ØRT i Scrabble - ordspill.com

ØRT i Scrabble

ØRT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RTØ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Ø5R1T1

Ved å legge til én bokstav til ØRT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YT 13
PT 11
VØRT 11
VR 11
BØRT 11
BRØT 11
HØRT 10
FT 9
KT 9
MT 9
MØRT 9
FØRT 9
GRØT 9
TØRK 9
MR 9
NØRT 8
ER 8
ØRTE 8
ØRTA 8
ØRET 8
TØRN 8
TRØA 8
TRØS 8
TRØE 8
DT 8
STØR 8
STRØ 8
RØTE 8
RØTA 8
ST 8
LT 8
ØRTI 8

Ord som starter på ØRT

OrdPoeng
ØRTUGENE 16
ØRTUGER 15
ØRTUGEN 15
ØRTLAGEN 13
ØRTUG 13
ØRTINGEN 13
ØRTLAGET 13
ØRTINGA 12
ØRTENDE 11
ØRTLAG 11
ØRTING 11
ØRTEN 9
ØRTET 9
ØRTER 9
ØRTE 8
ØRTI 8
ØRTA 8

Ord som slutter med ØRT

OrdPoeng
FLØYELSSKJØRT 31
BOMULLSSKJØRT 29
PRØVEKJØRT 28
ØVELSESKJØRT 27
GJENOPPFØRT 27
KRYSSFORHØRT 26
NYOPPFØRT 26
BUKSESKJØRT 26
POLITIAVHØRT 25
VOLANGSKJØRT 25
PROTOKOLLFØRT 25
OMSLAGSSKJØRT 24
FYLLEKJØRT 24
KAPPKJØRT 24
UROPPFØRT 24
STRUTTESKJØRT 24
SELVPÅFØRT 24
FORBIKJØRT 23
SPRENGKJØRT 23
JOURNALFØRT 23
HJELPEFØRT 23
VÅPENFØRT 23
IHJELKJØRT 23
ENVEGSKJØRT 23
REGNSKAPSFØRT 23
PLISSESKJØRT 23
OPPKJØRT 23
UOPPFØRT 23
ARBEIDSUFØRT 23
SKUMKJØRT 22
SKOTTESKJØRT 22
HALVKJØRT 22
ORDBOKSFØRT 22
GJENUTFØRT 22
UNDERSKJØRT 22
ENVEISKJØRT 22
SNØREKJØRT 22
DAGBOKSFØRT 22
STAMBOKFØRT 22
GJENNOMFØRT 22
OVERKJØRT 21
BØNNHØRT 21
TØMMERFØRT 21
BORTKJØRT 21
UTGIFTSFØRT 21
BASTSKJØRT 21
FLYGEFØRT 21
AJOURFØRT 21
UFULLFØRT 21
STATISTIKKFØRT 21
GJENNOMTØRT 21
PARALLELLFØRT 21
PÅKJØRT 21
FOLDESKJØRT 21
MAKSISKJØRT 21
OPPHØRT 20
YRKESFØRT 20
SKYTEFØRT 20
KARTOTEKFØRT 20
ÆRENDSFØRT 20
MUSKELFØRT 20
URFREMFØRT 20
SKINNSKJØRT 20
SILKESKJØRT 20
GJENINNFØRT 20
URFRAMFØRT 20
ULLSKJØRT 20
TILBAKEFØRT 20
DRAKTSKJØRT 20
VEDTAKSFØRT 20
DØVHØRT 20
ARBEIDSFØRT 19
SUPERIØRT 19
GRISEKJØRT 19
KALDSKJØRT 19
JEVNFØRT 19
HJEMFØRT 19
KOSTNADSFØRT 19
FRADRAGSFØRT 19
OPPFØRT 19
STØVTØRT 19
MANNTALLSFØRT 19
SKAMKJØRT 19
SKAKKJØRT 19
SKRIVEFØRT 19
DAUKJØRT 19
TAFTSKJØRT 19
MIDISKJØRT 19
SJØFØRT 19
MINISKJØRT 19
FLYFØRT 18
FJELLFØRT 18
PLOGFØRT 18
DAMEKJØRT 18
OPPRØRT 18
RÅKJØRT 18
AVKJØRT 18
OLASKJØRT 18
OVERHØRT 18
VERGEFØRT 18
MARKEDSFØRT 18
FASTKJØRT 18
FORKJØRT 18
KAMPFØRT 18
TUNGHØRT 18
PÅHØRT 18
KVERNFØRT 18
VIDEREFØRT 18
INNTEKTSFØRT 18
UUTFØRT 18
LYDHØRT 18
UTKJØRT 18
KNUSKTØRT 18
PENNEFØRT 17
VINNEFØRT 17
SLUTTFØRT 17
FULLFØRT 17
RULLEFØRT 17
SNAKKEFØRT 17
VITNEFØRT 17
FRAKJØRT 17
BUFØRT 17
PÅFØRT 17
UBERØRT 17
BOKFØRT 17
FRØFØRT 17
STEMMEFØRT 17
SAMMENFØRT 17
VANVØRT 17
HALVTØRT 17
BORTFØRT 17
VOLDFØRT 17
TUNGFØRT 17
STORMFLØRT 17
VALGFØRT 17
SAMKJØRT 17
BEINFLØRT 17
OVERFØRT 17
TJORFØRT 17
TEVLEFØRT 17
VERNEFØRT 17
FLAKKFØRT 17
SAMMENRØRT 16
TILENDEFØRT 16
UTILSLØRT 16
LOGGFØRT 16
SKAPTØRT 16
INNKJØRT 16
NÅLEFØRT 16
JAMFØRT 16
FEBERØRT 16
NEDKJØRT 16
HEIMFØRT 16
BENFLØRT 16
MÅLFØRT 16
TILKJØRT 16
KLANGFØRT 16
VANHØRT 16
VANFØRT 15
FREMFØRT 15
STRIDSFØRT 15
HENHØRT 15
FORHØRT 15
FRAMFØRT 15
LÅSFØRT 15
VINDTØRT 15
LIVFØRT 15
RÅDFØRT 15
IRETTEFØRT 15
GANGFØRT 15
EKSTERIØRT 15
ØLFØRT 15
RIGLEFØRT 15
TRANGFØRT 15
HARDFØRT 15
TORGFØRT 15
LAGERFØRT 15
AVHØRT 15
TVIFØRT 15
AVFØRT 14
FORFØRT 14
HENFØRT 14
DOMFØRT 14
SÅFØRT 14
AVSNØRT 14
KULØRT 14
SKJØRT 14
UTFØRT 14
UHØRT 14
VEDRØRT 14
GROFØRT 14
AVSLØRT 14
LISTEFØRT 14
ILANDFØRT 14
GREIFØRT 14
HITFØRT 14
MISHØRT 14
FEILFØRT 14
FLETFØRT 14
INFERIØRT 14
REISEFØRT 14
ONNEFØRT 14
INTERIØRT 13
UTRØRT 13
TILHØRT 13
BERØRT 13
LEIEFØRT 13
DATAFØRT 13
RIDEFØRT 13
KJØRT 13
UFØRT 13
HITRØRT 13
USNØRT 13
TALEFØRT 13
MEDFØRT 13
SAGFØRT 13
SEINFØRT 13
LETTFØRT 13
KNASTØRT 13
ATTFØRT 12
URØRT 12
TILSLØRT 12
LETTRØRT 12
INNSNØRT 12
TILFØRT 12
INNFØRT 12
TILSNØRT 12
OMRØRT 12
SENFØRT 12
VØRT 11
BØRT 11
ISFØRT 11
ANFØRT 11
FLØRT 10
HØRT 10
IFØRT 10
SLØRT 9
SNØRT 9
FØRT 9
MØRT 9
TØRT 8
RØRT 8
NØRT 8

Lignende ord av ØRT

Anagram av ØRT

For mer informasjon om ordet ØRT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØRT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok