Scrabble-ord-søk

Ord som slutter på F i Scrabble

Vi fant 138 ord som slutter på F i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UFF 8p.
2 OFF 6p.
3 AMF 5p.
4 GIF 5p.
5 KIF 5p.
6 ORF 5p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CHEF 16p.
2 PAFF 9p.
3 BEEF 8p.
4 HAFF 8p.
5 SJEF 8p.
6 GAFF 7p.
7 DAFF 6p.
8 DEFF 6p.
9 GRAF 6p.
10 KEEF 6p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CHIEF 17p.
2 BJEFF 13p.
3 BLAFF 10p.
4 PIAFF 10p.
5 PLAFF 10p.
6 KLAFF 8p.
7 SKAFF 8p.
8 KENAF 7p.
9 STAFF 7p.
10 TRAFF 7p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BYFIFF 17p.
2 RÅBIFF 14p.
3 LUKAFF 12p.
4 PILAFF 11p.
5 ROSJEF 11p.
6 EPITAF 10p.
7 AGRAFF 9p.
8 GIRAFF 9p.
9 AKALEF 8p.
10 DIGRAF 8p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BUDSJEF 17p.
2 VEGSJEF 15p.
3 BIOGRAF 13p.
4 FAGSJEF 13p.
5 TOGSJEF 13p.
6 EPIGRAF 12p.
7 ENESJEF 11p.
8 GEOGRAF 11p.
9 OROGRAF 11p.
10 KENOTAF 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BATYSKAF 18p.
2 HODOGRAF 14p.
3 SEBOGRAF 14p.
4 LOGOGRAF 13p.
5 PARAGRAF 13p.
6 ERGOGRAF 12p.
7 MESOSKAF 12p.
8 SONAGRAF 11p.
9 INTEGRAF 10p.
10 SERIGRAF 10p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 KJEMIGRAF 16p.
2 AUDIOGRAF 15p.
3 HAGIOGRAF 15p.
4 LABIOGRAF 15p.
5 PALEOGRAF 15p.
6 HELIOGRAF 14p.
7 KOREOGRAF 14p.
8 ANGIOGRAF 13p.
9 KALLIGRAF 12p.
10 LIMNIGRAF 12p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 PLUVIOGRAF 22p.
2 SCENEOGRAF 22p.
3 SCINTIGRAF 21p.
4 PNEUMOGRAF 20p.
5 BIBLIOGRAF 19p.
6 POLAROGRAF 17p.
7 KORONAGRAF 15p.
8 ENERGOGRAF 14p.
9 KARDIOGRAF 14p.
10 OSEANOGRAF 14p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 SERVICESJEF 27p.
2 OSCILLOGRAF 24p.
3 LOVPARAGRAF 20p.
4 BRIGADESJEF 19p.
5 FAGFOTOGRAF 18p.
6 PERIODOGRAF 18p.
7 SPEKTROGRAF 18p.
8 KROMATOGRAF 17p.
9 REKLAMESJEF 17p.
10 LEKSIKOGRAF 16p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 PSEUDEPIGRAF 23p.
2 PSEVDEPIGRAF 23p.
3 PNEUMATOGRAF 22p.
4 DAKTYLIOGRAF 21p.
5 SJEFFOTOGRAF 21p.
6 RØNTGENOGRAF 20p.
7 HISTORIOGRAF 18p.
8 SNIKFOTOGRAF 18p.
9 FOTOTELEGRAF 17p.
10 KINEMATOGRAF 17p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 SCINTILLOGRAF 25p.
2 HOVEDPARAGRAF 24p.
3 BONDEPARAGRAF 22p.
4 SPIONPARAGRAF 22p.
5 AUTOKARTOGRAF 21p.
6 NATURFOTOGRAF 21p.
7 HASTEPARAGRAF 20p.
8 KANONFOTOGRAF 20p.
9 NARKOTIKASJEF 20p.
10 STYRETELEGRAF 20p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 OPPMÅLINGSSJEF 30p.
2 FYLKESSKOGSJEF 28p.
3 UTRYKNINGSSJEF 28p.
4 UTVIKLINGSSJEF 26p.
5 AMATØRFOTOGRAF 24p.
6 JUNGELTELEGRAF 23p.
7 FORSKNINGSSJEF 22p.
8 PRESSEFOTOGRAF 22p.
9 UTREDNINGSSJEF 22p.
10 MESTERFOTOGRAF 20p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 OVERVÅKINGSSJEF 31p.
2 FYLKESPARTISJEF 29p.
3 FYLKESSKOLESJEF 28p.
4 FORMÅLSPARAGRAF 26p.
5 LABORATORIESJEF 24p.
6 REGULERINGSSJEF 24p.
7 GENERALPLANSJEF 23p.
8 SENTRALBANKSJEF 23p.
9 UTSTILLINGSSJEF 23p.
10 FRILANSFOTOGRAF 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

12p. AGRAFISKE