ØRE i Scrabble - ordspill.com

ØRE i Scrabble

ØRE er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5R1E1

Ved å legge til én bokstav til ØRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ØYRE 13
ØYER 13
YE 13
PE 11
ØVRE 11
ØVER 11
VØRE 11
BØRE 11
VE 11
BØER 11
HØER 10
HØRE 10
ØKER 9
FØRE 9
MØRE 9
KØER 9
KE 9
ØREN 8
ØSER 8
ØRTE 8
ØRNE 8
ØRET 8
ØRES 8
RØEN 8
ØNER 8
ØLER 8
ØDER 8
TØER 8
TRØE 8
LØER 8
NØRE 8
TE 8
DE 8
LE 8
SØRE 8

Ord som starter på ØRE

OrdPoeng
ØREAKUPUNKTURER 33
ØREAKUPUNKTUREN 33
ØRESPYTTKJERTEL 31
ØREAKUPUNKTUR 31
ØRESJUKDOMMENE 28
ØRESPRØYTENE 28
ØRESPRØYTEN 27
ØREBESKYTTERNE 27
ØRESJUKDOMMER 27
ØREBESKYTTEREN 27
ØRESPRØYTER 27
ØRESJUKDOMMEN 27
ØRESPRØYTA 26
ØREBESKYTTERE 26
ØRESPRØYTE 26
ØRESYKDOMMENE 26
ØREPROPPENE 25
ØREBESKYTTER 25
ØRESYKDOMMEN 25
ØRESYKDOMMER 25
ØRELAPPSTOLENE 25
ØREINFEKSJONENE 25
ØREPROPPER 24
ØREPROPPEN 24
ØREINFEKSJONER 24
ØRELAPPSTOLER 24
ØREINFEKSJONEN 24
ØRELAPPSTOLEN 24
ØREBLÅSINGENE 24
ØRESJUKDOM 23
ØRESMYKKENE 23
ØREBLÅSINGER 23
ØREBLÅSINGEN 23
ØREBLÅSINGA 22
ØREBRUSKENE 22
ØRESPESIALISTER 22
ØRELAPPSTOL 22
ØREPROPP 22
ØREFLIPPENE 22
ØREPYNTENE 22
ØRESMYKKET 22
ØRESMYKKER 22
ØREBETENNELSENE 22
ØREINFEKSJON 22
ØREMUSLINGENE 22
ØRETROMPETENE 22
ØRESPESIALISTEN 22
ØREPYNTEN 21
ØRESMYKKE 21
ØREFLIPPEN 21
ØRESYKDOM 21
ØRESMYKKA 21
ØREDOBBENE 21
ØRESNIPPENE 21
ØREBLÅSING 21
ØREBRUSKER 21
ØREPYNTER 21
ØREFLIPPER 21
ØRETROMPETER 21
ØRENSLYSTENE 21
ØREMUSLINGER 21
ØREBRUSKEN 21
ØREDØVENDE 21
ØREBETENNELSEN 21
ØREMUSLINGEN 21
ØREBETENNELSER 21
ØRETROMPETEN 21
ØRENSLYSTEN 20
ØRESUSINGENE 20
ØREDOBBER 20
ØRENSLYSTER 20
ØREKNOKKELEN 20
ØREDOBBEN 20
ØRELAPPENE 20
ØRESNIPPEN 20
ØRESNIPPER 20
ØREBETENNELSE 20
ØREMERKINGENE 20
ØRESPESIALIST 20
ØREPYNT 19
ØREKYTENE 19
ØREDOBBA 19
ØRENSLYSTA 19
ØRETELEFONENE 19
ØRETROMPET 19
ØRELAPPER 19
ØREKLIPSENE 19
ØRESUSINGER 19
ØRELAPPEN 19
ØREMUSLING 19
ØREKLOKKENE 19
ØREVARMERNE 19
ØRESUSINGEN 19
ØREMERKINGER 19
ØREVARMEREN 19
ØREBRUSK 19
ØREFLIPP 19
ØREVOKSENE 19
ØREMERKINGEN 19
ØREDOBBE 19
ØREHÅRENE 18
ØREKLOKKEN 18
ØRESUSINGA 18
ØREVOKSET 18
ØREKNOKKEL 18
ØREHULENE 18
ØREVARMERE 18
ØREVOKSER 18
ØREVERKENE 18
ØREKLOKKER 18
ØREKLIPSET 18
ØREMERKINGA 18
ØRESNIPP 18
ØREKLAFFENE 18
ØRETELEFONER 18
ØRENSLYST 18
ØREDOBB 18
ØREKLIPSEN 18
ØREKYTEN 18
ØREVOKSEN 18
ØREKYTER 18
ØRETELEFONEN 18
ØREKNOKLENE 18
ØREKNOKLER 17
ØRELAPP 17
ØREMERKING 17
ØREHULEN 17
ØREKYTE 17
ØRENSLYD 17
ØREHÅRET 17
ØREVOKSA 17
ØREKATARRENE 17
ØREKLAFFEN 17
ØREBLADENE 17
ØREFORMEDE 17
ØREHULER 17
ØREKLOKKE 17
ØREKLAFFER 17
ØREMERKENDE 17
ØREKLIPSA 17
ØREVARMER 17
ØREKYTA 17
ØRESUSING 17
ØREVERKEN 17
ØREKLOKKA 17
ØREBEINENE 17
ØREFORMETE 17
ØREVERKER 17
ØREMERKENE 16
ØRELIDELSENE 16
ØRESEKKENE 16
ØREKATARREN 16
ØRESMERTENE 16
ØRETELEFON 16
ØREKATARRER 16
ØREKANALENE 16
ØREMERKEDE 16
ØREMERKETE 16
ØREFLODENE 16
ØREGANGENE 16
ØREBLADET 16
ØREKLIPS 16
ØREHÅRA 16
ØREPILENE 16
ØREHOLENE 16
ØREBLADER 16
ØREFORMET 16
ØREVIERNE 16
ØREBEINET 16
ØREPINENE 16
ØREVOKS 16
ØREBENENE 16
ØREHULE 16
ØRESUSENE 16
ØREHULA 16
ØREKYT 16
ØREVIEREN 16
ØRESUSEN 15
ØREPILER 15
ØREBEINA 15
ØREKLAFF 15
ØRELIDELSER 15
ØREPINER 15
ØRESMERTEN 15
ØREHOLER 15
ØREPILEN 15
ØREHOLEN 15
ØREPINEN 15
ØREVIERE 15
ØRELIDELSEN 15
ØREFORMA 15
ØREBLADA 15
ØRESUSET 15
ØRELAUST 15
ØRELØST 15
ØRELØSE 15
ØREVERK 15
ØREHÅR 15
ØRELAUSE 15
ØRESONDENE 15
ØRESMERTER 15
ØREKANALEN 15
ØREMERKER 15
ØREKANALER 15
ØRERINGENE 15
ØREGANGER 15
ØREFLODEN 15
ØREMERKET 15
ØREGANGEN 15
ØRESEKKER 15
ØREFIKENE 15
ØREMERKES 15
ØREBENET 15
ØREFLODER 15
ØRESEKKEN 15
ØREBEIN 14
ØREBENA 14
ØREVIER 14
ØREPINA 14
ØREKATARR 14
ØRESUSA 14
ØREHOLA 14
ØREBLAD 14
ØREPINE 14
ØREPILA 14
ØRELAUS 14
ØRELEGENE 14
ØRESONDEN 14
ØRELØS 14
ØRELIDELSE 14
ØREFIKEN 14
ØRERINGER 14
ØRESMERTE 14
ØREHOLE 14
ØREMERKA 14
ØREMERKE 14
ØRERINGEN 14
ØRESONDER 14
ØREFIKER 14
ØREPIL 13
ØREBEN 13
ØREGANG 13
ØRESUS 13
ØRELEGER 13
ØRELEGEN 13
ØREFLOD 13
ØRESELENE 13
ØREKANAL 13
ØRESEKK 13
ØRESONDE 13
ØREMERK 13
ØRELEGE 12
ØRESELER 12
ØRESELEN 12
ØREFIK 12
ØRERING 12
ØRESEL 10
ØRENDE 10
ØRESTE 10
ØREST 9
ØRENT 9
ØRERE 9
ØRENE 9
ØRET 8
ØRES 8
ØRER 8
ØREN 8

Ord som slutter med ØRE

OrdPoeng
UBRUKELIGGJØRE 33
OVERFLØDIGGJØRE 33
LYKKSALIGGJØRE 30
UMYNDIGGJØRE 30
UGYLDIGGJØRE 30
NØDVENDIGGJØRE 30
USYNLIGGJØRE 29
SANNSYNLIGGJØRE 29
UDØDELIGGJØRE 29
MANGFOLDIGGJØRE 28
PRØVEKJØRE 28
ØVELSESKJØRE 27
GJENOPPFØRE 27
UMULIGGJØRE 27
BEKJENTGJØRE 27
VANSKELIGGJØRE 27
PERSONLIGGJØRE 27
USKADELIGGJØRE 27
ANSKUELIGGJØRE 27
MYNDIGGJØRE 26
TYDELIGGJØRE 26
SESONGKLARGJØRE 26
OFFENTLIGGJØRE 26
DYKTIGGJØRE 26
BEVISSTGJØRE 26
KRYSSFORHØRE 26
VIRKELIGGJØRE 26
ALMINNELIGGJØRE 25
RETTFERDIGGJØRE 25
VERDSLIGGJØRE 25
UFARLIGGJØRE 25
SYNLIGGJØRE 25
NYTTIGGJØRE 25
PROTOKOLLFØRE 25
BLØTGJØRE 24
BLAUTGJØRE 24
UROPPFØRE 24
KAPPKJØRE 24
FYLLEKJØRE 24
TJENESTEGJØRE 24
LEGEMLIGGJØRE 24
OPPKJØRE 23
FREMMEDGJØRE 23
VÅPENFØRE 23
BLOMKÅLØRE 23
MULIGGJØRE 23
LEVENDEGJØRE 23
JOURNALFØRE 23
ARBEIDSUFØRE 23
SUBBEFØRE 23
SPRENGKJØRE 23
LATTERLIGGJØRE 23
SKUMKJØRE 22
SNØREKJØRE 22
KLABBEFØRE 22
GJENNOMFØRE 22
BLANDINGSFØRE 22
ORDBOKSFØRE 22
TJENSTGJØRE 22
HERLIGGJØRE 22
TILGODEGJØRE 22
TINGLIGGJØRE 22
PANNEKAKERØRE 22
JØKLEFØRE 22
STAMBOKFØRE 22
UTGIFTSFØRE 21
AJOURFØRE 21
PÅKJØRE 21
PARALLELLFØRE 21
BØNNHØRE 21
OVERKJØRE 21
FERDIGGJØRE 21
TILINTETGJØRE 21
KUNNGJØRE 21
ALLMENNGJØRE 21
PÅSKEFØRE 21
BORTKJØRE 21
SØRPEFØRE 21
LAUSGJØRE 20
VEDTAKSFØRE 20
GJENINNFØRE 20
HÅLKEFØRE 20
LØSGJØRE 20
OPPHØRE 20
BLIDGJØRE 20
SABBEFØRE 20
TILBAKEFØRE 20
URFREMFØRE 20
KARTOTEKFØRE 20
URFRAMFØRE 20
VAFFELRØRE 19
KOSTNADSFØRE 19
FRADRAGSFØRE 19
MANNTALLSFØRE 19
JEVNFØRE 19
ARBEIDSFØRE 19
HJEMFØRE 19
SKAMKJØRE 19
MUSIKKØRE 19
OPPFØRE 19
SPARKEFØRE 19
KALDSKJØRE 19
GRISEKJØRE 19
GODTGJØRE 19
DAUKJØRE 19
SKRIVEFØRE 19
SPRÅKØRE 19
LYDHØRE 18
VERGEFØRE 18
SOMMERFØRE 18
MARKEDSFØRE 18
GODGJØRE 18
PÅSMØRE 18
RÅKJØRE 18
HÅNDSNØRE 18
HOLKEFØRE 18
AVGJØRE 18
UTGJØRE 18
VINTERFØRE 18
OPPRØRE 18
OVERHØRE 18
INNTEKTSFØRE 18
SKRAKLEFØRE 18
PÅHØRE 18
OVERSMØRE 18
VIDEREFØRE 18
ETTERGJØRE 18
KLARGJØRE 18
SKYLDØRE 18
FORGJØRE 18
SPARKFØRE 18
SLAPSEFØRE 18
VÅRFØRE 18
PENNEFØRE 17
SLUTTFØRE 17
REDEGJØRE 17
REINGJØRE 17
KLISTERFØRE 17
VITNEFØRE 17
HUNDEØRE 17
PÅFØRE 17
VANVØRE 17
OMGJØRE 17
BOKFØRE 17
FRIGJØRE 17
RULLEFØRE 17
FULLFØRE 17
VALGFØRE 17
SAMKJØRE 17
OVERFØRE 17
BORTFØRE 17
VERNEFØRE 17
MISGJØRE 17
NEDKJØRE 16
SNØFØRE 16
KLADDEFØRE 16
FISKESNØRE 16
MÅLFØRE 16
JAMFØRE 16
TILKJØRE 16
SLATTERFØRE 16
INNKJØRE 16
HEIMFØRE 16
RENGJØRE 16
NULLFØRE 16
LOGGFØRE 16
MÅLSNØRE 16
MELLOMØRE 16
MUSEØRE 15
AVHØRE 15
RÅDFØRE 15
BESMØRE 15
LAGERFØRE 15
SILKEFØRE 15
HENGEØRE 15
HANDSNØRE 15
SKAREFØRE 15
HARDFØRE 15
FORHØRE 15
FREMFØRE 15
ETTERSMØRE 15
VANFØRE 15
GANGFØRE 15
FRAMFØRE 15
HENHØRE 15
SLEDEFØRE 14
ILANDFØRE 14
LAUSØRE 14
MUSØRE 14
LØSØRE 14
SKJØRE 14
UTFØRE 14
AVFØRE 14
LISTEFØRE 14
MISHØRE 14
VISSØRE 14
FORFØRE 14
HENFØRE 14
AVSLØRE 14
VEDRØRE 14
EGGERØRE 14
SLITEFØRE 14
INFERIØRE 14
FEMTIØRE 14
GJØRE 13
KJØRE 13
INTERIØRE 13
FJØRE 13
DATAFØRE 13
BERØRE 13
AKEFØRE 13
SKATTØRE 13
INNSMØRE 13
TALEFØRE 13
KOSTØRE 13
TILSMØRE 13
SKIFØRE 13
TILHØRE 13
UFØRE 13
GRISEØRE 13
MEDFØRE 13
SAMRØRE 12
FEMØRE 12
DALFØRE 12
TILSLØRE 12
OMRØRE 12
ATTFØRE 12
INNFØRE 12
GRISØRE 12
TILFØRE 12
BØRE 11
VØRE 11
ESELØRE 11
ANFØRE 11
ISFØRE 11
IFØRE 10
TOØRE 10
SMØRE 10
HØRE 10
ETTØRE 10
TIØRE 9
SLØRE 9
SNØRE 9
ENØRE 9
FØRE 9
MØRE 9
RØRE 8
SØRE 8
NØRE 8

Lignende ord av ØRE

Anagram av ØRE

For mer informasjon om ordet ØRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok