ØKA i Scrabble - ordspill.com

ØKA i Scrabble

ØKA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2A1

Ved å legge til én bokstav til ØKA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YA 14
KJØA 12
KNØA 9
LA 9
RØKA 9
SØKA 9
ØKSA 9
ØKTA 9

Ord som slutter med ØKA

OrdPoeng
COMEBACKFORSØKA 46
OPPKJØPSFORSØKA 40
PUBLIKUMSBESØKA 37
SYKEHJEMSBESØKA 35
NYBYGGERSTRØKA 34
SERVICEBESØKA 33
SYKEHUSBESØKA 32
GOODWILLBESØKA 32
OPPRØRSFORSØKA 32
JORDBRUKSSTRØKA 31
BIBLIOTEKBESØKA 31
VENNSKAPSBESØKA 30
HUSDYRFORSØKA 30
MUSEUMSBESØKA 29
WEEKENDBESØKA 29
NATTKLUBBESØKA 29
TYSKLANDSBESØKA 29
DYRKINGSFORSØKA 29
RØMNINGSFORSØKA 28
ØDOMETERFORSØKA 28
KUPPFORSØKA 28
TYVERIFORSØKA 28
LEGEVAKTBESØKA 27
HJEMMEBESØKA 27
MYTTERIFORSØKA 27
AMBASSADEBESØKA 27
BERGINGSFORSØKA 27
FABRIKKBESØKA 27
FREDSPRISBESØKA 27
UTENLANDSBESØKA 26
PRIVATBESØKA 26
TRYKKFORSØKA 26
BEDRIFTSBESØKA 26
FORFATTERBESØKA 26
VANNINGSFORSØKA 26
SJUKEBESØKA 26
TILSYNSBESØKA 26
VATNINGSFORSØKA 26
KONTROLLBESØKA 25
MEKLINGSFORSØKA 25
DISKOTEKBESØKA 25
MEGLINGSFORSØKA 25
RÅDHUSSTRØKA 25
ANGREPSFORSØKA 25
PASIENTBESØKA 24
FABRIKKSTRØKA 24
FLUKTFORSØKA 24
POLITIBESØKA 24
SVINDELFORSØKA 24
PAVEBESØKA 24
BYBESØKA 24
HJEMBESØKA 24
TAKLINGSFORSØKA 24
JULEBESØKA 24
SYKEBESØKA 24
AMBASSADESTRØKA 24
FENGSELSBESØKA 24
FAMILIEBESØKA 23
GÅRDSBESØKA 23
SKUDDFORSØKA 23
REFORMFORSØKA 23
LANDINGSFORSØKA 23
STUDIEBESØKA 23
SOMMERBESØKA 23
MORGENBESØKA 23
SKIPSBESØKA 23
DYREFORSØKA 23
FLÅTEBESØKA 23
TANNLEGEBESØKA 23
OPERABESØKA 23
KUNDEBESØKA 23
VESTKANTSTRØKA 23
PLIKTBESØKA 23
TURISTBESØKA 23
REDNINGSFORSØKA 23
KONSERTBESØKA 23
ENDRINGSFORSØKA 23
GALLERIBESØKA 22
MEDISINFORSØKA 22
INDUSTRISTRØKA 22
BLINDFORSØKA 22
MODELLFORSØKA 22
TOALETTBESØKA 22
ARBEIDERSTRØKA 22
ATTENTATFORSØKA 22
REKORDFORSØKA 22
REKORDBESØKA 22
GJENBESØKA 22
DRAPSFORSØKA 22
KONGEBESØKA 22
OLJEFORSØKA 22
HEIMEBESØKA 22
HUSBESØKA 22
KYSTSTRØKA 21
HEIMBESØKA 21
FISKEFORSØKA 21
SKOLEBESØKA 21
BOLIGSTRØKA 21
OPPSTRØKA 21
ØRKENSTRØKA 21
HERREBESØKA 21
BYSTRØKA 21
KIRKEBESØKA 21
SANERINGSSTRØKA 21
HAVNESTRØKA 21
HIMMELSTRØKA 21
SKOLEFORSØKA 21
UTKANTSTRØKA 21
FJELLSTRØKA 20
FERIEBESØKA 20
KINOBESØKA 20
OSLOBESØKA 20
HUNDESLØKA 20
KONEBESØKA 20
BUESTRØKA 20
SORTSFORSØKA 20
PENSELSTRØKA 20
KAFEBESØKA 20
MORDFORSØKA 20
MESSEBESØKA 20
TEATERBESØKA 20
POLARSTRØKA 20
MYRSTRØKA 20
GRUNNSTRØKA 20
STATSBESØKA 19
MALINGSTRØKA 19
PENNESTRØKA 19
KORBESØKA 19
SORTFORSØKA 19
DAMEBESØKA 19
LEGEBESØKA 19
HANDLESTRØKA 19
HUNDESØKA 19
SLUMSTRØKA 19
FELTFORSØKA 19
HAVSTRØKA 19
VILLASTRØKA 19
GROVSØKA 18
HORESTRØKA 18
GRENSESTRØKA 18
RANSFORSØKA 18
SNARBESØKA 18
ARTSFORSØKA 18
POLSTRØKA 18
DEKKSTRØKA 17
LAKKSTRØKA 17
FORSØKA 14
NEDSTRØKA 14
DALSTRØKA 14
BESØKA 14
FORØKA 13
ANSTRØKA 13
FINSØKA 13
ORDTØKA 13
STRØKA 11
FLØKA 11
KRØKA 11
SLØKA 10
SØKA 9
RØKA 9

Lignende ord av ØKA

Anagram av ØKA

For mer informasjon om ordet ØKA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØKA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok