Anagram av ØKUMENEN i Scrabble - ordspill.com

Anagram av ØKUMENEN i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av ØKUMENEN og 73 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene ØKUMENEN.


8-bokstavsord

17p.
ØKUMENEN

7-bokstavsord

16p.
ØKUMENE
12p.
MUNKENE

6-bokstavsord

15p.
ØKUMEN
11p.
KNØENE
11p.
MUNKEN
11p.
MØNENE
10p.
KNUENE

5-bokstavsord

10p.
KNØEN
10p.
KØENE
10p.
MUNKE
10p.
MØENE
10p.
ØKENE
9p.
EMUEN
9p.
KNUEN
9p.
KUENE
9p.
KUNNE
9p.
MUNNE
9p.
NUMNE
9p.
UKENE
8p.
NUENE
7p.
MEKEN
6p.
ENKEN

4-bokstavsord

9p.
KNØE
9p.
KØEN
9p.
MUNK
9p.
MØNE
9p.
NØKE
8p.
KNUE
8p.
KUEN
8p.
MUNN
8p.
UKEN
7p.
ENNU
7p.
NUEN
7p.
UENE
7p.
UNNE
5p.
EMNE
5p.
ENKE
5p.
KEEN
5p.
KNEE
5p.
MENE
5p.
MENN

3-bokstavsord

8p.
KNØ
8p.
KUM
8p.
KØE
8p.
MØN
8p.
NØK
8p.
ØKE
7p.
EMU
7p.
KUE
7p.
KUN
7p.
UKE
7p.
ØNE
6p.
UEN
6p.
UNN
5p.
MEK
4p.
EMN
4p.
KNE
4p.
MEN
4p.
NEK
4p.
NEM
3p.
EEN
3p.
ENE
3p.
ENN
3p.
NEE

2-bokstavsord

7p.
7p.
7p.
ØK
7p.
ØM
6p.
KU
6p.
ØN
5p.
NU
2p.
EN
2p.
NE

Dagens ord er

PROET (adj). Det gir deg 9 poeng i Scrabble og 10 poeng i Wordfeud.