ÅS i Scrabble - ordspill.com

ÅS i Scrabble

ÅS er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SÅ.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
Å4S1

Ved å legge til én bokstav til ÅS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÅS 9
P 9
JÅS 9
VÅS 9
SJÅ 9
SPÅ 9
HÅS 8
GÅS 7
KÅS 7
SKÅ 7
FÅS 7
SMÅ 7
ÅES 6
T 6
R 6
SLÅ 6
L 6
A 6
STÅ 6
RÅS 6
NÅS 6
LÅS 6
ÅRS 6

Ord som starter på ÅS

OrdPoeng
ÅSTEDSGRUPPENE 27
ÅSTEDSGRUPPEN 26
ÅSTEDSGRUPPER 26
ÅSTEDSGRUPPA 25
ÅSTEDSGRUPPE 25
ÅSTEDSBEFARINGA 23
ÅSTEDSBEFARING 22
ÅSTEDSGRANSKING 21
ÅSGÅRDSREIENE 20
ÅSTEDSGRANSKERE 20
ÅSTEDSGRANSKER 19
ÅSYNJENE 19
ÅSGÅRDSREIEN 19
ÅSGÅRDSREIER 19
ÅSRYGGENE 19
ÅSGÅRDSREIA 18
ÅSYNJEN 18
ÅSRYGGEN 18
ÅSRYGGER 18
ÅSYNJER 18
ÅSSOKNINGENE 18
ÅSTEDSGANGENE 18
ÅSTEDSGANGER 17
ÅSYNJA 17
ÅSTEDSGANGEN 17
ÅSYNJE 17
ÅSSOKNINGEN 17
ÅSSOKNINGER 17
ÅSGÅRDSREI 17
ÅSMØNENE 16
ÅSBRUNT 16
ÅSALÆREN 16
ÅSBRUNE 16
ÅSTEDSSAKENE 16
ÅSRYGG 16
ÅSETESRETTENE 16
ÅSSOKNING 15
ÅSKAMMENE 15
ÅSTEDSGANG 15
ÅSTEDSSAKEN 15
ÅSETESRETTEN 15
ÅSETESRETTER 15
ÅSDØLENE 15
ÅSMØNER 15
ÅSYNENE 15
ÅSTEDSSAKER 15
ÅSALÆRA 15
ÅSALÆRE 15
ÅSBRUN 15
ÅSMØNET 15
ÅSMARKENE 14
ÅSTEDSSAKA 14
ÅSKAMMEN 14
ÅSMØNE 14
ÅSATRUEN 14
ÅSYNET 14
ÅSKAMMER 14
ÅSKOLLENE 14
ÅSBRATTE 14
ÅSDØLEN 14
ÅSMØNA 14
ÅSDØLER 14
ÅSTEDSSAK 13
ÅSETESRETT 13
ÅSYNA 13
ÅSEGGENE 13
ÅSATRUA 13
ÅSMARKEN 13
ÅSKOLLER 13
ÅSKOLLEN 13
ÅSMARKER 13
ÅSDRAGENE 13
ÅSBRATT 13
ÅSKANTENE 13
ÅSDRAGET 12
ÅSMARKA 12
ÅSKANTEN 12
ÅSTAKENE 12
ÅSLAGENE 12
ÅSINGENE 12
ÅSKANTER 12
ÅSEGGEN 12
ÅSATROEN 12
ÅSYN 12
ÅSEGGER 12
ÅSLANDENE 12
ÅSKOLLE 12
ÅSDØL 12
ÅSATRU 12
ÅSSIDENE 11
ÅSINGER 11
ÅSLANDET 11
ÅSEGGA 11
ÅSLENDTE 11
ÅSDRAGA 11
ÅSINGEN 11
ÅSTEDENE 11
ÅSLENDET 11
ÅSLAGET 11
ÅSTAKET 11
ÅSATROA 11
ÅSMARK 11
ÅSENDENE 11
ÅSDRAG 10
ÅSKAM 10
ÅSEGG 10
ÅSTAKA 10
ÅSENDEN 10
ÅSLAGA 10
ÅSLENDE 10
ÅSLENDT 10
ÅSLIENE 10
ÅSTEDER 10
ÅSSIDEN 10
ÅSSIDER 10
ÅSTEDET 10
ÅSENDER 10
ÅSATRO 10
ÅSLANDA 10
ÅSKANT 10
ÅSLAND 9
ÅSLIER 9
ÅSSIDA 9
ÅSSIDE 9
ÅSING 9
ÅSENDE 9
ÅSLIEN 9
ÅSLAG 9
ÅSTAK 9
ÅSLIA 8
ÅSSEN 8
ÅSETE 8
ÅSTED 8
ÅSENE 8
ÅSLI 7
ÅSEN 7
ÅSET 7
ÅSER 7

Ord som slutter med ÅS

OrdPoeng
KOMBINASJONSLÅS 28
GJENOPPSTÅS 25
SØLVBESLÅS 23
BØYLELÅS 23
KJØPSLÅS 22
HAWAIIGÅS 22
BAJONETTLÅS 21
HVITKINNGÅS 21
GJENNOMGÅS 20
GEVÆRLÅS 20
KVITKINNGÅS 20
SIKKERHETSLÅS 20
UNDERFORSTÅS 20
SYKKELLÅS 19
HÅNDBLÅS 19
TRAPPEGÅS 19
FJÆRLÅS 19
GJÆRLÅS 19
KAPPGÅS 18
BØRSELÅS 18
HJULLÅS 18
FJØRLÅS 18
UNDERBLÅS 18
SPURTSLÅS 18
VINDUSLÅS 18
SØLVSLÅS 18
LAPPGÅS 17
OPPSTÅS 17
OPPGÅS 17
BRYNÅS 17
IMØTEGÅS 17
HJULÅS 17
FORBIGÅS 17
SNAUBLÅS 17
SØNDERSLÅS 17
IHJELSLÅS 17
HØSTSÅS 16
SMØRGÅS 16
FJELLGÅS 16
OPPNÅS 16
KIPPÅS 16
PULTLÅS 16
MORTENSGÅS 16
SPOREGÅS 16
POLARGÅS 16
KOLVELÅS 16
DVERGGÅS 16
STRIPEGÅS 16
RYGGÅS 16
TUNDRAGÅS 16
GULVÅS 16
MISFORSTÅS 16
SVIMESLÅS 16
ESKIMOGÅS 16
LJÅSLÅS 16
TENNINGSLÅS 15
KLOKKEÅS 15
UNDERGÅS 15
KAMMERLÅS 15
GULLGÅS 15
YALELÅS 15
HÅNDSÅS 15
KOLVLÅS 15
GRAVGÅS 15
UNDERSTÅS 15
OVERGÅS 15
SKÅRGÅS 15
MASKINSLÅS 15
KULDSLÅS 15
TIBETGÅS 15
SAMMENSLÅS 15
SVANEGÅS 15
KJEDELÅS 15
GJENSTÅS 15
STAURSLÅS 15
OVERSTÅS 15
HERMEGÅS 15
VRANGLÅS 15
TYNNSÅS 15
UNDERSLÅS 15
JORDSLÅS 15
BILBÅS 15
AVBLÅS 15
PÅSTÅS 15
SÆDGÅS 15
BORRELÅS 15
PLOGÅS 14
FAGERGÅS 14
SIFFERLÅS 14
MØNEÅS 14
SNØGÅS 14
SKAPLÅS 14
PESTSLÅS 14
SKOKLEÅS 14
LYNLÅS 14
VILLGÅS 14
OVERSÅS 14
BARNELÅS 14
RUSTGÅS 14
FLEKKSÅS 14
KRINGGÅS 14
SMEKKLÅS 14
HELSESLÅS 14
GOLVÅS 14
GRÅGÅS 14
JERNSLÅS 14
KEISERGÅS 14
MØNSÅS 14
HENGELÅS 14
PORTLÅS 14
MAGNETLÅS 14
LUFTLÅS 14
AVSKRÅS 14
BLESGÅS 14
VASSGÅS 14
SNELLERTLÅS 14
KANADAGÅS 14
SANDBLÅS 14
FORSMÅS 13
VEDSTÅS 13
VANNLÅS 13
TARTARGÅS 13
KALKSLÅS 13
FORESTÅS 13
FRAMSTÅS 13
FREMSTÅS 13
FLINTELÅS 13
FORESLÅS 13
SKAMSLÅS 13
FANTEGÅS 13
EMDENGÅS 13
GRINDGÅS 13
SENTRALLÅS 13
BEINLÅS 13
BAKLÅS 13
SNØLÅS 13
VEDGÅS 13
TVERRÅS 13
FRAMGÅS 13
SKAUÅS 13
VASSLÅS 13
FREMGÅS 13
RÅDSLÅS 13
DØRLÅS 13
UNNGÅS 13
BERGÅS 13
JORDÅS 13
UNNSLÅS 13
FOREGÅS 13
BENLÅS 12
GLIDELÅS 12
GRINDLÅS 12
UTSTÅS 12
SKOGÅS 12
BISTÅS 12
HANDSÅS 12
AVSTÅS 12
BESTÅS 12
KALDSLÅS 12
VINDÅS 12
FLINTLÅS 12
KISTELÅS 12
FORMÅS 12
AVSLÅS 12
BESLÅS 12
FOTGÅS 12
FORGÅS 12
DOBÅS 12
AVGÅS 12
URGÅS 12
BEGÅS 12
ETTERGÅS 12
TATARGÅS 12
KORTLÅS 12
MARESLÅS 12
FORSLÅS 12
FORSTÅS 12
MOTSTÅS 12
HENSTÅS 12
KODELÅS 12
FLATTRÅS 12
FALLELÅS 12
ALKOLÅS 12
LASKELÅS 12
RINGGÅS 12
FASTSLÅS 12
FANGLÅS 12
SNORSLÅS 12
KNALLÅS 11
REIMLÅS 11
RINGLÅS 11
TAMGÅS 11
SILDELÅS 11
KNEGÅS 11
LOTTSÅS 11
AVLÅS 11
SLAGLÅS 11
OMGÅS 11
ROTSLÅS 11
LAMSLÅS 11
FASTLÅS 11
INNESTÅS 11
FRAGÅS 11
FRASLÅS 11
LASKLÅS 11
TASTELÅS 11
MAIGÅS 11
MEDGÅS 11
TIDSLÅS 10
NILGÅS 10
GIRLÅS 10
GRANÅS 10
PRÅS 10
RATTLÅS 10
FRARÅS 10
BLÅS 10
RORLÅS 10
TILGÅS 10
INNGÅS 10
REMLÅS 10
SPÅS 10
RANDLÅS 10
SETTLÅS 10
NEDSLÅS 10
TILSTÅS 10
VÅS 9
FELÅS 9
SKRÅS 9
BÅS 9
ANSTÅS 9
TILRÅS 9
ANGÅS 9
JÅS 9
ANSLÅS 9
TILSÅS 9
TRELÅS 9
TIDLÅS 9
RANDÅS 9
RADSÅS 9
TAKÅS 9
ATTRÅS 9
FLÅS 8
HÅS 8
KNÅS 8
KLÅS 8
KRÅS 8
STÅS 7
FÅS 7
KÅS 7
GÅS 7
SLÅS 7
TRÅS 7
SÅS 6
LÅS 6
RÅS 6
NÅS 6

Lignende ord av ÅS

Anagram av ÅS

For mer informasjon om ordet ÅS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÅS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok