Scrabble-ord-søk

Ord som slutter på I i Scrabble

Vi fant 154 ord som slutter på I i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 YI 7p.
2 BI 5p.
3 PI 5p.
4 VI 5p.
5 HI 4p.
6 GI 3p.
7 KI 3p.
8 MI 3p.
9 OI 3p.
10 AI 2p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 HUI 8p.
2 HVI 8p.
3 PHI 8p.
4 BOI 7p.
5 FUI 7p.
6 KUI 7p.
7 KVI 7p.
8 OBI 7p.
9 BAI 6p.
10 BLI 6p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CHAI 15p.
2 LOCI 14p.
3 ACAI 13p.
4 FOBI 9p.
5 GOBI 9p.
6 PRAI 7p.
7 SVAI 7p.
8 MOAI 6p.
9 THAI 6p.
10 KADI 5p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 RABBI 11p.
2 AFOBI 10p.
3 BAHAI 10p.
4 FORBI 10p.
5 KAVAI 9p.
6 PAGAI 9p.
7 UTMAI 9p.
8 ALIBI 8p.
9 MASAI 6p.
10 ASSAI 5p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BLÅHAI 14p.
2 HUSHAI 13p.
3 GRÅHAI 12p.
4 KØLKAI 12p.
5 RØDHAI 12p.
6 SMÅHAI 12p.
7 REVHAI 11p.
8 KOLKAI 9p.
9 SAGHAI 9p.
10 KISKAI 8p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 HVALHAI 14p.
2 PIGGHAI 14p.
3 KVALHAI 13p.
4 LÅNEHAI 12p.
5 RAUDHAI 12p.
6 REVEHAI 12p.
7 OKSEHAI 11p.
8 RINGHAI 10p.
9 LANDHAI 9p.
10 NESEHAI 9p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BOLIGHAI 15p.
2 HUNDEHAI 15p.
3 AKSJEHAI 14p.
4 KRAVEHAI 14p.
5 SJANGHAI 14p.
6 KRAGEHAI 12p.
7 NARKOHAI 12p.
8 FERGEKAI 11p.
9 GLATTHAI 11p.
10 TIGERHAI 11p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BLÅBÆRPAI 26p.
2 RÅDHUSKAI 18p.
3 VALUTAHAI 17p.
4 SVISKEPAI 16p.
5 BETONGKAI 15p.
6 HAMMARHAI 15p.
7 HAMMERHAI 15p.
8 PANSERHAI 14p.
9 KARATSJAI 13p.
10 ANANASPAI 12p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CANCERFOBI 33p.
2 ERYTROFOBI 21p.
3 BRONTOFOBI 20p.
4 HEMATOFOBI 19p.
5 VENEROFOBI 19p.
6 KONKURSHAI 18p.
7 ODONTOFOBI 18p.
8 ISLAMOFOBI 17p.
9 LEOPARDHAI 16p.
10 MAKRELLHAI 14p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ENCYCLOPEDI 38p.
2 ENCYKLOPEDI 30p.
3 ANTROPOFOBI 21p.
4 ENSYKLOPEDI 21p.
5 SOLBÆRTODDI 21p.
6 ASTRAPOFOBI 20p.
7 BASILLOFOBI 20p.
8 KROMATOFOBI 20p.
9 TALASSOFOBI 17p.
10 INDUSTRIKAI 15p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 SYMBANTOFOBI 27p.
2 HURTIGBÅTKAI 25p.
3 KLAUSTROFOBI 22p.
4 KONJAKKTODDI 20p.
5 RØDVINSTODDI 20p.
6 UTSTIKKERKAI 18p.
7 NARKOTIKAHAI 17p.
8 VINNERMELODI 17p.
9 KARAVANSERAI 16p.
10 SANDTIGERHAI 15p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CRUISESKIPKAI 30p.
2 KJEVEORTOPEDI 25p.
3 SVARTEBØRSHAI 25p.
4 INNBYTTEVERDI 24p.
5 UTRUSTINGSKAI 21p.
6 MUSIKALMELODI 20p.
7 MAKSIMALVERDI 19p.
8 RESIDUALVERDI 19p.
9 VIGNETTMELODI 19p.
10 KARAVANESERAI 17p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 GJENKJØPSVERDI 32p.
2 KVIKKSØLVVERDI 30p.
3 BEVARINGSVERDI 24p.
4 LIKEVEKTSVERDI 22p.
5 FAVORITTMELODI 21p.
6 KONTRAKTSVERDI 20p.
7 OPERETTEMELODI 20p.
8 SIGNATURMELODI 20p.
9 UTDANNELSESVEI 20p.
10 SERVERINGSSKEI 19p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 SKJØNNHETSVERDI 28p.
2 AFFEKSJONSVERDI 25p.
3 ANNENHÅNDSVERDI 23p.
4 AVSETNINGSVERDI 22p.
5 KJENNINGSMELODI 22p.
6 ALTERNATIVVERDI 21p.
7 KOLESTEROLVERDI 21p.
8 OMSETNINGSVERDI 21p.
9 ANNENHANDSVERDI 20p.
10 KAPITALISTLAKEI 20p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

23p. AGNOSCERING