ØKA i Scrabble - ordspill.com

ØKA i Scrabble

ØKA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2A1

Ved å legge til én bokstav til ØKA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YA 14
KJØA 12
KNØA 9
LA 9
RØKA 9
SØKA 9
ØKSA 9
ØKTA 9

Ord som slutter med ØKA

OrdPoeng
COMEBACKFORSØKA 46
OPPKJØPSFORSØKA 40
PUBLIKUMSBESØKA 37
SYKEHJEMSBESØKA 35
NYBYGGERSTRØKA 34
SERVICEBESØKA 33
SYKEHUSBESØKA 32
OPPRØRSFORSØKA 32
GOODWILLBESØKA 32
BIBLIOTEKBESØKA 31
JORDBRUKSSTRØKA 31
HUSDYRFORSØKA 30
VENNSKAPSBESØKA 30
NATTKLUBBESØKA 29
TYSKLANDSBESØKA 29
WEEKENDBESØKA 29
MUSEUMSBESØKA 29
DYRKINGSFORSØKA 29
KUPPFORSØKA 28
RØMNINGSFORSØKA 28
TYVERIFORSØKA 28
ØDOMETERFORSØKA 28
LEGEVAKTBESØKA 27
BERGINGSFORSØKA 27
MYTTERIFORSØKA 27
FREDSPRISBESØKA 27
AMBASSADEBESØKA 27
HJEMMEBESØKA 27
FABRIKKBESØKA 27
VANNINGSFORSØKA 26
SJUKEBESØKA 26
TILSYNSBESØKA 26
VATNINGSFORSØKA 26
UTENLANDSBESØKA 26
TRYKKFORSØKA 26
PRIVATBESØKA 26
FORFATTERBESØKA 26
BEDRIFTSBESØKA 26
DISKOTEKBESØKA 25
RÅDHUSSTRØKA 25
KONTROLLBESØKA 25
ANGREPSFORSØKA 25
MEKLINGSFORSØKA 25
MEGLINGSFORSØKA 25
HJEMBESØKA 24
FLUKTFORSØKA 24
TAKLINGSFORSØKA 24
BYBESØKA 24
FENGSELSBESØKA 24
PAVEBESØKA 24
JULEBESØKA 24
AMBASSADESTRØKA 24
POLITIBESØKA 24
PASIENTBESØKA 24
FABRIKKSTRØKA 24
SYKEBESØKA 24
SVINDELFORSØKA 24
SOMMERBESØKA 23
SKUDDFORSØKA 23
VESTKANTSTRØKA 23
KONSERTBESØKA 23
MORGENBESØKA 23
TANNLEGEBESØKA 23
TURISTBESØKA 23
LANDINGSFORSØKA 23
REDNINGSFORSØKA 23
ENDRINGSFORSØKA 23
REFORMFORSØKA 23
FAMILIEBESØKA 23
STUDIEBESØKA 23
DYREFORSØKA 23
FLÅTEBESØKA 23
SKIPSBESØKA 23
OPERABESØKA 23
KUNDEBESØKA 23
GÅRDSBESØKA 23
PLIKTBESØKA 23
REKORDFORSØKA 22
REKORDBESØKA 22
GJENBESØKA 22
HEIMEBESØKA 22
DRAPSFORSØKA 22
MODELLFORSØKA 22
INDUSTRISTRØKA 22
BLINDFORSØKA 22
HUSBESØKA 22
MEDISINFORSØKA 22
OLJEFORSØKA 22
ARBEIDERSTRØKA 22
ATTENTATFORSØKA 22
TOALETTBESØKA 22
KONGEBESØKA 22
GALLERIBESØKA 22
KYSTSTRØKA 21
BOLIGSTRØKA 21
ØRKENSTRØKA 21
SKOLEBESØKA 21
HIMMELSTRØKA 21
FISKEFORSØKA 21
UTKANTSTRØKA 21
HERREBESØKA 21
HEIMBESØKA 21
KIRKEBESØKA 21
OPPSTRØKA 21
HAVNESTRØKA 21
SKOLEFORSØKA 21
BYSTRØKA 21
SANERINGSSTRØKA 21
HUNDESLØKA 20
OSLOBESØKA 20
KONEBESØKA 20
KAFEBESØKA 20
FJELLSTRØKA 20
MORDFORSØKA 20
MESSEBESØKA 20
GRUNNSTRØKA 20
FERIEBESØKA 20
BUESTRØKA 20
SORTSFORSØKA 20
MYRSTRØKA 20
PENSELSTRØKA 20
TEATERBESØKA 20
POLARSTRØKA 20
KINOBESØKA 20
HUNDESØKA 19
KORBESØKA 19
HAVSTRØKA 19
VILLASTRØKA 19
MALINGSTRØKA 19
SLUMSTRØKA 19
LEGEBESØKA 19
DAMEBESØKA 19
FELTFORSØKA 19
PENNESTRØKA 19
SORTFORSØKA 19
HANDLESTRØKA 19
STATSBESØKA 19
HORESTRØKA 18
SNARBESØKA 18
ARTSFORSØKA 18
RANSFORSØKA 18
GRENSESTRØKA 18
GROVSØKA 18
POLSTRØKA 18
LAKKSTRØKA 17
DEKKSTRØKA 17
DALSTRØKA 14
NEDSTRØKA 14
FORSØKA 14
BESØKA 14
ANSTRØKA 13
FINSØKA 13
ORDTØKA 13
FORØKA 13
STRØKA 11
FLØKA 11
KRØKA 11
SLØKA 10
SØKA 9
RØKA 9

Lignende ord av ØKA

Anagram av ØKA

For mer informasjon om ordet ØKA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØKA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok