKR
7p.
LEVR
7p.
LUTR
7p.
PAIR
7p.
PIER
7p.
PIRR
7p.
RUER
7p.
RÅER
7p.
SIPR
7p.
SPAR
7p.
SPIR
7p.
SUER
7p.
SULR
7p.
SURR
7p.
SUTR
7p.
SVIR
7p.
TIÅR
7p.
TUER
7p.
VITR
7p.
ÅRER
6p.
AMOR
6p.
EFOR
6p.
FLOR
6p.
GLOR
6p.
HARR
6p.
HEDR
6p.
HIER
6p.
KIKR
6p.
KROR
6p.
MIMR
6p.
MOER
6p.
MORR
5p.
AGAR
5p.
AKER
5p.
AMER
5p.
ANKR
5p.
DEMR
5p.
EMIR
5p.
ERGR
5p.
FAER
5p.
FAIR
5p.
FEER
5p.
FLER
5p.
FLIR
5p.
GEIR
5p.
GIDR
5p.
GITR
5p.
GLAR
5p.
GLIR
5p.
KAER
5p.
KARR
5p.
KRER
5p.
KRIR
5p.
LEKR
5p.
LOER
5p.
MAAR
5p.
MERR
5p.
ODER
5p.
ORDR
5p.
SIKR
5p.
SNOR
5p.
SOER
5p.
TORR
4p.
ALDR
4p.
ALER
4p.
ANER
4p.
ARER
4p.
ASER
4p.
DARR
4p.
DIER
4p.
DIRR
4p.
DRAR
4p.
ELER
4p.
ENDR
4p.
IDER
4p.
ILER
4p.
IRER
4p.
ISER
4p.
LEIR
4p.
LIER
4p.
NATR
4p.
NEER
4p.
NIER
4p.
REIR
4p.
RIER
4p.
SEER
4p.
SEIR
4p.
SIER
4p.
TEER
4p.
TIER
4p.
TILR
4p.
TIRR

Dagens ord er

AEROFONEN. Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 14 poeng i Wordfeud.