ÆR i Scrabble - ordspill.com

ÆR i Scrabble

ÆR er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RÆ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Æ6R1

Ved å legge til én bokstav til ÆR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÆR 11
V 11
VÆR 11
HÆR 10
LÆR 8
NÆR 8
L 8
SÆR 8
T 8
TÆR 8
ÆRA 8
ÆRE 8

Ord som starter på ÆR

OrdPoeng
ÆREKJÆRHETEN 28
ÆRBØDIGHETEN 27
ÆREKJÆRHETA 27
ÆRBØDIGHETA 26
ÆREKJÆRHET 26
ÆRBØDIGHET 25
ÆRELØYSENE 24
ÆRFUGLEGGENE 24
ÆRESBEGREPET 24
ÆRELØYSER 23
ÆREFRYKTENE 23
ÆRFUGLEGGET 23
ÆRBØDIGSTE 23
ÆRESPENSJON 23
ÆRELØYSEN 23
ÆRELØSHETENE 23
ÆRESKOMPANIA 23
ÆREFULLHETEN 23
ÆRBØDIGERE 23
ÆRESTRIBUNEN 23
ÆRESBEGREPA 23
ÆRVERDIGHET 22
ÆRESTRIBUNE 22
ÆRFUGLEGGA 22
ÆRELØSHETER 22
ÆREFRYKTER 22
ÆRESFØLELSER 22
ÆRELØYSE 22
ÆRFUGLSLEKT 22
ÆREFULLHETA 22
ÆRBØDIGST 22
ÆRESKOMPANI 22
ÆREKJÆRE 22
ÆREFRYKTEN 22
ÆRESBEGREP 22
ÆRELØSHETEN 22
ÆREKJÆRT 22
ÆRELØYSA 22
ÆRBARHETENE 21
ÆREFULLHET 21
ÆRESDIPLOMA 21
ÆRESJUKEN 21
ÆRVÆRENE 21
ÆRBØDIGE 21
ÆRELØSHETA 21
ÆRESBORGERE 21
ÆRESBOLIGEN 21
ÆRFUGLEGG 21
ÆRESBOLIGER 21
ÆRESFØLELSE 21
ÆRESGJESTENE 21
ÆREKJÆR 21
ÆRESGJELDENE 21
ÆRENDSGUTTEN 21
ÆRBARHETER 20
ÆRESJUKT 20
ÆRENDSFØRT 20
ÆRESGJESTEN 20
ÆRESPOSTENE 20
ÆRESBORGER 20
ÆRESDOKTOREN 20
ÆRESJUKE 20
ÆREFRYKT 20
ÆRESGJELDEN 20
ÆRENDSFØRE 20
ÆREKJENSLER 20
ÆRESPORTENE 20
ÆRESKODEKSEN 20
ÆRGJERRIGE 20
ÆRESGASJENE 20
ÆRESKJELLES 20
ÆRESJUKA 20
ÆRESKJENNER 20
ÆRELØSHET 20
ÆRESKJELLER 20
ÆRVERDIGSTE 20
ÆREKJENSLEN 20
ÆRVÆRET 20
ÆRBARHETEN 20
ÆRESGJESTER 20
ÆRVERDIGERE 20
ÆRESKJENNES 20
ÆRESVAKTENE 20
ÆRESDIPLOM 20
ÆRBØDIG 20
ÆRESGJELDER 20
ÆREKJENSLE 19
ÆRFUGLENE 19
ÆRESPOSTER 19
ÆRENDSLØST 19
ÆRESYKEN 19
ÆRESKJELLE 19
ÆRESGAVENE 19
ÆRENDSFØR 19
ÆRENDSLØSE 19
ÆRESKJELTE 19
ÆRESGASJER 19
ÆRBARHETA 19
ÆRESPORTER 19
ÆRERØRIGE 19
ÆREKJENSLA 19
ÆRESBOLIG 19
ÆRGJERRIG 19
ÆRESVAKTER 19
ÆRESRUNDENE 19
ÆREKRENKING 19
ÆRESPRISENE 19
ÆRESJUK 19
ÆRVERDIGST 19
ÆRESRUSSENE 19
ÆRESNAVNENE 19
ÆRENDSGUTT 19
ÆRESLØNNEN 19
ÆRVÆRA 19
ÆRESKJENTE 19
ÆRESGASJEN 19
ÆRESPORTEN 19
ÆRESGJELDA 19
ÆRESKJENNE 19
ÆRLIGHETENE 19
ÆRESPOSTEN 19
ÆRESSTRAFFER 19
ÆRESVAKTEN 19
ÆRESDRAPENE 19
ÆRESGAVEN 18
ÆRESKJELL 18
ÆREKRENKEDE 18
ÆRVERDIGE 18
ÆRESKRANSENE 18
ÆREKRENKETE 18
ÆRENDSLØS 18
ÆRESNAVNET 18
ÆRESKODEKS 18
ÆRESRUNDEN 18
ÆRESKORSENE 18
ÆRESLÅNENE 18
ÆRESDOKTOR 18
ÆRLIGHETER 18
ÆRESRUSSEN 18
ÆRESTAPENE 18
ÆRESPRISEN 18
ÆRESDRAPET 18
ÆRLIGHETEN 18
ÆRESPRISER 18
ÆRESRUNDER 18
ÆRESGJEST 18
ÆRESLØNNA 18
ÆRESKJENT 18
ÆRESYKA 18
ÆRESVAKTA 18
ÆRERØRIG 18
ÆRFUGLER 18
ÆRESGAVER 18
ÆRESYKT 18
ÆRESYKE 18
ÆRESKJELT 18
ÆRESKJENN 18
ÆRBARHET 18
ÆRESGJELD 18
ÆRFUGLEN 18
ÆRVÆR 18
ÆRESGASJE 18
ÆRESPORT 17
ÆRESSTRAFF 17
ÆRESGAVE 17
ÆREKRENKET 17
ÆRVERDIG 17
ÆREFULLE 17
ÆRESLEGION 17
ÆRESKORSET 17
ÆRESLØNN 17
ÆRESGAVA 17
ÆRESPOST 17
ÆRESMEDLEM 17
ÆREKRENKER 17
ÆRESKRANSEN 17
ÆRESDRAKTEN 17
ÆRESKRANSER 17
ÆRESDRAKTER 17
ÆRESYK 17
ÆREFULLT 17
ÆRUNGENE 17
ÆRESVAKT 17
ÆRESTAPET 17
ÆRKONGENE 17
ÆRESDRAPA 17
ÆREKRENKTE 17
ÆREKRENKES 17
ÆRESRUNDE 17
ÆRESNAVNA 17
ÆRLIGHETA 17
ÆRESLÅNET 17
ÆRELAUSE 16
ÆREFULL 16
ÆRUNGER 16
ÆRKONGER 16
ÆREKRENKE 16
ÆRELØST 16
ÆRLIGHET 16
ÆRESPRIS 16
ÆRESTITLENE 16
ÆRESDRAP 16
ÆREKRENKT 16
ÆRARIUM 16
ÆRESTAPA 16
ÆRUNGEN 16
ÆRESSAKENE 16
ÆRESORDENE 16
ÆRESLÅNA 16
ÆRELAUST 16
ÆRKONGEN 16
ÆRESRUSS 16
ÆRESNAVN 16
ÆRFUGL 16
ÆRELØSE 16
ÆRESDAGENE 16
ÆRESDRAKTA 16
ÆREKRENKA 16
ÆRESDAMENE 16
ÆRESKORSA 16
ÆRDUNET 15
ÆRESKRANS 15
ÆRESDAMER 15
ÆRUNGE 15
ÆRKONGE 15
ÆRDUNEN 15
ÆRESTAP 15
ÆRESSAKEN 15
ÆRELØS 15
ÆRESORDET 15
ÆRELAUS 15
ÆRESLÅN 15
ÆRESTITLER 15
ÆRESDRAKT 15
ÆRESDAMEN 15
ÆRESSAKER 15
ÆREKRENK 15
ÆRESDAGER 15
ÆRESTITTEL 15
ÆRKONENE 15
ÆRESDAGEN 15
ÆRESKORS 15
ÆRESSAKA 14
ÆRLIGSTE 14
ÆRKONEN 14
ÆRBART 14
ÆRESORDA 14
ÆRLIGERE 14
ÆRESDAMA 14
ÆRBARE 14
ÆRDUNA 14
ÆRESDAME 14
ÆRREIRENE 14
ÆRKONER 14
ÆRKONA 13
ÆRENDENE 13
ÆRKONE 13
ÆRBAR 13
ÆRDUN 13
ÆRESDAG 13
ÆRERIKE 13
ÆRREIRET 13
ÆRREDENE 13
ÆRLIGST 13
ÆRESORD 13
ÆRARIENE 13
ÆRESSAK 13
ÆRINGEN 13
ÆRERIKT 13
ÆRARIER 12
ÆRREDET 12
ÆRREDER 12
ÆRLIGE 12
ÆRINGA 12
ÆRARIET 12
ÆRENDER 12
ÆRERIK 12
ÆRREIRA 12
ÆRENDET 12
ÆRLIG 11
ÆRING 11
ÆRENDA 11
ÆRARIA 11
ÆRENDE 11
ÆRAENE 11
ÆRREDE 11
ÆRREDA 11
ÆRREIR 11
ÆREND 10
ÆREDE 10
ÆRETE 10
ÆRAEN 10
ÆRENE 10
ÆRAER 10
ÆREN 9
ÆRER 9
ÆRET 9
ÆRES 9
ÆRA 8
ÆRE 8

Ord som slutter med ÆR

OrdPoeng
BØYEVÆR 27
HØYVÆR 25
VÆTEVÆR 23
MJØLBÆR 23
SJØFJÆR 23
RYPEBÆR 23
LØYVÆR 23
FYKEVÆR 22
OPPEBÆR 22
POPULÆR 22
HØSTVÆR 21
SJØVÆR 21
ÆREKJÆR 21
VÅGVÆR 21
PÅKJÆR 21
HØSTBÆR 21
JULEVÆR 21
JUNIVÆR 21
TUBULÆR 21
RØYLRÆR 21
MYRBÆR 20
HÆRKLÆR 20
BRÅVÆR 20
FLYVÆR 20
BLÅBÆR 20
BÆRTRÆR 20
VÅRVÆR 20
BYKLÆR 20
VÅTVÆR 20
BULBÆR 20
VÅRBÆR 20
SJØKLÆR 20
HUGBÆR 20
SYDBÆR 19
FOKKVÆR 19
TÅKEVÆR 19
VÅRKLÆR 19
DUNFJÆR 19
VARMVÆR 19
TÅGEBÆR 19
RÅSKJÆR 19
ØLGJÆR 19
VINGJÆR 19
JORDBÆR 19
NÆRVÆR 19
FIBULÆR 19
KAVEVÆR 19
ÅKERBÆR 19
SJØTRÆR 19
UTSKJÆR 19
JAKTVÆR 19
OLJEBÆR 19
RYGGLÆR 19
VÅSKLÆR 19
BÅTKLÆR 19
LØVTRÆR 19
BESKJÆR 19
ØSTAVÆR 19
SKAUBÆR 19
MUNNVÆR 19
AVSKJÆR 19
OPPLÆR 18
GULBÆR 18
SØRBÆR 18
SNØVÆR 18
ÆRVÆR 18
BEGJÆR 18
ØSTBÆR 18
BADEVÆR 18
BLÅTRÆR 18
HAGLVÆR 18
MÅLBÆR 18
LAURBÆR 18
SNØBÆR 18
HAGEBÆR 18
GRÅVÆR 18
USKJÆR 18
SMÅVÆR 18
BYNÆR 18
VESTBÆR 18
NYBÆR 18
PISSVÆR 18
KYSTNÆR 18
OMSKJÆR 18
LYVÆR 18
RIPSBÆR 18
VILLBÆR 18
SÅTEVÆR 18
ROKKVÆR 18
VULGÆR 18
URFJÆR 18
BUNNLÆR 18
VAGVÆR 18
OVSVÆR 18
UTEVÆR 17
AUSTHÆR 17
KINOVÆR 17
HULTRÆR 17
TØVÆR 17
HELEVÆR 17
NYKLÆR 17
LYSTRÆR 17
FREMBÆR 17
VINBÆR 17
GIFTBÆR 17
TURVÆR 17
TVIBÆR 17
FRAMBÆR 17
TRÅVÆR 17
TØRKLÆR 17
MÅBÆR 17
MODULÆR 17
DAUVÆR 17
VESTHÆR 17
UNNVÆR 17
PENVÆR 17
UKJÆR 17
ØSTHÆR 17
HARDVÆR 17
RØRKNÆR 17
UTTVÆR 17
BESVÆR 17
BOGTRÆR 17
DUNVÆR 17
MUNNLÆR 16
KLARVÆR 16
SUGELÆR 16
REGNVÆR 16
MORBÆR 16
BERGLÆR 16
KVARTÆR 16
BOTNLÆR 16
SEKULÆR 16
ANGULÆR 16
LOMVÆR 16
BRAMRÆR 16
DØRTRÆR 16
UTEKLÆR 16
STØTLÆR 16
OVERLÆR 16
FALLVÆR 16
NUMERÆR 16
GALLBÆR 16
RENGJÆR 16
HONORÆR 16
TOREVÆR 16
NIDKJÆR 16
SPJÆR 16
GODVÆR 16
ULLKLÆR 16
RÅVÆR 16
ROMVÆR 16
GROVÆR 16
JORDNÆR 16
TURKLÆR 16
BENKLÆR 16
FLOVÆR 16
RØDTRÆR 16
VEKSLÆR 16
NODULÆR 16
SÅVÆR 16
NUKLEÆR 16
KOLBÆR 16
MOTVÆR 16
UTVÆR 16
EGGVÆR 16
KORSHÆR 16
KIKBÆR 16
OKULÆR 16
TUNTRÆR 15
EINEBÆR 15
HOLTRÆR 15
TEIEBÆR 15
LIVSNÆR 15
SÅLELÆR 15
FELTHÆR 15
FORKNÆR 15
STÅLRÆR 15
SEINBÆR 15
ULINEÆR 15
BARTRÆR 15
FORKLÆR 15
INNEVÆR 15
TITULÆR 15
VILTLÆR 15
ORDBÆR 15
SOLBÆR 15
GULLÆR 15
FINVÆR 15
SOLVÆR 15
RORVÆR 15
GRAVÆR 15
SAMVÆR 15
PRIMÆR 15
PREKÆR 15
VINTRÆR 15
MELBÆR 15
OMBÆR 15
FRAVÆR 15
SURTRÆR 15
KROMLÆR 15
BAKTÆR 15
MAIVÆR 15
UVÆR 15
LIVNÆR 14
KONTRÆR 14
SENBÆR 14
ILLVÆR 14
GEVÆR 14
INGEFÆR 14
OKSELÆR 14
KALKLÆR 14
RASVÆR 14
POLÆR 14
SKJÆR 14
LOVÆR 14
ÅKLÆR 14
SKVÆR 14
INNVÆR 14
LOBÆR 14
BESNÆR 14
LEIEHÆR 14
SELVÆR 14
LANDHÆR 14
BILIÆR 14
LIKKLÆR 14
ILDVÆR 14
UNITÆR 14
RÅLÆR 13
BINÆR 13
STORTÆR 13
LINKLÆR 13
ISVÆR 13
GJÆR 13
BITÆR 13
AVIÆR 13
BELÆR 13
MILITÆR 13
REIMLÆR 13
AVLÆR 13
RAMTRÆR 13
ORDINÆR 13
SOLITÆR 13
SKOLÆR 13
ATOMÆR 13
FORLÆR 13
HENTÆR 13
VANÆR 13
ORETRÆR 13
FORTÆR 13
LAMINÆR 13
ALLHÆR 13
FJÆR 13
SEMSLÆR 13
KJÆR 13
EMISSÆR 13
MAITRÆR 13
SVÆR 12
TJÆR 12
UNÆR 12
SALTRÆR 12
TVÆR 12
BLÆR 12
BEÆR 12
TERTIÆR 12
HILÆR 12
SEILRÆR 12
LIMLÆR 12
LIKTÆR 12
FALLÆR 12
REMLÆR 12
SOLNÆR 12
FORÆR 12
SKALÆR 12
ERKLÆR 12
ARSLÆR 11
VÆR 11
RADIÆR 11
TERNÆR 11
BÆR 11
INNLÆR 11
ELITÆR 11
SKRÆR 11
LINEÆR 11
HÆR 10
ERNÆR 10
KRÆR 10
KLÆR 10
KNÆR 10
SALÆR 10
FLÆR 10
TRÆR 9
SNÆR 9
ISÆR 9
STÆR 9
SÆR 8
RÆR 8
TÆR 8
NÆR 8
LÆR 8

Bøyningsformer av ÆR

Lignende ord av ÆR

Anagram av ÆR

For mer informasjon om ordet ÆR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÆR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok