ÅRE i Scrabble - ordspill.com

ÅRE i Scrabble

ÅRE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Å4R1E1

Ved å legge til én bokstav til ÅRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRÅE 10
VÅER 10
BÅER 10
VÅRE 10
BÅRE 10
HÅER 9
HÅRE 9
ÅMER 8
ÅKRE 8
GRÅE 8
GÅRE 8
KÅRE 8
ÅGER 8
ÅGRE 8
ÅKER 8
FÅER 8
KE 8
ME 8
ÅRLE 7
ÅLER 7
ÅREN 7
ÅSER 7
ÅRET 7
ÅRES 7
TE 7
TÅRE 7
TRÅE 7
SÅRE 7
SÅER 7
NE 7
LE 7
RÅEN 7
DE 7
NÅER 7
LÅRE 7
DÅRE 7
DÅER 7
ÅTER 7

Ord som starter på ÅRE

OrdPoeng
ÅREMÅLSENSEMBLE 26
ÅREMÅLSPERIODER 26
ÅREMÅLSENSEMBLA 26
ÅREMÅLSPERIODEN 26
ÅREMÅLSPERIODE 25
ÅREMÅLSKONTRAKT 25
ÅREMÅLSSTILLING 23
ÅREFORKALKINGER 23
ÅREFORKALKINGEN 23
ÅREFORKALKNINGA 23
ÅREFORKALKINGA 22
ÅREFØTTINGENE 22
ÅREFORKALKNING 22
ÅREFØTTINGEN 21
ÅREFØTTINGER 21
ÅREMÅLSDAGENE 21
ÅREFORKALKING 21
ÅREBETENNELSENE 21
ÅREMÅLSANSATTE 21
ÅREBETENNELSEN 20
ÅREMÅLSDAGEN 20
ÅREBROKKENE 20
ÅREFORKALKETE 20
ÅREMÅLSDAGER 20
ÅREBETENNELSER 20
ÅREFORKALKEDE 20
ÅREMÅLSANSATT 20
ÅREBETENNELSE 19
ÅREFORKALKET 19
ÅREBROKKEN 19
ÅREBROKKER 19
ÅREBROKKET 19
ÅREFØTTING 19
ÅREBÅNDENE 19
ÅREFORKALKA 18
ÅREBÅNDET 18
ÅREFOTINGENE 18
ÅREMÅLSDAG 18
ÅREBROKKA 18
ÅREFØTTENE 18
ÅRESTOVENE 17
ÅREKEIPENE 17
ÅREVINGENE 17
ÅREKNUTENE 17
ÅREVINGETE 17
ÅREFØTTER 17
ÅREGAFFELEN 17
ÅREBROKK 17
ÅREVINGEDE 17
ÅREFOTINGER 17
ÅREFOTINGEN 17
ÅREBÅNDA 17
ÅREKNUTEN 16
ÅREVINGER 16
ÅREKEIPER 16
ÅRESTOVER 16
ÅREKNUTER 16
ÅRELATINGENE 16
ÅREPINNENE 16
ÅREMÅLENE 16
ÅRESTOVEN 16
ÅREVINGEN 16
ÅREBÅND 16
ÅREKEIPEN 16
ÅREBLADENE 16
ÅREVINGET 16
ÅREBANDENE 16
ÅREFOTING 15
ÅREBANDET 15
ÅRELATINGER 15
ÅRELATINGEN 15
ÅREGAFLENE 15
ÅREGANGENE 15
ÅREHINNENE 15
ÅREBLADET 15
ÅREPINNEN 15
ÅREKNUTE 15
ÅRESTOVE 15
ÅREVINGE 15
ÅRESTOVA 15
ÅREGAFFEL 15
ÅREPINNER 15
ÅREVINGA 15
ÅRESTUENE 15
ÅREBLADER 15
ÅREMÅLET 15
ÅREBLADA 14
ÅRESTUEN 14
ÅREPINNE 14
ÅREHINNER 14
ÅREKEIP 14
ÅRESTUER 14
ÅREMÅLA 14
ÅREVING 14
ÅREGAFLER 14
ÅREBANDA 14
ÅREGANGEN 14
ÅRESLAGENE 14
ÅRELATINGA 14
ÅREGANGER 14
ÅREHINNEN 14
ÅRESTUE 13
ÅRELATING 13
ÅRESLAGET 13
ÅRESTUA 13
ÅRETAKENE 13
ÅREBLAD 13
ÅREBAND 13
ÅREFOTEN 13
ÅREMÅL 13
ÅRENETTENE 13
ÅREHINNA 13
ÅRELATENDE 13
ÅREHINNE 13
ÅREVIS 12
ÅRETAKET 12
ÅRELANGE 12
ÅREGANG 12
ÅRENETTET 12
ÅRELANGT 12
ÅRESLAGA 12
ÅRESLAG 11
ÅRELATER 11
ÅRELATTE 11
ÅRELANG 11
ÅREFOT 11
ÅRELATES 11
ÅRENETTA 11
ÅRETAKA 11
ÅRELATT 10
ÅRELATE 10
ÅRENETT 10
ÅRETAK 10
ÅRELOT 10
ÅRELAT 9
ÅRENE 8
ÅRETE 8
ÅREN 7
ÅRES 7
ÅRER 7
ÅRET 7

Ord som slutter med ÅRE

OrdPoeng
KROPPSPULSÅRE 30
HOVEDPULSÅRE 27
GJENNOMFARTSÅRE 25
LUNGEPULSÅRE 25
HOVEDFARTSÅRE 23
HALSPULSÅRE 22
LIVPULSÅRE 22
HÅRRØRSÅRE 22
SJUKEBÅRE 22
KROKODILLETÅRE 21
SYKEBÅRE 20
SLUSKEBÅRE 20
SAMFERDSELSÅRE 19
KAJAKKÅRE 18
JOBSTÅRE 18
LYMFEÅRE 18
HAVBÅRE 18
HOVEDÅRE 17
UTFARTSÅRE 17
PULSÅRE 16
STYREÅRE 16
TRAFIKKÅRE 16
INNFARTSÅRE 15
HÅRSÅRE 15
FERDSELSÅRE 15
GULLÅRE 14
BLODÅRE 14
PORTÅRE 14
PADLEÅRE 14
GLEDESTÅRE 14
UTKÅRE 13
METALLÅRE 13
JERNÅRE 13
DIKTERÅRE 13
VANNÅRE 13
TESTSKÅRE 13
VASSÅRE 13
MALMÅRE 12
KRANSÅRE 12
BEDÅRE 12
VÅRE 10
BÅRE 10
SKÅRE 9
HÅRE 9
GÅRE 8
KÅRE 8
SÅRE 7
LÅRE 7
TÅRE 7
DÅRE 7

Bøyningsformer av ÅRE

Lignende ord av ÅRE

Anagram av ÅRE

For mer informasjon om ordet ÅRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok