Ord med E i Scrabble

Vi fant 154 ord som inneholder eksakt E i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BE 5p.
2 EP 5p.
3 EH 4p.
4 DE 2p.
5 EA 2p.
6 ED 2p.
7 EI 2p.
8 EL 2p.
9 EN 2p.
10 ER 2p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 APE 6p.
2 AUE 6p.
3 AVE 6p.
4 BED 6p.
5 AGE 4p.
6 AKE 4p.
7 AME 4p.
8 ALE 3p.
9 ANE 3p.
10 ARE 3p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACRE 13p.
2 ABER 7p.
3 AFTE 5p.
4 AGEN 5p.
5 AGER 5p.
6 AGES 5p.
7 AGET 5p.
8 ADDE 4p.
9 ADEL 4p.
10 ADLE 4p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACREN 14p.
2 ACRES 14p.
3 ABBED 11p.
4 ABERA 8p.
5 ABERE 8p.
6 ADEPT 8p.
7 ADDER 5p.
8 ADDES 5p.
9 ADDET 5p.
10 ADLER 5p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABJEKT 13p.
2 ABBEDI 12p.
3 ABUSEN 12p.
4 ABELSK 10p.
5 ABOREN 10p.
6 ABORER 10p.
7 ABREGE 10p.
8 ABERET 9p.
9 ABERNE 9p.
10 ABSENS 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYAEN 15p.
2 ABAYAER 15p.
3 ABBOREN 14p.
4 ABBORER 14p.
5 ABBEDEN 13p.
6 ABBEDER 13p.
7 ABBEDIA 13p.
8 ABAKIEN 11p.
9 ABAKIER 11p.
10 ABASIEN 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYAENE 16p.
2 ABAKUSEN 15p.
3 ABAKUSER 15p.
4 ABBEDLIG 15p.
5 ABBORENE 15p.
6 ABBEDENE 14p.
7 ABBEDIER 14p.
8 ABBEDIET 14p.
9 ABAKIENE 12p.
10 ABATISKE 12p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTEN 21p.
2 ABACISTER 21p.
3 ABAKUSENE 16p.
4 ABBASIDEN 15p.
5 ABBASIDER 15p.
6 ABBEDIENE 15p.
7 ABBEDISSA 15p.
8 ABBEDISSE 15p.
9 ABANDONEN 13p.
10 ABANDONER 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTENE 22p.
2 ABBREVIERE 19p.
3 ABBREVIERT 19p.
4 ABBASIDENE 16p.
5 ABBEDISSEN 16p.
6 ABBEDISSER 16p.
7 ABANDONERE 14p.
8 ABANDONERT 14p.
9 ABALIENERE 13p.
10 ABALIENERT 13p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUR 23p.
2 ABBREVIERER 20p.
3 ABBREVIERES 20p.
4 ABBREVIERTE 20p.
5 ABBEDISSENE 17p.
6 ABANDONERER 15p.
7 ABANDONERES 15p.
8 ABANDONERTE 15p.
9 ABALIENERER 14p.
10 ABALIENERES 14p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJON 25p.
2 ABDUKSJONENE 23p.
3 ABBREVIERING 22p.
4 ABDIKASJONEN 20p.
5 ABDIKASJONER 20p.
6 ABDUSERINGEN 19p.
7 ABERRASJONEN 19p.
8 ABANDONERING 17p.
9 ABALIENERING 16p.
10 ABDISERINGEN 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUREN 25p.
2 ABBREVIATURER 25p.
3 ABBREVIERINGA 23p.
4 ABBREVIERENDE 22p.
5 ABDIKASJONENE 21p.
6 ABERRASJONENE 20p.
7 ABANDONERINGA 18p.
8 ABALIENERINGA 17p.
9 ABANDONERENDE 17p.
10 ABDISERINGENE 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJONEN 27p.
2 ABBREVIASJONER 27p.
3 ABBREVIATURENE 26p.
4 ABBREVIERINGEN 24p.
5 ABJUDISERINGEN 24p.
6 ABOLISJONISTEN 22p.
7 ABOLISJONISTER 22p.
8 ABONNENTLINJEN 21p.
9 ABONNEMENTSFIL 20p.
10 ABANDONERINGEN 19p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTHYPPIGHETA 35p.
2 ABBREVIASJONENE 28p.
3 ABONNEMENTSSJEF 24p.
4 ABOLISJONISTENE 23p.
5 ABONNEMENTSPRIS 23p.
6 ABORTINNGREPENE 23p.
7 ABONNEMENTSKORT 22p.
8 ABONNENTLINJENE 22p.
9 ABONNEMENTSFELT 21p.
10 ABONNEMENTSSALG 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE