ØKS i Scrabble - ordspill.com

ØKS i Scrabble

ØKS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KSØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
Ø5K2S1

Ved å legge til én bokstav til ØKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YS 14
SKØY 14
SPØK 12
KLØS 9
SØKT 9
ØNSK 9
ØKSL 9
ØKSE 9
ØKSA 9
ØKES 9
SØKA 9
SØKN 9
SØKE 9
KNØS 9
SKRØ 9
RØSK 9
ES 9
KRØS 9
ØRSK 9

Ord som starter på ØKS

OrdPoeng
ØKSEØYNENE 24
ØKSEBARKINGEN 23
ØKSØYNENE 23
ØKSEØYENE 23
ØKSEHUGGENE 23
ØKSØYENE 22
ØKSEHUGGET 22
ØKSEØYNE 22
ØKSEBARKINGA 22
ØKSEØYET 22
ØKSEØYER 22
ØKSEHOGGENE 21
ØKSEØYA 21
ØKSEKOMITEENE 21
ØKSØYER 21
ØKSEØYE 21
ØKSØYNE 21
ØKSEHUGGA 21
ØKSEBARKING 21
ØKSØYET 21
ØKSEHAMMERNE 21
ØKSEHAMMAREN 21
ØKSEBARKENDE 21
ØKSEHAMMEREN 21
ØKSEKOMITEER 20
ØKSØYE 20
ØKSØYA 20
ØKSEBARKETE 20
ØKSEBARKEDE 20
ØKSEHOGGET 20
ØKSEHAMMERE 20
ØKSEHUGG 20
ØKSEKOMITEEN 20
ØKSEMORDERNE 19
ØKSEHAMMER 19
ØKSEDRAPENE 19
ØKSEBARKES 19
ØKSEBARKER 19
ØKSEBARKET 19
ØKSEHAMMAR 19
ØKSESKAFTENE 19
ØKSEHOGGA 19
ØKSEMORDEREN 19
ØKSEHAMRENE 19
ØKSEBLADENE 19
ØKSEDØMTE 19
ØKSEHOGG 18
ØKSEBARKE 18
ØKSEBARKA 18
ØKSEMORDERE 18
ØKSEKOMITE 18
ØKSEHAMRER 18
ØKSEBLADER 18
ØKSESKAFTER 18
ØKSEMORDENE 18
ØKSESKAFTET 18
ØKSEDØMT 18
ØKSEBLADET 18
ØKSEHODENE 18
ØKSEDRAPET 18
ØKSEDRAPA 17
ØKSEKINNENE 17
ØKSEHODER 17
ØKSEBLADA 17
ØKSEHODET 17
ØKSEMORDET 17
ØKSEEGGENE 17
ØKSESKAFTA 17
ØKSEMORDER 17
ØKSEBARK 17
ØKSEEGGEN 16
ØKSEEMNENE 16
ØKSEKINNER 16
ØKSEKINNET 16
ØKSESKAFT 16
ØKSEMORDA 16
ØKSEEGGER 16
ØKSEGGENE 16
ØKSEDRAP 16
ØKSEHODE 16
ØKSEHODA 16
ØKSEBLAD 16
ØKSEMNENE 15
ØKSEKINNA 15
ØKSLINGEN 15
ØKSEMORD 15
ØKSEGGEN 15
ØKSEEMNET 15
ØKSEEGGA 15
ØKSEEMNER 15
ØKSEGGER 15
ØKSEEGG 14
ØKSEGGA 14
ØKSEKINN 14
ØKSEMNER 14
ØKSINGEN 14
ØKSEEMNA 14
ØKSLINGA 14
ØKSEMNET 14
ØKSEEMNE 14
ØKSTIDENE 14
ØKSLING 13
ØKSTIDEN 13
ØKSLENDE 13
ØKSNESTE 13
ØKSTIDER 13
ØKSEMNE 13
ØKSEGG 13
ØKSEMNA 13
ØKSINGA 13
ØKSING 12
ØKSTIDA 12
ØKSENDE 12
ØKSNERE 12
ØKSLENE 12
ØKSELET 12
ØKSNEST 12
ØKSENT 11
ØKSENE 11
ØKSETE 11
ØKSLET 11
ØKSLER 11
ØKSTID 11
ØKSLES 11
ØKSEDE 11
ØKSLA 10
ØKSES 10
ØKSEN 10
ØKSER 10
ØKSEL 10
ØKSLE 10
ØKSNE 10
ØKSET 10
ØKSL 9
ØKSA 9
ØKSE 9

Ord som slutter med ØKS

OrdPoeng
KLØYVØKS 26
KJØKKENØKS 25
PORFYRØKS 24
BØKKERØKS 23
KJØTTØKS 21
BØDDELØKS 21
SKJEGGØKS 20
SPYDØKS 20
HUGGEØKS 20
KLØVØKS 20
TØMMERØKS 20
BLINKEØKS 18
HAMMERØKS 18
SPORTSØKS 18
TELGJEØKS 18
PRIKKØKS 18
KJERNEØKS 18
HOGGEØKS 18
HAMMARØKS 18
HÅNDØKS 17
BLINKØKS 17
SKARVØKS 17
KIPERØKS 17
BLEIGØKS 17
HULØKS 16
BRANNØKS 16
LUNNEØKS 16
SKAUØKS 16
SKÅRØKS 16
SKOGØKS 15
BINDØKS 15
STIKKØKS 15
MERKEØKS 15
KIRKEØKS 15
BREIØKS 15
JERNØKS 15
BLEIØKS 15
BOLØKS 15
SKOLTØKS 15
HANDØKS 14
VEDØKS 14
HOLØKS 14
RETTERØKS 14
STRIDSØKS 14
KASTEØKS 14
FLINTØKS 14
FLATØKS 13
ENTREØKS 13
SMALØKS 13
STEINØKS 13
TRINNØKS 13
SKARØKS 13
FALLØKS 13
RINGØKS 13
SLETTØKS 13
LETTØKS 12
TELTØKS 12
ROTØKS 12
ISØKS 10

Lignende ord av ØKS

Anagram av ØKS

For mer informasjon om ordet ØKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok