Ord med IMI i Scrabble - ordspill.com

Ord med IMI i Scrabble

Leter du etter ord med IMI i Scrabble? Vi fant 279 ord som inneholder ordet IMI i Scrabble.


5-bokstavsord

6p.
LIMIT
6p.
TIMID
6p.
TIMIL

6-bokstavsord

13p.
BULIMI
11p.
VIMING
10p.
MIMIKK
10p.
SURIMI
9p.
KIMING
9p.
MIMING
9p.
MIMISK
8p.
EIMING
8p.
LIMING
8p.
RIMING
8p.
TIMING
7p.
IMITER
7p.
LIMITA
7p.
SIMILI
7p.
TIMIAN
7p.
TIMIDE
7p.
TIMILA

7-bokstavsord

15p.
MIMIKRY
12p.
LIMITUM
12p.
PRIMING
12p.
SVIMING
12p.
VIMINGA
10p.
GEIMING
10p.
GRIMING
10p.
KIMINGA
10p.
MIMIKER
10p.
MIMINGA
10p.
MIMISKE
10p.
SASHIMI
9p.
EIMINGA
9p.
LIMINGA
9p.
RIMINGA
9p.
SIMILOR
9p.
SLIMING
9p.
STIMING
9p.
TIMINGA
8p.
IMITERE
8p.
IMITERT
8p.
LIMINAL
8p.
LIMITEN
8p.
LIMITER
8p.
SIMILIA
8p.
TIMILEN

8-bokstavsord

17p.
SKIMILJØ
16p.
BULIMISK
16p.
PÅLIMING
15p.
BULIMIEN
15p.
BULIMIER
15p.
PRIMITIV
13p.
DIMISJON
13p.
OPTIMIST
13p.
PIMIENTO
13p.
PRIMINGA
13p.
SVIMINGA
13p.
VIMINGEN
13p.
VIMINGER
12p.
MIMIKKEN
12p.
MIMIKKER
12p.
SURIMIEN
12p.
SURIMIER
11p.
GEIMINGA
11p.
GRIMINGA
11p.
KIMINGEN
11p.
KIMINGER
11p.
MIMIKERE
11p.
MIMINGEN
11p.
MIMINGER
10p.
ANIMISME
10p.
EIMINGEN
10p.
EIMINGER
10p.
IMITATOR
10p.
KRIMINAL
10p.
LIMINGEN
10p.
LIMINGER
10p.
RIMINGEN
10p.
RIMINGER
10p.
SIMILORA
10p.
SLIMINGA
10p.
STIMINGA
10p.
TIMINGEN
10p.
TIMINGER
9p.
DIMITTER
9p.
ELIMINER
9p.
IMITERER
9p.
IMITERES
9p.
IMITERTE
9p.
LIMINALE
9p.
LIMINALT
9p.
LIMITENE
9p.
LIMITERE
9p.
LIMITERT
9p.
SIMILIER
9p.
SIMILIET
9p.
TIMIANEN
9p.
TIMIANER
9p.
TIMILENE

9-bokstavsord

19p.
CENTESIMI
18p.
OPPLIMING
18p.
SKIMILJØA
17p.
BESVIMING
17p.
BULIMIKER
17p.
BULIMISKE
17p.
MIMIKRYEN
17p.
PÅLIMINGA
16p.
BULIMIENE
16p.
DIMINUTIV
16p.
PRIMITIVE
16p.
PRIMITIVT
15p.
OPTIMISME
14p.
FRIMINUTT
14p.
IMITASJON
14p.
LIMITUMET
14p.
PRIMINGEN
14p.
PRIMINGER
14p.
SVIMINGEN
14p.
SVIMINGER
14p.
VIMINGENE
13p.
MIMIKKENE
13p.
PESSIMIST
13p.
SURIMIENE
12p.
FAKSIMILA
12p.
FAKSIMILE
12p.
GEIMINGEN
12p.
GRIMINGEN
12p.
GRIMINGER
12p.
KIMINGENE
12p.
MIMIKEREN
12p.
MIMIKERNE
12p.
MIMINGENE
12p.
SASHIMIEN
12p.
SASHIMIER
11p.
ANIMISMEN
11p.
ANIMISMER
11p.
EIMINGENE
11p.
IMITERING
11p.
KRIMINALE
11p.
KRIMINALT
11p.
KRIMINELL
11p.
KRIMINELT
11p.
LIMINGENE
11p.
RIMINGENE
11p.
SIMILORET
11p.
SLIMINGEN
11p.
SLIMINGER
11p.
STIMINGEN
11p.
STIMINGER
11p.
TIMINGENE
10p.
ASSIMILER
10p.
DIMITTERE
10p.
DIMITTERT
10p.
ELIMINERE
10p.
ELIMINERT
10p.
INTIMIDER
10p.
INTIMISER
10p.
INTIMITET
10p.
LIMITAENE
10p.
LIMITERES
10p.
LIMITERTE
10p.
SIMILIENE
10p.
TIMIANENE

