ÅRE i Scrabble - ordspill.com

ÅRE i Scrabble

ÅRE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4R1E1

Ved å legge til én bokstav til ÅRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRÅE 10
VÅER 10
BÅER 10
VÅRE 10
BÅRE 10
HÅER 9
HÅRE 9
ÅMER 8
ÅKRE 8
GRÅE 8
GÅRE 8
KÅRE 8
ÅGER 8
ÅGRE 8
ÅKER 8
FÅER 8
KE 8
ME 8
ÅRLE 7
ÅLER 7
ÅREN 7
ÅSER 7
ÅRET 7
ÅRES 7
TE 7
TÅRE 7
TRÅE 7
SÅRE 7
SÅER 7
NE 7
LE 7
RÅEN 7
DE 7
NÅER 7
LÅRE 7
DÅRE 7
DÅER 7
ÅTER 7

Ord som starter på ÅRE

OrdPoeng
ÅREMÅLSPERIODER 26
ÅREMÅLSENSEMBLA 26
ÅREMÅLSPERIODEN 26
ÅREMÅLSENSEMBLE 26
ÅREMÅLSPERIODE 25
ÅREMÅLSKONTRAKT 25
ÅREFORKALKINGEN 23
ÅREFORKALKNINGA 23
ÅREMÅLSSTILLING 23
ÅREFORKALKINGER 23
ÅREFØTTINGENE 22
ÅREFORKALKNING 22
ÅREFORKALKINGA 22
ÅREFØTTINGEN 21
ÅREMÅLSANSATTE 21
ÅREFØTTINGER 21
ÅREMÅLSDAGENE 21
ÅREBETENNELSENE 21
ÅREFORKALKING 21
ÅREBROKKENE 20
ÅREMÅLSDAGER 20
ÅREFORKALKETE 20
ÅREMÅLSDAGEN 20
ÅREFORKALKEDE 20
ÅREMÅLSANSATT 20
ÅREBETENNELSER 20
ÅREBETENNELSEN 20
ÅREBROKKEN 19
ÅREBÅNDENE 19
ÅREBROKKER 19
ÅREBROKKET 19
ÅREFØTTING 19
ÅREBETENNELSE 19
ÅREFORKALKET 19
ÅREMÅLSDAG 18
ÅREFOTINGENE 18
ÅREFORKALKA 18
ÅREFØTTENE 18
ÅREBÅNDET 18
ÅREBROKKA 18
ÅREBÅNDA 17
ÅREVINGEDE 17
ÅREVINGETE 17
ÅREVINGENE 17
ÅREFOTINGER 17
ÅREKNUTENE 17
ÅREBROKK 17
ÅRESTOVENE 17
ÅREGAFFELEN 17
ÅREKEIPENE 17
ÅREFOTINGEN 17
ÅREFØTTER 17
ÅREVINGEN 16
ÅREKEIPEN 16
ÅREVINGER 16
ÅREKEIPER 16
ÅRESTOVEN 16
ÅREBANDENE 16
ÅREKNUTEN 16
ÅREVINGET 16
ÅREMÅLENE 16
ÅREPINNENE 16
ÅRESTOVER 16
ÅRELATINGENE 16
ÅREBÅND 16
ÅREBLADENE 16
ÅREKNUTER 16
ÅRELATINGEN 15
ÅREPINNEN 15
ÅREBLADER 15
ÅREHINNENE 15
ÅREGANGENE 15
ÅRELATINGER 15
ÅRESTUENE 15
ÅREBANDET 15
ÅREVINGE 15
ÅREKNUTE 15
ÅRESTOVE 15
ÅREMÅLET 15
ÅRESTOVA 15
ÅREBLADET 15
ÅREVINGA 15
ÅREFOTING 15
ÅREGAFFEL 15
ÅREPINNER 15
ÅREGAFLENE 15
ÅRESTUER 14
ÅREGANGER 14
ÅREBANDA 14
ÅREPINNE 14
ÅRESLAGENE 14
ÅREGAFLER 14
ÅRESTUEN 14
ÅREHINNER 14
ÅRELATINGA 14
ÅREGANGEN 14
ÅREHINNEN 14
ÅREMÅLA 14
ÅREVING 14
ÅREKEIP 14
ÅREBLADA 14
ÅRELATING 13
ÅRENETTENE 13
ÅREHINNE 13
ÅRELATENDE 13
ÅRESTUA 13
ÅREBLAD 13
ÅREHINNA 13
ÅRESTUE 13
ÅREBAND 13
ÅREMÅL 13
ÅREFOTEN 13
ÅRESLAGET 13
ÅRETAKENE 13
ÅRELANGT 12
ÅRESLAGA 12
ÅRETAKET 12
ÅRELANGE 12
ÅRENETTET 12
ÅREGANG 12
ÅREVIS 12
ÅRETAKA 11
ÅREFOT 11
ÅRELANG 11
ÅRESLAG 11
ÅRENETTA 11
ÅRELATTE 11
ÅRELATER 11
ÅRELATES 11
ÅRELATT 10
ÅRETAK 10
ÅRENETT 10
ÅRELATE 10
ÅRELOT 10
ÅRELAT 9
ÅRENE 8
ÅRETE 8
ÅREN 7
ÅRES 7
ÅRER 7
ÅRET 7

Ord som slutter med ÅRE

OrdPoeng
KROPPSPULSÅRE 30
HOVEDPULSÅRE 27
GJENNOMFARTSÅRE 25
LUNGEPULSÅRE 25
HOVEDFARTSÅRE 23
SJUKEBÅRE 22
HALSPULSÅRE 22
HÅRRØRSÅRE 22
LIVPULSÅRE 22
KROKODILLETÅRE 21
SLUSKEBÅRE 20
SYKEBÅRE 20
SAMFERDSELSÅRE 19
HAVBÅRE 18
KAJAKKÅRE 18
JOBSTÅRE 18
LYMFEÅRE 18
HOVEDÅRE 17
UTFARTSÅRE 17
STYREÅRE 16
TRAFIKKÅRE 16
PULSÅRE 16
HÅRSÅRE 15
INNFARTSÅRE 15
FERDSELSÅRE 15
GLEDESTÅRE 14
PADLEÅRE 14
BLODÅRE 14
GULLÅRE 14
PORTÅRE 14
VASSÅRE 13
METALLÅRE 13
TESTSKÅRE 13
VANNÅRE 13
DIKTERÅRE 13
UTKÅRE 13
JERNÅRE 13
BEDÅRE 12
KRANSÅRE 12
MALMÅRE 12
BÅRE 10
VÅRE 10
SKÅRE 9
HÅRE 9
KÅRE 8
GÅRE 8
LÅRE 7
SÅRE 7
TÅRE 7
DÅRE 7

Bøyningsformer av ÅRE

Lignende ord av ÅRE

Anagram av ÅRE

For mer informasjon om ordet ÅRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok