Anagram av VELVÆRENE i Scrabble - ordspill.com

Anagram av VELVÆRENE i Scrabble

Det er 1 eksakte anagrammer av VELVÆRENE og 132 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene VELVÆRENE.


9-bokstavsord

20p.
VELVÆRENE

8-bokstavsord

16p.
LÆREEVNE

7-bokstavsord

18p.
VELVÆRE
15p.
VRÆLENE
13p.
VERVENE
13p.
VEVEREN
13p.
VEVERNE
10p.
LEVEREN
10p.
LEVERNE
10p.
LEVRENE
10p.
REVLENE

6-bokstavsord

14p.
RÆVENE
14p.
VÆRENE
12p.
VERVEN
12p.
VEVENE
12p.
VEVERE
11p.
LÆRENE
9p.
ELEVEN
9p.
ELEVER
9p.
ELVENE
9p.
LEVENE
9p.
LEVERE
9p.
LEVNER
9p.
REVENE
9p.
REVLEN
9p.
VELENE
9p.
VENERE
6p.
ERLENE
6p.
REELEN

5-bokstavsord

13p.
RÆVEN
13p.
VRÆLE
13p.
VÆREN
13p.
ÆVENE
11p.
VERVE
11p.
VEVEN
11p.
VEVER
11p.
VEVRE
10p.
LÆREN
10p.
ÆRENE
8p.
ELVEN
8p.
ELVER
8p.
EVLER
8p.
EVNER
8p.
LEVEN
8p.
LEVER
8p.
LEVNE
8p.
LEVRE
8p.
NERVE
8p.
NEVER
8p.
NEVRE
8p.
REVEN
8p.
REVLE
8p.
REVNE
8p.
VEENE
8p.
VELER
8p.
VENER
8p.
VERNE
5p.
ELENE
5p.
ENERE
5p.
ERLEN
5p.
LEENE
5p.
LENER

4-bokstavsord

12p.
VRÆL
12p.
VÆRE
12p.
ÆVEN
12p.
ÆVER
10p.
VERV
10p.
VEVE
9p.
LÆRE
9p.
NÆRE
9p.
RÆLE
9p.
ÆREN
7p.
ELEV
7p.
EVER
7p.
EVLE
7p.
EVNE
7p.
EVRE
7p.
LEVE
7p.
LEVN
7p.
LEVR
7p.
NEVE
7p.
REVE
7p.
REVN
7p.
VEEN
7p.
VEER
7p.
VELE
7p.
VENE
7p.
VERN
4p.
EENE
4p.
ELER
4p.
ENER
4p.
ERLE
4p.
LEER
4p.
LENE
4p.
NEER
4p.
REEL
4p.
RELE
4p.
RENE

3-bokstavsord

11p.
RÆV
11p.
VÆR
11p.
ÆVE
9p.
VEV
8p.
LÆR
8p.
NÆR
8p.
RÆL
8p.
ÆRE
6p.
ELV
6p.
EVE
6p.
EVL
6p.
EVN
6p.
LEV
6p.
NEV
6p.
REV
6p.
VEL
6p.
VEN
3p.
EEN
3p.
EER
3p.
ELE
3p.
ENE
3p.
LEE
3p.
LEN
3p.
LER
3p.
NEE
3p.
REN

2-bokstavsord

7p.
ÆR
5p.
EV
5p.
VE
2p.
EL
2p.
EN
2p.
ER
2p.
LE
2p.
NE
2p.
RE

Dagens ord er

VENDEHAKER (subst). Det gir deg 16 poeng i Scrabble og 18 poeng i Wordfeud.