ØK i Scrabble - ordspill.com

ØK i Scrabble

ØK er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2

Ved å legge til én bokstav til ØK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYK 13
Y 13
BØK 11
ØKO 9
FØK 9
KNØ 8
A 8
E 8
L 8
KLØ 8
LØK 8
RØK 8
SØK 8
TØK 8
ØKA 8
ØKE 8
ØKS 8
ØKT 8
NØK 8

Ord som starter på ØK

OrdPoeng
ØKOFORBRYTER 28
ØKONOMILØPET 27
ØKOLANDSBYER 26
ØKOLANDSBYEN 26
ØKONOMILØPA 26
ØKONOMIPAKKA 25
ØKONOMIPAKKE 25
ØKOMJØLKEN 25
ØKONOMISTYRA 25
ØKONOMILØP 25
ØKONOMISTYRE 25
ØKOMJØLKA 24
ØKOLANDSBY 24
ØKOSYSTEMENE 24
ØKOMJØLK 23
ØKOKRIMSJEF 23
ØKOSYSTEMER 23
ØKOSYSTEMET 23
ØKUMENIKKENE 23
ØKSEHUGGENE 23
ØKOBØNDENE 23
ØKOTYPENE 23
ØKONOMISJEF 23
ØKOPOLITIKK 23
ØKOPASIFISME 23
ØKOFILOSOFER 22
ØKUMENIKKEN 22
ØKONOMIPRIS 22
ØKUMENIKKER 22
ØKOBØNDER 22
ØKOTYPEN 22
ØKOFILOSOFEN 22
ØKOTYPER 22
ØKONOMIPLAN 22
ØKOSYSTEMA 22
ØKONOMIKKENE 22
ØKSEHUGGET 22
ØKOTYPE 21
ØKOSYSTEM 21
ØKOAVSNITTET 21
ØKOKRIMSAKER 21
ØKONOMIKKEN 21
ØKONOMETRISK 21
ØKONOMIKRISE 21
ØKOKRIMSAKEN 21
ØKONOMIKRISA 21
ØKSEHAMMAREN 21
ØKSEHUGGA 21
ØKONOMIKKER 21
ØKSEHAMMERNE 21
ØKSEHAMMEREN 21
ØKSEHOGGENE 21
ØKOBALANSENE 21
ØKONOMISAKEN 21
ØKONOMISAKER 21
ØKOFILOSOFI 21
ØKUMENISKE 20
ØKUMENIKK 20
ØKOBALANSEN 20
ØKOKRIMSAKA 20
ØKOAVSNITTA 20
ØKSEHUGG 20
ØKSEHOGGET 20
ØKONOMISTENE 20
ØKSEKOMITEEN 20
ØKONOMISERTE 20
ØKOFILOSOF 20
ØKONOMETRIER 20
ØKOBALANSER 20
ØKSEKOMITEER 20
ØKONOMIDELEN 20
ØKONOMIDELER 20
ØKONOMISAKA 20
ØKONOMISIDEN 20
ØKONOMISERER 20
ØKOSJEFENE 20
ØKONOMISIDER 20
ØKONOMETRIEN 20
ØKSEHAMMERE 20
ØKONOMISERES 20
ØKOKRIMMENE 20
ØKOBALANSE 19
ØKSEHAMMAR 19
ØKSEHAMMER 19
ØKSEDØMTE 19
ØKOBONDEN 19
ØKSEHOGGA 19
ØKOKRIMMEN 19
ØKOSJEFER 19
ØKONOMIKK 19
ØKUMENISK 19
ØKOLOGISKE 19
ØKOSJEFEN 19
ØKONOMISKE 19
ØKONOMISAK 19
ØKSEDRAPENE 19
ØKONOMISERT 19
ØKSEBLADENE 19
ØKSESKAFTENE 19
ØKOKRIMSAK 19
ØKOAVSNITT 19
ØKSEMORDERNE 19
ØKSEHAMRENE 19
ØKSEMORDEREN 19
ØKONOMISIDA 19
ØKONOMISTEN 19
ØKONOMISTER 19
ØKOKRIMMER 19
