ØK i Scrabble - ordspill.com

ØK i Scrabble

ØK er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2

Ved å legge til én bokstav til ØK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYK 13
Y 13
PØK 11
BØK 11
HØK 10
FØK 9
KNØ 8
A 8
E 8
L 8
KLØ 8
LØK 8
RØK 8
SØK 8
TØK 8
ØKA 8
ØKE 8
ØKS 8
ØKT 8
NØK 8

Ord som starter på ØK

OrdPoeng
ØKOFORBRYTER 28
ØKOLANDSBYER 26
ØKONOMILØPA 26
ØKONOMISTYRE 25
ØKONOMIPAKKE 25
ØKONOMILØP 25
ØKOMJØLKEN 25
ØKOLANDSBY 24
ØKOMJØLKA 24
ØKSEØYNENE 24
ØKOSYSTEMENE 24
ØKSEHUGGENE 23
ØKONOMISJEF 23
ØKOBØNDENE 23
ØKOKRIMSJEF 23
ØKOMJØLK 23
ØKSØYNENE 23
ØKOSYSTEMET 23
ØKOPOLITIKK 23
ØKOTYPENE 23
ØKSEØYENE 23
ØKOSYSTEMER 23
ØKOSYSTEMA 22
ØKUMENIKKER 22
ØKONOMIPLAN 22
ØKUMENIKKEN 22
ØKOBOLIGENE 22
ØKSØYENE 22
ØKSEØYNE 22
ØKOTYPEN 22
ØKOBØNDER 22
ØKSEØYET 22
ØKOTYPER 22
ØKONOMIPRIS 22
ØKSEØYER 22
ØKSEHUGGET 22
ØKSEHUGGA 21
ØKSEHOGGENE 21
ØKOSYSTEM 21
ØKOBOLIGER 21
ØKOSFÆREN 21
ØKOBOLIGEN 21
ØKSØYER 21
ØKSEØYA 21
ØKSØYET 21
ØKSEØYE 21
ØKOTYPE 21
ØKSØYNE 21
ØKOFILOSOFI 21
ØKOAVSNITTET 21
ØKSEBARKING 21
ØKONOMETRISK 21
ØKONOMIKKER 21
ØKSEHAMMAREN 21
ØKSEBARKENDE 21
ØKONOMIKKEN 21
ØKONOMIKRISA 21
ØKOFILOSOF 20
ØKOKRIMSAKA 20
ØKSEHOGGET 20
ØKOBALANSEN 20
ØKONOMISAKA 20
ØKONOMISIDER 20
ØKSEHUGG 20
ØKOSFÆRE 20
ØKOAVSNITTA 20
ØKSEBARKEDE 20
ØKSØYE 20
ØKSEHAMMERE 20
ØKSEBARKETE 20
ØKSØYA 20
ØKUMENIKK 20
ØKONOMISTENE 20
ØKSEKOMITEER 20
ØKOBALANSER 20
ØKOSJEFENE 20
ØKOHUSENE 20
ØKUMENISKE 20
ØKSEBARKER 19
ØKOBOLIG 19
ØKONOMISKE 19
ØKOKRIMSAK 19
ØKOBALANSE 19
ØKONOMISAK 19
ØKOLOGISKE 19
ØKSEHOGGA 19
ØKOSJEFEN 19
ØKSEMORDERNE 19
ØKUMENISK 19
ØKOSJEFER 19
ØKSEDØMTE 19
ØKSEHAMMER 19
ØKONOMISERE 19
ØKOBONDEN 19
ØKONOMISTEN 19
ØKSEMORDEREN 19
ØKONOMIKK 19
ØKOHUSET 19
ØKONOMISERT 19
ØKSEBARKET 19
ØKONOMISIDE 19
ØKSEBARKES 19
ØKOAVSNITT 19
ØKSEBLADENE 19
ØKSEDRAPENE 19
ØKONOMISTER 19
ØKOKRIMMEN 19
ØKSEHAMMAR 19
ØKSEHAMRENE 19
ØKONOMISIDA 19
ØKSEHODENE 18
ØKSEBLADET 18
ØKONOMISK 18
ØKONOMIDEL 18
ØKOBONDE 18
ØKONOMETRI 18
ØKOLOGIENE 18
ØKONOMISER 18
ØKONOMIENE 18
ØKSESKAFTER 18
ØKSEHOGG 18
ØKSEBARKA 18
ØKSEDRAPET 18
ØKSEMORDERE 18
ØKOLOGISK 18
ØKUMENENE 18
ØKENAVNENE 18
ØKUMENIEN 18
ØKSEHAMRER 18
ØKSEBARKE 18
ØKSEMORDENE 18
ØKSEDØMT 18
ØKOHUSA 18
ØKSEBLADER 18
ØKSESKAFTET 18
ØKSEKOMITE 18
ØKSEHODER 17
ØKOSJEF 17
ØKOLOGENE 17
ØKENAVNET 17
ØKOLOGIEN 17
ØKONOMENE 17
ØKOLOGIER 17
ØKOSOFIEN 17
ØKSEDRAPA 17
ØKSEHODET 17
ØKONOMIST 17
ØKOMELKEN 17
ØKONOMIER 17
ØKOSOFENE 17
ØKSEBLADA 17
ØKOSENTRENE 17
ØKSEEGGENE 17
ØKUMENET 17
ØKSEBARK 17
ØKSEKINNENE 17
ØKSEMORDER 17
ØKSEMORDET 17
ØKUMENER 17
ØKOHUS 17
ØKSESKAFTA 17
ØKOSENTERET 17
ØKUMENEN 17
ØKOKRISENE 17
ØKONOMIEN 17
ØKSEGGENE 16
ØKOSOFER 16
ØKSEDRAP 16
ØKSEKINNER 16
ØKOMELKA 16
ØKOLOGER 16
ØKSEMORDA 16
ØKSEEMNENE 16
ØKONOMER 16
ØKENAVNA 16
ØKOSAKENE 16
ØKUMENA 16
ØKUMENI 16
ØKUMENT 16
ØKSEEGGER 16
ØKSEHODA 16
ØKOKRISER 16
ØKOSOFEN 16
ØKSEEGGEN 16
ØKONOMEN 16
ØKOSENTRET 16
ØKSESKAFT 16
ØKSEKINNET 16
ØKOLOGEN 16
ØKSEHODE 16
ØKUMENE 16
ØKSEBLAD 16
ØKOKRISEN 16
ØKOSENTRA 15
ØKOSENTER 15
ØKOKRISE 15
ØKUMEN 15
ØKOMELK 15
ØKSEKINNA 15
ØKOSOFI 15
ØKOLOGI 15
ØKONOMI 15
ØKOKRIM 15
ØKOSAKEN 15
ØKSEGGEN 15
ØKOKRISA 15
ØKOSAKER 15
ØKSEGGER 15
ØKENAVN 15
ØKSLINGEN 15
ØKOSENTRE 15
ØKSEEGGA 15
ØKOMATEN 15
ØKSEMNENE 15
ØKSEEMNER 15
ØKNINGENE 15
ØKSEEMNET 15
ØKSEMORD 15
ØKOSAKA 14
ØKSTIDENE 14
ØKTINGEN 14
ØKSEMNET 14
ØKOLOG 14
ØKONOM 14
ØKOSOF 14
ØKSEGGA 14
ØKSEEGG 14
ØKINGENE 14
ØKNINGER 14
ØKSEEMNA 14
ØKSEEMNE 14
ØKSINGEN 14
ØKSEMNER 14
ØKSLINGA 14
ØKSEKINN 14
ØKNINGEN 14
ØKNINGA 13
ØKSTIDEN 13
ØKSTIDER 13
ØKOMAT 13
ØKOSAK 13
ØKSEGG 13
ØKSNESTE 13
ØKSLING 13
ØKSEMNE 13
ØKINGEN 13
ØKSEMNA 13
ØKSINGA 13
ØKINGER 13
ØKSLENDE 13
ØKTINGA 13
ØKSTIDA 12
ØKNING 12
ØKINGA 12
ØKTING 12
ØKSING 12
ØKTENDE 12
ØKSLENE 12
ØKSENDE 12
ØKSELET 12
ØKSNERE 12
ØKSNEST 12
ØKSEDE 11
ØKENDE 11
ØKING 11
ØKSENE 11
ØKSETE 11
ØKSLES 11
ØKSENT 11
ØKSLER 11
ØKSTID 11
ØKSLET 11
ØKTENE 11
ØKSER 10
ØKSET 10
ØKTET 10
ØKSLE 10
ØKETE 10
ØKSEL 10
ØKENE 10
ØKTER 10
ØKSES 10
ØKSNE 10
ØKTES 10
ØKSLA 10
ØKEDE 10
ØKTEN 10
ØKSEN 10
ØKSL 9
ØKSE 9
ØKER 9
ØKTA 9
ØKSA 9
ØKES 9
ØKTE 9
ØKET 9
ØKA 8
ØKE 8
ØKS 8
ØKT 8

Ord som slutter med ØK

OrdPoeng
COMEBACKFORSØK 45
OPPKJØPSFORSØK 39
PUBLIKUMSBESØK 36
SYKEHJEMSBESØK 34
NYBYGGERSTRØK 33
JORDBRUKSFORSØK 33
SERVICEBESØK 32
OPPRØRSFORSØK 31
SJØLMORDSFORSØK 31
GOODWILLBESØK 31
SYKEHUSBESØK 31
JORDBRUKSSTRØK 30
BIBLIOTEKBESØK 30
SABOTASJEFORSØK 29
DYRKNINGSFORSØK 29
VENNSKAPSBESØK 29
HUSDYRFORSØK 29
DYRKINGSFORSØK 28
MUSEUMSBESØK 28
TYSKLANDSBESØK 28
WEEKENDBESØK 28
NATTKLUBBESØK 28
SMUGLINGSFORSØK 28
INNBRUDDSFORSØK 28
RØMNINGSFORSØK 27
SIMULATORFORSØK 27
ØDOMETERFORSØK 27
SUPPEGJØK 27
SELVMORDSFORSØK 27
TYVERIFORSØK 27
KUPPFORSØK 27
KVELNINGSFORSØK 27
FORMIDDAGSBESØK 27
VOLDTEKTSFORSØK 27
FULLSKALAFORSØK 27
INNBROTTSFORSØK 26
BEDRAGERIFORSØK 26
FREDSPRISBESØK 26
HJEMMEBESØK 26
FABRIKKBESØK 26
BERGINGSFORSØK 26
RESTAURANTBESØK 26
AMBASSADEBESØK 26
LEGEVAKTBESØK 26
MYTTERIFORSØK 26
TILSYNSBESØK 25
SJUKEBESØK 25
BEDRIFTSBESØK 25
FORFATTERBESØK 25
TRYKKFORSØK 25
VANNINGSFORSØK 25
PRIVATBESØK 25
VATNINGSFORSØK 25
UTENLANDSBESØK 25
MEGLINGSFORSØK 24
ANGREPSFORSØK 24
DISKOTEKBESØK 24
RÅDHUSSTRØK 24
KONTROLLBESØK 24
MEKLINGSFORSØK 24
SYKEBESØK 23
PAVEBESØK 23
HJEMBESØK 23
FLUKTFORSØK 23
SVINDELFORSØK 23
FABRIKKSTRØK 23
JULEBESØK 23
PASIENTBESØK 23
BYBESØK 23
FENGSELSBESØK 23
SPOTTEGJØK 23
AMBASSADESTRØK 23
TAKLINGSFORSØK 23
POLITIBESØK 23
MENTALUNDERSØK 23
ENDRINGSFORSØK 22
FAMILIEBESØK 22
SOMMERBESØK 22
LANDINGSFORSØK 22
SKUDDFORSØK 22
MORGENBESØK 22
REFORMFORSØK 22
REDNINGSFORSØK 22
TANNLEGEBESØK 22
KONSERTBESØK 22
PLIKTBESØK 22
GÅRDSBESØK 22
VESTKANTSTRØK 22
KUNDEBESØK 22
OPERABESØK 22
DYREFORSØK 22
STUDIEBESØK 22
SKIPSBESØK 22
FLÅTEBESØK 22
TURISTBESØK 22
GJENBESØK 21
KONGEBESØK 21
BLINDFORSØK 21
REKORDBESØK 21
BLOMSTERLØK 21
HEIMEBESØK 21
HERMEGJØK 21
GJENNOMSØK 21
OLJEFORSØK 21
DRAPSFORSØK 21
JORDGJØK 21
ARBEIDERSTRØK 21
BINÆRSØK 21
MEDISINFORSØK 21
MODELLFORSØK 21
TOALETTBESØK 21
GALLERIBESØK 21
REKORDFORSØK 21
HUSBESØK 21
INDUSTRISTRØK 21
ATTENTATFORSØK 21
GULLGJØK 21
HAVNESTRØK 20
HIMMELSTRØK 20
SKOLEFORSØK 20
ØRKENSTRØK 20
SVIBELLØK 20
BOLIGSTRØK 20
HERREBESØK 20
BYSTRØK 20
KJØNRØK 20
HVITBØK 20
ØSTGJØK 20
KIRKEBESØK 20
OPPSTRØK 20
UTKANTSTRØK 20
SKOLEBESØK 20
AUSTGJØK 20
FISKEFORSØK 20
DESIMALBRØK 20
SANERINGSSTRØK 20
KYSTSTRØK 20
HEIMBESØK 20
KROKUSLØK 20
APRILSPØK 20
GRUNNSTRØK 19
KAFEBESØK 19
PENSELSTRØK 19
BLODBØK 19
SØLVLØK 19
FJELLSTRØK 19
MESSEBESØK 19
TOPPLØK 19
BUESTRØK 19
KVITBØK 19
MORDFORSØK 19
MYRSTRØK 19
TEATERBESØK 19
KONEBESØK 19
BRÅTERØK 19
OSLOBESØK 19
PURRELØK 19
POLARSTRØK 19
FERIEBESØK 19
SJALOTTLØK 19
SORTSFORSØK 19
KINOBESØK 19
HJEMSØK 18
OPPSØK 18
HANDLESTRØK 18
STATSBESØK 18
LEGEBESØK 18
UNDERSTRØK 18
OVERSTRØK 18
HUNDESØK 18
HUDSTRØK 18
SLUMSTRØK 18
KORBESØK 18
GOOGLESØK 18
HAVSTRØK 18
DAMEBESØK 18
VILLASTRØK 18
SORTFORSØK 18
SYLTELØK 18
FELTFORSØK 18
PIPELØK 18
PÅSTRØK 18
PENNESTRØK 18
MALINGSTRØK 18
RANSFORSØK 17
GRENSESTRØK 17
KRUTTRØK 17
VÅRLØK 17
SMUGRØK 17
ARTSFORSØK 17
GROVSØK 17
HVITLØK 17
KJEDERØK 17
KJEDESØK 17
POLSTRØK 17
LEIRGJØK 17
HASJRØK 17
BENDELLØK 17
VINTERLØK 17
HORESTRØK 17
PATENTSØK 17
SNARBESØK 17
DEKKSTRØK 16
PERLELØK 16
LAKKSTRØK 16
LILJELØK 16
JORDLØK 16
DOBESØK 16
KVITLØK 16
KEPALØK 16
LUFTLØK 16
VARMRØK 16
HÅRLØK 16
GLATTSTRØK 16
UNDERSØK 16
BESTRØK 15
HEIMSØK 15
AVSTRØK 15
AGNBØK 15
SMAKSLØK 15
SMÅLØK 15
RØDLØK 15
KAKSTRØK 15
PERIØK 14
FRAMTØK 14
HARDTØK 14
KILDESØK 14
STRANDLØK 14
VILLØK 14
GRESSLØK 14
ASKERØK 13
DALSTRØK 13
ETTERSØK 13
SETTELØK 13
BESØK 13
AVSØK 13
FORSØK 13
NEDSTRØK 13
GRASLØK 13
KANTLØK 13
GJØK 13
FEILSØK 13
RAMSLØK 13
KALDRØK 13
SPØK 12
FORØK 12
BRØK 12
TAKLØK 12
ANSTRØK 12
FINSØK 12
SAKSØK 12
TILFØK 12
FRISØK 12
NETTSØK 12
SIDELØK 12
TILTØK 11
BØK 11
PØK 11
FLØK 10
HØK 10
KRØK 10
STRØK 10
ANSØK 10
NIRØK 10
FØK 9
ENØK 9
NØK 8
TØK 8
RØK 8
SØK 8
LØK 8

Bøyningsformer av ØK

Lignende ord av ØK

Anagram av ØK

For mer informasjon om ordet ØK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok