Ord med D i Scrabble

Vi fant 154 ord som inneholder eksakt D i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CD 11p.
2 DY 7p.
3 DØ 6p.
4 DU 5p.
5 DÅ 5p.
6 DO 3p.
7 AD 2p.
8 DA 2p.
9 DE 2p.
10 DI 2p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BYD 11p.
2 D 10p.
3 BUD 9p.
4 D 9p.
5 BOD 7p.
6 BAD 6p.
7 BED 6p.
8 ADD 3p.
9 ADL 3p.
10 AND 3p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AD 11p.
2 ADYG 10p.
3 ADJA 7p.
4 ADAM 5p.
5 ADDA 4p.
6 ADDE 4p.
7 ADEL 4p.
8 ADLA 4p.
9 ADLE 4p.
10 AIDS 4p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ADJØA 12p.
2 ADJØS 12p.
3 ABBED 11p.
4 ABILD 8p.
5 ADEPT 8p.
6 ADDER 5p.
7 ADDES 5p.
8 ADDET 5p.
9 ADLER 5p.
10 ADLES 5p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACIDUM 19p.
2 ACIDET 15p.
3 ABBEDI 12p.
4 ABSURD 12p.
5 ABRODD 10p.
6 ADAGIO 8p.
7 ADAMEN 7p.
8 ADAMER 7p.
9 ADDEDE 6p.
10 ADDEND 6p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBASID 13p.
2 ABBEDEN 13p.
3 ABBEDER 13p.
4 ABBEDIA 13p.
5 ABDUSER 13p.
6 ABSURDE 13p.
7 ABDOMEN 12p.
8 ABANDON 11p.
9 ABDISER 10p.
10 ABILDEN 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABDUKTOR 16p.
2 ABBEDLIG 15p.
3 ABBEDENE 14p.
4 ABBEDIER 14p.
5 ABBEDIET 14p.
6 ABDUSERE 14p.
7 ABDOMENA 13p.
8 ABDOMINA 13p.
9 ABDERITT 11p.
10 ABDISERE 11p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBEDLIGE 16p.
2 ABBASIDEN 15p.
3 ABBASIDER 15p.
4 ABBEDIENE 15p.
5 ABBEDISSA 15p.
6 ABBEDISSE 15p.
7 ABANDONEN 13p.
8 ABANDONER 13p.
9 ABDISERER 12p.
10 ABDISERES 12p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABDIKASJON 18p.
2 ABBASIDENE 16p.
3 ABBEDISSEN 16p.
4 ABBEDISSER 16p.
5 ABDOMENENE 15p.
6 ABDOMINALE 15p.
7 ABANDONERE 14p.
8 ABANDONERT 14p.
9 ABDISERING 14p.
10 ABDERITTEN 13p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABDUKSJONEN 22p.
2 ABDUKSJONER 22p.
3 ABDUKTORENE 19p.
4 ABBEDISSENE 17p.
5 ABDOMINAENE 16p.
6 ABANDONERER 15p.
7 ABANDONERES 15p.
8 ABANDONERTE 15p.
9 ABDISERINGA 15p.
10 ABDERITTENE 14p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABDUKSJONENE 23p.
2 ABJUDISERING 22p.
3 ABJUNGERENDE 22p.
4 ABDIKASJONEN 20p.
5 ABDIKASJONER 20p.
6 ABDUSERINGEN 19p.
7 ABILDGÅRDENE 19p.
8 ABANDONERING 17p.
9 ABDISERINGEN 16p.
10 ABDISERINGER 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTFORBUDET 25p.
2 ABJUDISERINGA 23p.
3 ABBREVIERENDE 22p.
4 ABJUDISERENDE 22p.
5 ABDIKASJONENE 21p.
6 ABORTDEBATTEN 20p.
7 ABORTDEBATTER 20p.
8 ABANDONERINGA 18p.
9 ABANDONERENDE 17p.
10 ABDISERINGENE 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACTIONKOMEDIEN 27p.
2 ACTIONKOMEDIER 27p.
3 ABORTFORBUDENE 26p.
4 ABJUDISERINGEN 24p.
5 ADAPSJONSEVNEN 24p.
6 ADAPSJONSEVNER 24p.
7 ABORTIVMIDLENE 22p.
8 ABORTDEBATTENE 21p.
9 ABRAKADABRAENE 21p.
10 ABSTRUDERINGEN 21p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACTIONKOMEDIENE 28p.
2 ADDISJONSSTYKKA 26p.
3 ADDISJONSSTYKKE 26p.
4 ADAPSJONSEVNENE 25p.
5 ABORTIVMIDDELET 23p.
6 ABORTMOTSTANDER 21p.
7 ADDISJONSFEILEN 20p.
8 ADDISJONSTEGNET 20p.
9 ADELSKALENDEREN 16p.
10 ADELSKALENDERNE 16p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE