Anagram av VÅPENLØS i Scrabble - ordspill.com

Anagram av VÅPENLØS i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av VÅPENLØS og 187 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene VÅPENLØS.


8-bokstavsord

21p.
VÅPENLØS

6-bokstavsord

16p.
SVØPEN
13p.
PLØSEN
13p.
PLØSNE
13p.
PØLSEN
13p.
SLØVNE
13p.
SNØVLE
12p.
SLÅPEN
12p.
SLÅPNE

5-bokstavsord

15p.
SVØPE
14p.
VÅPEN
12p.
LØPES
12p.
LØVEN
12p.
PLØSE
12p.
PØLEN
12p.
PØLSE
12p.
PØNSE
12p.
PØSEN
12p.
SLØVE
12p.
SLØVN
12p.
SNØVL
12p.
SPØEN
12p.
SPØLE
12p.
SØPLE
12p.
SØVNE
12p.
VENØS
12p.
VØLEN
12p.
VØLES
11p.
LÅVEN
11p.
NÅVEL
11p.
PÅLEN
11p.
SLÅPE
11p.
SNÅPE
11p.
SNÅVE
11p.
SÅPEN
11p.
SÅVEL
11p.
VÅLES
11p.
ÅPNES
9p.
LØSEN
9p.
LØSNE
9p.
NØLES
9p.
SLØEN
9p.
SØLEN
8p.
LÅNES
8p.
LÅSEN
8p.
NÅLES
8p.
PENSL
8p.
SLÅEN
8p.
SNÅLE
8p.
SÅLEN

4-bokstavsord

14p.
SVØP
11p.
LØPE
11p.
LØVE
11p.
NEVØ
11p.
PLØS
11p.
PØNS
11p.
PØSE
11p.
SLØV
11p.
SPØL
11p.
SØLV
11p.
SØPL
11p.
SØVN
11p.
VØLE
11p.
ØVES
10p.
LÅVE
10p.
PÅLE
10p.
PÅSE
10p.
SLÅP
10p.
SNÅP
10p.
SNÅV
10p.
SÅPE
10p.
VEPS
10p.
VÅEN
10p.
VÅLE
10p.
VÅSE
10p.
ÅPEN
10p.
ÅPNE
8p.
LØEN
8p.
LØSE
8p.
LØSN
8p.
NØLE
8p.
NØSE
8p.
SLØE
8p.
SNØE
8p.
SØLE
8p.
ØLEN
8p.
ØLES
8p.
ØNES
8p.
ØSEN
7p.
LESP
7p.
LEVN
7p.
LÅNE
7p.
LÅSE
7p.
NÅLE
7p.
PELS
7p.
PENS
7p.
PLEN
7p.
SELV
7p.
SLEP
7p.
SLEV
7p.
SNEV
7p.
SNÅL
7p.
SPEL
7p.
SÅEN
7p.
SÅLE
7p.
ÅLEN
7p.
ÅLES
7p.
ÅSEN
4p.
LENS

3-bokstavsord

10p.
LØP
10p.
LØV
10p.
PØL
10p.
PØS
10p.
SPØ
10p.
VØL
10p.
ØVE
9p.
SPÅ
9p.
SÅP
9p.
VÅE
9p.
VÅL
9p.
VÅS
9p.
ÅPN
7p.
LØE
7p.
LØS
7p.
NØL
7p.
NØS
7p.
SNØ
7p.
SØL
7p.
ØLE
7p.
ØNE
7p.
ØSE
6p.
ELV
6p.
EVL
6p.
EVN
6p.
LEP
6p.
LEV
6p.
LÅN
6p.
LÅS
6p.
NEV
6p.
NÅE
6p.
NÅL
6p.
NÅS
6p.
PEL
6p.
PEN
6p.
PES
6p.
SLÅ
6p.
SPE
6p.
SVE
6p.
SÅL
6p.
VEL
6p.
VEN
6p.
ÅEN
6p.
ÅES
6p.
ÅLE
3p.
ENS
3p.
ESL
3p.
LEN
3p.
LES
3p.
NES
3p.
SEL
3p.
SEN

2-bokstavsord

9p.
9p.
ØV
8p.
8p.
8p.
ÅP
6p.
6p.
6p.
ØL
6p.
ØN
6p.
ØS
5p.
EP
5p.
EV
5p.
LP
5p.
5p.
5p.
PS
5p.
5p.
VE
5p.
ÅE
5p.
ÅL
5p.
ÅS
2p.
EL
2p.
EN
2p.
ES
2p.
LE
2p.
NE
2p.
SE

Dagens ord er

KRONVITNENE (subst). Det gir deg 16 poeng i Scrabble og 20 poeng i Wordfeud.