ÅS i Scrabble - ordspill.com

ÅS i Scrabble

ÅS er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
Å4S1

Ved å legge til én bokstav til ÅS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅS 9
JÅS 9
VÅS 9
SJÅ 9
SPÅ 9
P 9
HÅS 8
GÅS 7
KÅS 7
SKÅ 7
FÅS 7
SMÅ 7
L 6
T 6
R 6
SLÅ 6
A 6
STÅ 6
RÅS 6
NÅS 6
LÅS 6
ÅES 6

Ord som starter på ÅS

OrdPoeng
ÅSTEDSGRUPPENE 27
ÅSTEDSGRUPPEN 26
ÅSTEDSGRUPPER 26
ÅSTEDSGRUPPE 25
ÅSTEDSGRUPPA 25
ÅSTEDSBEFARINGA 23
ÅSTEDSBEFARING 22
ÅSTEDSGRANSKING 21
ÅSTEDSGRANSKERE 20
ÅSGÅRDSREIENE 20
ÅSRYGGENE 19
ÅSYNJENE 19
ÅSTEDSGRANSKER 19
ÅSGÅRDSREIER 19
ÅSGÅRDSREIEN 19
ÅSRYGGEN 18
ÅSYNJEN 18
ÅSYNJER 18
ÅSGÅRDSREIA 18
ÅSRYGGER 18
ÅSTEDSGANGENE 18
ÅSYNJE 17
ÅSTEDSGANGER 17
ÅSYNJA 17
ÅSTEDSGANGEN 17
ÅSGÅRDSREI 17
ÅSBRUNT 16
ÅSBRUNE 16
ÅSRYGG 16
ÅSETESRETTENE 16
ÅSTEDSSAKENE 16
ÅSKAMMENE 15
ÅSDØLENE 15
ÅSYNENE 15
ÅSETESRETTER 15
ÅSATRUENE 15
ÅSBRUN 15
ÅSTEDSGANG 15
ÅSTEDSSAKER 15
ÅSTEDSSAKEN 15
ÅSETESRETTEN 15
ÅSDØLER 14
ÅSKOLLENE 14
ÅSKAMMER 14
ÅSATRUEN 14
ÅSBRATTE 14
ÅSTEDSSAKA 14
ÅSYNET 14
ÅSKAMMEN 14
ÅSMARKENE 14
ÅSATRUER 14
ÅSDØLEN 14
ÅSATRUA 13
ÅSEGGENE 13
ÅSKANTENE 13
ÅSMARKEN 13
ÅSKOLLER 13
ÅSKOLLEN 13
ÅSMARKER 13
ÅSTEDSSAK 13
ÅSYNA 13
ÅSATROENE 13
ÅSETESRETT 13
ÅSDRAGENE 13
ÅSBRATT 13
ÅSDRAGET 12
ÅSKANTEN 12
ÅSATROER 12
ÅSTAKENE 12
ÅSYN 12
ÅSINGENE 12
ÅSKANTER 12
ÅSATRU 12
ÅSATROEN 12
ÅSDØL 12
ÅSEGGER 12
ÅSLANDENE 12
ÅSEGGEN 12
ÅSKOLLE 12
ÅSMARKA 12
ÅSLANDET 11
ÅSTEDENE 11
ÅSATROA 11
ÅSSIDENE 11
ÅSLENDTE 11
ÅSEGGA 11
ÅSINGER 11
ÅSMARK 11
ÅSLENDET 11
ÅSDRAGA 11
ÅSINGEN 11
ÅSTAKET 11
ÅSEGG 10
ÅSKAM 10
ÅSDRAG 10
ÅSTAKA 10
ÅSKANT 10
ÅSATRO 10
ÅSLANDA 10
ÅSSIDEN 10
ÅSTEDET 10
ÅSLENDT 10
ÅSTEDER 10
ÅSLENDE 10
ÅSSIDER 10
ÅSSIDA 9
ÅSLAND 9
ÅSING 9
ÅSSIDE 9
ÅSTAK 9
ÅSETE 8
ÅSTED 8
ÅSSEN 8
ÅSENE 8
ÅSEN 7
ÅSET 7
ÅSER 7

Ord som slutter med ÅS

OrdPoeng
KOMBINASJONSLÅS 28
GJENOPPSTÅS 25
SØLVBESLÅS 23
BØYLELÅS 23
KJØPSLÅS 22
BAJONETTLÅS 21
HVITKINNGÅS 21
SIKKERHETSLÅS 20
UNDERFORSTÅS 20
KVITKINNGÅS 20
GJENNOMGÅS 20
GJÆRLÅS 19
HÅNDBLÅS 19
SYKKELLÅS 19
SNAUBLÅS 17
IMØTEGÅS 17
SØNDERSLÅS 17
FORBIGÅS 17
OPPSTÅS 17
LAPPGÅS 17
SMØRGÅS 16
GULVÅS 16
OPPNÅS 16
HØSTSÅS 16
MORTENSGÅS 16
KOLVELÅS 16
TUNDRAGÅS 16
SVIMESLÅS 16
MISFORSTÅS 16
YALELÅS 15
SÆDGÅS 15
KOLVLÅS 15
VRANGLÅS 15
BORRELÅS 15
KJEDELÅS 15
GJENSTÅS 15
JORDSLÅS 15
HERMEGÅS 15
OVERSTÅS 15
UNDERGÅS 15
AVBLÅS 15
KULDSLÅS 15
UNDERSTÅS 15
UNDERSLÅS 15
SAMMENSLÅS 15
TENNINGSLÅS 15
BILBÅS 15
OVERGÅS 15
PÅSTÅS 15
PÅGÅS 15
SMEKKLÅS 14
KANADAGÅS 14
SIFFERLÅS 14
GOLVÅS 14
OVERSÅS 14
GRÅGÅS 14
HELSESLÅS 14
FAGERGÅS 14
SANDBLÅS 14
HENGELÅS 14
JERNSLÅS 14
MØNSÅS 14
MØNEÅS 14
KRINGGÅS 14
SNELLERTLÅS 14
SNØGÅS 14
UNNSLÅS 13
TARTARGÅS 13
VASSLÅS 13
FORESTÅS 13
FRAMSTÅS 13
FREMSTÅS 13
FORSMÅS 13
VEDSTÅS 13
FORESLÅS 13
FANTEGÅS 13
SKAMSLÅS 13
FOREGÅS 13
FREMGÅS 13
FRAMGÅS 13
VANNLÅS 13
FLINTELÅS 13
SENTRALLÅS 13
SNØLÅS 13
BAKLÅS 13
SKAUÅS 13
VEDGÅS 13
RÅDSLÅS 13
DØRLÅS 13
UNNGÅS 13
UTGÅS 12
FORGÅS 12
FASTSLÅS 12
GRINDLÅS 12
BESTÅS 12
AVGÅS 12
SKOGÅS 12
BEGÅS 12
TATARGÅS 12
BISTÅS 12
AVSTÅS 12
BESLÅS 12
FLINTLÅS 12
FORMÅS 12
FALLELÅS 12
KALDSLÅS 12
HENSTÅS 12
FORSLÅS 12
MOTSTÅS 12
AVSLÅS 12
FOTGÅS 12
UTSTÅS 12
KODELÅS 12
GLIDELÅS 12
FORSTÅS 12
RINGGÅS 12
FRASLÅS 11
OMGÅS 11
SLAGLÅS 11
SILDELÅS 11
LAMSLÅS 11
FASTLÅS 11
KNEGÅS 11
INNESTÅS 11
AVLÅS 11
MEDGÅS 11
TASTELÅS 11
FRAGÅS 11
PRÅS 10
SPÅS 10
BLÅS 10
GRANÅS 10
OMRÅS 10
RATTLÅS 10
FRARÅS 10
INNGÅS 10
NILGÅS 10
TILSTÅS 10
SAMRÅS 10
TILGÅS 10
SKRÅS 9
ANGÅS 9
VÅS 9
TILSÅS 9
JÅS 9
ATTRÅS 9
ANSTÅS 9
TIDLÅS 9
TAKÅS 9
FELÅS 9
ANSLÅS 9
TILRÅS 9
BÅS 9
KNÅS 8
FLÅS 8
KRÅS 8
GLÅS 8
KLÅS 8
HÅS 8
GÅS 7
STÅS 7
KÅS 7
SLÅS 7
FÅS 7
TRÅS 7
NÅS 6
RÅS 6
LÅS 6
SÅS 6

Lignende ord av ÅS

Anagram av ÅS

For mer informasjon om ordet ÅS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok