Anagram av OPPSTRØK i Scrabble - ordspill.com

Anagram av OPPSTRØK i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av OPPSTRØK og 134 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene OPPSTRØK.


8-bokstavsord

20p.
OPPSTRØK

7-bokstavsord

19p.
OPPSØKT
19p.
RØKSOPP

6-bokstavsord

18p.
OPPSØK
17p.
OPPØST
14p.
PORØST
13p.
STROPP

5-bokstavsord

13p.
KROPP
13p.
PORØS
13p.
POSØR
13p.
SPØKT
12p.
PROPS
12p.
STOPP
12p.
TROPP
10p.
KORPS
10p.
SKORP
10p.
SKRØT
10p.
STRØK
10p.
TRØSK
10p.
ØRSKT
9p.
PROST
9p.
SPORT
7p.
SKORT
7p.
SKROT
7p.
STORK
7p.
TORSK

4-bokstavsord

12p.
KOPP
12p.
KRØP
12p.
SPØK
11p.
POPT
11p.
PØST
11p.
RØPT
11p.
SOPP
11p.
SPRØ
11p.
SPØR
11p.
SPØT
11p.
STØP
11p.
TOPP
9p.
KOPT
9p.
KORP
9p.
KRØS
9p.
POKR
9p.
RØKT
9p.
RØSK
9p.
SKOP
9p.
SKRØ
9p.
SØKT
9p.
TØRK
9p.
ØRSK
8p.
PORS
8p.
PORT
8p.
POST
8p.
PTRO
8p.
ROPT
8p.
RØST
8p.
SOPT
8p.
SPOR
8p.
SPOT
8p.
STRØ
8p.
STØR
8p.
TOPS
8p.
TORP
8p.
TRØS
6p.
KORS
6p.
KORT
6p.
KOST
6p.
KROS
6p.
KROT
6p.
ROKS
6p.
SKOR
6p.
TOSK
5p.
ROST
5p.
ROTS
5p.
SORT
5p.
STOR
5p.
TROS

3-bokstavsord

10p.
OPP
10p.
POP
10p.
PØS
10p.
PØT
10p.
RØP
10p.
SPØ
9p.
ØKO
8p.
KOP
8p.
RØK
8p.
SØK
8p.
TØK
8p.
ØKS
8p.
ØKT
7p.
OSP
7p.
POS
7p.
POT
7p.
PRO
7p.
ROP
7p.
RØT
7p.
SOP
7p.
STØ
7p.
SØR
7p.
SØT
7p.
TRØ
7p.
TØR
7p.
TØS
7p.
ØRT
7p.
ØST
6p.
PST
5p.
KOR
5p.
KOS
5p.
KOT
5p.
KRO
5p.
ORK
5p.
SKO
5p.
TOK
4p.
ORT
4p.
OST
4p.
OTR
4p.
ROS
4p.
ROT
4p.
SOT
4p.
STO
4p.
TOR
4p.
TRO

2-bokstavsord

9p.
7p.
7p.
ØK
6p.
6p.
6p.
ØR
6p.
ØS
5p.
PS
4p.
OK
3p.
OR
3p.
OS
3p.
RO
3p.
SO
3p.
TO

Dagens ord er

JAPSEN (subst). Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 12 poeng i Wordfeud.