10-bokstavsord

21p.
PARTIMILJØ
19p.
OPPLIMINGA
19p.
PRELIMINÆR
19p.
SKIMILJØER
19p.
SKIMILJØET
18p.
BESVIMINGA
18p.
BULIMIKERE
18p.
PÅLIMINGEN
18p.
PÅLIMINGER
17p.
DIMINUTIVA
17p.
DIMINUTIVE
17p.
DIMINUTIVT
17p.
SUBLIMITET
16p.
MUSLIMISME
16p.
OPTIMISMEN
16p.
OPTIMISMER
15p.
DIMINUENDO
15p.
DIMISJONEN
15p.
DIMISJONER
15p.
FRIMINUTTA
15p.
KRIMINOLOG
15p.
OPTIMISTEN
15p.
OPTIMISTER
15p.
PESSIMISME
15p.
PIMIENTOEN
15p.
PIMIENTOER
15p.
PRIMINGENE
15p.
SVIMINGENE
13p.
FAKSIMILEN
13p.
FAKSIMILER
13p.
FAKSIMILET
13p.
GRIMINGENE
13p.
SASHIMIENE
12p.
ANIMISMENE
12p.
ANIMISTISK
12p.
ELIMINATOR
12p.
IMITATOREN
12p.
IMITATORER
12p.
IMITERINGA
12p.
INKRIMINER
12p.
KRIMINALEN
12p.
KRIMINALER
12p.
KRIMINELLE
12p.
LIMITERING
12p.
SIMILORENE
12p.
SLIMINGENE
12p.
STIMINGENE
11p.
ASSIMILERE
11p.
ASSIMILERT
11p.
DIMITTERER
11p.
DIMITTERES
11p.
DIMITTERTE
11p.
DISSIMILER
11p.
ELIMINERER
11p.
ELIMINERES
11p.
ELIMINERTE
11p.
IMIDLERTID
11p.
IMITERENDE
11p.
INTIMIDERE
11p.
INTIMIDERT
11p.
INTIMISERE
11p.
INTIMISERT

11-bokstavsord

22p.
PARTIMILJØA
20p.
OPPLIMINGER
20p.
PRELIMINÆRE
20p.
SKIMILJØENE
19p.
BESVIMINGEN
19p.
BESVIMINGER
19p.
BULIMIKEREN
19p.
BULIMIKERNE
19p.
PÅLIMINGENE
18p.
DIMINUTIVEN
18p.
DIMINUTIVER
18p.
DIMINUTIVET
18p.
KRIMINALBOK
18p.
PRIMITIVIST
17p.
KRIMINALLOV
17p.
MUSLIMISMEN
17p.
OPTIMISTISK
17p.
SOROPTIMIST
16p.
DIMINUENDOA
16p.
DIMISJONENE
16p.
DIMISJONERE
16p.
DIMISJONERT
16p.
ELIMINASJON
16p.
FRIMINUTTER
16p.
FRIMINUTTET
16p.
IMITASJONER
16p.
PESSIMISMEN
15p.
PESSIMISTEN
15p.
TIMINUTTERS
14p.
FAKSIMILENE
14p.
FAKSIMILERE
14p.
FAKSIMILERT
14p.
KRIMINALSAK
13p.
ANIMISTISKE
13p.
DIMITTERING
13p.
DISKRIMINER
13p.
ELIMINERING
13p.
IMITERINGER
13p.
INKRIMINERE
13p.
INKRIMINERT
13p.
KRIMINALIST
13p.
LEGITIMITET
12p.
ASSIMILERER
12p.
ASSIMILERTE
12p.
DISSIMILERE
12p.
DISSIMILERT
12p.
INTIMIDERER
12p.
INTIMIDERES
12p.
INTIMIDERTE
12p.
INTIMISERER
12p.
INTIMISERES
12p.
INTIMISERTE
12p.
INTIMITETER
12p.
LIMITERENDE

Dagens ord er

FRAMTIDENE (subst). Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 13 poeng i Wordfeud.