Anagram av PURRELØK i Scrabble - ordspill.com

Anagram av PURRELØK i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av PURRELØK og 160 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene PURRELØK.


8-bokstavsord

19p.
PURRELØK

7-bokstavsord

15p.
KRØPLER
15p.
KULØRER

6-bokstavsord

14p.
KRØPLE
13p.
KULPER
13p.
KUPLER
13p.
PUKLER
13p.
PULKER
13p.
PURKER
13p.
RØLPER
12p.
PURLER
11p.
RØKLER
10p.
KURLER
10p.
LUKRER
10p.
LURKER
10p.
RUKLER

5-bokstavsord

13p.
KRØPL
13p.
KULØR
12p.
KUPER
12p.
KUPLE
12p.
LØPER
12p.
PUKER
12p.
PURKE
12p.
PØLER
12p.
RØLPE
12p.
RØPER
11p.
LUPER
11p.
PULER
11p.
PURLE
11p.
PURRE
10p.
KLØER
10p.
KØLER
10p.
LØKER
10p.
RØKER
9p.
KULER
9p.
KURER
9p.
KURLE
9p.
KURRE
9p.
LUKER
9p.
LURKE
9p.
RUKER
9p.
RUKLE
9p.
RØLER
9p.
ULKER
8p.
LURER

4-bokstavsord

12p.
KLØP
12p.
KRØP
11p.
KULP
11p.
KUPE
11p.
KUPL
11p.
LØPE
11p.
PUKE
11p.
PULK
11p.
PURK
11p.
RØLP
11p.
RØPE
10p.
LUPE
10p.
PULE
10p.
PURE
10p.
PURL
10p.
PURR
9p.
KLØE
9p.
KLØR
9p.
KØER
9p.
KØLE
9p.
RØKE
9p.
ØKER
8p.
KUER
8p.
KULE
8p.
KURE
8p.
KURL
8p.
KURR
8p.
LUKE
8p.
LURK
8p.
LØER
8p.
PREK
8p.
RUKE
8p.
RUKL
8p.
RØER
8p.
RØLE
8p.
RØRE
8p.
UKER
8p.
ULKE
8p.
ØLER
8p.
ØRER
7p.
LUER
7p.
LURE
7p.
PERL
7p.
RUER
7p.
RURE
7p.
ULER
7p.
URER
5p.
KLER
5p.
KREL
5p.
KRER
5p.
LEKR
5p.
LERK

3-bokstavsord

10p.
LØP
10p.
PØL
10p.
RØP
9p.
PUL
9p.
PUR
8p.
KLØ
8p.
KØE
8p.
KØL
8p.
LØK
8p.
RØK
8p.
ØKE
7p.
KUE
7p.
KUL
7p.
KUR
7p.
LUK
7p.
LØE
7p.
LØR
7p.
PEK
7p.
RUK
7p.
RØE
7p.
RØL
7p.
RØR
7p.
UKE
7p.
ULK
7p.
ØLE
7p.
ØRE
6p.
LEP
6p.
LEU
6p.
LUE
6p.
LUR
6p.
PEL
6p.
PER
6p.
PRE
6p.
REP
6p.
RUE
6p.
RUR
6p.
UER
6p.
ULE
6p.
URE
4p.
EKL
4p.
KLE
4p.
KRE
4p.
LEK
4p.
REK
3p.
LER
3p.
RER

2-bokstavsord

9p.
8p.
PU
7p.
7p.
ØK
6p.
KU
6p.
6p.
ØL
6p.
ØR
5p.
EP
5p.
LP
5p.
LU
5p.
RU
5p.
UL
5p.
UR
2p.
EL
2p.
ER
2p.
LE
2p.
RE

Dagens ord er

MOTEBILDER (subst). Det gir deg 15 poeng i Scrabble og 18 poeng i Wordfeud.