Anagram av PÅKJENTE i Scrabble - ordspill.com

Anagram av PÅKJENTE i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av PÅKJENTE og 121 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene PÅKJENTE.


8-bokstavsord

18p.
PÅKJENTE

7-bokstavsord

17p.
PÅKJENT
14p.
PÅTENKE
14p.
TJÅKENE

6-bokstavsord

13p.
KJEPNE
13p.
KÅPENE
13p.
PÅKENE
13p.
PÅTENK
12p.
TÅPENE
12p.
ÅPNETE
10p.
JEKTEN
10p.
JENKET
10p.
KJENTE
10p.
KNEPET
10p.
KNEPTE
10p.
KÅTENE
10p.
TÅKENE

5-bokstavsord

12p.
KÅPEN
12p.
PÅKEN
12p.
TJÅKE
11p.
TÅPEN
11p.
TÅPNE
11p.
ÅPENE
11p.
ÅPENT
11p.
ÅPNET
9p.
JENKE
9p.
KJEET
9p.
KJENT
9p.
KNEPT
9p.
KÅTEN
9p.
PEKET
9p.
PEKTE
9p.
TÅKEN
9p.
ÅKENE
8p.
JENTE
8p.
JETEN
8p.
PETEN
8p.
TJENE
8p.
TÅENE
8p.
ÅTENE
6p.
ENKET
6p.
KNEET
6p.
NEKET
6p.
NEKTE
6p.
TEKEN
6p.
TENKE

4-bokstavsord

11p.
KÅPE
11p.
TJÅK
10p.
JEEP
10p.
TÅPE
10p.
ÅPEN
10p.
ÅPET
10p.
ÅPNE
8p.
JEKT
8p.
JENK
8p.
KJEE
8p.
KNEP
8p.
KÅTE
8p.
PEKE
8p.
PEKT
8p.
TÅKE
8p.
ÅKET
8p.
ÅKTE
7p.
NEPE
7p.
NÅET
7p.
PENE
7p.
PENT
7p.
PETE
7p.
TJEN
7p.
TÅEN
7p.
ÅENE
7p.
ÅETE
7p.
ÅTEN
5p.
EKTE
5p.
ENKE
5p.
KEEN
5p.
KNEE
5p.
NEKT
5p.
TENK
4p.
ENTE
4p.
ETEN
4p.
NEET
4p.
TEEN
4p.
TENE

3-bokstavsord

10p.
PÅK
9p.
ÅPN
7p.
KJE
7p.
KÅT
7p.
PEK
7p.
TÅK
7p.
ÅKE
7p.
ÅKT
6p.
JET
6p.
NÅE
6p.
PEN
6p.
ÅEN
6p.
ÅET
6p.
ÅTE
4p.
EKT
4p.
KNE
4p.
NEK
4p.
TEK
3p.
EEN
3p.
ENE
3p.
ENT
3p.
ETE
3p.
NEE
3p.
TEE
3p.
TEN

2-bokstavsord

8p.
8p.
ÅP
6p.
6p.
ÅK
5p.
EP
5p.
5p.
5p.
ÅE
5p.
ÅT
2p.
EN
2p.
ET
2p.
NE
2p.
TE

Dagens ord er

UNGDOMSVERKER (subst). Det gir deg 23 poeng i Scrabble og 28 poeng i Wordfeud.