ØKONOMISERE 19
ØKONOMISIDE 19
ØKSEBLADET 18
ØKOLOGIENE 18
ØKONOMISK 18
ØKSEHOGG 18
ØKOLOGISK 18
ØKONOMIDEL 18
ØKSEHODENE 18
ØKSEHAMRER 18
ØKSESKAFTET 18
ØKSEDRAPET 18
ØKONOMETRI 18
ØKSEDØMT 18
ØKSEBLADER 18
ØKOBONDE 18
ØKSEKOMITE 18
ØKENAVNENE 18
ØKONOMIENE 18
ØKSEMORDERE 18
ØKONOMISER 18
ØKSESKAFTER 18
ØKUMENENE 18
ØKSEMORDENE 18
ØKSEDRAPA 17
ØKOLOGIEN 17
ØKOSOFIEN 17
ØKONOMIER 17
ØKSEHODET 17
ØKOMELKEN 17
ØKENAVNET 17
ØKUMENEN 17
ØKOSENTERET 17
ØKSEHODER 17
ØKSEMORDET 17
ØKSEEGGENE 17
ØKSEMORDER 17
ØKONOMENE 17
ØKUMENET 17
ØKOLOGENE 17
ØKSESKAFTA 17
ØKOLOGIER 17
ØKONOMIEN 17
ØKSEKINNENE 17
ØKUMENER 17
ØKONOMIST 17
ØKOSENTRENE 17
ØKOSJEF 17
ØKSEBLADA 17
ØKOKRISENE 17
ØKSEKINNER 16
ØKOSENTRET 16
ØKSEKINNET 16
ØKOKRISER 16
ØKSLINGENE 16
ØKOKRISEN 16
ØKENAVNA 16
ØKOMELKA 16
ØKONOMER 16
ØKSEDRAP 16
ØKSEHODE 16
ØKONOMEN 16
ØKSEHODA 16
ØKOLOGEN 16
ØKUMENT 16
ØKOLOGER 16
ØKOSAKENE 16
ØKSESKAFT 16
ØKUMENE 16
ØKSEEGGER 16
ØKUMENA 16
ØKSEGGENE 16
ØKSEBLAD 16
ØKSEEGGEN 16
ØKSEMORDA 16
ØKOLOGI 15
ØKSEKINNA 15
ØKOSOFI 15
ØKENAVN 15
ØKSEMORD 15
ØKSEEGGA 15
ØKOSAKER 15
ØKONOMI 15
ØKOKRIM 15
ØKUMEN 15
ØKOMATEN 15
ØKOMELK 15
ØKOKRISE 15
ØKSLINGER 15
ØKSLINGEN 15
ØKSEGGEN 15
ØKNINGENE 15
ØKOKRISA 15
ØKOSAKEN 15
ØKOSENTER 15
ØKOSENTRA 15
ØKSEGGER 15
ØKSINGENE 15
ØKOSENTRE 15
ØKSEGGA 14
ØKINGENE 14
ØKOSAKA 14
ØKONOM 14
ØKOLOG 14
ØKSEEGG 14
ØKSINGER 14
ØKSEKINN 14
ØKNINGER 14
ØKNINGEN 14
ØKSLINGA 14
ØKSINGEN 14
ØKOSAK 13
ØKSEGG 13
ØKOMAT 13
ØKNINGA 13
ØKSLENDE 13
ØKINGER 13
ØKINGEN 13
ØKSINGA 13
ØKSLING 13
ØKSLETE 12
ØKSELET 12
ØKTENDE 12
ØKSLENE 12
ØKSENDE 12
ØKNING 12
ØKINGA 12
ØKSING 12
ØKSLEDE 12
ØKENDE 11
ØKING 11
ØKSLER 11
ØKTEDE 11
ØKSLES 11
ØKSEDE 11
ØKSENE 11
ØKTETE 11
ØKSLET 11
ØKSETE 11
ØKTENE 11
ØKTEN 10
ØKTET 10
ØKENE 10
ØKSES 10
ØKTER 10
ØKSLA 10
ØKSET 10
ØKSEN 10
ØKETE 10
ØKTES 10
ØKSEL 10
ØKEDE 10
ØKSLE 10
ØKSER 10
ØKTA 9
ØKO 9
ØKSL 9
ØKET 9
ØKSA 9
ØKSE 9
ØKER 9
ØKES 9
ØKTE 9
ØKS 8
ØKE 8
ØKT 8
ØKA 8

Ord som slutter med ØK

OrdPoeng
COMEBACKFORSØK 45
OPPKJØPSFORSØK 39
PUBLIKUMSBESØK 36
SYKEHJEMSBESØK 34
NYBYGGERSTRØK 33
JORDBRUKSFORSØK 33
SERVICEBESØK 32
GOODWILLBESØK 31
OPPRØRSFORSØK 31
SYKEHUSBESØK 31
SJØLMORDSFORSØK 31
JORDBRUKSSTRØK 30
BIBLIOTEKBESØK 30
DYRKNINGSFORSØK 29
VENNSKAPSBESØK 29
SABOTASJEFORSØK 29
HUSDYRFORSØK 29
INNBRUDDSFORSØK 28
TYSKLANDSBESØK 28
DYRKINGSFORSØK 28
MUSEUMSBESØK 28
WEEKENDBESØK 28
NATTKLUBBESØK 28
SMUGLINGSFORSØK 28
TYVERIFORSØK 27
RØMNINGSFORSØK 27
KUPPFORSØK 27
KVELNINGSFORSØK 27
SUPPEGJØK 27
SELVMORDSFORSØK 27
ØDOMETERFORSØK 27
SIMULATORFORSØK 27
FULLSKALAFORSØK 27
FORMIDDAGSBESØK 27
VOLDTEKTSFORSØK 27
RESTAURANTBESØK 26
INNBROTTSFORSØK 26
AMBASSADEBESØK 26
FREDSPRISBESØK 26
MYTTERIFORSØK 26
BEDRAGERIFORSØK 26
FABRIKKBESØK 26
HJEMMEBESØK 26
LEGEVAKTBESØK 26
BERGINGSFORSØK 26
SJUKEBESØK 25
PRIVATBESØK 25
TRYKKFORSØK 25
BEDRIFTSBESØK 25
TILSYNSBESØK 25
FORFATTERBESØK 25
UTENLANDSBESØK 25
VANNINGSFORSØK 25
VATNINGSFORSØK 25
ANGREPSFORSØK 24
KONTROLLBESØK 24
DISKOTEKBESØK 24
MEGLINGSFORSØK 24
MEKLINGSFORSØK 24
RÅDHUSSTRØK 24
SYKEBESØK 23
PASIENTBESØK 23
JULEBESØK 23
FABRIKKSTRØK 23
POLITIBESØK 23
FLUKTFORSØK 23
MENTALUNDERSØK 23
FENGSELSBESØK 23
SVINDELFORSØK 23
PAVEBESØK 23
AMBASSADESTRØK 23
BYBESØK 23
SPOTTEGJØK 23
TAKLINGSFORSØK 23
HJEMBESØK 23
FLÅTEBESØK 22
SKUDDFORSØK 22
STUDIEBESØK 22
TURISTBESØK 22
OPERABESØK 22
DYREFORSØK 22
SKIPSBESØK 22
PLIKTBESØK 22
VESTKANTSTRØK 22
SOMMERBESØK 22
REFORMFORSØK 22
LANDINGSFORSØK 22
REDNINGSFORSØK 22
ENDRINGSFORSØK 22
TANNLEGEBESØK 22
GÅRDSBESØK 22
MORGENBESØK 22
KUNDEBESØK 22
KONSERTBESØK 22
FAMILIEBESØK 22
MODELLFORSØK 21
DRAPSFORSØK 21
TOALETTBESØK 21
BLOMSTERLØK 21
MEDISINFORSØK 21
GALLERIBESØK 21
HEIMEBESØK 21
INDUSTRISTRØK 21
REKORDFORSØK 21
BLINDFORSØK 21
ATTENTATFORSØK 21
REKORDBESØK 21
GJENNOMSØK 21
ARBEIDERSTRØK 21
OLJEFORSØK 21
KONGEBESØK 21
GJENBESØK 21
HUSBESØK 21
HERREBESØK 20
APRILSPØK 20
KYSTSTRØK 20
SVIBELLØK 20
HEIMBESØK 20
HIMMELSTRØK 20
OPPSTRØK 20
HAVNESTRØK 20
FISKEFORSØK 20
SKOLEFORSØK 20
DESIMALBRØK 20
BYSTRØK 20
UTKANTSTRØK 20
SKOLEBESØK 20
SANERINGSSTRØK 20
KJØNRØK 20
KIRKEBESØK 20
BOLIGSTRØK 20
ØRKENSTRØK 20
TEATERBESØK 19
BUESTRØK 19
FJELLSTRØK 19
KAFEBESØK 19
KONEBESØK 19
FERIEBESØK 19
BRÅTERØK 19
PURRELØK 19
MESSEBESØK 19
OSLOBESØK 19
SJALOTTLØK 19
MORDFORSØK 19
MYRSTRØK 19
POLARSTRØK 19
PENSELSTRØK 19
BLODBØK 19
KINOBESØK 19
SORTSFORSØK 19
GRUNNSTRØK 19
OPPSØK 18
HUDSTRØK 18
HAVSTRØK 18
HUNDESØK 18
KORBESØK 18
HJEMSØK 18
LEGEBESØK 18
VILLASTRØK 18
SLUMSTRØK 18
PENNESTRØK 18
SORTFORSØK 18
MALINGSTRØK 18
HANDLESTRØK 18
FELTFORSØK 18
DAMEBESØK 18
UNDERSTRØK 18
STATSBESØK 18
VÅRLØK 17
SMUGRØK 17
HORESTRØK 17
GROVSØK 17
RANSFORSØK 17
KRUTTRØK 17
POLSTRØK 17
HVITLØK 17
HASJRØK 17
SNARBESØK 17
PATENTSØK 17
GRENSESTRØK 17
KJEDERØK 17
ARTSFORSØK 17
VINTERLØK 17
LEIRGJØK 17
GLATTSTRØK 16
KVITLØK 16
VARMRØK 16
LUFTLØK 16
KEPALØK 16
LAKKSTRØK 16
UNDERSØK 16
DEKKSTRØK 16
RØDLØK 15
HEIMSØK 15
SMÅLØK 15
SMAKSLØK 15
BESTRØK 15
KAKSTRØK 15
GRESSLØK 14
PERIØK 14
STRANDLØK 14
GRASLØK 13
GJØK 13
AVSØK 13
BESØK 13
KALDRØK 13
FORSØK 13
ETTERSØK 13
DALSTRØK 13
RAMSLØK 13
NEDSTRØK 13
TAKLØK 12
TILFØK 12
BRØK 12
SPØK 12
FINSØK 12
ANSTRØK 12
SAKSØK 12
FORØK 12
BØK 11
FLØK 10
STRØK 10
ANSØK 10
KRØK 10
FØK 9
TØK 8
LØK 8
SØK 8
NØK 8
RØK 8

Bøyningsformer av ØK

Lignende ord av ØK

Anagram av ØK

For mer informasjon om ordet ØK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok