ØK i Scrabble - ordspill.com

ØK i Scrabble

ØK er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2

Ved å legge til én bokstav til ØK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYK 13
Y 13
PØK 11
BØK 11
HØK 10
FØK 9
KNØ 8
A 8
E 8
L 8
KLØ 8
LØK 8
RØK 8
SØK 8
TØK 8
ØKA 8
ØKE 8
ØKS 8
ØKT 8
NØK 8

Ord som starter på ØK

OrdPoeng
ØKONOMILØPET 27
ØKONOMILØPA 26
ØKOLANDSBYEN 26
ØKONOMISTYRA 25
ØKONOMIPAKKA 25
ØKONOMILØP 25
ØKOMJØLKEN 25
ØKSEØYNENE 24
ØKOLANDSBY 24
ØKOMJØLKA 24
ØKOBØNDENE 23
ØKOSYSTEMER 23
ØKSEHUGGENE 23
ØKOPOLITIKK 23
ØKOSYSTEMET 23
ØKOKRIMSJEF 23
ØKOTYPENE 23
ØKSØYNENE 23
ØKONOMISJEF 23
ØKSEØYENE 23
ØKOPASIFISME 23
ØKOMJØLK 23
ØKOSYSTEMA 22
ØKSEHUGGET 22
ØKOTYPEN 22
ØKOBØNDER 22
ØKSEØYNE 22
ØKOBOLIGENE 22
ØKOTYPER 22
ØKONOMIPRIS 22
ØKSEØYER 22
ØKSEØYET 22
ØKONOMIPLAN 22
ØKSØYENE 22
ØKOFILOSOFER 22
ØKUMENIKKER 22
ØKUMENIKKEN 22
ØKSEBARKING 21
ØKONOMIKKEN 21
ØKOBOLIGER 21
ØKSEØYA 21
ØKSØYER 21
ØKSØYNE 21
ØKOBOLIGEN 21
ØKOSYSTEM 21
ØKSEØYE 21
ØKOSFÆREN 21
ØKSØYET 21
ØKOTYPE 21
ØKOFILOSOFI 21
ØKONOMIKKER 21
ØKSEHAMMERNE 21
ØKOKRIMSAKEN 21
ØKSEHOGGENE 21
ØKSEHUGGA 21
ØKONOMISAKEN 21
ØKOBALANSENE 21
ØKOSFÆRE 20
ØKOHUSENE 20
ØKONOMETRIER 20
ØKSEHAMMERE 20
ØKOKRIMSAKA 20
ØKONOMISERTE 20
ØKSEHUGG 20
ØKOBALANSEN 20
ØKOSJEFENE 20
ØKONOMIDELER 20
ØKUMENISKE 20
ØKUMENIKK 20
ØKONOMISAKA 20
ØKONOMISIDER 20
ØKOBALANSER 20
ØKOAVSNITTA 20
ØKSEBARKEDE 20
ØKSØYA 20
ØKSEBARKETE 20
ØKOFILOSOF 20
ØKSØYE 20
ØKSEHOGGET 20
ØKOHUSET 19
ØKSEHAMRENE 19
ØKONOMIKK 19
ØKONOMISIDA 19
ØKONOMISERE 19
ØKUMENISK 19
ØKSEBLADENE 19
ØKSEMORDEREN 19
ØKONOMISIDE 19
ØKOSJEFER 19
ØKONOMISTEN 19
ØKSEHAMMER 19
ØKOBOLIG 19
ØKOKRIMSAK 19
ØKSEDRAPENE 19
ØKSEBARKER 19
ØKOLOGISKE 19
ØKONOMISAK 19
ØKOBALANSE 19
ØKSEHAMMAR 19
ØKSEBARKET 19
ØKOKRIMMEN 19
ØKONOMISKE 19
ØKOSJEFEN 19
ØKONOMISTER 19
ØKOBONDEN 19
ØKOAVSNITT 19
ØKSEDØMTE 19
ØKSEBARKES 19
ØKONOMISERT 19
ØKSEHOGGA 19
ØKSEDRAPET 18
ØKSEDØMT 18
ØKONOMISK 18
ØKOLOGISK 18
ØKUMENIEN 18
ØKSEBARKA 18
ØKSEBARKE 18
ØKOLOGIENE 18
ØKSEBLADET 18
ØKSEHODENE 18
ØKSEHOGG 18
ØKONOMIDEL 18
ØKONOMETRI 18
ØKONOMIENE 18
ØKSEHAMRER 18
ØKOHUSA 18
ØKUMENENE 18
ØKSEMORDENE 18
ØKSEMORDERE 18
ØKSEKOMITE 18
ØKOBONDE 18
ØKSESKAFTET 18
ØKONOMISER 18
ØKENAVNENE 18
ØKSESKAFTER 18
ØKSEBLADER 18
ØKOSENTRENE 17
ØKSEHODER 17
ØKOHUS 17
ØKSEBLADA 17
ØKOSOFIEN 17
ØKSEDRAPA 17
ØKSEHODET 17
ØKSEMORDET 17
ØKOSENTERET 17
ØKOMELKEN 17
ØKONOMIER 17
ØKOLOGIEN 17
ØKOSJEF 17
ØKSEKINNENE 17
ØKOKRISENE 17
ØKSEEGGENE 17
ØKONOMIEN 17
ØKSEMORDER 17
ØKSESKAFTA 17
ØKSEBARK 17
ØKOLOGIER 17
ØKENAVNET 17
ØKUMENET 17
ØKONOMENE 17
ØKUMENER 17
ØKOSOFENE 17
ØKONOMIST 17
ØKUMENEN 17
ØKOLOGENE 17
ØKUMENT 16
ØKUMENI 16
ØKOSENTRET 16
ØKUMENE 16
ØKOMELKA 16
ØKSEKINNER 16
ØKSEEMNENE 16
ØKOLOGEN 16
ØKOLOGER 16
ØKUMENA 16
ØKONOMEN 16
ØKSEKINNET 16
ØKSEHODA 16
ØKSEEGGEN 16
ØKENAVNA 16
ØKSEDRAP 16
ØKONOMER 16
ØKOSOFEN 16
ØKSEBLAD 16
ØKOSOFER 16
ØKSEHODE 16
ØKOKRISEN 16
ØKOSAKENE 16
ØKSEMORDA 16
ØKSESKAFT 16
ØKSEEGGER 16
ØKSEGGENE 16
ØKOKRISER 16
ØKUMEN 15
ØKOMELK 15
ØKOKRISE 15
ØKOKRISA 15
ØKOSOFI 15
ØKOKRIM 15
ØKNINGENE 15
ØKSEMORD 15
ØKOSENTRA 15
ØKOLOGI 15
ØKOMATEN 15
ØKSEGGEN 15
ØKOSAKER 15
ØKENAVN 15
ØKSEGGER 15
ØKONOMI 15
ØKOSAKEN 15
ØKOSENTER 15
ØKSLINGEN 15
ØKSEEMNER 15
ØKSEKINNA 15
ØKSEEGGA 15
ØKSEEMNET 15
ØKSEMNENE 15
ØKOSENTRE 15
ØKOSAKA 14
ØKINGENE 14
ØKNINGEN 14
ØKOSOF 14
ØKSEGGA 14
ØKSLINGA 14
ØKONOM 14
ØKSEKINN 14
ØKSTIDENE 14
ØKSINGEN 14
ØKSEMNER 14
ØKSEEMNE 14
ØKSEEGG 14
ØKSEEMNA 14
ØKTINGEN 14
ØKNINGER 14
ØKOLOG 14
ØKSEMNET 14
ØKSTIDEN 13
ØKSTIDER 13
ØKOMAT 13
ØKOSAK 13
ØKSEGG 13
ØKTINGA 13
ØKSEMNA 13
ØKINGEN 13
ØKSLING 13
ØKINGER 13
ØKSNESTE 13
ØKNINGA 13
ØKSINGA 13
ØKSEMNE 13
ØKSLENDE 13
ØKSING 12
ØKTING 12
ØKSELET 12
ØKNING 12
ØKSTIDA 12
ØKSLENE 12
ØKSNEST 12
ØKSNERE 12
ØKTENDE 12
ØKSENDE 12
ØKINGA 12
ØKSETE 11
ØKENDE 11
ØKSENT 11
ØKSLET 11
ØKSEDE 11
ØKSLES 11
ØKSTID 11
ØKSENE 11
ØKTENE 11
ØKSLER 11
ØKING 11
ØKTES 10
ØKTER 10
ØKSNE 10
ØKSLA 10
ØKSES 10
ØKSET 10
ØKEDE 10
ØKTET 10
ØKTEN 10
ØKETE 10
ØKENE 10
ØKSEL 10
ØKSER 10
ØKSEN 10
ØKSLE 10
ØKSE 9
ØKSA 9
ØKTE 9
ØKET 9
ØKSL 9
ØKER 9
ØKTA 9
ØKES 9
ØKT 8
ØKS 8
ØKA 8
ØKE 8

Ord som slutter med ØK

OrdPoeng
COMEBACKFORSØK 45
OPPKJØPSFORSØK 39
PUBLIKUMSBESØK 36
SYKEHJEMSBESØK 34
NYBYGGERSTRØK 33
JORDBRUKSFORSØK 33
SERVICEBESØK 32
GOODWILLBESØK 31
SYKEHUSBESØK 31
SJØLMORDSFORSØK 31
OPPRØRSFORSØK 31
BIBLIOTEKBESØK 30
JORDBRUKSSTRØK 30
HUSDYRFORSØK 29
VENNSKAPSBESØK 29
DYRKNINGSFORSØK 29
SABOTASJEFORSØK 29
NATTKLUBBESØK 28
DYRKINGSFORSØK 28
INNBRUDDSFORSØK 28
SMUGLINGSFORSØK 28
WEEKENDBESØK 28
MUSEUMSBESØK 28
TYSKLANDSBESØK 28
SIMULATORFORSØK 27
SUPPEGJØK 27
VOLDTEKTSFORSØK 27
RØMNINGSFORSØK 27
TYVERIFORSØK 27
FULLSKALAFORSØK 27
FORMIDDAGSBESØK 27
ØDOMETERFORSØK 27
KUPPFORSØK 27
KVELNINGSFORSØK 27
SELVMORDSFORSØK 27
RESTAURANTBESØK 26
FREDSPRISBESØK 26
AMBASSADEBESØK 26
MYTTERIFORSØK 26
LEGEVAKTBESØK 26
HJEMMEBESØK 26
FABRIKKBESØK 26
INNBROTTSFORSØK 26
BEDRAGERIFORSØK 26
BERGINGSFORSØK 26
TRYKKFORSØK 25
PRIVATBESØK 25
TILSYNSBESØK 25
BEDRIFTSBESØK 25
SJUKEBESØK 25
VANNINGSFORSØK 25
VATNINGSFORSØK 25
UTENLANDSBESØK 25
FORFATTERBESØK 25
MEGLINGSFORSØK 24
MEKLINGSFORSØK 24
RÅDHUSSTRØK 24
DISKOTEKBESØK 24
ANGREPSFORSØK 24
KONTROLLBESØK 24
PAVEBESØK 23
MENTALUNDERSØK 23
SYKEBESØK 23
POLITIBESØK 23
PASIENTBESØK 23
JULEBESØK 23
AMBASSADESTRØK 23
FABRIKKSTRØK 23
HJEMBESØK 23
BYBESØK 23
TAKLINGSFORSØK 23
FLUKTFORSØK 23
SVINDELFORSØK 23
FENGSELSBESØK 23
SPOTTEGJØK 23
VESTKANTSTRØK 22
SKUDDFORSØK 22
DYREFORSØK 22
MORGENBESØK 22
TANNLEGEBESØK 22
STUDIEBESØK 22
SKIPSBESØK 22
KUNDEBESØK 22
GÅRDSBESØK 22
REDNINGSFORSØK 22
FLÅTEBESØK 22
TURISTBESØK 22
PLIKTBESØK 22
SOMMERBESØK 22
FAMILIEBESØK 22
KONSERTBESØK 22
REFORMFORSØK 22
LANDINGSFORSØK 22
ENDRINGSFORSØK 22
OPERABESØK 22
BLINDFORSØK 21
HERMEGJØK 21
OLJEFORSØK 21
BLOMSTERLØK 21
HEIMEBESØK 21
DRAPSFORSØK 21
REKORDBESØK 21
GJENBESØK 21
GJENNOMSØK 21
KONGEBESØK 21
BINÆRSØK 21
HUSBESØK 21
ATTENTATFORSØK 21
GULLGJØK 21
MEDISINFORSØK 21
MODELLFORSØK 21
TOALETTBESØK 21
INDUSTRISTRØK 21
JORDGJØK 21
ARBEIDERSTRØK 21
REKORDFORSØK 21
GALLERIBESØK 21
SKOLEBESØK 20
DESIMALBRØK 20
AUSTGJØK 20
HAVNESTRØK 20
HVITBØK 20
BOLIGSTRØK 20
ØSTGJØK 20
KJØNRØK 20
BYSTRØK 20
ØRKENSTRØK 20
HERREBESØK 20
SANERINGSSTRØK 20
KIRKEBESØK 20
APRILSPØK 20
KYSTSTRØK 20
HIMMELSTRØK 20
UTKANTSTRØK 20
HEIMBESØK 20
SKOLEFORSØK 20
FISKEFORSØK 20
SVIBELLØK 20
OPPSTRØK 20
KROKUSLØK 20
MYRSTRØK 19
KVITBØK 19
BUESTRØK 19
SORTSFORSØK 19
KAFEBESØK 19
BLODBØK 19
TOPPLØK 19
POLARSTRØK 19
OSLOBESØK 19
SØLVLØK 19
PURRELØK 19
SJALOTTLØK 19
TEATERBESØK 19
MORDFORSØK 19
FERIEBESØK 19
KINOBESØK 19
BRÅTERØK 19
KONEBESØK 19
MESSEBESØK 19
GRUNNSTRØK 19
PENSELSTRØK 19
FJELLSTRØK 19
MALINGSTRØK 18
HANDLESTRØK 18
PENNESTRØK 18
FELTFORSØK 18
LEGEBESØK 18
PÅSTRØK 18
PIPELØK 18
HUDSTRØK 18
HUNDESØK 18
SYLTELØK 18
HAVSTRØK 18
OPPSØK 18
KORBESØK 18
OVERSTRØK 18
DAMEBESØK 18
HJEMSØK 18
VILLASTRØK 18
SORTFORSØK 18
SLUMSTRØK 18
GOOGLESØK 18
STATSBESØK 18
UNDERSTRØK 18
HORESTRØK 17
ARTSFORSØK 17
SMUGRØK 17
GROVSØK 17
RANSFORSØK 17
HASJRØK 17
KRUTTRØK 17
KJEDERØK 17
PATENTSØK 17
HVITLØK 17
KJEDESØK 17
VÅRLØK 17
POLSTRØK 17
GRENSESTRØK 17
VINTERLØK 17
BENDELLØK 17
LEIRGJØK 17
SNARBESØK 17
LAKKSTRØK 16
HÅRLØK 16
PERLELØK 16
LILJELØK 16
DOBESØK 16
JORDLØK 16
KVITLØK 16
VARMRØK 16
UNDERSØK 16
GLATTSTRØK 16
LUFTLØK 16
DEKKSTRØK 16
KEPALØK 16
AGNBØK 15
HEIMSØK 15
AVSTRØK 15
RØDLØK 15
SMÅLØK 15
SMAKSLØK 15
BESTRØK 15
KAKSTRØK 15
FRAMTØK 14
KILDESØK 14
PERIØK 14
STRANDLØK 14
GRESSLØK 14
VILLØK 14
HARDTØK 14
GRASLØK 13
KANTLØK 13
BESØK 13
ASKERØK 13
GJØK 13
ETTERSØK 13
AVSØK 13
SETTELØK 13
KALDRØK 13
FEILSØK 13
FORSØK 13
RAMSLØK 13
DALSTRØK 13
NEDSTRØK 13
FORØK 12
BRØK 12
SPØK 12
FRISØK 12
ANSTRØK 12
TAKLØK 12
TILFØK 12
FINSØK 12
NETTSØK 12
SIDELØK 12
SAKSØK 12
TILTØK 11
BØK 11
PØK 11
STRØK 10
FLØK 10
HØK 10
KRØK 10
ANSØK 10
NIRØK 10
ENØK 9
FØK 9
TØK 8
RØK 8
SØK 8
LØK 8
NØK 8

Bøyningsformer av ØK

Lignende ord av ØK

Anagram av ØK

For mer informasjon om ordet ØK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok