ØM i Scrabble - ordspill.com

ØM i Scrabble

ØM er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5M2

Ved å legge til én bokstav til ØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
Y 13
UØM 11
DØM 8
A 8
L 8
N 8
R 8
T 8
RØM 8
SØM 8
TØM 8
ØMT 8

Ord som starter på ØM

OrdPoeng
ØMFINTLIGHETENE 24
ØMFINTLIGHETER 23
ØMFINTLIGHETEN 23
ØMFINTLIGHETA 22
ØMFINTLIGHET 21
ØMHJERTETE 20
ØMHJERTEDE 20
ØMHJERTET 19
ØMHJERTA 18
ØMTÅLIGE 17
ØMFINTLIGE 17
ØMSKINNETE 16
ØMTÅLIG 16
ØMFINTLIG 16
ØMBEINTE 16
ØMSKINNEDE 16
ØMSKINNET 15
ØMHETENE 15
ØMMINGEN 15
ØMBENTE 15
ØMBEINT 15
ØMHETER 14
ØMMINGA 14
ØMHETEN 14
ØMSKINNA 14
ØMBENT 14
ØMMESTE 13
ØMMING 13
ØMHETA 13
ØMMERE 12
ØMHET 12
ØMMEST 12
ØMMER 11
ØMMET 11
ØMMA 10
ØMME 10
ØMT 8

Ord som slutter med ØM

OrdPoeng
APPLIKASJONSSØM 31
INDUKSJONSSTRØM 28
KONFEKSJONSSØM 27
FLYKTNINGSTRØM 27
VAGABONDSTRØM 26
UNGPIKEDRØM 24
HONNINGGJØM 24
ÅPNINGSSTRØM 24
GJENNOMSTRØM 23
KJØRESTRØM 23
INNTRYKKSØM 23
NYHETSSTRØM 23
KAPPSVØM 23
KULTURSTRØM 23
BETALINGSSTRØM 23
INNVANDRERSTRØM 23
BARNDOMSDRØM 22
UNGDOMSDRØM 22
VIRVELSTRØM 22
VALUTASTRØM 22
TIDEVANNSSTRØM 22
TENNGAPSTRØM 21
UTSKÅRSØM 21
KAPITALSTRØM 21
HOVEDSTRØM 21
TJUKKSØM 21
ELEKTRODESTRØM 21
SIKKSAKKSØM 20
PRYDSØM 20
KOPPSØM 20
OVERSVØM 20
HVILESTRØM 20
HESTESKOSØM 20
HEDEBOSØM 20
MENNESKESTRØM 20
BATTERISTRØM 20
TIDVASSSTRØM 20
PROFFDRØM 20
VEKSELSTRØM 20
TRAFIKKSTRØM 20
BUNNSTRØM 20
BUNADSSØM 20
KYSTSTRØM 20
HARDANGERSØM 20
TIDVATNSTRØM 20
ARBEIDSSTRØM 20
KVILESTRØM 19
ØNSKEDRØM 19
JULEDRØM 19
TEPPESØM 19
VAFFELSØM 19
PENGESTRØM 19
KUNDESTRØM 19
FRAMKJØM 19
RYGGSØM 19
TURISTSTRØM 19
BLYSØM 19
KONTANTSTRØM 19
FRAMTIDSDRØM 19
FREMTIDSDRØM 19
KÅPESØM 19
HANDELSSTRØM 19
TIDVASSTRØM 19
TYKKSØM 19
OLJESTRØM 18
TRÅKLESØM 18
FEILBEDØM 18
LUFTSTRØM 18
GUTTEDRØM 18
HAVSTRØM 18
KJOLESØM 18
OPPRØM 18
OVERFLØM 18
HALVDRØM 18
LYSSTRØM 18
KANVASSØM 18
FEBERDRØM 18
SVAKSTRØM 18
BLODSTRØM 18
HÆLSØM 18
BOTNSTRØM 18
FOLKESTRØM 18
SOMMERDRØM 18
BUNNSØM 18
BÅTDRØM 18
SPILLSTRØM 18
UNDERSTRØM 18
OVERSTRØM 18
KLIENTSTRØM 17
JETTSTRØM 17
SVEISESØM 17
LÅNESTRØM 17
VANNSTRØM 17
ELVESTRØM 17
UKJØM 17
SKREDDERSØM 17
VARESTRØM 17
VINGESØM 17
HVITSØM 17
ÅNGSTRØM 17
VRANGSØM 17
KLOSTERSØM 17
HUSDRØM 17
EFFEKTSØM 17
STRAFFEDØM 17
ENFASESTRØM 17
HÅNDSØM 17
GRUNNSØM 17
KUNSTSØM 17
HULLSØM 17
MASKINSØM 16
STERKSTRØM 16
ANODESTRØM 16
PLATTSØM 16
FRANSKSØM 16
KVITSØM 16
JETSTRØM 16
PÅDØM 16
BOTNSØM 16
UTEGLØM 16
SVARTSØM 16
GULLSØM 16
VASSTRØM 16
MÅLSØM 15
MOTSTRØM 15
STIKKSØM 15
KLINKSØM 15
FERIEDRØM 15
FORGLØM 15
RUTESØM 15
LIKESTRØM 15
BEKSØM 15
BEINSØM 15
SKINNESØM 15
KRONESØM 15
RUNDSØM 15
DREIESTRØM 15
HANDSØM 14
KORSSØM 14
PILSØM 14
LEGGSØM 14
HOLSØM 14
KROTSØM 14
TALESTRØM 14
TAKKSØM 14
LIVSØM 14
KASTESØM 14
MALSTRØM 14
TEGNESØM 14
KETLESØM 14
LODDESØM 14
DRAKTSØM 14
MAREDRØM 14
BENSØM 14
FORSØM 13
BEDØM 13
FORDØM 13
UTTØM 13
BERØM 13
GJØM 13
SOLDRØM 13
SKOSØM 13
DAGDRØM 13
INDRESØM 13
TELLESØM 13
ANDSTRØM 13
OMSØM 12
SVØM 12
SIDESØM 12
FRADØM 12
ISSTRØM 12
RANDSØM 12
RETTSØM 12
DRESSØM 12
BLØM 12
SENESØM 12
OMRØM 12
UØM 11
LINSØM 11
TILDØM 11
INNRØM 11
GLØM 10
FLØM 10
STRØM 10
IDØM 9
DRØM 9
DØM 8
RØM 8
SØM 8
TØM 8

Lignende ord av ØM

Anagram av ØM

For mer informasjon om ordet ØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok