ØRE i Scrabble - ordspill.com

ØRE i Scrabble

ØRE er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5R1E1

Ved å legge til én bokstav til ØRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYRE 13
ØYER 13
YE 13
PE 11
ØVRE 11
ØVER 11
VØRE 11
BØRE 11
VE 11
BØER 11
HØER 10
HØRE 10
ØKER 9
FØRE 9
MØRE 9
KØER 9
KE 9
ØREN 8
ØSER 8
ØRTE 8
ØRNE 8
ØRET 8
ØRES 8
RØEN 8
ØNER 8
ØLER 8
ØDER 8
TØER 8
TRØE 8
LØER 8
NØRE 8
TE 8
DE 8
LE 8
SØRE 8

Ord som starter på ØRE

OrdPoeng
ØREAKUPUNKTUREN 33
ØREAKUPUNKTURER 33
ØRESPYTTKJERTEL 31
ØREAKUPUNKTUR 31
ØRESJUKDOMMENE 28
ØRESPRØYTENE 28
ØRESPRØYTEN 27
ØRESJUKDOMMER 27
ØRESPRØYTER 27
ØREBESKYTTEREN 27
ØRESJUKDOMMEN 27
ØREBESKYTTERNE 27
ØRESPRØYTA 26
ØRESPRØYTE 26
ØREBESKYTTERE 26
ØRESYKDOMMENE 26
ØRESYKDOMMER 25
ØREPROPPENE 25
ØRELAPPSTOLENE 25
ØREBESKYTTER 25
ØRESYKDOMMEN 25
ØREINFEKSJONENE 25
ØRELAPPSTOLER 24
ØREBLÅSINGENE 24
ØREINFEKSJONER 24
ØREPROPPEN 24
ØREINFEKSJONEN 24
ØRELAPPSTOLEN 24
ØREPROPPER 24
ØRESJUKDOM 23
ØRESMYKKENE 23
ØREBLÅSINGEN 23
ØREBLÅSINGER 23
ØREMUSLINGENE 22
ØREPYNTENE 22
ØRESMYKKET 22
ØRESMYKKER 22
ØREBLÅSINGA 22
ØREBETENNELSENE 22
ØRETROMPETENE 22
ØREFLIPPENE 22
ØRELAPPSTOL 22
ØREBRUSKENE 22
ØREPROPP 22
ØREINFEKSJON 22
ØRESPESIALISTEN 22
ØRESPESIALISTER 22
ØREFLIPPER 21
ØREBLÅSING 21
ØRESMYKKE 21
ØRESMYKKA 21
ØRESYKDOM 21
ØRETROMPETER 21
ØRESNIPPENE 21
ØRETROMPETEN 21
ØREPYNTER 21
ØREBRUSKEN 21
ØREBETENNELSER 21
ØREBETENNELSEN 21
ØREFLIPPEN 21
ØREMUSLINGER 21
ØRENSLYSTENE 21
ØREBRUSKER 21
ØREPYNTEN 21
ØREMUSLINGEN 21
ØREDOBBENE 21
ØREDØVENDE 21
ØREBETENNELSE 20
ØRENSLYSTER 20
ØREMERKINGENE 20
ØRESPESIALIST 20
ØRESNIPPEN 20
ØRESUSINGENE 20
ØRELAPPENE 20
ØREDOBBER 20
ØREDOBBEN 20
ØRESNIPPER 20
ØRENSLYSTEN 20
ØREKNOKKELEN 20
ØRESUSINGER 19
ØREVOKSENE 19
ØREKLIPSENE 19
ØRELAPPEN 19
ØRENSLYSTA 19
ØRELAPPER 19
ØREKYTENE 19
ØREDOBBE 19
ØREKLOKKENE 19
ØREPYNT 19
ØREDOBBA 19
ØREFLIPP 19
ØRETROMPET 19
ØREMERKINGEN 19
ØREMUSLING 19
ØREBRUSK 19
ØREVARMERNE 19
ØRESUSINGEN 19
ØREVARMEREN 19
ØRETELEFONENE 19
ØREMERKINGER 19
ØREKLIPSET 18
ØREHULENE 18
