Anagram av VAKNENDE i Scrabble - ordspill.com

Anagram av VAKNENDE i Scrabble

Det er 2 eksakte anagrammer av VAKNENDE og 185 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene VAKNENDE.


8-bokstavsord

12p.
VAKNENDE
12p.
VANKENDE

7-bokstavsord

11p.
KAVENDE
11p.
KVADENE
11p.
VAKENDE
11p.
VAKNEDE
10p.
ANVENDE
10p.
NAVENDE
10p.
NAVNEDE
10p.
VANNEDE
8p.
ANKENDE
8p.
DANKENE
8p.
DEKANEN
8p.
KNAENDE

6-bokstavsord

10p.
KAVENE
10p.
KVEDEN
10p.
KVEDNE
10p.
KVENEN
10p.
VAKEDE
10p.
VAKENE
9p.
ANVEND
9p.
NAVEDE
9p.
NAVENE
9p.
VADENE
9p.
VAENDE
9p.
VANDEN
9p.
VANENE
9p.
VEDAEN
9p.
VENDEN
7p.
AKENDE
7p.
AKNENE
7p.
ANKEDE
7p.
ANKENE
7p.
DANKEN
7p.
KAENDE
7p.
KANENE
6p.
ANENDE
6p.
DANENE
6p.
DEANEN

5-bokstavsord

9p.
KAVDE
9p.
KAVEN
9p.
KVAEN
9p.
KVANN
9p.
KVEDA
9p.
KVEDE
9p.
KVEEN
9p.
VAKEN
9p.
VAKNE
9p.
VANKE
9p.
VEKEN
9p.
VEKNA
9p.
VEKNE
8p.
AVENE
8p.
EVAEN
8p.
EVNEN
8p.
NAVNE
8p.
NEVEN
8p.
NEVNE
8p.
VADEN
8p.
VANDE
8p.
VANEN
8p.
VANNE
8p.
VEDEN
8p.
VENDA
8p.
VENDE
8p.
VENEN
8p.
VENNE
6p.
AKENE
6p.
AKNEN
6p.
ANKEN
6p.
DANKE
6p.
DEKAN
6p.
ENKEN
6p.
KAENE
6p.
KANEN
6p.
KANNE
6p.
KEAEN
6p.
NAKEN
6p.
NAKNE
5p.
ANDEN
5p.
ANENE
5p.
DANEN
5p.
DANNE
5p.
DENNE
5p.
ENDEN
5p.
NEDEN

4-bokstavsord

8p.
KAVD
8p.
KAVE
8p.
KVAD
8p.
KVAE
8p.
KVEA
8p.
KVED
8p.
KVEE
8p.
KVEN
8p.
VAKE
8p.
VAKN
8p.
VANK
8p.
VEKE
8p.
VEKN
7p.
EVNA
7p.
EVNE
7p.
NAVE
7p.
NAVN
7p.
NEVE
7p.
NEVN
7p.
VADE
7p.
VAND
7p.
VANE
7p.
VANN
7p.
VEDA
7p.
VEDE
7p.
VEEN
7p.
VEND
7p.
VENE
7p.
VENN
5p.
AKEN
5p.
AKNE
5p.
ANKE
5p.
DANK
5p.
ENKA
5p.
ENKE
5p.
KAEN
5p.
KANE
5p.
KEEN
5p.
KNEA
5p.
KNEE
5p.
NEKA
4p.
ANDE
4p.
ANEN
4p.
DANE
4p.
DANN
4p.
DEAN
4p.
EDEN
4p.
ENDA
4p.
ENDE
4p.
NEDE

3-bokstavsord

7p.
KAV
7p.
KVE
7p.
VAK
7p.
VEK
6p.
AVE
6p.
EVA
6p.
EVE
6p.
EVN
6p.
NAV
6p.
NEV
6p.
VAD
6p.
VAN
6p.
VEA
6p.
VED
6p.
VEN
4p.
AKE
4p.
ANK
4p.
KAE
4p.
KAN
4p.
KEA
4p.
KNA
4p.
KNE
4p.
NEK
3p.
AND
3p.
ANE
3p.
DAN
3p.
DEN
3p.
EEN
3p.
END
3p.
ENE
3p.
ENN
3p.
NAN
3p.
NEA
3p.
NED
3p.
NEE

2-bokstavsord

5p.
AV
5p.
EV
5p.
VA
5p.
VE
3p.
AK
3p.
KA
2p.
AD
2p.
AN
2p.
DA
2p.
DE
2p.
EA
2p.
ED
2p.
EN
2p.
NE

1-bokstavsord

1p.
A
1p.
E

Dagens ord er

ADVENTSFESTER. Det gir deg 17 poeng i Scrabble og 18 poeng i Wordfeud.