Ord som slutter på V i Scrabble

Vi fant 149 ord som slutter på V i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 CV 14p.
2 YV 10p.
3 ØV 9p.
4 AV 5p.
5 EV 5p.
6 TV 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 GYV 12p.
2 V 10p.
3 BEV 9p.
4 DUV 9p.
5 GOV 8p.
6 DOV 7p.
7 GAV 7p.
8 GIV 7p.
9 ALV 6p.
10 ARV 6p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 DØYV 16p.
2 FRÆV 13p.
3 DRØV 11p.
4 BLEV 10p.
5 BLIV 10p.
6 BRAV 10p.
7 BREV 10p.
8 DRAV 7p.
9 DREV 7p.
10 DRIV 7p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AVLØV 15p.
2 BEDØV 15p.
3 BEHOV 14p.
4 ANDØV 12p.
5 AVGAV 12p.
6 BEGAV 12p.
7 ANDUV 11p.
8 AVLIV 11p.
9 AKTIV 9p.
10 ANGAV 9p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AVSØLV 16p.
2 BEDRØV 16p.
3 AVLAUV 15p.
4 AVGARV 13p.
5 AVKREV 13p.
6 AVSKAV 13p.
7 ARRVEV 12p.
8 AVSTIV 12p.
9 BEDERV 12p.
10 BEDREV 12p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABORTIV 14p.
2 ADOPTIV 14p.
3 ABESSIV 13p.
4 ABLATIV 13p.
5 ABRASIV 13p.
6 ADAPTIV 13p.
7 AIDAVEV 13p.
8 ADHESIV 12p.
9 ADDITIV 10p.
10 ADESSIV 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ARVESØLV 18p.
2 ASPELAUV 17p.
3 ABORTLOV 16p.
4 AKSJELOV 16p.
5 ASKESTØV 16p.
6 ADJEKTIV 15p.
7 ARVEKRAV 15p.
8 ASKELAUV 15p.
9 ADVENTIV 14p.
10 AFFEKTIV 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ABSORPTIV 19p.
2 AKSJEBREV 19p.
3 APPOSITIV 19p.
4 AKKUSATIV 17p.
5 ALTERSØLV 16p.
6 AVTALELOV 16p.
7 ADELSBREV 15p.
8 AFFLIKTIV 15p.
9 AGGRESSIV 14p.
10 ATTRAKTIV 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ANBUDSBREV 22p.
2 ALKOHOLLOV 19p.
3 APPELLATIV 19p.
4 AREALBEHOV 19p.
5 ANSVARSLOV 17p.
6 AFFIRMATIV 16p.
7 ANDELSBREV 16p.
8 ARBEIDSLIV 16p.
9 AKKREDITIV 15p.
10 AMNESTILOV 15p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 BALLONGKURV 23p.
2 APOSTELBREV 21p.
3 AMERIKABREV 19p.
4 ANKLAGEBREV 19p.
5 AVGANGSELEV 19p.
6 BIDRAGSKRAV 19p.
7 ANSVARSKRAV 18p.
8 AUTORITATIV 18p.
9 BILLEDARKIV 18p.
10 BARRIEREREV 17p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ANALYSEBEHOV 26p.
2 BLOKKBOKSTAV 26p.
3 ARVEFØLGELOV 25p.
4 AVSKJEDSBREV 25p.
5 BEUNDRERBREV 24p.
6 BIBLIOTEKLOV 24p.
7 BLOMSTERKURV 24p.
8 AYRSHIREKALV 23p.
9 BARNEHAGELOV 22p.
10 APARTHEIDLOV 21p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AVLSPRODUKTIV 27p.
2 APPROKSIMATIV 25p.
3 BARNEVERNSLOV 23p.
4 ALDERDOMSSLØV 22p.
5 ANTIDOPINGLOV 22p.
6 BEORDRINGSLOV 22p.
7 BEDRIFTSARKIV 21p.
8 ASSURANSEKRAV 20p.
9 ANGREFRISTLOV 19p.
10 ANTIDEPRESSIV 19p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 AVISKLIPPARKIV 28p.
2 ANTIKVITETSTYV 26p.
3 ARVEAVGIFTSLOV 26p.
4 AVBETALINGSLOV 25p.
5 BIBELSKOLEELEV 25p.
6 AKSJESKATTELOV 23p.
7 AKTSOMHETSKRAV 23p.
8 AMATØRDETEKTIV 23p.
9 AKTIVITETSKRAV 22p.
10 BARNESKOLEELEV 22p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ARBEIDSMILJØLOV 30p.
2 BEMANNINGSBEHOV 29p.
3 AKTIVITETSBEHOV 28p.
4 ANTIKVITETSTJUV 28p.
5 ANBEFALINGSBREV 26p.
6 ARBEIDERVERNLOV 25p.
7 ARBEIDSTVISTLOV 25p.
8 BEFALSSKOLEELEV 24p.
9 DISSEKSJONSKNIV 24p.
10 EGENKAPITALKRAV 24p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE