ØM i Scrabble - ordspill.com

ØM i Scrabble

ØM er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til ØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
Y 13
DØM 8
A 8
L 8
N 8
R 8
T 8
RØM 8
SØM 8
TØM 8
ØMT 8

Ord som starter på ØM

OrdPoeng
ØMFINTLIGHETENE 24
ØMFINTLIGHETER 23
ØMFINTLIGHETEN 23
ØMFINTLIGHETA 22
ØMFINTLIGHET 21
ØMHJERTETE 20
ØMHJERTEDE 20
ØMHJERTET 19
ØMHJERTA 18
ØMFINTLIGE 17
ØMTÅLIGE 17
ØMTÅLIG 16
ØMFINTLIG 16
ØMSKINNEDE 16
ØMMINGENE 16
ØMSKINNETE 16
ØMHETENE 15
ØMMINGEN 15
ØMSKINNET 15
ØMMINGER 15
ØMMINGA 14
ØMHETEN 14
ØMHETER 14
ØMSKINNA 14
ØMMESTE 13
ØMMING 13
ØMMENDE 13
ØMHETA 13
ØMHET 12
ØMMERE 12
ØMMETE 12
ØMMEST 12
ØMMEDE 12
ØMMES 11
ØMMET 11
ØMMER 11
ØMMA 10
ØMME 10
ØMT 8

Ord som slutter med ØM

OrdPoeng
APPLIKASJONSSØM 31
INDUKSJONSSTRØM 28
KONFEKSJONSSØM 27
FLYKTNINGSTRØM 27
VAGABONDSTRØM 26
HONNINGGJØM 24
ÅPNINGSSTRØM 24
UNGPIKEDRØM 24
KULTURSTRØM 23
NYHETSSTRØM 23
GJENNOMSTRØM 23
INNTRYKKSØM 23
INNVANDRERSTRØM 23
KJØRESTRØM 23
BETALINGSSTRØM 23
KAPPSVØM 23
VALUTASTRØM 22
BARNDOMSDRØM 22
VIRVELSTRØM 22
TIDEVANNSSTRØM 22
UNGDOMSDRØM 22
KAPITALSTRØM 21
HOVEDSTRØM 21
TENNGAPSTRØM 21
ELEKTRODESTRØM 21
KYSTSTRØM 20
PROFFDRØM 20
BUNNSTRØM 20
OVERSVØM 20
SIKKSAKKSØM 20
HVILESTRØM 20
VEKSELSTRØM 20
HESTESKOSØM 20
TIDVASSSTRØM 20
ARBEIDSSTRØM 20
HARDANGERSØM 20
TRAFIKKSTRØM 20
MENNESKESTRØM 20
PRYDSØM 20
BATTERISTRØM 20
TIDVATNSTRØM 20
PENGESTRØM 19
FRAMTIDSDRØM 19
ØNSKEDRØM 19
KVILESTRØM 19
VAFFELSØM 19
HANDELSSTRØM 19
TIDVASSTRØM 19
KONTANTSTRØM 19
FREMTIDSDRØM 19
TURISTSTRØM 19
KUNDESTRØM 19
FEBERDRØM 18
SPILLSTRØM 18
BLODSTRØM 18
LUFTSTRØM 18
FEILBEDØM 18
BÅTDRØM 18
OLJESTRØM 18
UNDERSTRØM 18
SVAKSTRØM 18
BOTNSTRØM 18
GUTTEDRØM 18
SOMMERDRØM 18
FOLKESTRØM 18
OVERFLØM 18
HALVDRØM 18
LYSSTRØM 18
HAVSTRØM 18
OVERSTRØM 18
KLOSTERSØM 17
STRAFFEDØM 17
ENFASESTRØM 17
SKREDDERSØM 17
KLIENTSTRØM 17
VARESTRØM 17
HUSDRØM 17
HÅNDSØM 17
HULLSØM 17
JETTSTRØM 17
VANNSTRØM 17
LÅNESTRØM 17
ELVESTRØM 17
ÅNGSTRØM 17
ANODESTRØM 16
UTEGLØM 16
JETSTRØM 16
PLATTSØM 16
MASKINSØM 16
STERKSTRØM 16
VASSTRØM 16
PÅDØM 16
RUNDSØM 15
FERIEDRØM 15
MÅLSØM 15
MOTSTRØM 15
BEKSØM 15
FORGLØM 15
DREIESTRØM 15
LIKESTRØM 15
HOLSØM 14
KORSSØM 14
KROTSØM 14
HANDSØM 14
KASTESØM 14
MALSTRØM 14
MAREDRØM 14
TALESTRØM 14
UTTØM 13
DAGDRØM 13
GJØM 13
BEDØM 13
FORSØM 13
FORDØM 13
BERØM 13
SOLDRØM 13
SVØM 12
OMRØM 12
OMSØM 12
SIDESØM 12
FRADØM 12
INNRØM 11
TILDØM 11
STRØM 10
GLØM 10
FLØM 10
DRØM 9
IDØM 9
RØM 8
DØM 8
SØM 8
TØM 8

Lignende ord av ØM

Anagram av ØM

For mer informasjon om ordet ØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok