Ord som starter med Å i Scrabble

Vi fant 152 ord som starter med Å i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅP 8p.
2 ÅH 7p.
3 ÅK 6p.
4 ÅA 5p.
5 ÅE 5p.
6 ÅL 5p.
7 ÅR 5p.
8 ÅS 5p.
9 ÅT 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBU 12p.
2 Å 11p.
3 ÅGR 7p.
4 ÅKA 7p.
5 ÅKE 7p.
6 ÅKT 7p.
7 ÅDR 6p.
8 ÅEN 6p.
9 ÅER 6p.
10 ÅES 6p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRY 15p.
2 ÅBØT 14p.
3 ÅBUA 13p.
4 ÅBOT 11p.
5 ÅBIT 10p.
6 ÅFAR 8p.
7 ÅGER 8p.
8 ÅGRA 8p.
9 ÅDRA 7p.
10 ÅDRE 7p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRYR 16p.
2 ÅBRYS 16p.
3 ÅBØTE 15p.
4 ÅBØTT 15p.
5 ÅBUEN 14p.
6 ÅBOTA 12p.
7 ÅBAND 11p.
8 ÅBEND 11p.
9 ÅDRER 8p.
10 ÅDRES 8p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRYDD 17p.
2 ÅBRYEN 17p.
3 ÅBRYET 17p.
4 ÅBØTER 16p.
5 ÅBAKKE 14p.
6 ÅBOTEN 13p.
7 ÅBANDA 12p.
8 ÅBENDE 12p.
9 ÅBENDT 12p.
10 ÅBITEN 12p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRYING 19p.
2 ÅBRYDDE 18p.
3 ÅBRYENE 18p.
4 ÅBRYENT 18p.
5 ÅBAKKEN 15p.
6 ÅBAKKER 15p.
7 ÅBANDET 13p.
8 ÅBENDER 13p.
9 ÅBENDES 13p.
10 ÅBENDTE 13p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRYSKAP 23p.
2 ÅBRYINGA 20p.
3 ÅBRYENDE 19p.
4 ÅBØTINGA 19p.
5 ÅBØTENDE 18p.
6 ÅBAKKENE 16p.
7 ÅBENDING 15p.
8 ÅBANDENE 14p.
9 ÅBITSTID 14p.
10 ÅBREISLA 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅFJORDBÅT 23p.
2 ÅBRYINGEN 21p.
3 ÅBØTINGEN 20p.
4 ÅBUFALLET 19p.
5 ÅFJORDING 18p.
6 ÅBENDINGA 16p.
7 ÅBENDENDE 15p.
8 ÅBITSTIDA 15p.
9 ÅBREISLEN 15p.
10 ÅBREISLER 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅBRYSKAPEN 25p.
2 ÅHUGSSTUND 22p.
3 ÅKERBAKKEN 19p.
4 ÅBENDINGEN 17p.
5 ÅGERPRISEN 17p.
6 ÅGERPRISER 17p.
7 ÅBITSTIDEN 16p.
8 ÅBREISLENE 16p.
9 ÅGERKARENE 15p.
10 ÅGERKARLEN 15p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅFJORDBÅTEN 25p.
2 ÅFJORDBÅTER 25p.
3 ÅKERBRUKENE 22p.
4 ÅKERBRUKERE 22p.
5 ÅFJORDINGEN 20p.
6 ÅFJORDINGER 20p.
7 ÅKERBAKKENE 20p.
8 ÅKERDYLLENE 20p.
9 ÅGERPRISENE 18p.
10 ÅKERFAKSENE 17p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅFJORDBÅTENE 26p.
2 ÅHUGSSTUNDEN 24p.
3 ÅHUGSSTUNDER 24p.
4 ÅKERBRUKEREN 23p.
5 ÅKERBRUKERNE 23p.
6 ÅFJORDINGENE 21p.
7 ÅKEROMRÅDENE 21p.
8 ÅKERSENNEPEN 19p.
9 ÅKERSENNEPER 19p.
10 ÅKERREDDIKEN 17p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅHUGSSTUNDENE 25p.
2 ÅNDEBESVERGER 23p.
3 ÅNDEDYRKINGEN 23p.
4 ÅNDEDYRKINGER 23p.
5 ÅNDEDYRKELSEN 22p.
6 ÅNDEDYRKELSER 22p.
7 ÅNDEBANKINGEN 21p.
8 ÅNDEBANKINGER 21p.
9 ÅKERSENNEPENE 20p.
10 ÅLESUNDINGENE 20p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅNDEBESVERGERE 24p.
2 ÅNDEDYRKINGENE 24p.
3 ÅNDEDYRKELSENE 23p.
4 ÅNDEUTDRIVELSE 23p.
5 ÅNDEBANKINGENE 22p.
6 ÅNDSFELLESSKAP 22p.
7 ÅNDSBESLEKTEDE 21p.
8 ÅNDSBESLEKTETE 21p.
9 ÅNDSARBEIDEREN 20p.
10 ÅNDSARBEIDERNE 20p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÅNDSFRAVÆRELSEN 27p.
2 ÅNDEBESVERGELSE 25p.
3 ÅNDEBESVERGEREN 25p.
4 ÅNDEBESVERGERNE 25p.
5 ÅNDEUTDRIVELSEN 24p.
6 ÅNDEUTDRIVELSER 24p.
7 ÅNDSFELLESSKAPA 23p.
8 ÅNDEFRAMKALLING 22p.
9 ÅNDEFREMKALLING 22p.
10 ÅNDEDRETTSORGAN 20p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE