ØM i Scrabble - ordspill.com

ØM i Scrabble

ØM er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til ØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
Y 13
DØM 8
A 8
L 8
N 8
R 8
T 8
RØM 8
SØM 8
TØM 8
ØMT 8

Ord som starter på ØM

OrdPoeng
ØMFINTLIGHETENE 24
ØMFINTLIGHETER 23
ØMFINTLIGHETEN 23
ØMFINTLIGHETA 22
ØMFINTLIGHET 21
ØMHJERTETE 20
ØMHJERTEDE 20
ØMHJERTET 19
ØMHJERTA 18
ØMTÅLIGE 17
ØMFINTLIGE 17
ØMFINTLIG 16
ØMSKINNETE 16
ØMSKINNEDE 16
ØMMINGENE 16
ØMTÅLIG 16
ØMMINGER 15
ØMSKINNET 15
ØMMINGEN 15
ØMHETENE 15
ØMMINGA 14
ØMHETEN 14
ØMHETER 14
ØMSKINNA 14
ØMMING 13
ØMHETA 13
ØMMESTE 13
ØMMENDE 13
ØMMERE 12
ØMMEST 12
ØMMEDE 12
ØMMETE 12
ØMHET 12
ØMMES 11
ØMMET 11
ØMMER 11
ØMMA 10
ØMME 10
ØMT 8

Ord som slutter med ØM

OrdPoeng
APPLIKASJONSSØM 31
INDUKSJONSSTRØM 28
KONFEKSJONSSØM 27
FLYKTNINGSTRØM 27
VAGABONDSTRØM 26
UNGPIKEDRØM 24
HONNINGGJØM 24
ÅPNINGSSTRØM 24
NYHETSSTRØM 23
KULTURSTRØM 23
INNTRYKKSØM 23
KJØRESTRØM 23
KAPPSVØM 23
INNVANDRERSTRØM 23
GJENNOMSTRØM 23
BETALINGSSTRØM 23
VALUTASTRØM 22
TIDEVANNSSTRØM 22
VIRVELSTRØM 22
BARNDOMSDRØM 22
UNGDOMSDRØM 22
KAPITALSTRØM 21
HOVEDSTRØM 21
ELEKTRODESTRØM 21
TENNGAPSTRØM 21
PRYDSØM 20
OVERSVØM 20
HVILESTRØM 20
KYSTSTRØM 20
BUNNSTRØM 20
VEKSELSTRØM 20
PROFFDRØM 20
SIKKSAKKSØM 20
HESTESKOSØM 20
TRAFIKKSTRØM 20
BATTERISTRØM 20
TIDVASSSTRØM 20
HARDANGERSØM 20
MENNESKESTRØM 20
ARBEIDSSTRØM 20
TIDVATNSTRØM 20
TIDVASSTRØM 19
FREMTIDSDRØM 19
VAFFELSØM 19
ØNSKEDRØM 19
PENGESTRØM 19
KONTANTSTRØM 19
TURISTSTRØM 19
FRAMTIDSDRØM 19
KUNDESTRØM 19
KVILESTRØM 19
HANDELSSTRØM 19
SOMMERDRØM 18
UNDERSTRØM 18
FOLKESTRØM 18
BOTNSTRØM 18
SPILLSTRØM 18
SVAKSTRØM 18
OLJESTRØM 18
FEILBEDØM 18
OVERSTRØM 18
GUTTEDRØM 18
BLODSTRØM 18
HAVSTRØM 18
FEBERDRØM 18
BÅTDRØM 18
LUFTSTRØM 18
OVERFLØM 18
HALVDRØM 18
LYSSTRØM 18
HUSDRØM 17
SKREDDERSØM 17
HÅNDSØM 17
ENFASESTRØM 17
KLIENTSTRØM 17
ÅNGSTRØM 17
KLOSTERSØM 17
HULLSØM 17
STRAFFEDØM 17
LÅNESTRØM 17
VARESTRØM 17
ELVESTRØM 17
JETTSTRØM 17
VANNSTRØM 17
VASSTRØM 16
ANODESTRØM 16
PÅDØM 16
UTEGLØM 16
PLATTSØM 16
STERKSTRØM 16
MASKINSØM 16
JETSTRØM 16
MÅLSØM 15
BEKSØM 15
LIKESTRØM 15
RUNDSØM 15
FORGLØM 15
FERIEDRØM 15
DREIESTRØM 15
MOTSTRØM 15
KASTESØM 14
KORSSØM 14
HOLSØM 14
MAREDRØM 14
MALSTRØM 14
KROTSØM 14
TALESTRØM 14
HANDSØM 14
BEDØM 13
BERØM 13
UTTØM 13
FORDØM 13
DAGDRØM 13
SOLDRØM 13
GJØM 13
FORSØM 13
FRADØM 12
OMRØM 12
SVØM 12
SIDESØM 12
OMSØM 12
INNRØM 11
TILDØM 11
STRØM 10
GLØM 10
FLØM 10
IDØM 9
DRØM 9
RØM 8
DØM 8
SØM 8
TØM 8

Lignende ord av ØM

Anagram av ØM

For mer informasjon om ordet ØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok