Anagram av GROVLEIR i Scrabble - ordspill.com

Anagram av GROVLEIR i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av GROVLEIR og 203 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene GROVLEIR.


8-bokstavsord

13p.
GROVLEIR

7-bokstavsord

12p.
OVERGIR
9p.
GLOIRER
9p.
GLORIER

6-bokstavsord

11p.
GLOVER
11p.
OGIVER
11p.
OVERGI
10p.
VIGLER
10p.
VOILER
8p.
GIROER
8p.
GLOIRE
8p.
GLORER
8p.
GLORIE
8p.
IGLOER
8p.
LOGRER
8p.
ORGIER
8p.
ORGLER
8p.
ROLIGE
7p.
GLIRER
7p.
LORIER
7p.
RIGLER

5-bokstavsord

10p.
GLOVE
10p.
GOVER
10p.
GROVE
10p.
OGIVE
9p.
GEIVL
9p.
GEVIR
9p.
GIVER
9p.
LOVER
9p.
OVRER
9p.
ROVER
9p.
VIGLE
9p.
VOILE
9p.
VOLER
9p.
VORER
8p.
IVRER
8p.
LIVER
8p.
LIVRE
8p.
REVIR
8p.
RIVER
8p.
VILER
8p.
VIRER
8p.
VIRRE
8p.
VRIER
7p.
GLORE
7p.
GROER
7p.
LEGIO
7p.
LOGER
7p.
LOGRE
7p.
ORGEL
7p.
ORGER
7p.
ORGIE
7p.
RIGOR
7p.
ROLIG
6p.
GILER
6p.
GIRER
6p.
GLIRE
6p.
IGLER
6p.
RIGEL
6p.
RIGER
5p.
LIRER
5p.
RILER

4-bokstavsord

9p.
GOLV
9p.
GOVE
9p.
GROV
8p.
EVIG
8p.
GREV
8p.
LOVE
8p.
OVER
8p.
OVRE
8p.
ROVE
8p.
VEGR
8p.
VELG
8p.
VERG
8p.
VIGL
8p.
VORR
7p.
IVER
7p.
IVRE
7p.
LEIV
7p.
LEVR
7p.
LIVE
7p.
REIV
7p.
RIVE
7p.
VIER
7p.
VILE
7p.
VIRE
7p.
VIRR
7p.
VREI
7p.
VRIR
6p.
ERGO
6p.
GIRO
6p.
GLOR
6p.
GORR
6p.
GROE
6p.
GROR
6p.
IGLO
6p.
LOGE
6p.
LOGR
6p.
ORGE
5p.
ERGR
5p.
GEIL
5p.
GEIR
5p.
GIRE
5p.
GLEI
5p.
GLIR
5p.
GREI
5p.
GRER
5p.
IGLE
5p.
LOER
5p.
LORI
5p.
OIER
5p.
OLER
5p.
ORER
5p.
ORRE
5p.
REGI
5p.
REOL
5p.
RIGE
5p.
ROER
4p.
ILER
4p.
IRER
4p.
IRRE
4p.
LEIR
4p.
LIER
4p.
LIRE
4p.
REIR
4p.
RIER

3-bokstavsord

8p.
GOV
8p.
VOG
7p.
GIV
7p.
LOV
7p.
ORV
7p.
OVR
7p.
ROV
7p.
VEG
7p.
VOL
7p.
VOR
6p.
ELV
6p.
EVL
6p.
IVR
6p.
LEV
6p.
LIV
6p.
REV
6p.
RIV
6p.
VEI
6p.
VEL
6p.
VIE
6p.
VIL
6p.
VIR
6p.
VRI
5p.
EGO
5p.
GLO
5p.
GOL
5p.
GRO
5p.
LOG
5p.
ORG
4p.
EGL
4p.
ELG
4p.
ERG
4p.
GEL
4p.
GIL
4p.
GIR
4p.
GLI
4p.
GRE
4p.
IGL
4p.
LEG
4p.
LOE
4p.
OIE
4p.
OLE
4p.
ORE
4p.
RIG
4p.
ROE
4p.
ROR
3p.
EIR
3p.
ILE
3p.
IRE
3p.
IRR
3p.
LEI
3p.
LER
3p.
LIR
3p.
REI
3p.
RER
3p.
RIE
3p.
RIL
3p.
RIR

2-bokstavsord

5p.
EV
5p.
VE
5p.
VI
4p.
GO
4p.
OG
3p.
GI
3p.
LO
3p.
OI
3p.
OL
3p.
OR
3p.
RO
2p.
EI
2p.
EL
2p.
ER
2p.
IL
2p.
IR
2p.
LE
2p.
LI
2p.
RE
2p.
RI

Dagens ord er

FRIKENDE (verb). Det gir deg 10 poeng i Scrabble og 12 poeng i Wordfeud.