ØREKNOKKEL 18
ØRETELEFONEN 18
ØREDOBB 18
ØREVERKENE 18
ØRESNIPP 18
ØREHÅRENE 18
ØRETELEFONER 18
ØRENSLYST 18
ØRESUSINGA 18
ØREKLOKKER 18
ØREMERKINGA 18
ØREVARMERE 18
ØREKYTER 18
ØREKNOKLENE 18
ØREKLAFFENE 18
ØREVOKSEN 18
ØREKLOKKEN 18
ØREKLIPSEN 18
ØREKYTEN 18
ØREVOKSET 18
ØREVOKSER 18
ØREVERKER 17
ØREMERKING 17
ØREKLOKKE 17
ØREKNOKLER 17
ØREKLAFFER 17
ØREBLADENE 17
ØREKLIPSA 17
ØRESUSING 17
ØREVOKSA 17
ØREHÅRET 17
ØREFORMEDE 17
ØREHULER 17
ØREKATARRENE 17
ØREMERKENDE 17
ØREVARMER 17
ØREKYTE 17
ØREHULEN 17
ØRENSLYD 17
ØREVERKEN 17
ØREBEINENE 17
ØRELAPP 17
ØREKYTA 17
ØREKLAFFEN 17
ØREKLOKKA 17
ØREFORMETE 17
ØRELIDELSENE 16
ØREMERKENE 16
ØREKANALENE 16
ØREKATARREN 16
ØRESMERTENE 16
ØREFLODENE 16
ØREMERKEDE 16
ØREMERKETE 16
ØRETELEFON 16
ØREGANGENE 16
ØRESEKKENE 16
ØREKATARRER 16
ØREBLADET 16
ØREHULE 16
ØREVIERNE 16
ØREBEINET 16
ØREVIEREN 16
ØREPILENE 16
ØREPINENE 16
ØREHULA 16
ØREHOLENE 16
ØREBLADER 16
ØREKYT 16
ØREFORMET 16
ØREKLIPS 16
ØREVOKS 16
ØREBENENE 16
ØREHÅRA 16
ØRESUSENE 16
ØRELØST 15
ØRELØSE 15
ØRELAUSE 15
ØREHOLER 15
ØREPINER 15
ØREBEINA 15
ØREPILER 15
ØRESUSEN 15
ØREVERK 15
ØREVIERE 15
ØREKLAFF 15
ØREPILEN 15
ØRELAUST 15
ØRELIDELSER 15
ØRESMERTEN 15
ØRESUSET 15
ØREBLADA 15
ØREFORMA 15
ØREHOLEN 15
ØREPINEN 15
ØRELIDELSEN 15
ØRESONDENE 15
ØREKANALER 15
ØREFLODEN 15
ØREHÅR 15
ØREBENET 15
ØREKANALEN 15
ØREGANGER 15
ØRESEKKEN 15
ØREMERKER 15
ØRESMERTER 15
ØRERINGENE 15
ØREFLODER 15
ØREMERKET 15
ØREGANGEN 15
ØRESEKKER 15
ØREMERKES 15
ØREFIKENE 15
ØRELIDELSE 14
ØREVIER 14
ØREPINA 14
ØRELAUS 14
ØREBENA 14
ØREBEIN 14
ØREHOLA 14
ØREPINE 14
ØREBLAD 14
ØREKATARR 14
ØRELEGENE 14
ØREPILA 14
ØRELØS 14
ØREMERKA 14
ØREFIKER 14
ØREMERKE 14
ØRERINGEN 14
ØRESONDER 14
ØRESONDEN 14
ØREFIKEN 14
ØRESMERTE 14
ØRERINGER 14
ØREHOLE 14
ØRESUSA 14
ØREBEN 13
ØREGANG 13
ØRESUS 13
ØREPIL 13
ØRELEGEN 13
ØRELEGER 13
ØRESEKK 13
ØREMERK 13
ØRESELENE 13
ØREKANAL 13
ØRESONDE 13
ØREFLOD 13
ØRELEGE 12
ØRERING 12
ØRESELEN 12
ØRESELER 12
ØREFIK 12
ØRESEL 10
ØRENDE 10
ØRESTE 10
ØREST 9
ØRENT 9
ØRERE 9
ØRENE 9
ØRES 8
ØRER 8
ØRET 8
ØREN 8

Ord som slutter med ØRE

OrdPoeng
OVERFLØDIGGJØRE 33
UBRUKELIGGJØRE 33
UGYLDIGGJØRE 30
LYKKSALIGGJØRE 30
NØDVENDIGGJØRE 30
UMYNDIGGJØRE 30
SANNSYNLIGGJØRE 29
USYNLIGGJØRE 29
UDØDELIGGJØRE 29
MANGFOLDIGGJØRE 28
PRØVEKJØRE 28
BEKJENTGJØRE 27
ANSKUELIGGJØRE 27
GJENOPPFØRE 27
UMULIGGJØRE 27
VANSKELIGGJØRE 27
ØVELSESKJØRE 27
USKADELIGGJØRE 27
PERSONLIGGJØRE 27
VIRKELIGGJØRE 26
BEVISSTGJØRE 26
DYKTIGGJØRE 26
OFFENTLIGGJØRE 26
MYNDIGGJØRE 26
TYDELIGGJØRE 26
SESONGKLARGJØRE 26
KRYSSFORHØRE 26
SYNLIGGJØRE 25
UFARLIGGJØRE 25
NYTTIGGJØRE 25
RETTFERDIGGJØRE 25
PROTOKOLLFØRE 25
VERDSLIGGJØRE 25
ALMINNELIGGJØRE 25
KAPPKJØRE 24
LEGEMLIGGJØRE 24
BLØTGJØRE 24
BLAUTGJØRE 24
TJENESTEGJØRE 24
FYLLEKJØRE 24
UROPPFØRE 24
OPPKJØRE 23
JOURNALFØRE 23
BLOMKÅLØRE 23
MULIGGJØRE 23
SPRENGKJØRE 23
LEVENDEGJØRE 23
VÅPENFØRE 23
LATTERLIGGJØRE 23
SUBBEFØRE 23
ARBEIDSUFØRE 23
FREMMEDGJØRE 23
HERLIGGJØRE 22
JØKLEFØRE 22
SNØREKJØRE 22
BLANDINGSFØRE 22
TJENSTGJØRE 22
PANNEKAKERØRE 22
STAMBOKFØRE 22
SKUMKJØRE 22
GJENNOMFØRE 22
TINGLIGGJØRE 22
ORDBOKSFØRE 22
TILGODEGJØRE 22
KLABBEFØRE 22
PÅSKEFØRE 21
OVERKJØRE 21
BORTKJØRE 21
BØNNHØRE 21
KUNNGJØRE 21
SØRPEFØRE 21
AJOURFØRE 21
FERDIGGJØRE 21
TILINTETGJØRE 21
PARALLELLFØRE 21
ALLMENNGJØRE 21
UTGIFTSFØRE 21
PÅKJØRE 21
HÅLKEFØRE 20
VEDTAKSFØRE 20
SABBEFØRE 20
OPPHØRE 20
LAUSGJØRE 20
KARTOTEKFØRE 20
TILBAKEFØRE 20
GJENINNFØRE 20
LØSGJØRE 20
BLIDGJØRE 20
URFREMFØRE 20
URFRAMFØRE 20
DAUKJØRE 19
MUSIKKØRE 19
JEVNFØRE 19
ARBEIDSFØRE 19
SKAMKJØRE 19
KOSTNADSFØRE 19
GODTGJØRE 19
OPPFØRE 19
FRADRAGSFØRE 19
HJEMFØRE 19
SPRÅKØRE 19
MANNTALLSFØRE 19
SPARKEFØRE 19
GRISEKJØRE 19
SKRIVEFØRE 19
KALDSKJØRE 19
VAFFELRØRE 19
HOLKEFØRE 18
ETTERGJØRE 18
INNTEKTSFØRE 18
VIDEREFØRE 18
SPARKFØRE 18
MARKEDSFØRE 18
OVERSMØRE 18
KLARGJØRE 18
VINTERFØRE 18
SKRAKLEFØRE 18
SOMMERFØRE 18
SLAPSEFØRE 18
HÅNDSNØRE 18
LYDHØRE 18
UTGJØRE 18
OPPRØRE 18
GODGJØRE 18
SKYLDØRE 18
AVGJØRE 18
FORGJØRE 18
OVERHØRE 18
PÅSMØRE 18
RÅKJØRE 18
PÅHØRE 18
VÅRFØRE 18
VERGEFØRE 18
MISGJØRE 17
OVERFØRE 17
BOKFØRE 17
VALGFØRE 17
KLISTERFØRE 17
PÅFØRE 17
OMGJØRE 17
HUNDEØRE 17
SAMKJØRE 17
BORTFØRE 17
REINGJØRE 17
VERNEFØRE 17
RULLEFØRE 17
VITNEFØRE 17
FRIGJØRE 17
SLUTTFØRE 17
VANVØRE 17
PENNEFØRE 17
REDEGJØRE 17
FULLFØRE 17
JAMFØRE 16
INNKJØRE 16
NULLFØRE 16
LOGGFØRE 16
MÅLFØRE 16
NEDKJØRE 16
KLADDEFØRE 16
SLATTERFØRE 16
SNØFØRE 16
TILKJØRE 16
MÅLSNØRE 16
RENGJØRE 16
HEIMFØRE 16
FISKESNØRE 16
MELLOMØRE 16
LAGERFØRE 15
VANFØRE 15
FORHØRE 15
MUSEØRE 15
BESMØRE 15
AVHØRE 15
RÅDFØRE 15
HENHØRE 15
SILKEFØRE 15
ETTERSMØRE 15
HANDSNØRE 15
FRAMFØRE 15
HARDFØRE 15
GANGFØRE 15
FREMFØRE 15
HENGEØRE 15
SKAREFØRE 15
LISTEFØRE 14
ILANDFØRE 14
HENFØRE 14
FEMTIØRE 14
MISHØRE 14
FORFØRE 14
UTFØRE 14
VISSØRE 14
SLITEFØRE 14
AVFØRE 14
SLEDEFØRE 14
LØSØRE 14
VEDRØRE 14
SKJØRE 14
AVSLØRE 14
MUSØRE 14
EGGERØRE 14
LAUSØRE 14
INFERIØRE 14
DATAFØRE 13
KJØRE 13
SKATTØRE 13
GJØRE 13
BERØRE 13
INTERIØRE 13
AKEFØRE 13
UFØRE 13
GRISEØRE 13
TILSMØRE 13
SKIFØRE 13
TALEFØRE 13
KOSTØRE 13
FJØRE 13
MEDFØRE 13
INNSMØRE 13
TILHØRE 13
FEMØRE 12
TILSLØRE 12
OMRØRE 12
GRISØRE 12
SAMRØRE 12
DALFØRE 12
ATTFØRE 12
TILFØRE 12
INNFØRE 12
ESELØRE 11
BØRE 11
ANFØRE 11
ISFØRE 11
VØRE 11
SMØRE 10
HØRE 10
IFØRE 10
ETTØRE 10
TOØRE 10
MØRE 9
SNØRE 9
TIØRE 9
ENØRE 9
SLØRE 9
FØRE 9
NØRE 8
RØRE 8
SØRE 8

Lignende ord av ØRE

Anagram av ØRE

For mer informasjon om ordet ØRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok