Ord med IMI i Scrabble - ordspill.com

Ord med IMI i Scrabble

Leter du etter ord med IMI i Scrabble? Vi fant 300 ord som inneholder ordet IMI i Scrabble.


4-bokstavsord

5p.
IMID
5p.
IMIN

5-bokstavsord

6p.
IMIDA
6p.
IMINA
6p.
LIMIT
6p.
TIMID
6p.
TIMIL

6-bokstavsord

13p.
BULIMI
11p.
VIMING
10p.
SURIMI
9p.
KIMING
8p.
EIMING
8p.
LIMING
8p.
RIMING
8p.
TIMING
7p.
IMIDER
7p.
IMIDET
7p.
IMINER
7p.
IMINET
7p.
IMITAT
7p.
IMITER
7p.
LIMITA
7p.
SIMILE
7p.
SIMILI
7p.
TIMIAN
7p.
TIMIDE
7p.
TIMILA

7-bokstavsord

12p.
PRIMING
12p.
SVIMING
12p.
VIMINGA
11p.
HEIMING
10p.
GEIMING
10p.
GLIMING
10p.
GRIMING
10p.
KIMINGA
10p.
SASHIMI
9p.
EIMINGA
9p.
LIMINGA
9p.
REIMING
9p.
RIMINGA
9p.
SIMILOR
9p.
SLIMING
9p.
STIMING
9p.
TAIMING
9p.
TIMINGA
8p.
IMIDENE
8p.
IMINENE
8p.
IMITATA
8p.
IMITERE
8p.
IMITERT
8p.
LIMINAL
8p.
LIMITED
8p.
LIMITEN
8p.
LIMITER
8p.
SIMILEN
8p.
SIMILER
8p.
SIMILIA
8p.
TIMILEN

8-bokstavsord

19p.
VEIMILJØ
17p.
SKIMILJØ
16p.
BULIMISK
16p.
PÅLIMING
15p.
BULIMIEN
15p.
BULIMIER
15p.
PRIMITIV
13p.
AVRIMING
13p.
DIMISJON
13p.
OPTIMIST
13p.
PIMIENTO
13p.
PRIMINGA
13p.
SVIMINGA
13p.
VIMINGEN
12p.
DIMINUER
12p.
HEIMINGA
12p.
IMITATIV
12p.
SURIMIEN
12p.
SURIMIER
11p.
ASKIMING
11p.
GEIMINGA
11p.
GLEIMING
11p.
GLIMINGA
11p.
GRIMINGA
11p.
KIMINGEN
11p.
KIMINGER
11p.
KLEIMING
10p.
DIMISSOR
10p.
EIMINGEN
10p.
IMITATOR
10p.
KRIMINAL
10p.
LIMINGEN
10p.
REIMINGA
10p.
RIMINGEN
10p.
SIMILORA
10p.
SLIMINGA
10p.
STIMINGA
10p.
TAIMINGA
10p.
TIMINGEN
9p.
DIMITTER
9p.
ELIMINER
9p.
IMIDAZOL
9p.
IMITATER
9p.
IMITATET
9p.
IMITERER
9p.
IMITERES
9p.
IMITERTE
9p.
LIMINALE
9p.
LIMINALT
9p.
LIMITENE
9p.
LIMITERE
9p.
LIMITERT
9p.
SIMILENE
9p.
SIMILIER
9p.
SIMILIET
9p.
TIMIANEN
9p.
TIMIANER
9p.
TIMILENE

9-bokstavsord

20p.
VEIMILJØA
19p.
CENTESIMI
18p.
OPPLIMING
18p.
SKIMILJØA
17p.
BESVIMING
17p.
BULIMIKER
17p.
BULIMISKE
17p.
PÅLIMINGA
16p.
BULIMIENE
16p.
DIMINUTIV
16p.
PRIMITIVA
16p.
PRIMITIVE
16p.
PRIMITIVT
14p.
AVRIMINGA
14p.
FRIMINUTT
14p.
IMITASJON
14p.
PRIMINGEN
14p.
SVIMINGEN
13p.
DIMINUERE
13p.
DIMINUERT
13p.
HEIMINGEN
13p.
IMITATIVE
13p.
IMITATIVT
13p.
LIMITATIV
13p.
PESSIMIST
13p.
SIMIENREV
13p.
SPESIMINA
13p.
SURIMIENE
13p.
ULIMITERT
12p.
FAKSIMILA
12p.
FAKSIMILE
12p.
GEIMINGEN
12p.
GLEIMINGA
12p.
GLIMINGEN
12p.
GRIMINGEN
12p.
KIMINGENE
12p.
KLEIMINGA
12p.
SASHIMIEN
12p.
SASHIMIER
11p.
IMITERING
11p.
KRIMINALE
11p.
KRIMINALT
11p.
KRIMINELL
11p.
KRIMINELT
11p.
REIMINGEN
11p.
SIMILORET
11p.
SLIMINGEN
11p.
STIMINGEN
11p.
TAIMINGEN
10p.
ASSIMILER
10p.
DIMITTEND
10p.
DIMITTERE
10p.
DIMITTERT
10p.
ELIMINERE
10p.
ELIMINERT
10p.
IMITATENE
10p.
INTIMIDER
10p.
INTIMISER
10p.
INTIMITET
10p.
LIMITAENE
10p.
LIMITERER
10p.
LIMITERES
10p.
LIMITERTE
10p.
SIMILIENE
10p.
TIMIANENE
10p.
TIMIDITET

10-bokstavsord

21p.
PARTIMILJØ
21p.
VEIMILJØER
21p.
VEIMILJØET
19p.
OPPLIMINGA
19p.
PRELIMINÆR
19p.
SKIMILJØER
19p.
SKIMILJØET
18p.
BESVIMINGA
18p.
BULIMIKERE
18p.
PÅLIMINGEN
18p.
PÅLIMINGER
17p.
DIMINUTIVA
17p.
DIMINUTIVE
17p.
DIMINUTIVT
17p.
PRIMITIVER
17p.
PRIMITIVET
17p.
SUBLIMITET
15p.
AVRIMINGEN
15p.
DIMINUENDO
15p.
DIMISJONEN
15p.
DIMISJONER
15p.
FRIMINUTTA
15p.
KRIMINOLOG
15p.
OPTIMISTEN
15p.
OPTIMISTER
15p.
PIMIENTOEN
15p.
PIMIENTOER
14p.
DIMINUERER
14p.
DIMINUERES
14p.
DIMINUERTE
14p.
FORSLIMING
14p.
LIMITATIVE
14p.
LIMITATIVT
14p.
ULIMITERTE
13p.
ASKIMINGEN
13p.
ASKIMINGER
13p.
FAKSIMILEN
13p.
FAKSIMILER
13p.
FAKSIMILET
13p.
GLEIMINGEN
13p.
KLEIMINGEN
13p.
SASHIMIENE
12p.
ANIMISTISK
12p.
DIMISSOREN
12p.
DIMISSORER
12p.
ELIMINATOR
12p.
IMITATOREN
12p.
IMITATORER
12p.
IMITERINGA
12p.
INKRIMINER
12p.
KRIMINALEN
12p.
KRIMINALER
12p.
KRIMINELLE
12p.
LIMITERING
12p.
SIMILORENE
11p.
ASSIMILERE
11p.
ASSIMILERT
11p.
DIMITTERER
11p.
DIMITTERES
11p.
DIMITTERTE
11p.
DISSIMILER
11p.
ELIMINERER
11p.
ELIMINERES
11p.
ELIMINERTE
11p.
IMIDAZOLEN
11p.
IMIDLERTID
11p.
IMITERENDE
11p.
INTIMIDERE
11p.
INTIMIDERT
11p.
INTIMISERE
11p.
INTIMISERT

11-bokstavsord

22p.
PARTIMILJØA
22p.
VEIMILJØENE
20p.
OPPLIMINGER
20p.
PRELIMINÆRE
20p.
SKIMILJØENE
19p.
BESVIMINGER
19p.
BULIMIKEREN
19p.
PÅLIMINGENE
18p.
DIMINUTIVEN
18p.
DIMINUTIVER
18p.
DIMINUTIVET
18p.
KRIMINALBOK
18p.
PRIMITIVENE
17p.
KRIMINALLOV
17p.
OPTIMISTISK
17p.
SOROPTIMIST
16p.
DIMISJONENE
16p.
DIMISJONERT
16p.
FRIMINUTTER
16p.
IMITASJONEN
16p.
KRIMINOLOGI
15p.
FORSLIMINGA
15p.
PESSIMISTEN
15p.
SIMIENREVEN
15p.
TIMINUTTERS
14p.
FAKSIMILENE
14p.
KRIMINALSAK
13p.
ANIMISTISKE
13p.
DIMISSORENE
13p.
DIMITTERING
13p.
DISKRIMINER
13p.
IMITATORENE
13p.
IMITERINGEN
13p.
INKRIMINERE
13p.
INKRIMINERT
13p.
KRIMINALIST
13p.
LIMITERINGA
12p.
ASSIMILERES
12p.
DIMITTENDER
12p.
DISSIMILERE
12p.
INTIMIDERES
12p.
INTIMIDERTE
12p.
INTIMISERER
12p.
INTIMISERES
12p.
INTIMITETEN
12p.
LIMITERENDE
12p.
TIMIDITETEN

Dagens ord er

ADUSER. Det gir deg 9 poeng i Scrabble og 9 poeng i Wordfeud.