ÅND i Scrabble - ordspill.com

ÅND i Scrabble

ÅND er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DNÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4N1D1

Ved å legge til én bokstav til ÅND kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÅND 10
BÅND 10
HÅND 9
EN 7
DÅNA 7
DÅNE 7
DÅNT 7
NÅDA 7
NÅDE 7
ÅNDA 7
ÅNDE 7

Ord som starter på ÅND

OrdPoeng
ÅNDSNÆRVÆRENE 29
ÅNDSNÆRVÆRET 28
ÅNDSNÆRVÆRA 27
ÅNDSNÆRVÆR 26
ÅNDSHØVDINGEN 26
ÅNDSHØVDINGER 26
ÅNDSFRAVÆRENE 25
ÅNDSSLØVHETER 25
ÅNDSSLØVHETEN 25
ÅNDSHØVDING 24
ÅNDSSLØVHETA 24
ÅNDSPRODUKTER 24
ÅNDSVERKLOVEN 24
ÅNDSPRODUKTET 24
ÅNDSHOVMODENE 24
ÅNDSFRAVÆRET 24
ÅNDSVERKLOVER 24
ÅNDSPRODUKTA 23
ÅNDSVITENSKAP 23
ÅNDEDYRKINGER 23
ÅNDSSNOBBERIA 23
ÅNDSHOVMODET 23
ÅNDSSLØVHET 23
ÅNDELØYSENE 23
ÅNDSFRAVÆRA 23
ÅNDEBESVERGER 23
ÅNDEDYRKINGEN 23
ÅNDSVERKLOV 22
ÅNDEDYRKINGA 22
ÅNDSSVAKHETER 22
ÅNDSSNOBBERI 22
ÅNDSHOVMODA 22
ÅNDSSVAKHETEN 22
ÅNDSBRØDRENE 22
ÅNDLØYSENE 22
ÅNDELØYSEN 22
ÅNDSSNOBBENE 22
ÅNDELØYSER 22
ÅNDSFRAVÆR 22
ÅNDELØSHETENE 22
ÅNDFULLHETENE 22
ÅNDEDYRKELSEN 22
ÅNDEDYRKELSER 22
ÅNDSPRODUKT 22
ÅNDSHOVMOD 21
ÅNDLØYSEN 21
ÅNDELØYSE 21
ÅNDSSVAKHETA 21
ÅNDSSNOBBEN 21
ÅNDEDYRKING 21
ÅNDSSNOBBER 21
ÅNDFULLHETER 21
ÅNDELØSHETEN 21
ÅNDLØYSER 21
ÅNDLØSHETENE 21
ÅNDELØSHETER 21
ÅNDFULLHETEN 21
ÅNDEDYRKELSE 21
ÅNDEBANKINGER 21
ÅNDELØYSA 21
ÅNDEBANKINGEN 21
ÅNDELØSHETA 20
ÅNDSBRØDRE 20
ÅNDEBANKINGA 20
ÅNDSSVEKKEDE 20
ÅNDSFRIDOMMER 20
ÅNDFULLHETA 20
ÅNDLØYSA 20
ÅNDLØYSE 20
ÅNDSBESLEKTET 20
ÅNDSHISTORISK 20
ÅNDLØSHETEN 20
ÅNDSFATTIGDOM 20
ÅNDLØSHETER 20
ÅNDSSVAKHET 20
ÅNDSFRIDOMMEN 20
ÅNDSSVEKKETE 20
ÅNDFULLHET 19
ÅNDEBANKING 19
ÅNDELIGHETENE 19
ÅNDSSLØVE 19
ÅNDSBESLEKTA 19
ÅNDSSNOBB 19
ÅNDSFRIHETENE 19
ÅNDSSLØVT 19
ÅNDSHISTORIER 19
ÅNDEHULLENE 19
ÅNDLØSHETA 19
ÅNDSSVEKKET 19
ÅNDSARBEIDENE 19
ÅNDSHISTORIEN 19
ÅNDSARBEIDERE 19
ÅNDELØSHET 19
ÅNDSDÅPENE 19
ÅNDSKAMPENE 19
ÅNDSARBEIDET 18
ÅNDSSVEKKA 18
ÅNDRIKHETENE 18
ÅNDERØTTENE 18
ÅNDSFRIHETER 18
ÅNDSHISTORIA 18
ÅNDLØSHET 18
ÅNDELÆRENE 18
ÅNDELIGHETER 18
ÅNDSARBEIDER 18
ÅNDSHISTORIE 18
ÅNDSVESENENE 18
ÅNDSKAMPER 18
ÅNDEMANINGENE 18
ÅNDEHULLER 18
ÅNDSMENNESKET 18
ÅNDSDÅPEN 18
ÅNDESYNENE 18
ÅNDSVERKENE 18
ÅNDSKAMPEN 18
ÅNDSSLØV 18
ÅNDSMENNESKER 18
ÅNDSFRIHETEN 18
ÅNDEHULLET 18
ÅNDSDÅPER 18
ÅNDELIGHETEN 18
ÅNDSVERKER 17
ÅNDSFRIHETA 17
ÅNDSBROREN 17
ÅNDEMANINGER 17
ÅNDERØRENE 17
ÅNDSVESENET 17
ÅNDSKREFTENE 17
ÅNDRIKHETEN 17
ÅNDSVESENER 17
ÅNDELIGHETA 17
ÅNDSRETNINGEN 17
ÅNDRIKHETER 17
ÅNDESYNER 17
ÅNDSRETNINGER 17
ÅNDESYNET 17
ÅNDELÆRER 17
ÅNDEHULLA 17
ÅNDSFORLATTE 17
ÅNDSGAVENE 17
ÅNDSARBEIDA 17
ÅNDEMANINGEN 17
ÅNDSMENNESKE 17
ÅNDSVERKET 17
ÅNDSMENNESKA 17
ÅNDELÆREN 17
ÅNDERØTTER 17
ÅNDENØDENE 17
ÅNDSFORLATT 16
ÅNDSFATTIGE 16
ÅNDRIKHETA 16
ÅNDETRUENE 16
ÅNDSARBEID 16
ÅNDEHOLENE 16
ÅNDSKREFTER 16
ÅNDELÆRA 16
ÅNDSFRIDOM 16
ÅNDSDÅP 16
ÅNDESYNA 16
ÅNDSKAMP 16
ÅNDELÆRE 16
ÅNDSSVAKT 16
ÅNDSVERKA 16
ÅNDSGAVER 16
ÅNDENØDEN 16
ÅNDSSVAKE 16
ÅNDERØRET 16
ÅNDSRETNINGA 16
ÅNDSGAVEN 16
ÅNDSVEIKE 16
ÅNDENØDER 16
ÅNDSVEIKT 16
ÅNDEMANINGA 16
ÅNDSARVENE 16
ÅNDSVESENA 16
ÅNDSLIVENE 16
ÅNDSFRENDENE 16
ÅNDSEVNENE 16
ÅNDELIGHET 16
ÅNDSFRIHET 16
ÅNDEHULL 16
ÅNDSKRAFTEN 16
ÅNDSSVAK 15
ÅNDFULLE 15
ÅNDEDRETTENE 15
ÅNDERØRA 15
ÅNDENØDA 15
ÅNDESYN 15
ÅNDEMANEREN 15
ÅNDSFELLENE 15
ÅNDELØST 15
ÅNDSVEIK 15
ÅNDETRUER 15
ÅNDSARVEN 15
ÅNDSFATTIG 15
ÅNDRIKHET 15
ÅNDSLIVET 15
ÅNDELØSE 15
ÅNDETRUEN 15
ÅNDSVERK 15
ÅNDEMANING 15
ÅNDSVEKE 15
ÅNDSBROR 15
ÅNDELAUST 15
ÅNDSFRISKT 15
ÅNDSVESEN 15
ÅNDSEVNEN 15
ÅNDEHOLET 15
ÅNDSARVER 15
ÅNDSKRAFTA 15
ÅNDSFRENDER 15
ÅNDSFRENDEN 15
ÅNDSRETNING 15
ÅNDSFRISKE 15
ÅNDEDRAGENE 15
ÅNDSGAVE 15
ÅNDSEVNER 15
ÅNDELAUSE 15
ÅNDFULLT 15
ÅNDSGAVA 15
ÅNDSVEKT 15
ÅNDEMANERNE 15
ÅNDETRUA 14
ÅNDSKRAFT 14
ÅNDENØD 14
ÅNDLØST 14
ÅNDELØS 14
ÅNDLØSE 14
ÅNDSVEK 14
ÅNDSFRISK 14
ÅNDEDRETTET 14
ÅNDERØR 14
ÅNDSFELLER 14
ÅNDFULL 14
ÅNDSLIVA 14
ÅNDELAUS 14
ÅNDSFELLEN 14
ÅNDLAUSE 14
ÅNDEDRAGET 14
ÅNDEMANERE 14
ÅNDLAUST 14
ÅNDSELITENE 14
ÅNDSEVNE 14
ÅNDSFRENDE 14
ÅNDETROENE 14
ÅNDEHOLA 14
ÅNDSEVNA 14
ÅNDETROER 13
ÅNDSARV 13
ÅNDEDRAGA 13
ÅNDSFELLE 13
ÅNDLØS 13
ÅNDETRU 13
ÅNDEROTEN 13
ÅNDEHOL 13
ÅNDSLIV 13
ÅNDSELITEN 13
ÅNDSELITER 13
ÅNDEMANER 13
ÅNDEDRETTA 13
ÅNDLAUS 13
ÅNDINGENE 13
ÅNDETROEN 13
ÅNDEROTA 12
ÅNDELIGE 12
ÅNDSELITE 12
ÅNDETROA 12
ÅNDEDRETT 12
ÅNDINGEN 12
ÅNDINGER 12
ÅNDEDRAG 12
ÅNDINGA 11
ÅNDRIKE 11
ÅNDEROT 11
ÅNDRIKT 11
ÅNDETRO 11
ÅNDELIG 11
ÅNDRIK 10
ÅNDENDE 10
ÅNDING 10
ÅNDEREN 10
ÅNDRENE 10
ÅNDERNE 10
ÅNDERE 9
ÅNDEDE 9
ÅNDETE 9
ÅNDENE 9
ÅNDRER 9
ÅNDEN 8
ÅNDRA 8
ÅNDET 8
ÅNDRE 8
ÅNDES 8
ÅNDER 8
ÅNDA 7
ÅNDE 7

Ord som slutter med ÅND

OrdPoeng
KJÆRLIGHETSBÅND 33
GRUPPEKORSBÅND 32
KORREKSJONSBÅND 28
FLØYELSBÅND 27
DRESSURHALSBÅND 26
PRØYSSERÅND 26
VENNSKAPSBÅND 26
HUNDEHALSBÅND 26
MARIANØKLEBÅND 26
SLEKTSKAPSBÅND 25
MARINØKLEBÅND 25
REFLEKSHALSBÅND 25
STRØMPEBÅND 25
LÆRHALSBÅND 24
BESETNINGSBÅND 24
BAGASJEBÅND 24
OPPRØRSÅND 24
TJÆREBÅND 23
TRANSPORTBÅND 23
KJEMPEHÅND 23
PYNTEBÅND 23
KONKURRANSEÅND 23
NASJONALBÅND 22
SIKKSAKKBÅND 22
MASSEKORSBÅND 22
GULLARMBÅND 22
VIDJEBÅND 21
BOSTEDSBÅND 21
HUSMANNSÅND 20
SKJØNNÅND 20
BUNNBÅND 20
NØKLEBÅND 20
BREMSEBÅND 20
KLOKKEBÅND 20
SØFTEBÅND 20
VENSTREHÅND 19
KVINNEHÅND 19
STAVNSBÅND 19
TØNNEBÅND 19
MENNESKEHÅND 19
BRODERHÅND 19
TUNGEBÅND 19
BILLEDBÅND 19
SVETTEBÅND 19
BENDELBÅND 19
BLODSBÅND 19
VIDEOBÅND 19
HULLBÅND 19
FAMILIEBÅND 19
SAMFUNNSÅND 19
SNØREBÅND 19
ENGANGSBÅND 19
PANNEBÅND 18
FØLGESÅND 18
RULLEBÅND 18
GRIPEHÅND 18
BILDEBÅND 18
MULEBÅND 18
KASSETTBÅND 18
HAMLEBÅND 18
STEMMEBÅND 18
LYDBÅND 18
MÅLEBÅND 18
BOTNBÅND 18
MAGNETBÅND 18
HÅRBÅND 18
TEKSTILBÅND 18
SOKKEBÅND 18
TOMANNSHÅND 18
SKRÅBÅND 18
BARNEHÅND 17
FLETTEBÅND 17
MORDERHÅND 17
ORDENSBÅND 17
SLEKTSBÅND 17
KRANSEBÅND 17
DUGNADSÅND 17
LAGGEBÅND 17
JERNBÅND 17
HAKEBÅND 17
BREDBÅND 17
SEKKEBÅND 17
OVERHÅND 17
BREIBÅND 17
BORGERÅND 17
SKYTSÅND 17
STÅLBÅND 17
HOSEBÅND 17
FARGEBÅND 17
HATTEBÅND 17
FØLGEÅND 17
FILMBÅND 16
JERNHÅND 16
PIONERÅND 16
KORNBÅND 16
HOLBÅND 16
FORSKERÅND 16
LAGGBÅND 16
REVBÅND 16
KORSBÅND 16
ÅREBÅND 16
HALSBÅND 16
KREMMERÅND 16
KORPSÅND 16
GLASNOSTÅND 16
BRODERÅND 16
KUBÅND 16
SPORTSÅND 16
SAMLEBÅND 16
SMILEBÅND 16
NEGLEBÅND 16
MESTERHÅND 16
KANTEBÅND 16
SILKEBÅND 16
BAKHÅND 16
FIENDEHÅND 16
BANKEÅND 15
HELLIGÅND 15
APEHÅND 15
PLAGEÅND 15
FADERHÅND 15
KAMPÅND 15
LIMBÅND 14
FORHÅND 14
ETTERHÅND 14
ARMBÅND 14
DAMEHÅND 14
LEDDBÅND 14
VERNEÅND 14
FLATHÅND 14
MARIHÅND 14
EGENHÅND 14
KLAGEÅND 13
FRIHÅND 13
BEÅND 11
UTÅND 11
TIDSÅND 10
VÅND 10
LAGÅND 10
BÅND 10
INNÅND 9
HÅND 9

Anagram av ÅND

For mer informasjon om ordet ÅND kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅND til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok