Anagram av IRREGULÆRE i Scrabble - ordspill.com

Anagram av IRREGULÆRE i Scrabble

Det er 0 eksakte anagrammer av IRREGULÆRE og 201 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene IRREGULÆRE.


9-bokstavsord

18p.
IRREGULÆR

8-bokstavsord

17p.
REGULÆRE
14p.
ÆRLIGERE
11p.
LURERIER

7-bokstavsord

16p.
REGULÆR
16p.
UÆRLIGE
11p.
REGULER
11p.
UGREIER
11p.
URGERER
10p.
LURERER
8p.
GIRERER

6-bokstavsord

15p.
UÆRLIG
12p.
GRÆLER
12p.
GÆLERE
12p.
LÆGRER
12p.
ÆRLIGE
11p.
LÆRERE
10p.
GULERE
10p.
RUGERE
10p.
RUGLER
10p.
UGREIE
10p.
UGRERE
10p.
URGERE
9p.
LURERE
9p.
LURERI
7p.
ELIGER
7p.
ERGRER
7p.
ERIGER
7p.
GEILER
7p.
GEIRER
7p.
GIRERE
7p.
GLIRER
7p.
GREIER
7p.
REGIER
7p.
REGLER
7p.
RIGLER
6p.
LEIRER
6p.
REILER

5-bokstavsord

11p.
GRÆLE
11p.
GÆLER
11p.
LÆGER
11p.
LÆGRE
11p.
ÆRLIG
10p.
LÆRER
10p.
RÆLER
9p.
GRUER
9p.
GULER
9p.
LEUGE
9p.
RUGER
9p.
RUGLE
9p.
UGLER
9p.
UGREI
9p.
UGRER
9p.
URGER
8p.
LEUER
8p.
LURER
8p.
RUERE
8p.
RURER
8p.
ULERE
8p.
URIER
6p.
EGLER
6p.
ELEGI
6p.
ELGER
6p.
ERGRE
6p.
GEILE
6p.
GEIRE
6p.
GELER
6p.
GERER
6p.
GILER
6p.
GIRER
6p.
GLIRE
6p.
GREIE
6p.
IGLER
6p.
LEGER
6p.
REGEL
6p.
REGLE
6p.
RIGEL
6p.
RIGER
5p.
EIRER
5p.
ERLER
5p.
IRRER
5p.
LEIER
5p.
LEIRE
5p.
LIRER
5p.
REIER
5p.
REILE
5p.
RIERE
5p.
RILER

4-bokstavsord

10p.
GRÆL
10p.
LÆGR
9p.
LÆRE
9p.
RÆLE
9p.
ÆRER
8p.
GRUE
8p.
GULE
8p.
GURI
8p.
LEUG
8p.
RUGE
8p.
RUGL
8p.
UGLE
7p.
LUER
7p.
LURE
7p.
RUER
7p.
RURE
7p.
UERE
7p.
ULER
7p.
URER
5p.
EGLE
5p.
EIGE
5p.
ELGE
5p.
ERGR
5p.
GEIL
5p.
GEIR
5p.
GELE
5p.
GIRE
5p.
GLEI
5p.
GLIR
5p.
GREI
5p.
GRER
5p.
IGLE
5p.
LEGE
5p.
REGI
5p.
RIGE
4p.
EIER
4p.
EIRE
4p.
ELER
4p.
ERLE
4p.
ILER
4p.
IRER
4p.
IRRE
4p.
LEER
4p.
LEIE
4p.
LEIR
4p.
LIER
4p.
LIRE
4p.
REEL
4p.
REIE
4p.
REIR
4p.
RELE
4p.
RIER

3-bokstavsord

8p.
LÆR
8p.
RÆL
8p.
RÆR
8p.
ÆRE
7p.
GRU
7p.
GUL
7p.
GUR
7p.
RUG
7p.
UGL
6p.
LEU
6p.
LUE
6p.
LUR
6p.
RUE
6p.
RUR
6p.
UER
6p.
ULE
6p.
URE
6p.
URI
4p.
EGL
4p.
ELG
4p.
ERG
4p.
GEL
4p.
GIL
4p.
GIR
4p.
GLI
4p.
GRE
4p.
IGL
4p.
LEG
4p.
RIG
3p.
EER
3p.
EIE
3p.
EIR
3p.
ELE
3p.
ILE
3p.
IRE
3p.
IRR
3p.
LEE
3p.
LEI
3p.
LER
3p.
LIR
3p.
REI
3p.
RER
3p.
RIE
3p.
RIL
3p.
RIR

2-bokstavsord

7p.
ÆR
6p.
GU
5p.
LU
5p.
RU
5p.
UL
5p.
UR
3p.
GI
2p.
EI
2p.
EL
2p.
ER
2p.
IL
2p.
IR
2p.
LE
2p.
LI
2p.
RE
2p.
RI

Dagens ord er

OPPTREINGER (subst). Det gir deg 19 poeng i Scrabble og 23 poeng i Wordfeud.