Ord med Y i Scrabble

Vi fant 154 ord som inneholder eksakt Y i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BY 10p.
2 PY 10p.
3 HY 9p.
4 FY 8p.
5 MY 8p.
6 DY 7p.
7 LY 7p.
8 NY 7p.
9 RY 7p.
10 SY 7p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 Y 15p.
2 BOY 12p.
3 BEY 11p.
4 BLY 11p.
5 BRY 11p.
6 BYA 11p.
7 BYD 11p.
8 BYE 11p.
9 BYR 11p.
10 BYS 11p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACYL 18p.
2 BABY 15p.
3 BLYG 13p.
4 BODY 13p.
5 BETY 12p.
6 BRYA 12p.
7 BRYE 12p.
8 BRYN 12p.
9 BRYR 12p.
10 ADYG 10p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABAYA 13p.
2 AKRYL 11p.
3 AKYLI 11p.
4 ALKYD 11p.
5 ALKYL 11p.
6 ALKYN 11p.
7 ANYON 11p.
8 ADLYD 10p.
9 ALLYL 10p.
10 ANTYD 10p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYL 20p.
2 ACYLET 20p.
3 ALKYMI 13p.
4 ADYGEN 12p.
5 ADYGER 12p.
6 ADYTON 12p.
7 ALKYDA 12p.
8 ALKYLA 12p.
9 ALKYNA 12p.
10 ADLYDE 11p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYLA 21p.
2 ACYLENE 21p.
3 ABAYAEN 15p.
4 ABAYAER 15p.
5 ABYSSAL 15p.
6 ADYGISK 14p.
7 ADYGENE 13p.
8 ADYNAMI 13p.
9 ADLYDER 12p.
10 ADLYDES 12p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYLEN 22p.
2 ACETYLER 22p.
3 ACETYLET 22p.
4 ABORTSYN 17p.
5 ABAYAENE 16p.
6 ABYSSALE 16p.
7 ABYSSALT 16p.
8 ADYGISKE 15p.
9 ADLYDING 14p.
10 ADYTONET 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYLENA 23p.
2 ACETYLENE 23p.
3 ACETYLERE 23p.
4 ACETYLERT 23p.
5 ABLEGØYER 22p.
6 ABORTSYNA 18p.
7 ADYNAMISK 16p.
8 ADLYDINGA 15p.
9 ADYNAMIEN 15p.
10 AERODYNER 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACTIONFYLT 26p.
2 ACETYLENET 24p.
3 ACETYLERER 24p.
4 ACETYLERES 24p.
5 ACETYLERTE 24p.
6 ABLEGØYENE 23p.
7 ABORTSYNET 19p.
8 ADVENTSLYS 18p.
9 ADYNAMISKE 17p.
10 ADLYDINGEN 16p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACTIONFYLTE 27p.
2 ACETYLERING 26p.
3 ACETYLENENE 25p.
4 ADVOKATYRKA 22p.
5 ADVOKATYRKE 22p.
6 AKEULYKKENE 22p.
7 ABORTSYNENE 20p.
8 ADVENTSLYSA 19p.
9 AFROFRISYRE 19p.
10 AKKORDSTYRA 19p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYLERINGA 27p.
2 ACETYLERENDE 26p.
3 ADVOKATYRKER 23p.
4 ADVOKATYRKET 23p.
5 AERODYNAMIKK 21p.
6 ADVENTSLYSET 20p.
7 AERODYNAMISK 20p.
8 AFROFRISYREN 20p.
9 AFROFRISYRER 20p.
10 AKKORDSTYRER 20p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ACETYLERINGEN 28p.
2 ADVOKATYRKENE 24p.
3 AKKORDSYSTEMA 22p.
4 ADVENTSLYSENE 21p.
5 AERODYNAMISKE 21p.
6 AFROFRISYRENE 21p.
7 AKKORDSTYRENE 21p.
8 AKKORDSTYRERE 21p.
9 AKRYLMALINGEN 21p.
10 AKRYLMALERIER 20p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTHYPPIGHET 34p.
2 ADOPSJONSLØYVA 34p.
3 ADOPSJONSLØYVE 34p.
4 AERODYNAMIKKEN 23p.
5 AERODYNAMIKKER 23p.
6 AKKORDSYSTEMER 23p.
7 AKKORDSYSTEMET 23p.
8 AKKORDSTYREREN 22p.
9 AKKORDSTYRERNE 22p.
10 AKRYLMALINGENE 22p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTHYPPIGHETA 35p.
2 ADOPSJONSLØYVER 35p.
3 ADOPSJONSLØYVET 35p.
4 AKUTTSYKEHUSENE 30p.
5 ADDISJONSSTYKKA 26p.
6 ADDISJONSSTYKKE 26p.
7 AKTOMYOSINGELEN 25p.
8 AKTOMYOSINGELER 25p.
9 AERODYNAMIKKENE 24p.
10 AKKORDSYSTEMENE 24p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE