Anagram av OPPKJØPSFORSØK i Scrabble - ordspill.com

Anagram av OPPKJØPSFORSØK i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av OPPKJØPSFORSØK og 133 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene OPPKJØPSFORSØK.


14-bokstavsord

7-bokstavsord

25p.
OPPKJØP
22p.
OPPKJØR
20p.
FORKJØP
19p.
RØKSOPP
18p.
OPPSPOR
17p.
SJØKROK
17p.
SJØROKK
16p.
SOPORØS
12p.
FORKOKS
12p.
FOSSKOK

6-bokstavsord

18p.
OPPFØR
18p.
OPPSØK
17p.
OPPROP
17p.
OPPSOP
16p.
OPPKOK
15p.
OPPFOR
15p.
OPPOFR
13p.
FORSØK
9p.
FOSSRO

5-bokstavsord

15p.
PROPP
14p.
PJOKK
13p.
KROPP
13p.
PORØS
13p.
POSØR
13p.
SKJØR
12p.
FORØK
12p.
PROPS
12p.
SPRØS
12p.
SPØRS
11p.
KJOKS
11p.
SJOKK
10p.
KORPS
10p.
KRØSS
10p.
SKJOR
10p.
SKORP
10p.
SKRØS
10p.
SOPOR
9p.
KOKOS
8p.
FORSK
8p.
FROSK

4-bokstavsord

15p.
KJØP
14p.
POPP
12p.
FJØR
12p.
FJØS
12p.
KJØR
12p.
KOPP
12p.
KRØP
12p.
POOP
12p.
SPØK
11p.
JØSS
11p.
SOPP
11p.
SPRØ
11p.
SPØR
10p.
JOKK
10p.
KRØK
10p.
SØKK
9p.
FJOR
9p.
FRØS
9p.
KJOS
9p.
KORP
9p.
KRØS
9p.
POKR
9p.
RØSK
9p.
SKOP
9p.
SKRØ
9p.
ØRSK
8p.
FOKK
8p.
PORS
8p.
SPOR
7p.
FORK
7p.
KOKR
7p.
KOKS
7p.
KORK
7p.
KROK
7p.
ROKK
7p.
SOKK
6p.
FOSS
6p.
KORS
6p.
KOSS
6p.
KROS
6p.
ROKS
6p.
SKOR
6p.
SKOS

3-bokstavsord

10p.
OPP
10p.
POP
10p.
PØS
10p.
RØP
10p.
SJØ
10p.
SPØ
9p.
FØK
9p.
ØKO
8p.
FRØ
8p.
FØR
8p.
FØS
8p.
JOK
8p.
KOP
8p.
RØK
8p.
SØK
8p.
ØKS
7p.
OSP
7p.
POS
7p.
PRO
7p.
ROP
7p.
SOP
7p.
SØR
6p.
KOK
6p.
OKK
5p.
FOR
5p.
FOS
5p.
FRO
5p.
KOR
5p.
KOS
5p.
KRO
5p.
OFR
5p.
ORK
5p.
SKO
4p.
OSS
4p.
ROS
4p.
SOS

2-bokstavsord

9p.
7p.
7p.
7p.
ØK
6p.
JO
6p.
6p.
ØR
6p.
ØS
5p.
PS
4p.
OK
3p.
OR
3p.
OS
3p.
RO
3p.
SO

Dagens ord er

TRENERNE (subst). Det gir deg 8 poeng i Scrabble og 8 poeng i Wordfeud.