Anagram av ØKSEHUGGENE i Scrabble - ordspill.com

Anagram av ØKSEHUGGENE i Scrabble

Det er 0 eksakte anagrammer av ØKSEHUGGENE og 227 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene ØKSEHUGGENE.


6-bokstavsord

13p.
HUGGES
13p.
ØKSEGG
12p.
HUGENE
12p.
HUKENE
12p.
HUSKEN
12p.
KUGGEN
12p.
SNØGGE
11p.
HUSENE
11p.
KNUGES
11p.
NUGGES
11p.
SNUGGE
11p.
SUGGEN
11p.
SØKENE
11p.
UGGENE
10p.
GEHENG
10p.
HEGGEN
10p.
KUSENE
10p.
SKUENE
10p.
SUGENE
9p.
HEGENE
9p.
HEGNES
9p.
HEKSEN
9p.
HENGES
9p.
KNEGGE
8p.
EGGENE
8p.
HESENE
8p.
KNEGES
7p.
ESKENE
7p.
GENESE
7p.
SEGENE

5-bokstavsord

15p.
HUSKØ
12p.
HUGGE
11p.
HUGEN
11p.
HUGES
11p.
HUKEN
11p.
HUKES
11p.
HUSKE
11p.
HØENE
11p.
HØNSE
11p.
SNØGG
10p.
GUSKE
10p.
HUENE
10p.
KNUGE
10p.
KØENE
10p.
NUGGE
10p.
NØKES
10p.
SNUGG
10p.
SUGGE
10p.
SØKEN
10p.
SØKNE
10p.
UGGEN
10p.
UGGES
10p.
ØKENE
10p.
ØKSEN
10p.
ØNSKE
9p.
GENUS
9p.
KNUSE
9p.
KUENE
9p.
KUSEN
9p.
NUSKE
9p.
SUGEN
9p.
SUGNE
9p.
UKENE
9p.
ØSENE
8p.
HEGEN
8p.
HEGNE
8p.
HEKSE
8p.
HENGE
8p.
KNEGG
8p.
SUENE
7p.
EGGEN
7p.
EGGES
7p.
HESEN
7p.
KNEGE
6p.
EGNES
6p.
ENSKE
6p.
ESKEN
6p.
KEENE
6p.
KNEES
6p.
SEGEN
6p.
SEGNE
6p.
SENKE
6p.
SNEKE

4-bokstavsord

11p.
HUGG
11p.
HØGE
10p.
HUGE
10p.
HUKE
10p.
HUSK
10p.
HØEN
10p.
HØNE
10p.
HØNS
10p.
KUGG
9p.
GUSK
9p.
HUEN
9p.
HUES
9p.
HUSE
9p.
KNUG
9p.
KNØE
9p.
KNØS
9p.
KUNG
9p.
KØEN
9p.
KØES
9p.
NUGG
9p.
NØKE
9p.
SUGG
9p.
SØKE
9p.
SØKN
9p.
UGGE
9p.
ØKES
9p.
ØKSE
9p.
ØNSK
8p.
GNUS
8p.
HEGG
8p.
KNUE
8p.
KNUS
8p.
KUEN
8p.
KUES
8p.
KUSE
8p.
NUSK
8p.
NØSE
8p.
SKUE
8p.
SNØE
8p.
SUGE
8p.
UGNE
8p.
UKEN
8p.
UNGE
8p.
ØNES
8p.
ØSEN
7p.
HEGN
7p.
HEKS
7p.
HENG
7p.
SNUE
7p.
SUEN
7p.
UENE
7p.
UENS
7p.
UNSE
6p.
EGGE
6p.
HESE
6p.
KNEG
5p.
EGEN
5p.
EGNE
5p.
EGSE
5p.
EKSE
5p.
ENGE
5p.
ENKE
5p.
ESKE
5p.
GENE
5p.
KEEN
5p.
KNEE
5p.
SEGE
5p.
SEGN
5p.
SENG
5p.
SENK
5p.
SNEK
4p.
EENE
4p.
ENES
4p.
ENSE
4p.
NESE
4p.
SENE

3-bokstavsord

10p.
HØG
9p.
HUG
9p.
HUK
9p.
HØN
9p.
UGH
8p.
HUE
8p.
HUN
8p.
HUS
8p.
KNØ
8p.
KØE
8p.
NØK
8p.
SØK
8p.
UGG
8p.
ØKE
8p.
ØKS
7p.
GNU
7p.
KUE
7p.
KUN
7p.
NØS
7p.
SKU
7p.
SNØ
7p.
SUG
7p.
UKE
7p.
UNG
7p.
ØNE
7p.
ØSE
6p.
HEG
6p.
SNU
6p.
UEN
5p.
EGG
5p.
HEN
5p.
HES
4p.
EGN
4p.
EGS
4p.
EKS
4p.
ENG
4p.
ESK
4p.
GEN
4p.
GES
4p.
KNE
4p.
NEK
4p.
SEG
3p.
EEN
3p.
ENE
3p.
ENS
3p.
ESE
3p.
NEE
3p.
NES
3p.
SEN

2-bokstavsord

8p.
8p.
ØH
7p.
HU
7p.
7p.
UH
7p.
ØK
6p.
GU
6p.
KU
6p.
6p.
ØN
6p.
ØS
5p.
NU
5p.
SU
4p.
EH
4p.
HE
2p.
EN
2p.
ES
2p.
NE
2p.
SE

Dagens ord er

JAPSEN (subst). Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 12 poeng i Wordfeud.