ÅR i Scrabble - ordspill.com

ÅR i Scrabble

ÅR er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
Å4R1

Ved å legge til én bokstav til ÅR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
B 9
UÅR 9
BÅR 9
V 9
VÅR 9
HÅR 8
MÅR 7
K 7
ÅGR 7
KÅR 7
K 7
GÅR 7
G 7
FÅR 7
T 6
ÅER 6
ÅRA 6
TÅR 6
E 6
SÅR 6
S 6
N 6
L 6
D 6
A 6
NÅR 6
LÅR 6
DÅR 6
ÅRE 6

Ord som starter på ÅR

OrdPoeng
ÅRSPRØVENE 23
ÅRSBELØPET 23
ÅRSBELØPA 22
ÅRVÅKENHET 22
ÅRSPRØVEN 22
ÅRSPRØVER 22
ÅRSPRØVA 21
ÅRSBELØP 21
ÅRSPRØVE 21
ÅRSJUBILE 21
ÅREBROKKET 19
ÅRBØKENE 19
ÅRSDEBUTEN 19
ÅREFØTTING 19
ÅRBUKENE 18
ÅRVÅKENT 18
ÅREBÅNDET 18
ÅRBØKER 18
ÅREBROKKA 18
ÅRSHUGST 17
ÅRSKVOTEN 17
ÅRSHOGSTEN 17
ÅRSLØNNENE 17
ÅRHUNDRER 17
ÅRSVEKSTEN 17
ÅREVINGETE 17
ÅREBÅNDA 17
ÅRSAVGIFT 17
ÅREFØTTER 17
ÅRBUKER 17
ÅREBROKK 17
ÅRHUNDRET 17
ÅRBUKEN 17
ÅRVÅKEN 17
ÅRSDEBUT 17
ÅRVÅKNE 17
ÅREKEIPENE 17
ÅRSSKUDDET 17
ÅRSAKSLOV 17
ÅREKNUTENE 17
ÅRESTOVENE 17
ÅRSVERKENE 17
ÅRSGASJENE 17
ÅRSPREMIER 17
ÅRSMØTENE 17
ÅRSKVOTER 17
ÅREKEIPER 16
ÅRSSKUDDA 16
ÅRSLØNNEN 16
ÅREMÅLENE 16
ÅRSUNGENE 16
ÅRSPREMIE 16
ÅRESTOVER 16
ÅRSVERKET 16
ÅREVINGET 16
ÅRSGASJER 16
ÅRSKVOTE 16
ÅRHUNDRA 16
ÅRESTOVEN 16
ÅREKNUTER 16
ÅRSVERKER 16
ÅRSLØNNER 16
ÅRSMØTET 16
ÅRSKULLET 16
ÅRHUNDRE 16
ÅREVINGEN 16
ÅREKEIPEN 16
ÅREVINGER 16
ÅRSMØTER 16
ÅRSGAMMALT 16
ÅRSGASJEN 16
ÅRSSLUTTER 16
ÅRSPLANENE 16
ÅRSBASISER 16
ÅREBÅND 16
ÅREKNUTEN 16
ÅREKNUTE 15
ÅRSVERKA 15
ÅREBLADER 15
ÅRSHOGST 15
ÅRVEGENE 15
ÅRSVEKST 15
ÅRESTOVE 15
ÅRSGASJE 15
ÅREGANGENE 15
ÅRSPLANEN 15
ÅRSKULLA 15
ÅRSUNGEN 15
ÅRSKORTENE 15
ÅREPINNEN 15
ÅREVINGE 15
ÅREFOTING 15
ÅRBOKEN 15
ÅRSLØNNA 15
ÅRSSKUDD 15
ÅREVINGA 15
ÅRSUNGER 15
ÅREGAFFEL 15
ÅREPINNER 15
ÅREBLADET 15
ÅRSMØTE 15
ÅREBANDET 15
ÅRSMELDING 15
ÅRSSKOTTET 15
ÅRTUSENER 15
ÅRSGAMMAL 15
ÅRTUSENET 15
ÅRSSKIFTER 15
ÅRBUK 15
ÅRESTOVA 15
ÅRSPLANER 15
ÅRESTUENE 15
ÅRSMØTA 15
ÅREMÅLET 15
ÅRSGAMMEL 15
ÅRSSKIFTA 14
ÅREGANGER 14
ÅREGANGEN 14
ÅRESLAGENE 14
ÅRSBASIS 14
ÅREHINNER 14
ÅRSREKORD 14
ÅRREKKENE 14
ÅRBOKA 14
ÅRSBESTE 14
ÅREHINNEN 14
ÅRSMODELL 14
ÅRSKLASSER 14
ÅRSKORTET 14
ÅRSSKRIFT 14
ÅRSKULL 14
ÅRSUNGE 14
ÅRSVERK 14
ÅRSSKIFTE 14
ÅRVEGEN 14
ÅRESTUEN 14
ÅREPINNE 14
ÅREVING 14
ÅREBANDA 14
ÅRSLØNN 14
ÅRTUSENA 14
ÅREKEIP 14
ÅREBLADA 14
ÅRGANGENE 14
ÅREGAFLER 14
ÅRESTUER 14
ÅREMÅLA 14
ÅRVEGER 14
ÅRSSLUTT 14
ÅRSSKOTTA 14
ÅRVEIENE 14
ÅREMÅL 13
ÅRSMINNER 13
ÅREBLAD 13
ÅREHINNE 13
ÅRSRENTENE 13
ÅRSFESTEN 13
ÅRSKLASSA 13
ÅRVISST 13
ÅRVAKE 13
ÅRSBEST 13
ÅRSMINNET 13
ÅRESTUE 13
ÅRESLAGET 13
ÅRVEIEN 13
ÅRELATING 13
ÅRSPLAN 13
ÅRBOK 13
ÅRSTRINNET 13
ÅRSDAGENE 13
ÅRSKLASSE 13
ÅRVISSE 13
ÅRRINGENE 13
ÅRSTALLENE 13
ÅRESTUA 13
ÅREBAND 13
ÅRSGAMLE 13
ÅRSFESTER 13
ÅRSKORTA 13
ÅRGANGEN 13
ÅRSAKENDE 13
ÅRVEIER 13
ÅREHINNA 13
ÅRREKKEN 13
ÅRETAKENE 13
ÅREFOTEN 13
ÅRSSKOTT 13
ÅRREKKER 13
ÅRVAKT 13
ÅRSSETTENE 13
ÅRGANGER 13
ÅRTUSEN 13
ÅRMENNENE 13
ÅRSTIDENE 12
ÅRINGENE 12
ÅRSDAGER 12
ÅRVAK 12
ÅRSTALENE 12
ÅRSKORT 12
ÅRREKKA 12
ÅRSMINNE 12
ÅRSMINNA 12
ÅRREKKE 12
ÅRSTALLET 12
ÅRVISS 12
ÅRSRENTER 12
ÅRMANNEN 12
ÅREGANG 12
ÅRSLEIENE 12
ÅRESLAGA 12
ÅREVIS 12
ÅRENETTET 12
ÅRSAKETE 12
ÅRELANGE 12
ÅRISTELEN 12
ÅRSTRINNA 12
ÅRRINGEN 12
ÅRETAKET 12
ÅRSAKENE 12
ÅRSAKEDE 12
ÅRSRENTEN 12
ÅRSSETTET 12
ÅRRINGER 12
ÅRSDAGEN 12
ÅRVEG 12
ÅRELANGT 12
ÅRSTALER 11
ÅRELATER 11
ÅRINGER 11
ÅRVEI 11
ÅREFOT 11
ÅRGANG 11
ÅRELATTE 11
ÅRSFEST 11
ÅRINGEN 11
ÅRSAKEN 11
ÅRETAKA 11
ÅRSAKES 11
ÅRELANG 11
ÅRSAKET 11
ÅRESLAG 11
ÅRSAKER 11
ÅRSTRINN 11
ÅRSTALLA 11
ÅRSLEIER 11
ÅRELATES 11
ÅRSSETTA 11
ÅRSTIDEN 11
ÅRSLEIEN 11
ÅRSRENTE 11
ÅRENETTA 11
ÅRSTIDER 11
ÅRSTALEN 11
ÅRSRENTA 11
ÅRSTIDA 10
ÅRSAKA 10
ÅRELOT 10
ÅRETAK 10
ÅRLIGE 10
ÅRMANN 10
ÅRRING 10
ÅRSDAG 10
ÅRSTALL 10
ÅRMENN 10
ÅRSAKE 10
ÅRELATT 10
ÅRSSETT 10
ÅRTIENE 10
ÅRENETT 10
ÅRELATE 10
ÅRSLEIE 10
ÅRSLEIA 10
ÅRISTEL 10
ÅRSTALE 10
ÅRELAT 9
ÅRING 9
ÅRTIET 9
ÅRTIER 9
ÅRLIG 9
ÅRSTID 9
ÅRSAK 9
ÅRETE 8
ÅRTES 8
ÅRENE 8
ÅRTIA 8
ÅRET 7
ÅRES 7
ÅRLE 7
ÅRER 7
ÅRTI 7
ÅREN 7
ÅRE 6
ÅRA 6

Ord som slutter med ÅR

OrdPoeng
VÅRHALVÅR 23
KJØPSLÅR 22
ULYKKESÅR 22
KJØNNSHÅR 22
PUBESHÅR 22
SKRUBBSÅR 22
KJØPSÅR 21
ØYENHÅR 21
ØYEHÅR 20
PRØVEÅR 20
BYGGEÅR 20
PASJEHÅR 19
VÆRHÅR 19
KJØTTSÅR 19
HØYÅR 19
SKYTESKÅR 19
VENUSHÅR 19
FORSØKSÅR 19
JUBELÅR 19
LANUGOHÅR 19
JAPPEÅR 19
TRYKKEÅR 18
KULTURÅR 18
KRØLLHÅR 18
UNGDOMSÅR 18
FJORVÅR 18
SABBATSÅR 18
STYRKETÅR 18
POTTESKÅR 17
IMØTEGÅR 17
OPPSTÅR 17
LYKKEÅR 17
MUSIKKÅR 17
ULIVSSÅR 17
FORBIGÅR 17
FØDSELSÅR 17
HJERTESÅR 17
DYREHÅR 17
SØKNADSÅR 17
HUGGSÅR 17
MYGGÅR 17
SVIMESLÅR 16
SOPPÅR 16
KRIGSVÅR 16
HUNDREÅR 16
HØSTSÅR 16
OPPNÅR 16
PANNEHÅR 16
VEIDEHÅR 16
TOPPÅR 16
BRENNHÅR 16
HAVSKÅR 16
PRAKSISÅR 16
ANGORAHÅR 16
YTTERLÅR 16
PLOGFÅR 16
YRKESÅR 16
ARTIUMSÅR 16
NØGGSÅR 16
TRILLEBÅR 15
ARMODSKÅR 15
BARNEKÅR 15
FØRTIÅR 15
NAKKEHÅR 15
POENGÅR 15
SKRAPSÅR 15
SLAVEKÅR 15
ARBEIDSÅR 15
HUNDEÅR 15
OVERGÅR 15
HAKEHÅR 15
UNDERSLÅR 15
SYTTIÅR 15
GJENSTÅR 15
HVILEÅR 15
LAUSHÅR 15
VERKESÅR 15
HODEHÅR 15
HOGGSÅR 15
OVERSTÅR 15
FADERVÅR 15
SKUDDSÅR 15
LAUPÅR 15
PÅGÅR 15
HESTEHÅR 15
UNDERSTÅR 15
TJUEÅR 15
JORDSLÅR 15
KULDSLÅR 15
PÅSTÅR 15
FROSKELÅR 15
BUNNÅR 15
ØREHÅR 15
KVINNEÅR 15
UFREDSÅR 15
KAMELHÅR 15
LØSHÅR 15
UNDERGÅR 15
SILKEHÅR 14
MUNNSÅR 14
KAMPÅR 14
KATTEHÅR 14
STUDIEÅR 14
GUTTEÅR 14
FÅRELÅR 14
JERNSLÅR 14
LIVSKÅR 14
TURISTÅR 14
SPELLEÅR 14
SIKTESKÅR 14
KAFFETÅR 14
KVILEÅR 14
MAVESÅR 14
GEITEHÅR 14
HARESKÅR 14
FJORÅR 14
HÅRSÅR 14
VEKSTÅR 14
SKUDDÅR 14
MELLOMÅR 14
PÅTÅR 14
NYTTÅR 14
LÆREÅR 14
KRINGGÅR 14
ULLHÅR 14
ENGLEHÅR 14
HALVÅR 14
DEKKHÅR 14
BRANNSÅR 14
SPILLEÅR 14
HELSESLÅR 14
LEVEKÅR 14
TREDVEÅR 14
OVERSÅR 14
DUNHÅR 14
RÅDSLÅR 13
FORESTÅR 13
TRELLEKÅR 13
FREMGÅR 13
FRAMGÅR 13
LYSÅR 13
VEDGÅR 13
TUSENÅR 13
BOKÅR 13
LIGGESÅR 13
NORMALÅR 13
VILKÅR 13
VALGÅR 13
INNTAKSÅR 13
SKAMSLÅR 13
FREMSTÅR 13
FORESLÅR 13
MÅNEÅR 13
NØDSÅR 13
BOTNÅR 13
FANTEGÅR 13
LAMMELÅR 13
STREIFSÅR 13
GULLÅR 13
SMÅSÅR 13
BARNEÅR 13
DØDSÅR 13
VEDSTÅR 13
FORSMÅR 13
KRAKKÅR 13
UNNGÅR 13
FOREGÅR 13
BASISÅR 13
GEITHÅR 13
SVARTÅR 13
BANESÅR 13
LEGGESÅR 13
SKOTTSÅR 13
GLASSKÅR 13
UNNSLÅR 13
FRAMSTÅR 13
KALDSLÅR 12
DRIFTSÅR 12
KIRKEÅR 12
FASTSLÅR 12
SEKSTIÅR 12
FENADLÅR 12
MIDDELÅR 12
NESEHÅR 12
SKATTEÅR 12
BISTÅR 12
FORGÅR 12
MAGESÅR 12
LEVEÅR 12
ÅTTIÅR 12
AVSLÅR 12
BESTÅR 12
FORMÅR 12
JERNÅR 12
UTSTÅR 12
GNAGSÅR 12
FOTGÅR 12
BESLÅR 12
BEGÅR 12
UTKÅR 12
NØDÅR 12
UTGÅR 12
AVGÅR 12
IDRETTSÅR 12
NYÅR 12
FORSLÅR 12
AVSTÅR 12
MOTSTÅR 12
HESTEÅR 12
FEMTIÅR 12
GAMLEÅR 12
SKOTTÅR 12
SKOLEÅR 12
MERKEÅR 12
LEGGSÅR 12
HENSTÅR 12
KRIGSÅR 12
FORSTÅR 12
FRASLÅR 11
VINÅR 11
OMGÅR 11
BEDÅR 11
ANGREÅR 11
MINNEÅR 11
SALGSÅR 11
KNEGÅR 11
LAMSLÅR 11
KORNÅR 11
FERIEÅR 11
KRISEÅR 11
FRAGÅR 11
KRONÅR 11
MEDGÅR 11
FREDSÅR 11
SILHÅR 11
SKADEÅR 11
FENALÅR 11
INNESTÅR 11
TRETTIÅR 11
LEMENÅR 11
NITTIÅR 10
OMRÅR 10
FRARÅR 10
TILSTÅR 10
RETTSÅR 10
ETTERÅR 10
TILGÅR 10
BLÅR 10
SPÅR 10
ANDELÅR 10
SAMRÅR 10
FORÅR 10
INNGÅR 10
FRIÅR 9
UÅR 9
ANGÅR 9
MISÅR 9
VÅR 9
SKRÅR 9
SOLÅR 9
BÅR 9
TILRÅR 9
ANSLÅR 9
TILSÅR 9
ANSTÅR 9
ATTRÅR 9
TENÅR 8
GLÅR 8
SKÅR 8
HÅR 8
KLÅR 8
FLÅR 8
FÅR 7
KÅR 7
MÅR 7
GÅR 7
SLÅR 7
STÅR 7
TRÅR 7
TIÅR 7
LÅR 6
DÅR 6
RÅR 6
TÅR 6
SÅR 6
NÅR 6

Lignende ord av ÅR

Anagram av ÅR

For mer informasjon om ordet ÅR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok