ÅND i Scrabble - ordspill.com

ÅND i Scrabble

ÅND er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DNÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4N1D1

Ved å legge til én bokstav til ÅND kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UÅND 10
BÅND 10
VÅND 10
HÅND 9
EN 7
DÅNA 7
DÅNE 7
DÅNT 7
NÅDA 7
NÅDE 7
ÅNDA 7
ÅNDE 7

Ord som starter på ÅND

OrdPoeng
ÅNDSNÆRVÆRENE 29
ÅNDSNÆRVÆRET 28
ÅNDSNÆRVÆRA 27
ÅNDSHØVDINGER 26
ÅNDSNÆRVÆR 26
ÅNDSSLØVHETER 25
ÅNDSFRAVÆRENE 25
ÅNDSHOVMODENE 24
ÅNDSPRODUKTER 24
ÅNDSVERKLOVEN 24
ÅNDSFRAVÆRET 24
ÅNDSSLØVHETA 24
ÅNDSPRODUKTET 24
ÅNDSHØVDING 24
ÅNDSPRODUKTA 23
ÅNDELØYSENE 23
ÅNDSVITENSKAP 23
ÅNDSHOVMODET 23
ÅNDEBESVERGER 23
ÅNDSSLØVHET 23
ÅNDEDYRKINGEN 23
ÅNDSFRAVÆRA 23
ÅNDELØYSER 22
ÅNDSSNOBBENE 22
ÅNDEDYRKINGA 22
ÅNDSSNOBBERI 22
ÅNDSBRØDRENE 22
ÅNDSVERKLOV 22
ÅNDSSVAKHETER 22
ÅNDSHOVMODA 22
ÅNDSFRAVÆR 22
ÅNDELØYSEN 22
ÅNDLØYSENE 22
ÅNDEDYRKELSEN 22
ÅNDSPRODUKT 22
ÅNDELØSHETENE 22
ÅNDFULLHETENE 22
ÅNDELØSHETEN 21
ÅNDSSNOBBER 21
ÅNDLØSHETENE 21
ÅNDSTYPENE 21
ÅNDSHOVMOD 21
ÅNDELØYSE 21
ÅNDEDYRKELSE 21
ÅNDELØYSA 21
ÅNDSSNOBBEN 21
ÅNDEDYRKING 21
ÅNDLØYSER 21
ÅNDFULLHETER 21
ÅNDLØYSEN 21
ÅNDSSVAKHETA 21
ÅNDELØSHETER 21
ÅNDFULLHETEN 21
ÅNDEBANKINGEN 21
ÅNDSFRIDOMMEN 20
ÅNDSBRØDRE 20
ÅNDLØSHETER 20
ÅNDSSVEKKETE 20
ÅNDEBANKINGA 20
ÅNDSSVEKKEDE 20
ÅNDSTYPEN 20
ÅNDLØYSE 20
ÅNDFULLHETA 20
ÅNDEHÆRENE 20
ÅNDSHISTORISK 20
ÅNDELØSHETA 20
ÅNDSBESLEKTET 20
ÅNDSSVAKHET 20
ÅNDSTYPER 20
ÅNDLØSHETEN 20
ÅNDLØYSA 20
ÅNDSSLØVE 19
ÅNDEHÆRER 19
ÅNDSSNOBB 19
ÅNDEHULLENE 19
ÅNDEHÆREN 19
ÅNDSDÅPENE 19
ÅNDEBANKING 19
ÅNDSSLØVT 19
ÅNDSKAMPENE 19
ÅNDSBESLEKTA 19
ÅNDSHISTORIEN 19
ÅNDLØSHETA 19
ÅNDSTYPE 19
ÅNDSARBEIDENE 19
ÅNDEPUSTEN 19
ÅNDSSVEKKET 19
ÅNDELØSHET 19
ÅNDFULLHET 19
ÅNDELIGHETENE 19
ÅNDSMENNESKER 18
ÅNDSDÅPER 18
ÅNDLØSHET 18
ÅNDERØTTENE 18
ÅNDEHULLER 18
ÅNDSFRIHETER 18
ÅNDSVERKENE 18
ÅNDSFRIHETEN 18
ÅNDSSVEKKA 18
ÅNDSKAMPEN 18
ÅNDRIKHETENE 18
ÅNDSKAMPER 18
ÅNDEHULLET 18
ÅNDESYNENE 18
ÅNDSARBEIDER 18
ÅNDSVESENENE 18
ÅNDSHISTORIE 18
ÅNDSHISTORIA 18
ÅNDELIGHETEN 18
ÅNDSSLØV 18
ÅNDSARBEIDET 18
ÅNDSDÅPEN 18
ÅNDELIGHETER 18
ÅNDSGAVENE 17
ÅNDSKREFTENE 17
ÅNDEHÆR 17
ÅNDSRETNINGEN 17
ÅNDERØTTER 17
ÅNDRIKHETER 17
ÅNDERØRENE 17
ÅNDEPUST 17
ÅNDSBROREN 17
ÅNDSVERKER 17
ÅNDSVESENER 17
ÅNDSFORLATTE 17
ÅNDRIKHETEN 17
ÅNDELÆREN 17
ÅNDSVERKET 17
ÅNDELIGHETA 17
ÅNDESYNET 17
ÅNDESYNER 17
ÅNDSMENNESKE 17
ÅNDEHULLA 17
ÅNDEMANINGEN 17
ÅNDSARBEIDA 17
ÅNDSFRIHETA 17
ÅNDSVESENET 17
ÅNDEMANINGER 17
ÅNDSMENNESKA 17
ÅNDSRETNINGA 16
ÅNDEHOLENE 16
ÅNDELIGHET 16
ÅNDSFRENDENE 16
ÅNDELÆRE 16
ÅNDRIKHETA 16
ÅNDSARVENE 16
ÅNDSGAVEN 16
ÅNDSSVAKT 16
ÅNDSVERKA 16
ÅNDSFRIDOM 16
ÅNDSFORLATT 16
ÅNDESYNA 16
ÅNDSKAMP 16
ÅNDSVESENA 16
ÅNDENØDEN 16
ÅNDEMANINGA 16
ÅNDSKREFTER 16
ÅNDSFATTIGE 16
ÅNDSSVAKE 16
ÅNDSGAVER 16
ÅNDSVEIKE 16
ÅNDERØRET 16
ÅNDSKRAFTEN 16
ÅNDEHULL 16
ÅNDELÆRA 16
ÅNDSARBEID 16
ÅNDSVEIKT 16
ÅNDSEVNENE 16
ÅNDSDÅP 16
ÅNDSFRIHET 16
ÅNDFULLT 15
ÅNDFULLE 15
ÅNDSVERK 15
ÅNDSGAVE 15
ÅNDEDRETTENE 15
ÅNDSFRENDEN 15
ÅNDSFRENDER 15
