ÅENE i Scrabble - ordspill.com

ÅENE i Scrabble

ÅENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENÅ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Å4E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ÅENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅENE 11
ÅPENE 11
VÅENE 11
HÅENE 10
GÅENE 9
ÅKENE 9
ÅMENE 9
FÅENE 9
RÅENE 8
SÅENE 8
TÅENE 8
DÅENE 8
ÅENDE 8
ÅLENE 8
ÅRENE 8
ÅSENE 8
ÅTENE 8

Ord som slutter med ÅENE

OrdPoeng
SERVICEBYRÅENE 37
UTKLIPPSBYRÅENE 36
HØYSKOLENIVÅENE 34
NYHETSBYRÅENE 31
UTTRYKKSNIVÅENE 31
HØGSKOLENIVÅENE 30
UTSLIPPSNIVÅENE 30
FLYTTEBYRÅENE 30
SYDPOLSPLATÅENE 30
DETEKTIVBYRÅENE 30
FORBRUKSNIVÅENE 30
IMPORTBYRÅENE 29
TELEGRAMBYRÅENE 28
OLJEPRISNIVÅENE 28
KLUBBNIVÅENE 28
FJORÅRSNIVÅENE 28
UTSTYRSNIVÅENE 28
OPPTAKSNIVÅENE 28
POLITBYRÅENE 27
HØYNIVÅENE 27
REKLAMEBYRÅENE 27
INKASSOBYRÅENE 27
TURISTBYRÅENE 27
PRESSEBYRÅENE 27
KOMMUNENIVÅENE 27
VASKEBYRÅENE 27
VIKARBYRÅENE 27
KONSERTBYRÅENE 27
MINIMUMSNIVÅENE 27
FETTSYRENIVÅENE 27
UTLEIEBYRÅENE 27
SAMFUNNSNIVÅENE 26
KULTURNIVÅENE 26
JUNIORNIVÅENE 26
ANNONSEBYRÅENE 26
DIREKTØRNIVÅENE 26
STØYNIVÅENE 26
FYLKESNIVÅENE 26
MODELLBYRÅENE 26
BEDRIFTSNIVÅENE 25
AVGIFTSNIVÅENE 25
STYRKENIVÅENE 25
SENTRALBYRÅENE 25
VELFERDSNIVÅENE 25
UTGIFTSNIVÅENE 25
OMSORGSNIVÅENE 24
KÅRINGSSJÅENE 24
TOPPNIVÅENE 24
GULVNIVÅENE 24
FILMBYRÅENE 24
REISEBYRÅENE 23
FJELLPLATÅENE 23
BAKKENIVÅENE 23
INNLÅNSNIVÅENE 23
ANSVARSNIVÅENE 23
INDIVIDNIVÅENE 23
KOSTNADSNIVÅENE 23
HØGNIVÅENE 23
DESIBELNIVÅENE 23
KONSERNNIVÅENE 22
STRAFFENIVÅENE 22
LØNNSNIVÅENE 22
STRÅLENIVÅENE 22
MELLOMNIVÅENE 22
GUDSFORGÅENE 22
MINISTERNIVÅENE 22
SETNINGSNIVÅENE 22
BUNNIVÅENE 22
GRASROTNIVÅENE 22
MARKEDSNIVÅENE 22
INNTEKTSNIVÅENE 22
DEBATTNIVÅENE 22
SJEFSNIVÅENE 22
BALDERBRÅENE 21
BOTNNIVÅENE 21
KURSNIVÅENE 21
GUDFORGÅENE 21
MAKRONIVÅENE 21
TAPESNIVÅENE 21
HAVNIVÅENE 21
TERRENGNIVÅENE 21
LYDNIVÅENE 21
LINJENIVÅENE 21
SENIORNIVÅENE 20
SKATTENIVÅENE 20
DEKKSNIVÅENE 20
INDEKSNIVÅENE 20
LÅGNIVÅENE 20
PRISNIVÅENE 20
SKOLENIVÅENE 20
KRINGSJÅENE 19
PIGGHÅENE 19
STRESSNIVÅENE 19
ALDERSNIVÅENE 19
FARTSNIVÅENE 19
FRASENIVÅENE 19
KRETSNIVÅENE 19
LAVNIVÅENE 19
SALGSNIVÅENE 19
RENTENIVÅENE 18
SJEVRÅENE 18
HALVGÅENE 18
ELITENIVÅENE 18
HÅRSTRÅENE 18
LEDERNIVÅENE 18
BYRÅENE 18
LASTENIVÅENE 18
GATENIVÅENE 18
HALMSTRÅENE 17
LEIENIVÅENE 17
GILDESKRÅENE 17
VILLSTRÅENE 17
HIRDSKRÅENE 17
STILNIVÅENE 17
KORNSTRÅENE 16
SILKESTRÅENE 16
SKAURÅENE 16
SKOGSRÅENE 16
JERNSLÅENE 16
BEHÅENE 15
FESJÅENE 15
GRESSTRÅENE 15
GRASSTRÅENE 15
LIKSTRÅENE 14
KLJÅENE 14
PLATÅENE 14
TABLÅENE 14
SKJÅENE 14
NIVÅENE 13
LJÅENE 12
SJÅENE 12
VRÅENE 12
GILSÅENE 12
BÅENE 11
ATTRÅENE 11
VÅENE 11
SKRÅENE 11
HÅENE 10
STRÅENE 10
KLÅENE 10
FLÅENE 10
GRÅENE 10
FÅENE 9
SLÅENE 9
GÅENE 9
TRÅENE 9
STÅENE 9
RÅENE 8
SÅENE 8
TÅENE 8
DÅENE 8
NÅENE 8

Lignende ord av ÅENE

Anagram av ÅENE

For mer informasjon om ordet ÅENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok