ÅS i Scrabble - ordspill.com

ÅS i Scrabble

ÅS er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
Å4S1

Ved å legge til én bokstav til ÅS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅS 9
JÅS 9
VÅS 9
SJÅ 9
SPÅ 9
P 9
HÅS 8
GÅS 7
KÅS 7
SKÅ 7
FÅS 7
SMÅ 7
L 6
T 6
R 6
SLÅ 6
A 6
STÅ 6
RÅS 6
NÅS 6
LÅS 6
ÅES 6

Ord som starter på ÅS

OrdPoeng
ÅSTEDSGRUPPENE 27
ÅSTEDSGRUPPEN 26
ÅSTEDSGRUPPER 26
ÅSTEDSGRUPPA 25
ÅSTEDSGRUPPE 25
ÅSTEDSBEFARINGA 23
ÅSTEDSBEFARING 22
ÅSTEDSGRANSKING 21
ÅSTEDSGRANSKERE 20
ÅSGÅRDSREIENE 20
ÅSGÅRDSREIEN 19
ÅSGÅRDSREIER 19
ÅSTEDSGRANSKER 19
ÅSRYGGENE 19
ÅSYNJENE 19
ÅSRYGGER 18
ÅSYNJER 18
ÅSYNJEN 18
ÅSGÅRDSREIA 18
ÅSRYGGEN 18
ÅSTEDSGANGENE 18
ÅSGÅRDSREI 17
ÅSYNJA 17
ÅSTEDSGANGEN 17
ÅSTEDSGANGER 17
ÅSYNJE 17
ÅSRYGG 16
ÅSTEDSSAKENE 16
ÅSBRUNE 16
ÅSETESRETTENE 16
ÅSBRUNT 16
ÅSDØLENE 15
ÅSATRUENE 15
ÅSKAMMENE 15
ÅSYNENE 15
ÅSTEDSGANG 15
ÅSTEDSSAKEN 15
ÅSETESRETTEN 15
ÅSETESRETTER 15
ÅSBRUN 15
ÅSTEDSSAKER 15
ÅSTEDSSAKA 14
ÅSMARKENE 14
ÅSBRATTE 14
ÅSATRUER 14
ÅSATRUEN 14
ÅSYNET 14
ÅSKAMMER 14
ÅSKAMMEN 14
ÅSDØLER 14
ÅSKOLLENE 14
ÅSDØLEN 14
ÅSDRAGENE 13
ÅSMARKER 13
ÅSYNA 13
ÅSTEDSSAK 13
ÅSKOLLER 13
ÅSKOLLEN 13
ÅSETESRETT 13
ÅSMARKEN 13
ÅSBRATT 13
ÅSKANTENE 13
ÅSATRUA 13
ÅSEGGENE 13
ÅSATROENE 13
ÅSKANTER 12
ÅSINGENE 12
ÅSATROEN 12
ÅSLANDENE 12
ÅSATROER 12
ÅSYN 12
ÅSTAKENE 12
ÅSKANTEN 12
ÅSDRAGET 12
ÅSDØL 12
ÅSATRU 12
ÅSMARKA 12
ÅSKOLLE 12
ÅSEGGEN 12
ÅSEGGER 12
ÅSSIDENE 11
ÅSATROA 11
ÅSEGGA 11
ÅSMARK 11
ÅSLANDET 11
ÅSINGER 11
ÅSLENDET 11
ÅSLENDTE 11
ÅSINGEN 11
ÅSDRAGA 11
ÅSTAKET 11
ÅSTEDENE 11
ÅSTEDET 10
ÅSEGG 10
ÅSKAM 10
ÅSKANT 10
ÅSTAKA 10
ÅSATRO 10
ÅSDRAG 10
ÅSTEDER 10
ÅSSIDER 10
ÅSLANDA 10
ÅSSIDEN 10
ÅSLENDE 10
ÅSLENDT 10
ÅSSIDA 9
ÅSLAND 9
ÅSSIDE 9
ÅSTAK 9
ÅSING 9
ÅSETE 8
ÅSENE 8
ÅSTED 8
ÅSSEN 8
ÅSEN 7
ÅSER 7
ÅSET 7

Ord som slutter med ÅS

OrdPoeng
KOMBINASJONSLÅS 28
GJENOPPSTÅS 25
BØYLELÅS 23
SØLVBESLÅS 23
KJØPSLÅS 22
BAJONETTLÅS 21
HVITKINNGÅS 21
SIKKERHETSLÅS 20
UNDERFORSTÅS 20
KVITKINNGÅS 20
GJENNOMGÅS 20
HÅNDBLÅS 19
GJÆRLÅS 19
SYKKELLÅS 19
IMØTEGÅS 17
OPPSTÅS 17
FORBIGÅS 17
SNAUBLÅS 17
SØNDERSLÅS 17
LAPPGÅS 17
GULVÅS 16
HØSTSÅS 16
KOLVELÅS 16
OPPNÅS 16
SVIMESLÅS 16
SMØRGÅS 16
TUNDRAGÅS 16
MISFORSTÅS 16
MORTENSGÅS 16
KOLVLÅS 15
VRANGLÅS 15
BILBÅS 15
OVERGÅS 15
AVBLÅS 15
KJEDELÅS 15
PÅSTÅS 15
GJENSTÅS 15
JORDSLÅS 15
KULDSLÅS 15
OVERSTÅS 15
HERMEGÅS 15
YALELÅS 15
TENNINGSLÅS 15
SÆDGÅS 15
PÅGÅS 15
UNDERSLÅS 15
UNDERGÅS 15
BORRELÅS 15
SAMMENSLÅS 15
UNDERSTÅS 15
SMEKKLÅS 14
HENGELÅS 14
SANDBLÅS 14
SNØGÅS 14
FAGERGÅS 14
JERNSLÅS 14
MØNSÅS 14
SIFFERLÅS 14
MØNEÅS 14
HELSESLÅS 14
KANADAGÅS 14
KRINGGÅS 14
GRÅGÅS 14
SNELLERTLÅS 14
GOLVÅS 14
OVERSÅS 14
FLINTELÅS 13
RÅDSLÅS 13
UNNSLÅS 13
FORSMÅS 13
FREMGÅS 13
VANNLÅS 13
SENTRALLÅS 13
VASSLÅS 13
FOREGÅS 13
FRAMGÅS 13
VEDSTÅS 13
FRAMSTÅS 13
TARTARGÅS 13
FORESLÅS 13
BAKLÅS 13
FORESTÅS 13
VEDGÅS 13
DØRLÅS 13
SKAMSLÅS 13
FANTEGÅS 13
SKAUÅS 13
SNØLÅS 13
UNNGÅS 13
FREMSTÅS 13
FORSTÅS 12
RINGGÅS 12
FLINTLÅS 12
TATARGÅS 12
FASTSLÅS 12
GRINDLÅS 12
KALDSLÅS 12
FALLELÅS 12
GLIDELÅS 12
HENSTÅS 12
BEGÅS 12
BESTÅS 12
UTGÅS 12
FORGÅS 12
KODELÅS 12
FOTGÅS 12
UTSTÅS 12
AVGÅS 12
BISTÅS 12
FORMÅS 12
BESLÅS 12
AVSTÅS 12
AVSLÅS 12
SKOGÅS 12
MOTSTÅS 12
FORSLÅS 12
SLAGLÅS 11
TASTELÅS 11
OMGÅS 11
FRASLÅS 11
AVLÅS 11
LAMSLÅS 11
FRAGÅS 11
INNESTÅS 11
SILDELÅS 11
MEDGÅS 11
FASTLÅS 11
KNEGÅS 11
FRARÅS 10
OMRÅS 10
TILSTÅS 10
SAMRÅS 10
NILGÅS 10
INNGÅS 10
GRANÅS 10
TILGÅS 10
BLÅS 10
SPÅS 10
PRÅS 10
RATTLÅS 10
JÅS 9
VÅS 9
SKRÅS 9
FELÅS 9
TIDLÅS 9
ANGÅS 9
ANSTÅS 9
TILSÅS 9
ATTRÅS 9
TAKÅS 9
TILRÅS 9
BÅS 9
ANSLÅS 9
KNÅS 8
FLÅS 8
GLÅS 8
KRÅS 8
KLÅS 8
HÅS 8
KÅS 7
GÅS 7
STÅS 7
SLÅS 7
FÅS 7
TRÅS 7
SÅS 6
NÅS 6
RÅS 6
LÅS 6

Lignende ord av ÅS

Anagram av ÅS

For mer informasjon om ordet ÅS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok