Ord med B i Scrabble

Vi fant 153 ord som inneholder eksakt B i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BY 10p.
2 BÆ 10p.
3 BØ 9p.
4 BU 8p.
5 BH 7p.
6 BO 6p.
7 AB 5p.
8 BA 5p.
9 BE 5p.
10 BI 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABC 15p.
2 BAH 8p.
3 BAG 7p.
4 BAK 7p.
5 BAM 7p.
6 BAD 6p.
7 BAI 6p.
8 BAL 6p.
9 BAN 6p.
10 BAR 6p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BABB 13p.
2 ABBA 10p.
3 ABUS 10p.
4 ALBU 10p.
5 BABA 10p.
6 BABE 10p.
7 BABL 10p.
8 AMBO 9p.
9 ABOR 8p.
10 ABER 7p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYA 13p.
2 ABBOR 12p.
3 ABBED 11p.
4 ABAKI 9p.
5 ABORT 9p.
6 ABROT 9p.
7 ABASI 8p.
8 ABERA 8p.
9 ABERE 8p.
10 ABILD 8p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAKUS 13p.
2 ABJEKT 13p.
3 ABBEDI 12p.
4 ABITUR 12p.
5 ABNORM 11p.
6 ABELSK 10p.
7 ABOREN 10p.
8 ABORER 10p.
9 ABREGE 10p.
10 ABERET 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACIST 19p.
2 ABAYAEN 15p.
3 ABAYAER 15p.
4 ABBASID 13p.
5 ABBEDEN 13p.
6 ABBEDER 13p.
7 ABAKIEN 11p.
8 ABAKIER 11p.
9 ABANDON 11p.
10 ABATISK 11p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYAENE 16p.
2 ABAKUSEN 15p.
3 ABAKUSER 15p.
4 ABBEDLIG 15p.
5 ABBORENE 15p.
6 ABBEDENE 14p.
7 ABBEDIER 14p.
8 ABBEDIET 14p.
9 ABAKIENE 12p.
10 ABATISKE 12p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTEN 21p.
2 ABACISTER 21p.
3 ABAKUSENE 16p.
4 ABBASIDEN 15p.
5 ABBASIDER 15p.
6 ABBEDIENE 15p.
7 ABBEDISSA 15p.
8 ABBEDISSE 15p.
9 ABANDONEN 13p.
10 ABANDONER 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTENE 22p.
2 ABBREVIERE 19p.
3 ABBREVIERT 19p.
4 ABBASIDENE 16p.
5 ABBEDISSEN 16p.
6 ABBEDISSER 16p.
7 ABANDONERE 14p.
8 ABANDONERT 14p.
9 ABALIENERE 13p.
10 ABALIENERT 13p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUR 23p.
2 ABBREVIERER 20p.
3 ABBREVIERES 20p.
4 ABBREVIERTE 20p.
5 ABBEDISSENE 17p.
6 ABANDONERER 15p.
7 ABANDONERES 15p.
8 ABANDONERTE 15p.
9 ABALIENERER 14p.
10 ABALIENERES 14p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJON 25p.
2 ABDUKSJONENE 23p.
3 ABBREVIERING 22p.
4 ABDIKASJONEN 20p.
5 ABDIKASJONER 20p.
6 ABDUSERINGEN 19p.
7 ABERRASJONEN 19p.
8 ABANDONERING 17p.
9 ABALIENERING 16p.
10 ABDISERINGEN 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUREN 25p.
2 ABBREVIATURER 25p.
3 ABBREVIERINGA 23p.
4 ABBREVIERENDE 22p.
5 ABDIKASJONENE 21p.
6 ABERRASJONENE 20p.
7 ABANDONERINGA 18p.
8 ABALIENERINGA 17p.
9 ABANDONERENDE 17p.
10 ABDISERINGENE 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJONEN 27p.
2 ABBREVIASJONER 27p.
3 ABBREVIATURENE 26p.
4 ABBREVIERINGEN 24p.
5 ABJUDISERINGEN 24p.
6 ABOLISJONISTEN 22p.
7 ABOLISJONISTER 22p.
8 ABONNENTLINJEN 21p.
9 ABONNEMENTSFIL 20p.
10 ABANDONERINGEN 19p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTHYPPIGHETA 35p.
2 ABBREVIASJONENE 28p.
3 ABONNEMENTSSJEF 24p.
4 ABOLISJONISTENE 23p.
5 ABONNEMENTSPRIS 23p.
6 ABORTINNGREPENE 23p.
7 ABONNEMENTSKORT 22p.
8 ABONNENTLINJENE 22p.
9 ABONNEMENTSFELT 21p.
10 ABONNEMENTSSALG 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE