ÆR i Scrabble - ordspill.com

ÆR i Scrabble

ÆR er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RÆ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Æ6R1

Ved å legge til én bokstav til ÆR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BÆR 11
V 11
VÆR 11
HÆR 10
LÆR 8
NÆR 8
L 8
SÆR 8
T 8
TÆR 8
ÆRA 8
ÆRE 8

Ord som starter på ÆR

OrdPoeng
ÆREKJÆRHETEN 28
ÆREKJÆRHETA 27
ÆRBØDIGHETEN 27
ÆRBØDIGHETA 26
ÆREKJÆRHET 26
ÆRBØDIGHET 25
ÆRESBEGREPER 24
ÆRGJERRIGHET 24
ÆRELØYSENE 24
ÆRELØYSEN 23
ÆRESFORPLIKT 23
ÆREFRYKTENE 23
ÆRELØYSER 23
ÆRBØDIGSTE 23
ÆRELØSHETENE 23
ÆRBØDIGERE 23
ÆRESBEGREPA 23
ÆRESPENSJON 23
ÆRFUGLEGGET 23
ÆREFULLHETA 22
ÆRELØSHETEN 22
ÆRESKJELLING 22
ÆRESBEGREP 22
ÆRELØSHETER 22
ÆREFRYKTEN 22
ÆRFUGLSLEKT 22
ÆREFRYKTER 22
ÆRESKOMPANI 22
ÆRESTRIBUNE 22
ÆRVERDIGHET 22
ÆREKJÆRE 22
ÆRFUGLEGGA 22
ÆRELØYSE 22
ÆRBØDIGST 22
ÆREKJÆRT 22
ÆRESBORGERNE 22
ÆRELØYSA 22
ÆRESDIPLOMET 22
ÆRESFØLELSEN 22
ÆRESDIPLOMA 21
ÆRESBOLIGER 21
ÆREFULLHET 21
ÆREKJÆR 21
ÆRESBOLIGEN 21
ÆRBARHETENE 21
ÆRESJUKEN 21
ÆRESGJESTENE 21
ÆRELØSHETA 21
ÆRFUGLEGG 21
ÆRESFØLELSE 21
ÆRVÆRENE 21
ÆRBØDIGE 21
ÆRESBORGERE 21
ÆRESPOSTENE 20
ÆREFRYKT 20
ÆRESGJESTEN 20
ÆRESJUKT 20
ÆRELØSHET 20
ÆRESJUKE 20
ÆRENDSFØRT 20
ÆRESJUKA 20
ÆRESGJELDEN 20
ÆRGJERRIGE 20
ÆRESGASJENE 20
ÆREKJENSLER 20
ÆRESPORTENE 20
ÆRESKJENNER 20
ÆRVERDIGERE 20
ÆRESGJESTER 20
ÆREKRENKINGA 20
ÆRENDSFØRE 20
ÆRBARHETER 20
ÆRESKJELLES 20
ÆRESVAKTENE 20
ÆRVERDIGSTE 20
ÆREKJENSLEN 20
ÆRESKJELLER 20
ÆRESKJENNES 20
ÆRESBORGER 20
ÆRBØDIG 20
ÆRESGJELDER 20
ÆRBARHETEN 20
ÆRVÆRET 20
ÆRESDIPLOM 20
ÆREKJENSLE 19
ÆRESKJENTE 19
ÆRESLØNNEN 19
ÆRENDSGUTT 19
ÆRERØRIGE 19
ÆRFUGLENE 19
ÆRBARHETA 19
ÆRESGASJEN 19
ÆRESVAKTEN 19
ÆRESPOSTER 19
ÆRVERDIGST 19
ÆRESPOSTEN 19
ÆRESKJENNE 19
ÆREKJENSLA 19
ÆRESPORTEN 19
ÆRENDSLØST 19
ÆRESGJELDA 19
ÆRESKJELTE 19
ÆRESGAVENE 19
ÆRESBOLIG 19
ÆRESVAKTER 19
ÆRESPORTER 19
ÆRESGASJER 19
ÆRENDSLØSE 19
ÆRENDSFØR 19
ÆRESKJELLE 19
ÆRGJERRIG 19
ÆRESYKEN 19
ÆRESSTRAFFER 19
ÆRESPRISENE 19
ÆRESLEGIONEN 19
ÆRESRUNDENE 19
ÆRESDRAPENE 19
ÆRESNAVNENE 19
ÆRESRUSSENE 19
ÆRESJUK 19
ÆRVÆRA 19
ÆREKRENKELSE 19
ÆRLIGHETENE 19
ÆREKRENKING 19
ÆRESGASJE 18
ÆRESKJENN 18
ÆRVÆR 18
ÆRESGAVER 18
ÆRESDRAPET 18
ÆRFUGLER 18
ÆREKRENKEDE 18
ÆRESPRISER 18
ÆRESGJELD 18
ÆRVERDIGE 18
ÆRESKODEKS 18
ÆRESYKE 18
ÆRESGJEST 18
ÆRESKJENT 18
ÆRLIGHETEN 18
ÆRESRUSSEN 18
ÆRESLØNNA 18
ÆRBARHET 18
ÆREKRENKETE 18
ÆRESRUNDEN 18
ÆRESDOKTOR 18
ÆRERØRIG 18
ÆRESPRISEN 18
ÆRESGAVEN 18
ÆRENDSLØS 18
ÆRESYKT 18
ÆRESKJELL 18
ÆRESKORSENE 18
ÆRESTAPENE 18
ÆRESYKA 18
ÆRESNAVNET 18
ÆRESKJELT 18
ÆRLIGHETER 18
ÆRFUGLEN 18
ÆRESVAKTA 18
ÆRESRUNDER 18
ÆRESLÅNENE 18
ÆRVERDIG 17
ÆREKRENKET 17
ÆREKRENKES 17
ÆRESDRAKTEN 17
ÆREKRENKTE 17
ÆRESKRANSER 17
ÆREKRENKER 17
ÆRESKRANSEN 17
ÆRESRUNDE 17
ÆREFULLE 17
ÆREFULLT 17
ÆRESPORT 17
ÆRESDRAKTER 17
ÆRESTITTELEN 17
ÆRESNAVNA 17
ÆRESTAPET 17
ÆRKONGENE 17
ÆRESLØNN 17
ÆRESPOST 17
ÆRESGAVA 17
ÆRESGAVE 17
ÆRESSTRAFF 17
ÆRESLEGION 17
ÆRESDRAPA 17
ÆRUNGENE 17
ÆRESLÅNET 17
ÆRESMEDLEM 17
ÆRLIGHETA 17
ÆRESKORSET 17
ÆRESVAKT 17
ÆRESYK 17
ÆRFUGL 16
ÆRESORDENE 16
ÆRESDAMENE 16
ÆRESDAGENE 16
ÆRESRUSS 16
ÆRESDRAKTA 16
ÆREKRENKE 16
ÆRESNAVN 16
ÆRELAUST 16
ÆREKRENKT 16
ÆRESTAPA 16
ÆRELAUSE 16
ÆREKRENKA 16
ÆRKONGER 16
ÆRESKORSA 16
ÆRLIGHET 16
ÆRESDRAP 16
ÆRUNGEN 16
ÆRESPRIS 16
ÆRESLÅNA 16
ÆRELØST 16
ÆRESSAKENE 16
ÆRUNGER 16
ÆREFULL 16
ÆRESTITLENE 16
ÆRELØSE 16
ÆRARIUM 16
ÆRKONGEN 16
ÆRESDAMEN 15
ÆRESTITTEL 15
ÆRKONENE 15
ÆRUNGE 15
ÆRDUNET 15
ÆRELØS 15
ÆRESTITLER 15
ÆRELAUS 15
ÆRESTAP 15
ÆRDUNEN 15
ÆRESLÅN 15
ÆREKRENK 15
ÆRESKORS 15
ÆRKONGE 15
ÆRESSAKER 15
ÆRESDAMER 15
ÆRESDAGER 15
ÆRESORDET 15
ÆRESSAKEN 15
ÆRESKRANS 15
ÆRESDAGEN 15
ÆRESDRAKT 15
ÆRESSAKA 14
ÆRDUNA 14
ÆRBART 14
ÆRKONEN 14
ÆRREIRENE 14
ÆRLIGSTE 14
ÆRKONER 14
ÆRBARE 14
ÆRESORDA 14
ÆRESDAME 14
ÆRESDAMA 14
ÆRLIGERE 14
ÆRREIRET 13
ÆRARIENE 13
ÆRENDENE 13
ÆRESORD 13
ÆRREDENE 13
ÆRESDAG 13
ÆRERIKT 13
ÆRBAR 13
ÆRDUN 13
ÆRERIKE 13
ÆRLIGST 13
ÆRESSAK 13
ÆRINGEN 13
ÆRKONA 13
ÆRKONE 13
ÆRERIK 12
ÆRINGA 12
ÆRLIGE 12
ÆRENDET 12
ÆRREIRA 12
ÆRREDER 12
ÆRARIET 12
ÆRARIER 12
ÆRENDER 12
ÆRREDET 12
ÆRING 11
ÆRAENE 11
ÆRLIG 11
ÆRENDE 11
ÆRREIR 11
ÆRREDE 11
ÆRARIA 11
ÆRENDA 11
ÆRREDA 11
ÆRAER 10
ÆREND 10
ÆRENE 10
ÆREDE 10
ÆRETE 10
ÆRAEN 10
ÆRER 9
ÆRET 9
ÆRES 9
ÆREN 9
ÆRA 8
ÆRE 8

Ord som slutter med ÆR

OrdPoeng
BØYEVÆR 27
HØYVÆR 25
BYGEVÆR 24
SJØFJÆR 23
LØYVÆR 23
RYPEBÆR 23
VÆTEVÆR 23
MJØLBÆR 23
POPULÆR 22
FYKEVÆR 22
BLÅFJÆR 22
OPPEBÆR 22
ÆREKJÆR 21
PÅKJÆR 21
VÅGVÆR 21
SJØVÆR 21
JULEVÆR 21
HØSTBÆR 21
TUBULÆR 21
RØYLRÆR 21
FLYVÆR 20
MYRBÆR 20
HÆRKLÆR 20
BULBÆR 20
VÅRVÆR 20
BYKLÆR 20
HUGBÆR 20
BLÅBÆR 20
SJØKLÆR 20
BÆRTRÆR 20
VÅTVÆR 20
BRÅVÆR 20
VÅRBÆR 20
ÅKERBÆR 19
LØVTRÆR 19
BØRTRÆR 19
SYDBÆR 19
TÅGEBÆR 19
UTSKJÆR 19
RYGGLÆR 19
KAVEVÆR 19
JAKTVÆR 19
TÅKEVÆR 19
JORDBÆR 19
FLYKLÆR 19
VINGJÆR 19
SJØTRÆR 19
NÆRVÆR 19
ØLGJÆR 19
OLJEBÆR 19
DUEFJÆR 19
RÅSKJÆR 19
VARMVÆR 19
OVERVÆR 19
VÅRKLÆR 19
FOKKVÆR 19
DUNFJÆR 19
VÅSKLÆR 19
MUNNVÆR 19
SKAUBÆR 19
ØSTAVÆR 19
FIBULÆR 19
VILLBÆR 18
NYBÆR 18
RIPSBÆR 18
SNØBÆR 18
OPPLÆR 18
KYSTNÆR 18
ØSTBÆR 18
LAURBÆR 18
OMSKJÆR 18
SØRBÆR 18
USKJÆR 18
AUSTBÆR 18
MÅLBÆR 18
ÆRVÆR 18
HAGLVÆR 18
SMÅVÆR 18
SNØVÆR 18
OVSVÆR 18
PISSVÆR 18
GRÅVÆR 18
BUTTLÆR 18
BEGJÆR 18
SÅTEVÆR 18
VESTBÆR 18
GULBÆR 18
LYVÆR 18
BYNÆR 18
VAGVÆR 18
ROKKVÆR 18
URFJÆR 18
VULGÆR 18
TØVÆR 17
HÅNTRÆR 17
BESVÆR 17
LYSTRÆR 17
UKJÆR 17
UTEVÆR 17
TURVÆR 17
MODULÆR 17
NYKLÆR 17
GIFTBÆR 17
TVIBÆR 17
TRÅVÆR 17
TØRKLÆR 17
FRAMBÆR 17
DUNVÆR 17
VINBÆR 17
RØRKNÆR 17
UNNVÆR 17
FRØTRÆR 17
ØSTHÆR 17
MÅBÆR 17
VESTHÆR 17
PENVÆR 17
DAUVÆR 17
AUSTHÆR 17
KINOVÆR 17
UTTVÆR 17
UTEKLÆR 16
MORBÆR 16
JORDNÆR 16
HONORÆR 16
NUKLEÆR 16
SEKULÆR 16
FLOVÆR 16
OVERLÆR 16
MILDVÆR 16
STØTLÆR 16
ANGULÆR 16
BRAMRÆR 16
NIDKJÆR 16
KALDVÆR 16
SPJÆR 16
LOMVÆR 16
RØDTRÆR 16
DAMEVÆR 16
FALLVÆR 16
BEOSTÆR 16
MUNNLÆR 16
TOREVÆR 16
ULLKLÆR 16
KOLBÆR 16
TURKLÆR 16
EGGVÆR 16
KIKBÆR 16
GODVÆR 16
OKULÆR 16
KLARVÆR 16
SÅVÆR 16
SUGELÆR 16
NODULÆR 16
RÅVÆR 16
REGNVÆR 16
DØRTRÆR 16
MOTVÆR 16
NUMERÆR 16
RENGJÆR 16
GROVÆR 16
VEKSLÆR 16
BERGLÆR 16
KORSHÆR 16
ROMVÆR 16
UTVÆR 16
FORKLÆR 15
SEINBÆR 15
LETTVÆR 15
TUNTRÆR 15
INNEBÆR 15
LINNVÆR 15
RUSSLÆR 15
BARTRÆR 15
LIVSNÆR 15
TEIEBÆR 15
SÅLELÆR 15
ASALBÆR 15
EINEBÆR 15
STÅLRÆR 15
ULINEÆR 15
VILTLÆR 15
INNEVÆR 15
TITULÆR 15
PRIMÆR 15
RORVÆR 15
UVÆR 15
GULLÆR 15
PREKÆR 15
MAIVÆR 15
ANNULÆR 15
MELBÆR 15
SAMVÆR 15
SOLBÆR 15
SURTRÆR 15
VINTRÆR 15
ORDBÆR 15
FINVÆR 15
OMBÆR 15
SOLVÆR 15
BAKTÆR 15
INSULÆR 15
FRAVÆR 15
GRAVÆR 15
OKSELÆR 14
ILLVÆR 14
FOTTRÆR 14
SKJÆR 14
SENBÆR 14
LIVNÆR 14
BESNÆR 14
DANEHÆR 14
BILIÆR 14
ILDVÆR 14
LOBÆR 14
POLÆR 14
SKVÆR 14
GEVÆR 14
ÅKLÆR 14
LOVÆR 14
KALKLÆR 14
RASVÆR 14
LIKKLÆR 14
LANDHÆR 14
SELVÆR 14
KONTRÆR 14
FINKLÆR 14
INNVÆR 14
UNITÆR 14
FJÆR 13
FORLÆR 13
AVIÆR 13
HENTÆR 13
ORDINÆR 13
BITÆR 13
FORTÆR 13
VANÆR 13
AVLÆR 13
LAMINÆR 13
BINÆR 13
MILITÆR 13
ISVÆR 13
FETTLÆR 13
STORTÆR 13
RAMTRÆR 13
ALLHÆR 13
LINKLÆR 13
MAITRÆR 13
GJÆR 13
SOLITÆR 13
KJÆR 13
SKOLÆR 13
BELÆR 13
ATOMÆR 13
SEMSLÆR 13
RÅLÆR 13
ORETRÆR 13
SVÆR 12
TJÆR 12
BEÆR 12
SALTRÆR 12
BLÆR 12
UNÆR 12
TVÆR 12
SKALÆR 12
LIMLÆR 12
SOLNÆR 12
FORÆR 12
TERTIÆR 12
DELETÆR 12
REMLÆR 12
HILÆR 12
SEILRÆR 12
LIKTÆR 12
ERKLÆR 12
FALLÆR 12
BÆR 11
TERNÆR 11
RADIÆR 11
SKRÆR 11
VÆR 11
INNLÆR 11
LINEÆR 11
ELITÆR 11
ARSLÆR 11
KNÆR 10
FLÆR 10
KLÆR 10
HÆR 10
KRÆR 10
SALÆR 10
ERNÆR 10
STÆR 9
ISÆR 9
TRÆR 9
SNÆR 9
NÆR 8
SÆR 8
LÆR 8
RÆR 8
TÆR 8

Bøyningsformer av ÆR

Lignende ord av ÆR

Anagram av ÆR

For mer informasjon om ordet ÆR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ÆR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok