Ord som starter med U i Scrabble

Vi fant 147 ord som starter med U i Scrabble.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UH 7p.
2 UL 5p.
3 UR 5p.
4 UT 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UHU 11p.
2 UFU 10p.
3 UGH 9p.
4 UFF 8p.
5 UFO 8p.
6 UGG 8p.
7 UFS 7p.
8 UGL 7p.
9 UKA 7p.
10 UKE 7p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UBLU 13p.
2 UBÅT 13p.
3 UDYD 12p.
4 UDYR 12p.
5 UDÅM 11p.
6 UDØD 11p.
7 UDÅD 10p.
8 UDAG 8p.
9 UANT 7p.
10 UENS 7p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UBLYG 17p.
2 UBLUE 14p.
3 UBAKT 12p.
4 UBODD 12p.
5 UBANA 11p.
6 UBANT 11p.
7 UBEDT 11p.
8 UBEST 11p.
9 UBLID 11p.
10 UANET 8p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UBEHAG 15p.
2 UBAKTE 13p.
3 UBARKA 13p.
4 UBANET 12p.
5 UBANTE 12p.
6 UBEDTE 12p.
7 UBEISA 12p.
8 UAKTET 10p.
9 UARTIG 10p.
10 UANEDE 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVLÅST 16p.
2 UAKTSOM 13p.
3 UANSVAR 13p.
4 UANVIST 13p.
5 UAVDELT 13p.
6 UAVSATT 13p.
7 UADELIG 11p.
8 UARMERT 11p.
9 UARTIGE 11p.
10 UANSETT 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UADEKVAT 15p.
2 UAKTUELL 15p.
3 UAKTUELT 15p.
4 UANBRAKT 15p.
5 UAKTSOMT 14p.
6 UANFEKTA 13p.
7 UADELIGE 12p.
8 UADSKILT 12p.
9 UANMELDT 12p.
10 UANSELIG 12p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UADEKVATE 16p.
2 UAKTSOMME 16p.
3 UAKTUELLE 16p.
4 UANBRAKTE 16p.
5 UANSVARET 15p.
6 UAFFISERT 14p.
7 UAKTINISK 14p.
8 UANFEKTET 14p.
9 UADSKILTE 13p.
10 UANMELDTE 13p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKTSOMHET 18p.
2 UAKSEPTERT 17p.
3 UAFFEKTERT 16p.
4 UAKADEMISK 16p.
5 UAFFISERTE 15p.
6 UAKTINISKE 15p.
7 UANFEKTEDE 15p.
8 UANFEKTETE 15p.
9 UANNONSERT 14p.
10 UANSELIGST 14p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKSEPTABEL 21p.
2 UAKSEPTABLE 21p.
3 UAKTSOMHETA 19p.
4 UANGRIPELIG 19p.
5 UAKSEPTERTE 18p.
6 UAFFEKTERTE 17p.
7 UAKADEMISKE 17p.
8 UAMERIKANSK 17p.
9 UALMINNELIG 16p.
10 UANNONSERTE 15p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAKSEPTABELT 22p.
2 UAKTSOMHETEN 20p.
3 UAKTSOMHETER 20p.
4 UANGRIPELIGE 20p.
5 UANVENDELIGE 19p.
6 UAMERIKANSKE 18p.
7 UANSELIGHETA 18p.
8 UADSKILLELIG 17p.
9 UALMINNELIGE 17p.
10 UANTASTELIGE 16p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVHENGIGHETA 25p.
2 UAPPETITTLIGE 23p.
3 UANSVARLIGHET 22p.
4 UAVKLARTHETEN 22p.
5 UAKTSOMHETENE 21p.
6 UANTAKELIGHET 20p.
7 UANSELIGHETEN 19p.
8 UANSELIGHETER 19p.
9 UANSTENDIGHET 19p.
10 UADSKILLELIGE 18p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAVHENGIGHETEN 26p.
2 UAVHENDELIGHET 25p.
3 UANGRIPELIGHET 24p.
4 UANSVARLIGHETA 23p.
5 UANVENDELIGHET 23p.
6 UARTIKULERTHET 23p.
7 UALMINNELIGHET 21p.
8 UANTAKELIGHETA 21p.
9 UANSELIGHETENE 20p.
10 UANSTENDIGHETA 20p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng NSF
1 UAPPETITTLIGHET 27p.
2 UANGRIPELIGHETA 25p.
3 UANSVARLIGHETEN 24p.
4 UANSVARLIGHETER 24p.
5 UANVENDELIGHETA 24p.
6 UALMINNELIGHETA 22p.
7 UANTAKELIGHETEN 22p.
8 UANTAKELIGHETER 22p.
9 UANSTENDIGHETEN 21p.
10 UANSTENDIGHETER 21p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Scrabble tips!

Dagens ord er

15p. AGGRAVERTE