Scrabble-ord-søk

Ord som starter med U i Scrabble

Vi fant 147 ord som starter med U i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UH 7p.
2 UL 5p.
3 UR 5p.
4 UT 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UHU 11p.
2 UØM 11p.
3 UFU 10p.
4 UGH 9p.
5 ULU 9p.
6 ULV 9p.
7 USJ 9p.
8 UÅR 9p.
9 UFF 8p.
10 UFO 8p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UTØY 16p.
2 UDYP 15p.
3 UTBY 15p.
4 UVÆR 15p.
5 UPOP 14p.
6 UTØV 14p.
7 UØVD 14p.
8 UBLU 13p.
9 UBÅT 13p.
10 UFYS 13p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UCHIC 28p.
2 UBØYD 20p.
3 ULCUS 20p.
4 UTBØY 20p.
5 UKJØP 19p.
6 UPOPP 18p.
7 UBLYG 17p.
8 UBYGD 17p.
9 UBYRG 17p.
10 UDJUP 17p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UBAKTE 13p.
2 UBARKA 13p.
3 UBADET 12p.
4 UBANET 12p.
5 UBANTE 12p.
6 UBEDTE 12p.
7 UAKARI 10p.
8 UAKTET 10p.
9 UARTIG 10p.
10 UANEDE 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVLÅST 16p.
2 UAKTSOM 13p.
3 UANSVAR 13p.
4 UANVIST 13p.
5 UAVDELT 13p.
6 UAVSATT 13p.
7 UADELIG 11p.
8 UARMERT 11p.
9 UARTIGE 11p.
10 UANSETT 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UADEKVAT 15p.
2 UAKTUELL 15p.
3 UAKTUELT 15p.
4 UANBRAKT 15p.
5 UAKTSOMT 14p.
6 UANFEKTA 13p.
7 UADELIGE 12p.
8 UADSKILT 12p.
9 UAKARIEN 12p.
10 UAKARIER 12p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UADEKVATE 16p.
2 UAKTSOMME 16p.
3 UAKTUELLE 16p.
4 UANBRAKTE 16p.
5 UAFFISERT 14p.
6 UAKTINISK 14p.
7 UANFEKTET 14p.
8 UADSKILTE 13p.
9 UAKARIENE 13p.
10 UANMELDTE 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKTSOMHET 18p.
2 UAKSEPTERT 17p.
3 UAFFEKTERT 16p.
4 UAKADEMISK 16p.
5 UAFFISERTE 15p.
6 UAKTINISKE 15p.
7 UANFEKTEDE 15p.
8 UANFEKTETE 15p.
9 UANNONSERT 14p.
10 UANSELIGST 14p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKSEPTABEL 21p.
2 UAKSEPTABLE 21p.
3 UAKTSOMHETA 19p.
4 UANGRIPELIG 19p.
5 UAKSEPTERTE 18p.
6 UAFFEKTERTE 17p.
7 UAKADEMISKE 17p.
8 UAMERIKANSK 17p.
9 UANFEKTELIG 17p.
10 UALMINNELIG 16p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKSEPTABELT 22p.
2 UAKTSOMHETEN 20p.
3 UAKTSOMHETER 20p.
4 UANBRINGELIG 20p.
5 UANGRIPELIGE 20p.
6 UANSTØTELIGE 20p.
7 UAMERIKANSKE 18p.
8 UANFEKTELIGE 18p.
9 UANSELIGHETA 18p.
10 UADSKILLELIG 17p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVHENGIGHETA 25p.
2 UAPPETITTLIGE 23p.
3 UANSVARLIGHET 22p.
4 UAKTSOMHETENE 21p.
5 UANBRINGELIGE 21p.
6 UANTAKELIGHET 20p.
7 UANSELIGHETEN 19p.
8 UANSELIGHETER 19p.
9 UANSTENDIGHET 19p.
10 UADSKILLELIGE 18p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVHENGIGHETEN 26p.
2 UAVHENDELIGHET 25p.
3 UANGRIPELIGHET 24p.
4 UANSVARLIGHETA 23p.
5 UANVENDELIGHET 23p.
6 UARTIKULERTHET 23p.
7 UALMINNELIGHET 21p.
8 UANTAKELIGHETA 21p.
9 UANSELIGHETENE 20p.
10 UANSTENDIGHETA 20p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAPPETITTLIGHET 27p.
2 UANGRIPELIGHETA 25p.
3 UANSVARLIGHETEN 24p.
4 UANSVARLIGHETER 24p.
5 UANVENDELIGHETA 24p.
6 UALMINNELIGHETA 22p.
7 UANTAKELIGHETEN 22p.
8 UANTAKELIGHETER 22p.
9 UANSTENDIGHETEN 21p.
10 UANSTENDIGHETER 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

3p. AIR