Scrabble-ord-søk

Ord som starter med Æ i Scrabble

Vi fant 144 ord som starter med Æ i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆH 9p.
2 ÆR 7p.
3 ÆS 7p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆSJ 11p.
2 ÆVA 11p.
3 ÆVE 11p.
4 ÆON 9p.
5 ÆRA 8p.
6 ÆRE 8p.
7 ÆSA 8p.
8 ÆSE 8p.
9 ÆTT 8p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆVEN 12p.
2 ÆVER 12p.
3 ÆREN 9p.
4 ÆRER 9p.
5 ÆRES 9p.
6 ÆRET 9p.
7 ÆSEN 9p.
8 ÆSER 9p.
9 ÆSET 9p.
10 ÆTTA 9p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆRBAR 13p.
2 ÆRDUN 13p.
3 ÆGIDE 11p.
4 ÆONEN 11p.
5 ÆONER 11p.
6 ÆRAEN 10p.
7 ÆRAER 10p.
8 ÆREDE 10p.
9 ÆREND 10p.
10 ÆRENE 10p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆRELØS 15p.
2 ÆRBARE 14p.
3 ÆRBART 14p.
4 ÆRDUNA 14p.
5 ÆGIDEN 12p.
6 ÆGIDER 12p.
7 ÆGIRIN 12p.
8 ÆONENE 12p.
9 ÆRAENE 11p.
10 ÆRARIA 11p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆR 21p.
2 ÆRBØDIG 20p.
3 ÆRELYST 17p.
4 ÆRARIUM 16p.
5 ÆREFULL 16p.
6 ÆRDUNEN 15p.
7 ÆRDUNET 15p.
8 ÆRELAUS 15p.
9 ÆGIDENE 13p.
10 ÆRARIER 12p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆRE 22p.
2 ÆREKJÆRT 22p.
3 ÆRBØDIGE 21p.
4 ÆREFRYKT 20p.
5 ÆRBARHET 18p.
6 ÆREFULLE 17p.
7 ÆREFULLT 17p.
8 ÆRDUNENE 16p.
9 ÆREKRENK 15p.
10 ÆGIRINET 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆRELØYSEN 23p.
2 ÆRELØYSER 23p.
3 ÆRBØDIGST 22p.
4 ÆRELØSHET 20p.
5 ÆRBARHETA 19p.
6 ÆRELYSTEN 19p.
7 ÆREKRENKA 16p.
8 ÆREKRENKE 16p.
9 ÆREKRENKT 16p.
10 ÆREMINNER 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆRHET 26p.
2 ÆRBØDIGHET 25p.
3 ÆRBØDIGERE 23p.
4 ÆRBØDIGSTE 23p.
5 ÆREFRYKTEN 22p.
6 ÆREFRYKTER 22p.
7 ÆREFULLHET 21p.
8 ÆRBARHETEN 20p.
9 ÆRBARHETER 20p.
10 ÆREKJENSLA 19p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆRHETA 27p.
2 ÆRBØDIGHETA 26p.
3 ÆREFRYKTENE 23p.
4 ÆREFULLHETA 22p.
5 ÆRELØSHETEN 22p.
6 ÆRBARHETENE 21p.
7 ÆREKJENSLEN 20p.
8 ÆREKJENSLER 20p.
9 ÆREKRENKING 19p.
10 ÆREKRENKEDE 18p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆRHETEN 28p.
2 ÆREKJÆRHETER 28p.
3 ÆRBØDIGHETEN 27p.
4 ÆRBØDIGHETER 27p.
5 ÆREFULLHETEN 23p.
6 ÆREFULLHETER 23p.
7 ÆRELØSHETENE 23p.
8 ÆREKJENSLENE 21p.
9 ÆREKRENKINGA 20p.
10 ÆREKRENKELSE 19p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆREKJÆRHETENE 29p.
2 ÆRBØDIGHETENE 28p.
3 ÆRESBEGREPENE 25p.
4 ÆREFULLHETENE 24p.
5 ÆRENDSGUTTENE 22p.
6 ÆREKRENKINGEN 21p.
7 ÆREKRENKINGER 21p.
8 ÆRENDSSVENNEN 21p.
9 ÆRENDSSVENNER 21p.
10 ÆREKRENKELSEN 20p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆRESBEVISNINGA 26p.
2 ÆRESERKLÆRINGA 26p.
3 ÆRESFORPLIKTER 25p.
4 ÆRESFORPLIKTES 25p.
5 ÆRESFORPLIKTET 25p.
6 ÆRESKJELLINGEN 24p.
7 ÆREKRENKINGENE 22p.
8 ÆRENDSSVENNENE 22p.
9 ÆRESDOMSTOLENE 22p.
10 ÆRESFORMENNENE 22p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 ÆRESBEVISNINGEN 27p.
2 ÆRESBEVISNINGER 27p.
3 ÆRESERKLÆRINGEN 27p.
4 ÆRESERKLÆRINGER 27p.
5 ÆRESFORPLIKTEDE 26p.
6 ÆRESFORPLIKTETE 26p.
7 ÆRESKIRKEGÅRDEN 26p.
8 ÆRESKIRKEGÅRDER 26p.
9 ÆRESKJELLINGENE 25p.
10 ÆRESKIRKEGARDEN 23p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

23p. AGNOSCERENDE