Anagram av HALVFET i Scrabble - ordspill.com

Anagram av HALVFET i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av HALVFET og 132 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene HALVFET.


7-bokstavsord

13p.
HALVFET

6-bokstavsord

11p.
HALVET
11p.
HELVTA
11p.
LAVHET
10p.
VAFLET

5-bokstavsord

10p.
HALVE
10p.
HALVT
10p.
HAVET
10p.
HELVT
10p.
HEVLA
9p.
FEAVL
9p.
VAFLE
9p.
VEFTA
8p.
AVLET
8p.
HEFTA
8p.
LAVET
8p.
TAVLE
8p.
TEVLA
8p.
VALTE
8p.
VELTA
7p.
HALET
7p.
HALTE
6p.
FALTE
6p.
FATLE
6p.
FELTA
6p.
FLAET
6p.
FLATE
6p.
LAFTE

4-bokstavsord

9p.
HALV
9p.
HAVE
9p.
HEVA
9p.
HEVL
9p.
HVAL
8p.
VAFL
8p.
VEFT
7p.
AVET
7p.
AVLE
7p.
ELVA
7p.
EVLA
7p.
HALF
7p.
HEFT
7p.
LAVE
7p.
LAVT
7p.
LEVA
7p.
TAVE
7p.
TAVL
7p.
TEVA
7p.
TEVL
7p.
VALT
7p.
VELA
7p.
VELT
6p.
HALE
6p.
HALT
6p.
HATE
6p.
HEAT
6p.
HELA
6p.
HELT
6p.
HETA
5p.
EFTA
5p.
FALT
5p.
FATE
5p.
FATL
5p.
FEAL
5p.
FELA
5p.
FELT
5p.
FETA
5p.
FLAT
5p.
LAFT
4p.
ALET
4p.
ALTE
4p.
ELTA
4p.
ETLA
4p.
LATE
4p.
TALE
4p.
TELA

3-bokstavsord

8p.
HAV
8p.
HEV
8p.
HVA
6p.
ALV
6p.
AVE
6p.
AVL
6p.
ELV
6p.
EVA
6p.
EVL
6p.
LAV
6p.
LEV
6p.
TAV
6p.
TEV
6p.
VAL
6p.
VEA
6p.
VEL
6p.
VET
5p.
HAL
5p.
HAT
5p.
HEL
5p.
HET
4p.
FAL
4p.
FAT
4p.
FEA
4p.
FET
4p.
FLA
3p.
ALE
3p.
ALT
3p.
ELA
3p.
ELT
3p.
ETA
3p.
ETL
3p.
LAT
3p.
LEA
3p.
LET
3p.
TAL
3p.
TEA
3p.
TEL

2-bokstavsord

5p.
AV
5p.
EV
5p.
TV
5p.
VA
5p.
VE
4p.
AH
4p.
EH
4p.
HA
4p.
HE
3p.
FA
3p.
FE
2p.
AL
2p.
AT
2p.
EA
2p.
EL
2p.
ET
2p.
LA
2p.
LE
2p.
TA
2p.
TE

Dagens ord er

SYNKANODE (subst). Det gir deg 16 poeng i Scrabble og 20 poeng i Wordfeud.