ÅNDERØRA 15
ÅNDEMANEREN 15
ÅNDELØSE 15
ÅNDEDRAGENE 15
ÅNDEMANING 15
ÅNDELIVET 15
ÅNDSGAVA 15
ÅNDSRETNING 15
ÅNDRIKHET 15
ÅNDSARVEN 15
ÅNDESYN 15
ÅNDSEVNER 15
ÅNDELAUSE 15
ÅNDSLIVET 15
ÅNDETRUEN 15
ÅNDELAUST 15
ÅNDEHOLET 15
ÅNDSVESEN 15
ÅNDSFELLENE 15
ÅNDSARVER 15
ÅNDSFATTIG 15
ÅNDSEVNEN 15
ÅNDSBROR 15
ÅNDEMANERNE 15
ÅNDSVEKT 15
ÅNDSFRISKE 15
ÅNDENØDA 15
ÅNDSVEIK 15
ÅNDSKRAFTA 15
ÅNDSFRISKT 15
ÅNDELØST 15
ÅNDSVEKE 15
ÅNDSSVAK 15
ÅNDEDRETTET 14
ÅNDEMANERE 14
ÅNDSELITENE 14
ÅNDSVEK 14
ÅNDERØR 14
ÅNDSFRISK 14
ÅNDLØSE 14
ÅNDSKRAFT 14
ÅNDFULL 14
ÅNDSEVNE 14
ÅNDLAUSE 14
ÅNDEHOLA 14
ÅNDSEVNA 14
ÅNDELØS 14
ÅNDETRUA 14
ÅNDELAUS 14
ÅNDSFELLER 14
ÅNDLØST 14
ÅNDSRIKENE 14
ÅNDELIGERE 14
ÅNDSFELLEN 14
ÅNDETIMENE 14
ÅNDEDRAGET 14
ÅNDENØD 14
ÅNDSFRENDE 14
ÅNDELIGSTE 14
ÅNDLAUST 14
ÅNDLAUS 13
ÅNDEHOL 13
ÅNDSLIV 13
ÅNDSELITEN 13
ÅNDSARV 13
ÅNDSFELLE 13
ÅNDEMANER 13
ÅNDEROTEN 13
ÅNDEDRAGA 13
ÅNDETIMEN 13
ÅNDETROEN 13
ÅNDSRIKER 13
ÅNDELIGST 13
ÅNDSRIKET 13
ÅNDSFRITT 13
ÅNDETIMER 13
ÅNDELIV 13
ÅNDEDRETTA 13
ÅNDLØS 13
ÅNDSELITER 13
ÅNDSADELEN 13
ÅNDETRU 13
ÅNDETIME 12
ÅNDEDRAG 12
ÅNDINGEN 12
ÅNDEDRETT 12
ÅNDEROTA 12
ÅNDSRIKA 12
ÅNDSFRIE 12
ÅNDIGSTE 12
ÅNDSELITE 12
ÅNDETROA 12
ÅNDELIGE 12
ÅNDSRIKE 12
ÅNDIGERE 12
ÅNDINGA 11
ÅNDRIKE 11
ÅNDSFRI 11
ÅNDELIG 11
ÅNDETRO 11
ÅNDEROT 11
ÅNDRIKT 11
ÅNDIGST 11
ÅNDSADEL 11
ÅNDENDE 10
ÅNDIGE 10
ÅNDRIK 10
ÅNDING 10
ÅNDERNE 10
ÅNDRENE 10
ÅNDEREN 10
ÅNDERE 9
ÅNDRER 9
ÅNDENE 9
ÅNDIG 9
ÅNDRA 8
ÅNDET 8
ÅNDER 8
ÅNDES 8
ÅNDRE 8
ÅNDEN 8
ÅNDE 7
ÅNDA 7

Ord som slutter med ÅND

OrdPoeng
KJÆRLIGHETSBÅND 33
GRUPPEKORSBÅND 32
KORREKSJONSBÅND 28
FLØYELSBÅND 27
HUNDEHALSBÅND 26
DRESSURHALSBÅND 26
MARIANØKLEBÅND 26
PRØYSSERÅND 26
VENNSKAPSBÅND 26
STRØMPEBÅND 25
MARINØKLEBÅND 25
REFLEKSHALSBÅND 25
SLEKTSKAPSBÅND 25
OPPRØRSÅND 24
BAGASJEBÅND 24
LÆRHALSBÅND 24
BABYHÅND 24
BESETNINGSBÅND 24
TJÆREBÅND 23
KJEMPEHÅND 23
PYNTEBÅND 23
TRANSPORTBÅND 23
KONKURRANSEÅND 23
KOPPBÅND 22
KLUMPHÅND 22
MASSEKORSBÅND 22
NASJONALBÅND 22
GULLARMBÅND 22
SIKKSAKKBÅND 22
BAUGBÅND 21
SØLVBÅND 21
VIDJEBÅND 21
BOSTEDSBÅND 21
BUNNBÅND 20
NØKLEBÅND 20
SKJØNNÅND 20
KLOKKEBÅND 20
SØFTEBÅND 20
KYSEBÅND 20
BREMSEBÅND 20
HUSMANNSÅND 20
VIDEOBÅND 19
VENSTREHÅND 19
BROKBÅND 19
HULLBÅND 19
BENDELBÅND 19
FAMILIEBÅND 19
SVETTEBÅND 19
BRODERHÅND 19
SAMFUNNSÅND 19
KVINNEHÅND 19
SNØREBÅND 19
TØNNEBÅND 19
STAVNSBÅND 19
ENGANGSBÅND 19
TUNGEBÅND 19
BLODSBÅND 19
MENNESKEHÅND 19
BILLEDBÅND 19
PANNEBÅND 18
BILDEBÅND 18
MULEBÅND 18
HÅRBÅND 18
TOMANNSHÅND 18
SOKKEBÅND 18
STEMMEBÅND 18
FØLGESÅND 18
TEKSTILBÅND 18
SØMBÅND 18
GULLBÅND 18
SKRÅBÅND 18
GRIPEHÅND 18
POSEBÅND 18
BOTNBÅND 18
LYDBÅND 18
RULLEBÅND 18
HAMLEBÅND 18
MAGNETBÅND 18
GUTTEHÅND 18
KASSETTBÅND 18
PERLEBÅND 18
TVERRBÅND 18
MÅLEBÅND 18
BARNEHÅND 17
LAGGEBÅND 17
SEKKEBÅND 17
BORGERÅND 17
BASTBÅND 17
FARGEBÅND 17
FØLGEÅND 17
HAKEBÅND 17
RIPSBÅND 17
KRANSEBÅND 17
DUGNADSÅND 17
SLEKTSBÅND 17
FLETTEBÅND 17
JERNBÅND 17
HOSEBÅND 17
SKYTSÅND 17
MORDERHÅND 17
BREDBÅND 17
PIKEHÅND 17
ORDENSBÅND 17
BREIBÅND 17
STRÅBÅND 17
JENTEHÅND 17
OVERHÅND 17
STÅLBÅND 17
HATTEBÅND 17
KANTEBÅND 16
PIONERÅND 16
FORSKERÅND 16
KREMMERÅND 16
SPORTSÅND 16
MESTERHÅND 16
FIENDEHÅND 16
GLASNOSTÅND 16
SMILEBÅND 16
NEGLEBÅND 16
KORSBÅND 16
KUBÅND 16
REVBÅND 16
BAKHÅND 16
VRIBÅND 16
ULLBÅND 16
LIVBÅND 16
ÅREBÅND 16
HOLBÅND 16
HALSBÅND 16
FILMBÅND 16
KORPSÅND 16
FANGBÅND 16
JERNHÅND 16
KORNBÅND 16
SILKEBÅND 16
LAGGBÅND 16
BRODERÅND 16
FELGBÅND 16
SAMLEBÅND 16
FLORBÅND 16
FOTBÅND 15
PLAGEÅND 15
SKOBÅND 15
HELLIGÅND 15
MANNSHÅND 15
FANEBÅND 15
KAMPÅND 15
TAFTBÅND 15
MORBÅND 15
DRAGBÅND 15
FADERHÅND 15
SLAGBÅND 15
BANKEÅND 15
OSTEBÅND 15
MORSHÅND 15
LAMPEÅND 15
TÅBÅND 15
VEBÅND 15
APEHÅND 15
FORHÅND 14
LIMBÅND 14
ETTERHÅND 14
SKIBÅND 14
KNEBÅND 14
SENEBÅND 14
ARMBÅND 14
MARIHÅND 14
VERNEÅND 14
FLATHÅND 14
LEDDBÅND 14
LEDEBÅND 14
DAMEHÅND 14
NESEBÅND 14
SAGBÅND 14
FALBÅND 14
RADBÅND 13
TREBÅND 13
LINBÅND 13
FRIHÅND 13
KLAGEÅND 13
BEÅND 11
ISHÅND 11
UTÅND 11
UÅND 10
BÅND 10
LAGÅND 10
TIDSÅND 10
VÅND 10
INNÅND 9
HÅND 9

Lignende ord av ÅND

Anagram av ÅND

For mer informasjon om ordet ÅND kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅND til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok