Ord med Æ i Scrabble

Vi fant 149 ord som inneholder eksakt Æ i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BÆ 10p.
2 HÆ 9p.
3 ÆH 9p.
4 NÆ 7p.
5 ÆR 7p.
6 ÆS 7p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 HÆV 13p.
2 BÆG 12p.
3 BLÆ 11p.
4 BÆA 11p.
5 BÆR 11p.
6 HÆD 10p.
7 HÆL 10p.
8 HÆR 10p.
9 FLÆ 9p.
10 FÆL 9p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BÆSJ 15p.
2 BLÆH 14p.
3 BÆGD 13p.
4 BEÆR 12p.
5 BLÆR 12p.
6 BÆET 12p.
7 BÆRA 12p.
8 BÆRE 12p.
9 DÆME 10p.
10 DÆLA 9p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BYNÆR 18p.
2 AVIÆR 13p.
3 AVLÆR 13p.
4 BELÆR 13p.
5 BEÆRA 13p.
6 BEÆRE 13p.
7 BINÆR 13p.
8 BITÆR 13p.
9 BLÆRA 13p.
10 BLÆRE 13p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AVVÆPN 20p.
2 BEGJÆR 18p.
3 BAKTÆR 15p.
4 AVIÆRE 14p.
5 AVIÆRT 14p.
6 AVLÆRE 14p.
7 AVLÆRT 14p.
8 AFFÆRE 13p.
9 ALLHÆR 13p.
10 ATOMÆR 13p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AUSTBÆR 18p.
2 AUSTHÆR 17p.
3 ANGULÆR 16p.
4 ANNULÆR 15p.
5 ASALBÆR 15p.
6 AVLÆRER 15p.
7 AVLÆRES 15p.
8 AFFÆREN 14p.
9 AFFÆRER 14p.
10 ATOMÆRE 14p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACIKULÆR 26p.
2 AKSJONÆR 18p.
3 ALVEOLÆR 17p.
4 ANDEFJÆR 17p.
5 AFFÆRENE 15p.
6 AMMETRÆR 15p.
7 AKSILLÆR 14p.
8 ALMETRÆR 14p.
9 ALOETRÆR 14p.
10 ADELSÆTT 13p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACIKULÆRE 27p.
2 ACIKULÆRT 27p.
3 ALVEOLÆRE 18p.
4 ALVEOLÆRT 18p.
5 ANDEFJÆRA 18p.
6 ANDVÆRING 18p.
7 ABILDTRÆR 17p.
8 AKSILLÆRE 15p.
9 AKSILLÆRT 15p.
10 ALIMENTÆR 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACAJOUTRÆR 31p.
2 AKSIALFJÆR 20p.
3 AKSJONÆREN 20p.
4 AKSJONÆRER 20p.
5 AKILLESHÆL 18p.
6 AKASIETRÆR 16p.
7 ALIMENTÆRE 16p.
8 ALIMENTÆRT 16p.
9 ADELSÆTTEN 15p.
10 ADELSÆTTER 15p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 APEBRØDTRÆR 26p.
2 AKSIALFJÆRA 21p.
3 AKSJONÆRENE 21p.
4 APRIKOSTRÆR 21p.
5 ALBANSKÆTTA 20p.
6 ANDEFJÆRENE 20p.
7 ANDVÆRINGEN 20p.
8 ANDVÆRINGER 20p.
9 ARBEIDSKLÆR 20p.
10 ABILDTRÆRNE 19p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACAJOUTRÆRNE 33p.
2 AKSJONÆRMØTA 27p.
3 AKSJONÆRMØTE 27p.
4 ADVOKATSALÆR 22p.
5 AKSIALFJÆREN 22p.
6 AKSIALFJÆRER 22p.
7 ALBANSKÆTTET 21p.
8 AKILLESHÆLEN 20p.
9 AKILLESHÆLER 20p.
10 AKASIETRÆRNE 18p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AKSJONÆRMØTER 28p.
2 AKSJONÆRMØTET 28p.
3 ALLVÆRSJAGERE 25p.
4 ANANASJORDBÆR 25p.
5 ADVOKATSALÆRA 23p.
6 AKSIALFJÆRENE 23p.
7 ALBANSKÆTTEDE 22p.
8 ALBANSKÆTTETE 22p.
9 ALTAVÆRINGENE 22p.
10 AKILLESHÆLENE 21p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AKSJONÆRGRUPPA 34p.
2 AKSJONÆRGRUPPE 34p.
3 AKSJONÆRMØTENE 29p.
4 ALKOHOLGJÆRING 29p.
5 AKSJONÆRAVTALE 27p.
6 ALLVÆRSJAGEREN 26p.
7 ALLVÆRSJAGERNE 26p.
8 ADVOKATSALÆRER 24p.
9 ADVOKATSALÆRET 24p.
10 ALLMENNLÆREREN 20p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AKSJONÆRGRUPPEN 35p.
2 AKSJONÆRGRUPPER 35p.
3 ALKOHOLGJÆRINGA 30p.
4 AKSJONÆRVENNLIG 29p.
5 AKSJONÆRAVTALEN 28p.
6 AKSJONÆRAVTALER 28p.
7 ANANASJORDBÆRET 27p.
8 AKSEPTERKLÆRING 26p.
9 ADVOKATSALÆRENE 25p.
10 ANNENSEKRETÆREN 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE