Anagram av PERLEBÅT i Scrabble - ordspill.com

Anagram av PERLEBÅT i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av PERLEBÅT og 170 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene PERLEBÅT.


8-bokstavsord

17p.
PERLEBÅT

6-bokstavsord

12p.
BLÅERE
12p.
BLÅETE
12p.
BÅRETE
9p.
BELTER
9p.
BETLER
9p.
LÅRETE
9p.
PERLET
9p.
RÅLETE

5-bokstavsord

11p.
BLÅER
11p.
BLÅET
11p.
BRÅTE
11p.
BÅLER
11p.
BÅLET
11p.
BÅRET
11p.
BÅTER
11p.
PÅLER
11p.
TÅPER
8p.
BELET
8p.
BELTE
8p.
BERET
8p.
BERTE
8p.
BETEL
8p.
BETER
8p.
BETLE
8p.
BETRE
8p.
EPLER
8p.
EPLET
8p.
LEPER
8p.
LEPTE
8p.
LÅRET
8p.
LÅRTE
8p.
LÅTER
8p.
PELER
8p.
PELET
8p.
PELTE
8p.
PERLE
8p.
PETER
8p.
PETRE
8p.
PREET
8p.
REPET
8p.
RÅLET
8p.
RÅLTE
8p.
TERPE
8p.
TRÅLE
8p.
TÅLER
8p.
ÅLETE
8p.
ÅRETE
5p.
ELTER
5p.
ETLER
5p.
LETER
5p.
REELT
5p.
TELER

4-bokstavsord

10p.
BELÅ
10p.
BLÅE
10p.
BLÅR
10p.
BRÅE
10p.
BÅER
10p.
BÅLE
10p.
BÅRE
10p.
PÅLE
10p.
TÅPE
10p.
ÅPET
7p.
BELT
7p.
BERT
7p.
BETE
7p.
BETL
7p.
BLER
7p.
EPLE
7p.
LEPE
7p.
LEPT
7p.
LÅRE
7p.
LÅRT
7p.
LÅTE
7p.
PEER
7p.
PELE
7p.
PELT
7p.
PERL
7p.
PERT
7p.
PETE
7p.
PETR
7p.
RÅLE
7p.
RÅLT
7p.
RÅTE
7p.
TERP
7p.
TRÅE
7p.
TRÅL
7p.
TÅLE
7p.
TÅRE
7p.
ÅETE
7p.
ÅLER
7p.
ÅLET
7p.
ÅLTE
7p.
ÅRET
7p.
ÅRLE
7p.
ÅTER
4p.
ELER
4p.
ELET
4p.
ELTE
4p.
ERLE
4p.
ERTE
4p.
ETER
4p.
ETLE
4p.
LEER
4p.
LEET
4p.
LETE
4p.
REEL
4p.
RELE
4p.
RETE
4p.
TEER
4p.
TELE

3-bokstavsord

9p.
BLÅ
9p.
BRÅ
9p.
BÅE
9p.
BÅL
9p.
BÅR
9p.
BÅT
6p.
BEL
6p.
BER
6p.
BET
6p.
BLE
6p.
BRE
6p.
LEP
6p.
LÅR
6p.
LÅT
6p.
PEL
6p.
PER
6p.
PRE
6p.
REP
6p.
RÅE
6p.
RÅL
6p.
TRÅ
6p.
TÅL
6p.
TÅR
6p.
ÅER
6p.
ÅET
6p.
ÅLE
6p.
ÅLT
6p.
ÅRE
6p.
ÅTE
3p.
EER
3p.
ELE
3p.
ELT
3p.
ERT
3p.
ETE
3p.
ETL
3p.
LEE
3p.
LER
3p.
LET
3p.
TEE
3p.
TEL
3p.
TER
3p.
TRE

2-bokstavsord

8p.
8p.
ÅP
5p.
BE
5p.
EP
5p.
LP
5p.
5p.
5p.
5p.
ÅE
5p.
ÅL
5p.
ÅR
5p.
ÅT
2p.
EL
2p.
ER
2p.
ET
2p.
LE
2p.
RE
2p.
TE

Dagens ord er

HAVFOLK (subst). Det gir deg 15 poeng i Scrabble og 19 poeng i Wordfeud.