ØK i Scrabble - ordspill.com

ØK i Scrabble

ØK er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2

Ved å legge til én bokstav til ØK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYK 13
Y 13
BØK 11
ØKO 9
FØK 9
KNØ 8
A 8
E 8
L 8
KLØ 8
LØK 8
RØK 8
SØK 8
TØK 8
ØKA 8
ØKE 8
ØKS 8
ØKT 8
NØK 8

Ord som starter på ØK

OrdPoeng
ØKOFORBRYTER 28
ØKONOMILØPET 27
ØKOLANDSBYEN 26
ØKONOMILØPA 26
ØKOLANDSBYER 26
ØKONOMISTYRA 25
ØKOMJØLKEN 25
ØKONOMILØP 25
ØKONOMIPAKKE 25
ØKONOMISTYRE 25
ØKONOMIPAKKA 25
ØKOSYSTEMENE 24
ØKOMJØLKA 24
ØKOLANDSBY 24
ØKOPASIFISME 23
ØKSEHUGGENE 23
ØKOPOLITIKK 23
ØKUMENIKKENE 23
ØKOSYSTEMER 23
ØKOMJØLK 23
ØKOKRIMSJEF 23
ØKOSYSTEMET 23
ØKONOMISJEF 23
ØKOTYPENE 23
ØKOBØNDENE 23
ØKOFILOSOFEN 22
ØKUMENIKKER 22
ØKOSYSTEMA 22
ØKONOMIPLAN 22
ØKONOMIKKENE 22
ØKOTYPEN 22
ØKOBØNDER 22
ØKOFILOSOFER 22
ØKONOMIPRIS 22
ØKUMENIKKEN 22
ØKOTYPER 22
ØKSEHUGGET 22
ØKONOMISAKEN 21
ØKOFILOSOFI 21
ØKONOMIKKEN 21
ØKSEHOGGENE 21
ØKSEHUGGA 21
ØKOSYSTEM 21
ØKONOMIKKER 21
ØKOTYPE 21
ØKONOMIKRISE 21
ØKSEHAMMERNE 21
ØKOKRIMSAKER 21
ØKOAVSNITTET 21
ØKOBALANSENE 21
ØKONOMETRISK 21
ØKSEHAMMAREN 21
ØKSEHAMMEREN 21
ØKONOMIKRISA 21
ØKONOMISAKER 21
ØKOKRIMSAKEN 21
ØKSEKOMITEEN 20
ØKOAVSNITTA 20
ØKUMENISKE 20
ØKOFILOSOF 20
ØKONOMISTENE 20
ØKSEHUGG 20
ØKONOMISERES 20
ØKOSJEFENE 20
ØKONOMISIDER 20
ØKSEKOMITEER 20
ØKSEHOGGET 20
ØKOBALANSEN 20
ØKOKRIMSAKA 20
ØKONOMIDELEN 20
ØKONOMIDELER 20
ØKUMENIKK 20
ØKONOMISIDEN 20
ØKSEHAMMERE 20
ØKONOMETRIEN 20
ØKOKRIMMENE 20
ØKOBALANSER 20
ØKONOMISERER 20
ØKONOMETRIER 20
ØKONOMISAKA 20
ØKONOMISERTE 20
ØKOSJEFEN 19
ØKONOMIKK 19
ØKOSJEFER 19
ØKONOMISAK 19
ØKOLOGISKE 19
ØKOKRIMSAK 19
ØKSEHOGGA 19
ØKSESKAFTENE 19
ØKSEDRAPENE 19
ØKONOMISIDE 19
ØKSEHAMMER 19
ØKUMENISK 19
ØKOKRIMMER 19
ØKONOMISERE 19
ØKSEBLADENE 19
ØKSEMORDEREN 19
ØKONOMISTEN 19
ØKSEHAMRENE 19
ØKONOMISTER 19
ØKOBONDEN 19
ØKONOMISKE 19
ØKSEMORDERNE 19
ØKONOMISERT 19
ØKSEHAMMAR 19
ØKOAVSNITT 19
ØKSEDØMTE 19
ØKONOMISIDA 19
ØKOBALANSE 19
ØKOKRIMMEN 19
ØKSEHODENE 18
ØKOLOGISK 18
ØKONOMIDEL 18
ØKSEDRAPET 18
ØKONOMISK 18
ØKSEBLADET 18
ØKSESKAFTET 18
ØKUMENENE 18
ØKSEKOMITE 18
ØKSEMORDERE 18
ØKSESKAFTER 18
ØKSEMORDENE 18
ØKOLOGIENE 18
ØKSEDØMT 18
ØKSEBLADER 18
ØKONOMETRI 18
ØKONOMISER 18
ØKOBONDE 18
ØKSEHAMRER 18
ØKSEHOGG 18
ØKENAVNENE 18
ØKONOMIENE 18
ØKSEMORDER 17
ØKSEMORDET 17
ØKSEEGGENE 17
ØKSEKINNENE 17
ØKOLOGENE 17
ØKOSENTRENE 17
ØKONOMENE 17
ØKOKRISENE 17
ØKOSENTERET 17
ØKSESKAFTA 17
ØKSEDRAPA 17
ØKOMELKEN 17
ØKOLOGIER 17
ØKONOMIST 17
ØKSEHODER 17
ØKOSJEF 17
ØKUMENEN 17
ØKONOMIER 17
ØKENAVNET 17
ØKONOMIEN 17
ØKUMENER 17
ØKSEHODET 17
ØKOLOGIEN 17
ØKOSOFIEN 17
ØKUMENET 17
ØKSEBLADA 17
ØKSEKINNET 16
ØKSEHODE 16
ØKOLOGEN 16
ØKONOMER 16
ØKSEHODA 16
ØKONOMEN 16
ØKOKRISEN 16
ØKENAVNA 16
ØKSEBLAD 16
ØKOLOGER 16
ØKSLINGENE 16
ØKSEDRAP 16
ØKSEEGGER 16
ØKUMENA 16
ØKSESKAFT 16
ØKOSENTRET 16
ØKOSAKENE 16
ØKUMENE 16
ØKUMENT 16
ØKSEGGENE 16
ØKOKRISER 16
ØKOMELKA 16
ØKSEKINNER 16
ØKSEEGGEN 16
ØKSEMORDA 16
ØKOKRIM 15
ØKSEEGGA 15
ØKOSAKER 15
ØKENAVN 15
ØKUMEN 15
ØKOLOGI 15
ØKONOMI 15
ØKOMELK 15
ØKOSOFI 15
ØKOSENTRA 15
ØKSEGGEN 15
ØKOKRISE 15
ØKSEKINNA 15
ØKOSENTRE 15
ØKSLINGEN 15
ØKSINGENE 15
ØKNINGENE 15
ØKOSENTER 15
ØKSLINGER 15
ØKSEMORD 15
ØKOMATEN 15
ØKOSAKEN 15
ØKOKRISA 15
ØKSEGGER 15
ØKOLOG 14
ØKINGENE 14
ØKSINGEN 14
ØKOSAKA 14
ØKNINGER 14
ØKONOM 14
ØKSEKINN 14
ØKSEGGA 14
ØKSEEGG 14
ØKNINGEN 14
ØKSLINGA 14
ØKSINGER 14
ØKSEGG 13
ØKSINGA 13
ØKOSAK 13
ØKINGEN 13
ØKOMAT 13
ØKNINGA 13
ØKSLING 13
ØKINGER 13
ØKSLENDE 13
ØKTENDE 12
ØKSELET 12
ØKINGA 12
ØKSING 12
ØKSLETE 12
ØKNING 12
ØKSLENE 12
ØKSLEDE 12
ØKSENDE 12
ØKING 11
ØKSEDE 11
ØKTEDE 11
ØKSLES 11
ØKSENE 11
ØKTETE 11
ØKSLET 11
ØKSETE 11
ØKSLER 11
ØKTENE 11
ØKENDE 11
ØKENE 10
ØKSER 10
ØKTET 10
ØKSLA 10
ØKSET 10
ØKTEN 10
ØKETE 10
ØKSLE 10
ØKTER 10
ØKSEN 10
ØKEDE 10
ØKSES 10
ØKTES 10
ØKSEL 10
ØKER 9
ØKO 9
ØKTA 9
ØKET 9
ØKTE 9
ØKSA 9
ØKES 9
ØKSL 9
ØKSE 9
ØKS 8
ØKE 8
ØKT 8
ØKA 8

Ord som slutter med ØK

OrdPoeng
COMEBACKFORSØK 45
OPPKJØPSFORSØK 39
PUBLIKUMSBESØK 36
SYKEHJEMSBESØK 34
JORDBRUKSFORSØK 33
NYBYGGERSTRØK 33
SERVICEBESØK 32
SJØLMORDSFORSØK 31
SYKEHUSBESØK 31
GOODWILLBESØK 31
OPPRØRSFORSØK 31
BIBLIOTEKBESØK 30
JORDBRUKSSTRØK 30
VENNSKAPSBESØK 29
SABOTASJEFORSØK 29
DYRKNINGSFORSØK 29
HUSDYRFORSØK 29
TYSKLANDSBESØK 28
DYRKINGSFORSØK 28
NATTKLUBBESØK 28
MUSEUMSBESØK 28
WEEKENDBESØK 28
INNBRUDDSFORSØK 28
SMUGLINGSFORSØK 28
VOLDTEKTSFORSØK 27
ØDOMETERFORSØK 27
SELVMORDSFORSØK 27
RØMNINGSFORSØK 27
KVELNINGSFORSØK 27
FORMIDDAGSBESØK 27
KUPPFORSØK 27
FULLSKALAFORSØK 27
SUPPEGJØK 27
TYVERIFORSØK 27
SIMULATORFORSØK 27
BERGINGSFORSØK 26
FABRIKKBESØK 26
INNBROTTSFORSØK 26
AMBASSADEBESØK 26
LEGEVAKTBESØK 26
HJEMMEBESØK 26
FREDSPRISBESØK 26
BEDRAGERIFORSØK 26
RESTAURANTBESØK 26
MYTTERIFORSØK 26
TILSYNSBESØK 25
UTENLANDSBESØK 25
BEDRIFTSBESØK 25
PRIVATBESØK 25
SJUKEBESØK 25
FORFATTERBESØK 25
TRYKKFORSØK 25
VANNINGSFORSØK 25
VATNINGSFORSØK 25
KONTROLLBESØK 24
MEGLINGSFORSØK 24
DISKOTEKBESØK 24
RÅDHUSSTRØK 24
MEKLINGSFORSØK 24
ANGREPSFORSØK 24
FABRIKKSTRØK 23
PASIENTBESØK 23
SYKEBESØK 23
JULEBESØK 23
POLITIBESØK 23
HJEMBESØK 23
FLUKTFORSØK 23
SPOTTEGJØK 23
PAVEBESØK 23
AMBASSADESTRØK 23
BYBESØK 23
SVINDELFORSØK 23
FENGSELSBESØK 23
MENTALUNDERSØK 23
TAKLINGSFORSØK 23
KONSERTBESØK 22
SKUDDFORSØK 22
OPERABESØK 22
STUDIEBESØK 22
ENDRINGSFORSØK 22
MORGENBESØK 22
FLÅTEBESØK 22
SOMMERBESØK 22
REDNINGSFORSØK 22
TURISTBESØK 22
GÅRDSBESØK 22
KUNDEBESØK 22
SKIPSBESØK 22
DYREFORSØK 22
LANDINGSFORSØK 22
VESTKANTSTRØK 22
FAMILIEBESØK 22
REFORMFORSØK 22
PLIKTBESØK 22
TANNLEGEBESØK 22
MODELLFORSØK 21
TOALETTBESØK 21
GJENNOMSØK 21
BLINDFORSØK 21
GALLERIBESØK 21
KONGEBESØK 21
REKORDBESØK 21
HUSBESØK 21
ARBEIDERSTRØK 21
REKORDFORSØK 21
INDUSTRISTRØK 21
DRAPSFORSØK 21
MEDISINFORSØK 21
HEIMEBESØK 21
BLOMSTERLØK 21
GJENBESØK 21
OLJEFORSØK 21
ATTENTATFORSØK 21
DESIMALBRØK 20
SKOLEFORSØK 20
UTKANTSTRØK 20
FISKEFORSØK 20
HIMMELSTRØK 20
SANERINGSSTRØK 20
KIRKEBESØK 20
ØRKENSTRØK 20
HAVNESTRØK 20
OPPSTRØK 20
BOLIGSTRØK 20
SVIBELLØK 20
HEIMBESØK 20
KJØNRØK 20
KYSTSTRØK 20
HERREBESØK 20
SKOLEBESØK 20
BYSTRØK 20
APRILSPØK 20
SORTSFORSØK 19
MORDFORSØK 19
FJELLSTRØK 19
KINOBESØK 19
KAFEBESØK 19
OSLOBESØK 19
PURRELØK 19
BRÅTERØK 19
BUESTRØK 19
KONEBESØK 19
POLARSTRØK 19
MYRSTRØK 19
PENSELSTRØK 19
FERIEBESØK 19
SJALOTTLØK 19
TEATERBESØK 19
GRUNNSTRØK 19
MESSEBESØK 19
BLODBØK 19
OPPSØK 18
HAVSTRØK 18
KORBESØK 18
VILLASTRØK 18
HUNDESØK 18
UNDERSTRØK 18
HUDSTRØK 18
MALINGSTRØK 18
HANDLESTRØK 18
STATSBESØK 18
HJEMSØK 18
SORTFORSØK 18
SLUMSTRØK 18
DAMEBESØK 18
FELTFORSØK 18
PENNESTRØK 18
LEGEBESØK 18
HASJRØK 17
HVITLØK 17
SMUGRØK 17
VÅRLØK 17
GROVSØK 17
KRUTTRØK 17
POLSTRØK 17
ARTSFORSØK 17
GRENSESTRØK 17
LEIRGJØK 17
KJEDERØK 17
RANSFORSØK 17
SNARBESØK 17
VINTERLØK 17
HORESTRØK 17
PATENTSØK 17
KVITLØK 16
LUFTLØK 16
KEPALØK 16
GLATTSTRØK 16
VARMRØK 16
LAKKSTRØK 16
DEKKSTRØK 16
UNDERSØK 16
SMÅLØK 15
SMAKSLØK 15
HEIMSØK 15
BESTRØK 15
KAKSTRØK 15
RØDLØK 15
GRESSLØK 14
STRANDLØK 14
PERIØK 14
GRASLØK 13
FORSØK 13
AVSØK 13
GJØK 13
KALDRØK 13
DALSTRØK 13
NEDSTRØK 13
ETTERSØK 13
RAMSLØK 13
BESØK 13
BRØK 12
SPØK 12
FINSØK 12
FORØK 12
TILFØK 12
SAKSØK 12
TAKLØK 12
ANSTRØK 12
BØK 11
ANSØK 10
STRØK 10
KRØK 10
FLØK 10
FØK 9
SØK 8
NØK 8
TØK 8
LØK 8
RØK 8

Bøyningsformer av ØK

Lignende ord av ØK

Anagram av ØK

For mer informasjon om ordet ØK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok