ÅER i Scrabble - ordspill.com

ÅER i Scrabble

ÅER er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4E1R1

Ved å legge til én bokstav til ÅER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRÅE 10
VÅER 10
BÅER 10
VÅRE 10
BÅRE 10
HÅER 9
HÅRE 9
ÅMER 8
ÅKRE 8
GRÅE 8
GÅRE 8
KÅRE 8
ÅGER 8
ÅGRE 8
ÅKER 8
FÅER 8
KE 8
ME 8
ÅRLE 7
ÅLER 7
ÅREN 7
ÅSER 7
ÅRET 7
ÅRES 7
TE 7
TÅRE 7
TRÅE 7
SÅRE 7
SÅER 7
NE 7
LE 7
RÅEN 7
DE 7
NÅER 7
LÅRE 7
DÅRE 7
DÅER 7
ÅTER 7

Ord som slutter med ÅER

OrdPoeng
SERVICEBYRÅER 36
UTKLIPPSBYRÅER 35
BECQUERELNIVÅER 35
HØYSKOLENIVÅER 33
REVISJONSBYRÅER 33
KONSULENTBYRÅER 31
EKTESKAPSBYRÅER 31
REGNSKAPSBYRÅER 31
FUNKSJONSNIVÅER 30
UTTRYKKSNIVÅER 30
NYHETSBYRÅER 30
TRANSPORTBYRÅER 30
UTSLIPPSNIVÅER 29
DETEKTIVBYRÅER 29
HØGSKOLENIVÅER 29
FLYTTEBYRÅER 29
KUNNSKAPSNIVÅER 29
HOVEDFAGSNIVÅER 29
AMBISJONSNIVÅER 29
FORBRUKSNIVÅER 29
IMPORTBYRÅER 28
DIVISJONSNIVÅER 28
UTSTYRSNIVÅER 27
KLUBBNIVÅER 27
TELEGRAMBYRÅER 27
OPPTAKSNIVÅER 27
GRUNNFAGSNIVÅER 27
FJORÅRSNIVÅER 27
OLJEPRISNIVÅER 27
VASKEBYRÅER 26
UTLEIEBYRÅER 26
TURISTBYRÅER 26
PRESSEBYRÅER 26
POLITBYRÅER 26
KOMMUNENIVÅER 26
KONSERTBYRÅER 26
FAKULTETSNIVÅER 26
INKASSOBYRÅER 26
REKLAMEBYRÅER 26
FETTSYRENIVÅER 26
MINIMUMSNIVÅER 26
VIKARBYRÅER 26
LIKEVEKTSNIVÅER 26
HØYNIVÅER 26
ANNONSEBYRÅER 25
KVALITETSNIVÅER 25
DIREKTØRNIVÅER 25
JUNIORNIVÅER 25
FORSTÅSEGPÅER 25
SAMFUNNSNIVÅER 25
STRÅLINGSNIVÅER 25
FYLKESNIVÅER 25
KULTURNIVÅER 25
MODELLBYRÅER 25
AVDELINGSNIVÅER 25
STØYNIVÅER 25
SENTRALBYRÅER 24
UTGIFTSNIVÅER 24
VELFERDSNIVÅER 24
AVGIFTSNIVÅER 24
BEDRIFTSNIVÅER 24
STYRKENIVÅER 24
LEDIGHETSNIVÅER 24
INSTITUTTNIVÅER 24
VELSTANDSNIVÅER 24
KOSTNADSTABLÅER 23
FILMBYRÅER 23
TOPPNIVÅER 23
OMSORGSNIVÅER 23
STORTINGSNIVÅER 23
GULVNIVÅER 23
REISEBYRÅER 22
INNLÅNSNIVÅER 22
HØGNIVÅER 22
FJELLPLATÅER 22
DESIBELNIVÅER 22
STILLINGSNIVÅER 22
INDIVIDNIVÅER 22
BAKKENIVÅER 22
KOSTNADSNIVÅER 22
ANSVARSNIVÅER 22
LANDSLAGSNIVÅER 22
DEBATTNIVÅER 21
MELLOMNIVÅER 21
GRASROTNIVÅER 21
STRÅLENIVÅER 21
KONSERNNIVÅER 21
MARKEDSNIVÅER 21
DANNELSESNIVÅER 21
LØNNSNIVÅER 21
STRAFFENIVÅER 21
SJEFSNIVÅER 21
INNTEKTSNIVÅER 21
MINISTERNIVÅER 21
SETNINGSNIVÅER 21
REALRENTENIVÅER 21
BUNNIVÅER 21
TERRENGNIVÅER 20
BALDERBRÅER 20
BOTNNIVÅER 20
MAKRONIVÅER 20
LINJENIVÅER 20
LYDNIVÅER 20
HAVNIVÅER 20
TAPESNIVÅER 20
KURSNIVÅER 20
PRISNIVÅER 19
SENIORNIVÅER 19
LÅGNIVÅER 19
SKOLENIVÅER 19
SKATTENIVÅER 19
INDEKSNIVÅER 19
DEKKSNIVÅER 19
KRETSNIVÅER 18
ALDERSNIVÅER 18
SALGSNIVÅER 18
FRASENIVÅER 18
FARTSNIVÅER 18
LAVNIVÅER 18
STRESSNIVÅER 18
PIGGHÅER 18
ELITENIVÅER 17
BYRÅER 17
RENTENIVÅER 17
LASTENIVÅER 17
GATENIVÅER 17
SJEVRÅER 17
LEDERNIVÅER 17
LEIENIVÅER 16
STILNIVÅER 16
HIRDSKRÅER 16
GILDESKRÅER 16
SKOGSRÅER 15
JERNSLÅER 15
MERRAFLÅER 15
KØSTÅER 15
SKAURÅER 15
BEHÅER 14
TURGÅER 14
KINOGÅER 14
TABLÅER 13
SKJÅER 13
KLJÅER 13
PLATÅER 13
FORRÅER 12
NIVÅER 12
SKIGÅER 12
VRÅER 11
LJÅER 11
BLÅER 11
GILSÅER 11
BÅER 10
VÅER 10
SKRÅER 10
ATTRÅER 10
FLÅER 9
GRÅER 9
HÅER 9
KLÅER 9
TRÅER 8
STÅER 8
SLÅER 8
FÅER 8
DÅER 7
RÅER 7
SÅER 7
NÅER 7

Lignende ord av ÅER

Anagram av ÅER

For mer informasjon om ordet ÅER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok