ØM i Scrabble - ordspill.com

ØM i Scrabble

ØM er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til ØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
Y 13
DØM 8
A 8
L 8
N 8
R 8
T 8
RØM 8
SØM 8
TØM 8
ØMT 8

Ord som starter på ØM

OrdPoeng
ØMFINTLIGHETENE 24
ØMFINTLIGHETEN 23
ØMFINTLIGHETER 23
ØMFINTLIGHETA 22
ØMFINTLIGHET 21
ØMHJERTEDE 20
ØMHJERTETE 20
ØMHJERTET 19
ØMHJERTA 18
ØMFINTLIGE 17
ØMTÅLIGE 17
ØMSKINNEDE 16
ØMSKINNETE 16
ØMFINTLIG 16
ØMMINGENE 16
ØMTÅLIG 16
ØMMINGER 15
ØMSKINNET 15
ØMMINGEN 15
ØMHETENE 15
ØMSKINNA 14
ØMMINGA 14
ØMHETER 14
ØMHETEN 14
ØMMING 13
ØMMESTE 13
ØMMENDE 13
ØMHETA 13
ØMMERE 12
ØMMEST 12
ØMMEDE 12
ØMMETE 12
ØMHET 12
ØMMES 11
ØMMET 11
ØMMER 11
ØMME 10
ØMMA 10
ØMT 8

Ord som slutter med ØM

OrdPoeng
APPLIKASJONSSØM 31
INDUKSJONSSTRØM 28
FLYKTNINGSTRØM 27
KONFEKSJONSSØM 27
VAGABONDSTRØM 26
ÅPNINGSSTRØM 24
UNGPIKEDRØM 24
HONNINGGJØM 24
INNTRYKKSØM 23
BETALINGSSTRØM 23
KULTURSTRØM 23
GJENNOMSTRØM 23
NYHETSSTRØM 23
KJØRESTRØM 23
INNVANDRERSTRØM 23
KAPPSVØM 23
TIDEVANNSSTRØM 22
UNGDOMSDRØM 22
VALUTASTRØM 22
VIRVELSTRØM 22
BARNDOMSDRØM 22
KAPITALSTRØM 21
HOVEDSTRØM 21
TENNGAPSTRØM 21
ELEKTRODESTRØM 21
TRAFIKKSTRØM 20
OVERSVØM 20
HVILESTRØM 20
MENNESKESTRØM 20
PROFFDRØM 20
ARBEIDSSTRØM 20
TIDVATNSTRØM 20
VEKSELSTRØM 20
BATTERISTRØM 20
PRYDSØM 20
SIKKSAKKSØM 20
BUNNSTRØM 20
KYSTSTRØM 20
HESTESKOSØM 20
HARDANGERSØM 20
TIDVASSSTRØM 20
VAFFELSØM 19
ØNSKEDRØM 19
TIDVASSTRØM 19
KUNDESTRØM 19
KVILESTRØM 19
PENGESTRØM 19
TURISTSTRØM 19
FRAMTIDSDRØM 19
FREMTIDSDRØM 19
KONTANTSTRØM 19
HANDELSSTRØM 19
SPILLSTRØM 18
FOLKESTRØM 18
SOMMERDRØM 18
UNDERSTRØM 18
OVERSTRØM 18
BOTNSTRØM 18
OLJESTRØM 18
GUTTEDRØM 18
SVAKSTRØM 18
FEILBEDØM 18
BÅTDRØM 18
HAVSTRØM 18
LYSSTRØM 18
HALVDRØM 18
OVERFLØM 18
FEBERDRØM 18
LUFTSTRØM 18
BLODSTRØM 18
VARESTRØM 17
STRAFFEDØM 17
ENFASESTRØM 17
HUSDRØM 17
KLOSTERSØM 17
KLIENTSTRØM 17
HULLSØM 17
HÅNDSØM 17
ÅNGSTRØM 17
JETTSTRØM 17
VANNSTRØM 17
LÅNESTRØM 17
SKREDDERSØM 17
ELVESTRØM 17
MASKINSØM 16
PLATTSØM 16
PÅDØM 16
UTEGLØM 16
STERKSTRØM 16
JETSTRØM 16
VASSTRØM 16
ANODESTRØM 16
DREIESTRØM 15
BEKSØM 15
FERIEDRØM 15
LIKESTRØM 15
MÅLSØM 15
MOTSTRØM 15
FORGLØM 15
RUNDSØM 15
KORSSØM 14
HANDSØM 14
KROTSØM 14
KASTESØM 14
TALESTRØM 14
MALSTRØM 14
MAREDRØM 14
HOLSØM 14
GJØM 13
BEDØM 13
BERØM 13
UTTØM 13
FORDØM 13
DAGDRØM 13
FORSØM 13
SOLDRØM 13
FRADØM 12
SVØM 12
SIDESØM 12
OMSØM 12
OMRØM 12
TILDØM 11
INNRØM 11
STRØM 10
GLØM 10
FLØM 10
IDØM 9
DRØM 9
SØM 8
TØM 8
DØM 8
RØM 8

Lignende ord av ØM

Anagram av ØM

For mer informasjon om ordet ØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok