Ord med N i Scrabble

Vi fant 154 ord som inneholder eksakt N i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 NY 7p.
2 NÆ 7p.
3 ØN 6p.
4 NU 5p.
5 NÅ 5p.
6 NO 3p.
7 AN 2p.
8 EN 2p.
9 IN 2p.
10 NE 2p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BAN 6p.
2 BEN 6p.
3 AGN 4p.
4 ANG 4p.
5 ANK 4p.
6 ALN 3p.
7 ANA 3p.
8 AND 3p.
9 ANE 3p.
10 ANS 3p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AFON 6p.
2 AGON 6p.
3 AGEN 5p.
4 AGNA 5p.
5 AGNE 5p.
6 AINO 5p.
7 AKEN 5p.
8 AKNE 5p.
9 ALEN 4p.
10 ALNA 4p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACREN 14p.
2 ABRIN 8p.
3 AFFIN 7p.
4 AFONE 7p.
5 AFONI 7p.
6 AFONT 7p.
7 AGING 7p.
8 AFTEN 6p.
9 AGENS 6p.
10 AGENT 6p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETON 16p.
2 ACTION 16p.
3 ACRENE 15p.
4 ABUSEN 12p.
5 ABNORM 11p.
6 ABOREN 10p.
7 ABERNE 9p.
8 ABSENS 9p.
9 ABSENT 9p.
10 ABSINT 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYAEN 15p.
2 ABBOREN 14p.
3 ABBEDEN 13p.
4 ABDOMEN 12p.
5 ABNORME 12p.
6 ABNORMT 12p.
7 ABAKIEN 11p.
8 ABANDON 11p.
9 ABNEGER 11p.
10 ABASIEN 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABJUNGER 18p.
2 ABAYAENE 16p.
3 ABAKUSEN 15p.
4 ABBORENE 15p.
5 ABLASJON 15p.
6 ABBEDENE 14p.
7 ABITUREN 14p.
8 ABDOMENA 13p.
9 ABDOMINA 13p.
10 ABAKIENE 12p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTEN 21p.
2 ABDUKSJON 20p.
3 ABAKUSENE 16p.
4 ABBASIDEN 15p.
5 ABBEDIENE 15p.
6 ABDONOMET 15p.
7 ABDOMENET 14p.
8 ABDOMINAL 14p.
9 ABANDONEN 13p.
10 ABANDONER 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTENE 22p.
2 ABDIKASJON 18p.
3 ABBASIDENE 16p.
4 ABBEDISSEN 16p.
5 ABDOMENENE 15p.
6 ABANDONERE 14p.
7 ABANDONERT 14p.
8 ABDISERING 14p.
9 ABALIENERE 13p.
10 ABALIENERT 13p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBEDISSENE 17p.
2 ABDOMINAENE 16p.
3 ABANDONERER 15p.
4 ABANDONERES 15p.
5 ABANDONERTE 15p.
6 ABDISERINGA 15p.
7 ABALIENERER 14p.
8 ABALIENERES 14p.
9 ABALIENERTE 14p.
10 ABDERITTENE 14p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJON 25p.
2 ABDUKSJONENE 23p.
3 ABBREVIERING 22p.
4 ABDIKASJONEN 20p.
5 ABDIKASJONER 20p.
6 ABDUSERINGEN 19p.
7 ABERRASJONEN 19p.
8 ABANDONERING 17p.
9 ABALIENERING 16p.
10 ABDISERINGEN 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUREN 25p.
2 ABBREVIERINGA 23p.
3 ABBREVIERENDE 22p.
4 ABJUDISERENDE 22p.
5 ABDIKASJONENE 21p.
6 ABERRASJONENE 20p.
7 ABANDONERINGA 18p.
8 ABALIENERINGA 17p.
9 ABANDONERENDE 17p.
10 ABDISERINGENE 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJONEN 27p.
2 ABBREVIASJONER 27p.
3 ABBREVIATURENE 26p.
4 ABBREVIERINGEN 24p.
5 ABJUDISERINGEN 24p.
6 ABOLISJONISTEN 22p.
7 ABOLISJONISTER 22p.
8 ABONNENTLINJEN 21p.
9 ABONNEMENTSFIL 20p.
10 ABANDONERINGEN 19p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJONENE 28p.
2 ABONNEMENTSSJEF 24p.
3 ABOLISJONISTENE 23p.
4 ABONNEMENTSPRIS 23p.
5 ABORTINNGREPENE 23p.
6 ABONNEMENTSKORT 22p.
7 ABONNENTLINJENE 22p.
8 ABORTKLINIKKENE 22p.
9 ABONNEMENTSFELT 21p.
10 ABONNEMENTSSALG 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE