ØDT i Scrabble - ordspill.com

ØDT i Scrabble

ØDT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DTØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5D1T1

Ved å legge til én bokstav til ØDT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYDT 13
YT 13
YD 13
UTDØ 11
PT 11
VD 11
VT 11
KT 9
FØDT 9
MT 9
LT 8
NØDT 8
RØDT 8
ST 8
NT 8
ØDET 8
ØDTE 8

Ord som starter på ØDT

OrdPoeng
ØDTE 8

Ord som slutter med ØDT

OrdPoeng
JUGOSLAVISKFØDT 32
FILIPPINSKFØDT 27
BURGUNDERRØDT 27
PURPURRØDT 26
TSJEKKISKFØDT 24
KUBANSKFØDT 24
CERISERØDT 23
JAPANSKFØDT 23
KOPPERRØDT 22
KOBBERRØDT 22
HØYRØDT 22
JORDANSKFØDT 22
AMERIKANSKFØDT 22
DJUPRØDT 21
BLÅLIGRØDT 21
FORTIDLIGFØDT 21
UNGARSKFØDT 21
SVOVELRØDT 21
RUMENSKFØDT 21
HUMMERRØDT 21
FØRSTEFØDT 20
BRITISKFØDT 20
KRAPPRØDT 20
GYLLENRØDT 20
RUSSISKFØDT 20
HJERNEDØDT 19
SVENSKFØDT 19
KANADISKFØDT 19
LEVENDEFØDT 19
BLYRØDT 19
SJØLDØDT 19
POLSKFØDT 19
DØVFØDT 19
LEPPERØDT 19
SINOBERRØDT 19
RUBINRØDT 19
SPRUTRØDT 19
TYSKFØDT 19
DYPRØDT 19
METYLRØDT 19
MØRKERØDT 19
SPRENGRØDT 18
BLAKKRØDT 18
BRUNRØDT 18
KREPSERØDT 18
JULERØDT 18
DUNKELRØDT 18
HØGRØDT 18
HØSTRØDT 18
ENGELSKFØDT 18
MØRKRØDT 18
MORGENRØDT 17
FLAMMERØDT 17
BLINDFØDT 17
GJENFØDT 17
BONDERØDT 17
BLEIKRØDT 17
NÆRFØDT 17
FEBERRØDT 17
KONGORØDT 17
HALVDØDT 17
JORDFØDT 17
POLERRØDT 17
BLÅRØDT 17
BRÅDØDT 17
LYSERØDT 17
FUKSRØDT 17
BARNEFØDT 17
DØDFØDT 16
KORALLRØDT 16
GUDFØDT 16
KANAMARØDT 16
STOKKDØDT 16
KARMINRØDT 16
NYFØDT 16
LYSRØDT 16
PEONRØDT 16
BRENNRØDT 16
VARMRØDT 16
IRANSKFØDT 16
PIONRØDT 16
BLEKRØDT 16
BLODRØDT 16
DAUDFØDT 16
ULTRARØDT 16
BRANNRØDT 16
PARISRØDT 16
FINSKFØDT 16
NORSKFØDT 16
SIGNALRØDT 15
KROMRØDT 15
FROSTRØDT 15
SELVDØDT 15
DANSKFØDT 15
GULRØDT 15
URANRØDT 15
RUSTRØDT 15
BLADRØDT 15
REVERØDT 15
TOMATRØDT 15
BORTØDT 15
SKADEDØDT 14
INFRARØDT 14
VINRØDT 14
ROSENRØDT 14
LAKSERØDT 14
SKINNDØDT 14
KNALLRØDT 14
AVFØDT 14
IRSKFØDT 14
LAKKRØDT 14
EKTEFØDT 14
SKAMRØDT 14
SMELLRØDT 14
UFØDT 13
AVDØDT 13
MEDFØDT 13
GLORØDT 13
MATTRØDT 13
ROSERØDT 13
TEGLRØDT 13
LAKSRØDT 13
STEINDØDT 13
INNFØDT 12
FORØDT 12
ILDRØDT 11
ILLRØDT 11
FØDT 9
NØDT 8
RØDT 8
DØDT 8

Lignende ord av ØDT

Anagram av ØDT

For mer informasjon om ordet ØDT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØDT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok