Ord med R i Scrabble

Vi fant 154 ord som inneholder eksakt R i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 RY 7p.
2 RU 5p.
3 RÅ 5p.
4 OR 3p.
5 RO 3p.
6 AR 2p.
7 ER 2p.
8 IR 2p.
9 RA 2p.
10 RE 2p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ARP 6p.
2 ARG 4p.
3 ARK 4p.
4 ARM 4p.
5 AIR 3p.
6 ARA 3p.
7 ARD 3p.
8 ARE 3p.
9 ARR 3p.
10 ARS 3p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACRE 13p.
2 ABOR 8p.
3 ABER 7p.
4 AFRO 6p.
5 AFAR 5p.
6 AGAR 5p.
7 AGER 5p.
8 AKER 5p.
9 AMER 5p.
10 ALDR 4p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACREN 14p.
2 ACRES 14p.
3 ABBOR 12p.
4 ABORT 9p.
5 ABROT 9p.
6 ABERA 8p.
7 ABERE 8p.
8 ABRIN 8p.
9 ADVAR 8p.
10 ADDER 5p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACHIRI 17p.
2 ABRUPT 15p.
3 ABITUR 12p.
4 ABSURD 12p.
5 ABNORM 11p.
6 ABOREN 10p.
7 ABORER 10p.
8 ABREGE 10p.
9 ABRODD 10p.
10 ABERET 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABJURER 16p.
2 ABAYAER 15p.
3 ABBOREN 14p.
4 ABBORER 14p.
5 ABBEDER 13p.
6 ABDUSER 13p.
7 ABJISER 13p.
8 ABAKIER 11p.
9 ABLEGER 11p.
10 ABNEGER 11p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABDUKTOR 16p.
2 ABAKUSER 15p.
3 ABBORENE 15p.
4 ABILDGRÅ 15p.
5 ABBEDIER 14p.
6 ABDUSERE 14p.
7 ABDUSERT 14p.
8 ABDERITT 11p.
9 ABDISERE 11p.
10 ABDISERT 11p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABACISTER 21p.
2 ABBREVIER 18p.
3 ABBASIDER 15p.
4 ABDUSERER 15p.
5 ABDUSERES 15p.
6 ABDUSERTE 15p.
7 ABANDONER 13p.
8 ABALIENER 12p.
9 ABDISERER 12p.
10 ABDISERES 12p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIERE 19p.
2 ABBREVIERT 19p.
3 ABDUKTOREN 18p.
4 ABBEDISSER 16p.
5 ABANDONERE 14p.
6 ABANDONERT 14p.
7 ABDISERING 14p.
8 ABALIENERE 13p.
9 ABALIENERT 13p.
10 ABDERITTEN 13p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUR 23p.
2 ABBREVIERER 20p.
3 ABBREVIERES 20p.
4 ABBREVIERTE 20p.
5 ABANDONERER 15p.
6 ABANDONERES 15p.
7 ABANDONERTE 15p.
8 ABALIENERER 14p.
9 ABALIENERES 14p.
10 ABALIENERTE 14p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJON 25p.
2 ABBREVIERING 22p.
3 ABDIKASJONER 20p.
4 ABDUSERINGEN 19p.
5 ABERRASJONEN 19p.
6 ABERRASJONER 19p.
7 ABANDONERING 17p.
8 ABALIENERING 16p.
9 ABDISERINGEN 16p.
10 ABDISERINGER 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIATUREN 25p.
2 ABBREVIATURER 25p.
3 ABBREVIERINGA 23p.
4 ABBREVIERENDE 22p.
5 ABJUDISERENDE 22p.
6 ABERRASJONENE 20p.
7 ABANDONERINGA 18p.
8 ABALIENERINGA 17p.
9 ABANDONERENDE 17p.
10 ABDISERINGENE 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABBREVIASJONEN 27p.
2 ABBREVIASJONER 27p.
3 ABBREVIATURENE 26p.
4 ABBREVIERINGEN 24p.
5 ABJUDISERINGEN 24p.
6 ABOLISJONISTER 22p.
7 ABONNENTLINJER 21p.
8 ABORTDEBATTENE 21p.
9 ABANDONERINGEN 19p.
10 ABALIENERINGEN 18p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTHYPPIGHETA 35p.
2 ABORTSPØRSMÅLET 30p.
3 ABBREVIASJONENE 28p.
4 ABORTLOVGIVNING 28p.
5 ABONNEMENTSPRIS 23p.
6 ABORTINNGREPENE 23p.
7 ABORTIVMIDDELET 23p.
8 ABONNEMENTSKORT 22p.
9 ABORTKLINIKKENE 22p.
10 ABORTTILHENGERE 22p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE