ÅER i Scrabble - ordspill.com

ÅER i Scrabble

ÅER er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4E1R1

Ved å legge til én bokstav til ÅER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRÅE 10
VÅER 10
BÅER 10
VÅRE 10
BÅRE 10
HÅER 9
HÅRE 9
ÅMER 8
ÅKRE 8
GRÅE 8
GÅRE 8
KÅRE 8
ÅGER 8
ÅGRE 8
ÅKER 8
FÅER 8
KE 8
ME 8
ÅRLE 7
ÅLER 7
ÅREN 7
ÅSER 7
ÅRET 7
ÅRES 7
TE 7
TÅRE 7
TRÅE 7
SÅRE 7
SÅER 7
NE 7
LE 7
RÅEN 7
DE 7
NÅER 7
LÅRE 7
DÅRE 7
DÅER 7
ÅTER 7

Ord som slutter med ÅER

OrdPoeng
SERVICEBYRÅER 36
UTKLIPPSBYRÅER 35
BECQUERELNIVÅER 35
HØYSKOLENIVÅER 33
REVISJONSBYRÅER 33
EKTESKAPSBYRÅER 31
KONSULENTBYRÅER 31
REGNSKAPSBYRÅER 31
FUNKSJONSNIVÅER 30
NYHETSBYRÅER 30
TRANSPORTBYRÅER 30
UTTRYKKSNIVÅER 30
FORBRUKSNIVÅER 29
UTSLIPPSNIVÅER 29
AMBISJONSNIVÅER 29
HOVEDFAGSNIVÅER 29
DETEKTIVBYRÅER 29
KUNNSKAPSNIVÅER 29
HØGSKOLENIVÅER 29
FLYTTEBYRÅER 29
IMPORTBYRÅER 28
DIVISJONSNIVÅER 28
TELEGRAMBYRÅER 27
OPPTAKSNIVÅER 27
OLJEPRISNIVÅER 27
UTSTYRSNIVÅER 27
GRUNNFAGSNIVÅER 27
KLUBBNIVÅER 27
FJORÅRSNIVÅER 27
VIKARBYRÅER 26
KOMMUNENIVÅER 26
VASKEBYRÅER 26
REKLAMEBYRÅER 26
KONSERTBYRÅER 26
INKASSOBYRÅER 26
FETTSYRENIVÅER 26
UTLEIEBYRÅER 26
MINIMUMSNIVÅER 26
HØYNIVÅER 26
FAKULTETSNIVÅER 26
TURISTBYRÅER 26
PRESSEBYRÅER 26
LIKEVEKTSNIVÅER 26
POLITBYRÅER 26
FORSTÅSEGPÅER 25
STØYNIVÅER 25
KULTURNIVÅER 25
MODELLBYRÅER 25
FYLKESNIVÅER 25
ANNONSEBYRÅER 25
JUNIORNIVÅER 25
KVALITETSNIVÅER 25
SAMFUNNSNIVÅER 25
AVDELINGSNIVÅER 25
DIREKTØRNIVÅER 25
STRÅLINGSNIVÅER 25
SENTRALBYRÅER 24
STYRKENIVÅER 24
LEDIGHETSNIVÅER 24
INSTITUTTNIVÅER 24
UTGIFTSNIVÅER 24
VELSTANDSNIVÅER 24
AVGIFTSNIVÅER 24
BEDRIFTSNIVÅER 24
VELFERDSNIVÅER 24
KOSTNADSTABLÅER 23
STORTINGSNIVÅER 23
GULVNIVÅER 23
OMSORGSNIVÅER 23
FILMBYRÅER 23
TOPPNIVÅER 23
HØGNIVÅER 22
FJELLPLATÅER 22
STILLINGSNIVÅER 22
LANDSLAGSNIVÅER 22
REISEBYRÅER 22
DESIBELNIVÅER 22
KOSTNADSNIVÅER 22
ANSVARSNIVÅER 22
INDIVIDNIVÅER 22
INNLÅNSNIVÅER 22
BAKKENIVÅER 22
MINISTERNIVÅER 21
GRASROTNIVÅER 21
DANNELSESNIVÅER 21
STRÅLENIVÅER 21
STRAFFENIVÅER 21
SETNINGSNIVÅER 21
REALRENTENIVÅER 21
KONSERNNIVÅER 21
INNTEKTSNIVÅER 21
MARKEDSNIVÅER 21
DEBATTNIVÅER 21
BUNNIVÅER 21
MELLOMNIVÅER 21
LØNNSNIVÅER 21
SJEFSNIVÅER 21
LINJENIVÅER 20
TAPESNIVÅER 20
KURSNIVÅER 20
BOTNNIVÅER 20
HAVNIVÅER 20
MAKRONIVÅER 20
LYDNIVÅER 20
BALDERBRÅER 20
TERRENGNIVÅER 20
SKOLENIVÅER 19
LÅGNIVÅER 19
SENIORNIVÅER 19
SKATTENIVÅER 19
PRISNIVÅER 19
DEKKSNIVÅER 19
INDEKSNIVÅER 19
LAVNIVÅER 18
PIGGHÅER 18
STRESSNIVÅER 18
SALGSNIVÅER 18
FARTSNIVÅER 18
FRASENIVÅER 18
ALDERSNIVÅER 18
KRETSNIVÅER 18
LEDERNIVÅER 17
BYRÅER 17
SJEVRÅER 17
ELITENIVÅER 17
RENTENIVÅER 17
LASTENIVÅER 17
GATENIVÅER 17
GILDESKRÅER 16
STILNIVÅER 16
HIRDSKRÅER 16
LEIENIVÅER 16
KØSTÅER 15
SKAURÅER 15
MERRAFLÅER 15
SKOGSRÅER 15
JERNSLÅER 15
KINOGÅER 14
TURGÅER 14
BEHÅER 14
PLATÅER 13
KLJÅER 13
TABLÅER 13
SKJÅER 13
NIVÅER 12
SKIGÅER 12
FORRÅER 12
VRÅER 11
GILSÅER 11
LJÅER 11
BLÅER 11
ATTRÅER 10
SKRÅER 10
VÅER 10
BÅER 10
HÅER 9
KLÅER 9
GRÅER 9
FLÅER 9
TRÅER 8
SLÅER 8
STÅER 8
FÅER 8
SÅER 7
NÅER 7
DÅER 7
RÅER 7

Lignende ord av ÅER

Anagram av ÅER

For mer informasjon om ordet ÅER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok