ØS i Scrabble - ordspill.com

ØS i Scrabble

ØS er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver SØ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
Ø5S1

Ved å legge til én bokstav til ØS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BØS 10
SPØ 10
PØS 10
SJØ 10
ØKS 8
M 8
K 8
G 8
FØS 8
SNØ 7
STØ 7
DØS 7
NØS 7
L 7
LØS 7
R 7
T 7
TØS 7
ØSA 7
ØSE 7
ØST 7

Ord som starter på ØS

OrdPoeng
ØSTFLØYENE 24
ØSTFLØYER 23
ØSTGJØKENE 23
ØSTFOLDBY 23
ØSTFLØYEN 23
ØSTFLØYA 22
ØSEKOPPENE 22
ØSTGJØKEN 22
ØSTGJØKER 22
ØSEKOPPEN 21
ØSEKOPPER 21
ØSTAVÆRET 21
ØSTFLØY 21
ØSTKYSTENE 20
ØSTGJØK 20
ØSTTYSKERE 20
ØSTBLOKKEN 20
ØSTHÆRENE 20
ØSTBÆRE 19
ØSTAVÆR 19
ØSTHÆREN 19
ØSTBÆRT 19
ØSTGAUKENE 19
ØSTKANTFOLK 19
ØSEKOPP 19
ØSTBLOKKA 19
ØSTAFJELSK 19
ØSTKYSTER 19
ØSTHÆRER 19
ØSTKYSTEN 19
ØSTTYSKER 19
ØSTLANDSMÅL 19
ØSTAFJELLS 18
ØSTERDØLER 18
ØSTGAUKEN 18
ØSTAGULENE 18
ØSTTYSKE 18
ØSTBLOKK 18
ØSTGAUKER 18
ØSEVERKENE 18
ØSTERSURTEN 18
ØSTBÆR 18
ØSTERDØLEN 18
ØSESKJEENE 18
ØSTTYSK 17
ØSTERSURTA 17
ØSESKJEER 17
ØSEVERKER 17
ØSTHIMMEL 17
ØSTBREDDER 17
ØSTHÆR 17
ØSTFOLDING 17
ØSTAVINDER 17
ØSTGÅENDE 17
ØSTERPÅ 17
ØSESKJEEN 17
ØSTHIMLENE 17
ØSTAGULEN 17
ØSTGOTISKE 17
ØSTAVINDEN 17
ØSTHANDLENE 17
ØSTBREDDEN 17
ØSTKYST 17
ØSOFAGEALT 17
ØSTAGULER 17
ØSOFAGEALE 17
ØSEVERKET 17
ØSTROMERSK 17
ØSTNORDISKE 17
ØSEROMMENE 17
ØSTFOLDSKE 17
ØSEROMMET 16
ØSEVATNET 16
ØSTNORDISK 16
ØSTFRONTEN 16
ØSTRUSENE 16
ØSTGOTERNE 16
ØSTBREDDA 16
ØSESKJEA 16
ØSTVENDTE 16
ØSTGOTISK 16
ØSTMARKENE 16
ØSOFAGEAL 16
ØSTERDØL 16
ØSTAGULE 16
ØSEVERKA 16
ØSTFOLDSK 16
ØSTERSURT 16
ØSTFRONTER 16
ØSTNORSKEN 16
ØSTHANDLER 16
ØSTGAUK 16
ØSTERRIKSK 16
ØSTHALLENE 16
ØSTROGENER 16
ØSEKOLLENE 16
ØSTGOTEREN 16
ØSEVANNET 16
ØSTERSFARM 16
ØSTAGULA 16
ØSREGNINGA 16
ØSTHIMLER 16
ØSTROGENET 16
ØSTERSAVL 16
ØSOFAGITT 16
ØSESKEIENE 15
ØSTERDALSK 15
ØSTNORSKE 15
ØSREGNENDE 15
ØSTHANDEL 15
ØSTRUSEN 15
ØSEROMMA 15
ØSTROGENT 15
ØSTERLANDET 15
ØSTLANDSKE 15
ØSTMARKEN 15
ØSTGOTERE 15
ØSEKOLLER 15
ØSTASTORM 15
ØSTROGENE 15
ØSTMENNENE 15
ØSTMARKER 15
ØSTRIOLENE 15
ØSREGNING 15
ØSTHALLET 15
ØSTLENDING 15
ØSTSANGERE 15
ØSEKOLLEN 15
ØSTROGENA 15
ØSTERRIKER 15
ØSTVENDT 15
ØSESKJE 15
ØSTBREDD 15
ØSKJENE 15
ØSTRUSER 15
ØSTAVIND 15
ØSEVERK 15
ØSTAPENE 15
ØSTPÅ 15
ØSTOVER 15
ØSEFERDEN 14
ØSTLANDSK 14
ØSTMANNEN 14
ØSTRIOLET 14
ØSTRONENE 14
ØSTNORSK 14
ØSTGOTER 14
ØSTFRONT 14
ØSTERLIGE 14
ØSTLIGERE 14
ØSTSONENE 14
ØSOFAGE 14
ØSTSANGER 14
ØSTKANTEN 14
ØSREGNENE 14
ØSEVANN 14
ØSTRIOLER 14
ØSTERUT 14
ØSESKEIER 14
ØSEFATENE 14
ØSESKEIEN 14
ØSREGNETE 14
ØSTAPER 14
ØSTLIGSTE 14
ØSTSAMENE 14
ØSTLANDENE 14
ØSTERLEDEN 14
ØSTMARKA 14
ØSTROGEN 14
ØSEKOLLE 14
ØSKJEN 14
ØSKJER 14
ØSEKOLLA 14
ØSTERLANDA 14
ØSTASIATER 14
ØSTERSALET 14
ØSTASIATEN 14
ØSEVATN 14
ØSTENFOR 14
ØSEKARENE 14
ØSTAPEN 14
ØSREGNEDE 14
ØSTERSTIDA 14
ØSTSTATENE 14
ØSTHALLA 14
ØSOFAGT 14
ØSKJA 13
ØSTLANDET 13
ØSKJE 13
ØSTENOM 13
ØSTHALL 13
ØSTERSTID 13
ØSTSONER 13
ØSTSTATEN 13
ØSOFAG 13
ØSTAFOR 13
ØSTMARK 13
ØSTRUS 13
ØSTAPE 13
ØSTAPA 13
ØSTRONET 13
ØSTSIDENE 13
ØSTENDENE 13
ØSTSAMER 13
ØSKENENE 13
ØSREGNTE 13
ØSEKARET 13
ØSTDELENE 13
ØSEFERDA 13
ØSTERLIG 13
ØSTLIGST 13
ØSREGNET 13
ØSTERSENE 13
ØSREGNES 13
ØSTRONER 13
ØSTSAMEN 13
ØSESKEIA 13
ØSEFATET 13
ØSTENFRA 13
ØSTSTATER 13
ØSTRIOLA 13
ØSTSONEN 13
ØSREGNER 13
ØSEFATER 13
ØSTERLAND 13
ØSEROM 12
ØSTENDER 12
ØSTERLED 12
ØSREGNT 12
ØSTASIAT 12
ØSKENER 12
ØSTAFRA 12
ØSINGEN 12
ØSEFATA 12
ØSTLIGE 12
ØSTSIDEN 12
ØSTERSER 12
ØSTDELER 12
ØSEFERD 12
ØSTETTER 12
ØSTERSEN 12
ØSTSAME 12
ØSREGNE 12
ØSTSONE 12
ØSESKEI 12
ØSKENEN 12
ØSTDELEN 12
ØSTENDEN 12
ØSTMANN 12
ØSTKANT 12
ØSTRONA 12
ØSEKARA 12
ØSTERSAL 12
ØSTMENN 12
ØSKENET 12
ØSTSONA 12
ØSTRIOL 12
ØSTSIDER 12
ØSTLANDA 12
ØSREGNA 12
ØSREGN 11
ØSKENA 11
ØSEKAR 11
ØSTENDE 11
ØSTATIL 11
ØSTSIDA 11
ØSTRON 11
ØSTLAND 11
ØSNESTE 11
ØSTFRA 11
ØSTLIG 11
ØSEFAT 11
ØSINGA 11
ØSTSTAT 11
ØSTISEN 11
ØSTSIDE 11
ØSENDE 10
ØSNERE 10
ØSING 10
ØSNEST 10
ØSTERS 10
ØSESTE 10
ØSTDEL 10
ØSKEN 10
ØSENT 9
ØSEST 9
ØSTRE 9
ØSTIS 9
ØSERE 9
ØSENE 9
ØSTA 8
ØSNE 8
ØSTE 8
ØSES 8
ØSET 8
ØSEN 8
ØSER 8
ØSE 7
ØST 7
ØSA 7

Ord som slutter med ØS

OrdPoeng
CULPØS 25
ULCERØS 23
BÅSFJØS 21
KRUPPØS 21
VÅRFJØS 21
RØYKLØS 21
FJÆRLØS 20
FJØRLØS 19
BRØDFØS 19
SJØLDØS 18
HYRELØS 18
KUFJØS 18
FABULØS 18
VAPORØS 18
HÅPLØS 18
POMPØS 18
BRØDLØS 18
RÆVLØS 18
SØVNLØS 18
TOPPLØS 18
RYGGLØS 18
WATTLØS 18
VØRSLØS 18
VASSPØS 17
HÆLLØS 17
SPURIØS 17
HORVLØS 17
VÅGLØS 17
VANNPØS 17
HJEMLØS 17
OPPLØS 17
TUBERØS 17
DYGDLØS 17
BUNNLØS 17
NEBULØS 17
PULSLØS 17
YNDELØS 16
BULLØS 16
DUBIØS 16
MAKULØS 16
HÅNDLØS 16
DUGGLØS 16
FØRELØS 16
LYTELØS 16
GAUMLØS 16
HALVDØS 16
YNKLØS 16
SKYLØS 16
VIGORØS 16
STYRLØS 16
SMÅFRØS 16
SOPORØS 16
OVERFØS 16
FURELØS 15
GJENLØS 15
HUDLØS 15
BRAMLØS 15
SKAPLØS 15
SKAULØS 15
FRØLØS 15
SVIKLØS 15
SPORLØS 15
BARKLØS 15
PIKELØS 15
DUFTLØS 15
VARIKØS 15
LYDLØS 15
LUFTLØS 15
STRUMØS 15
RÅKELØS 15
PREGLØS 15
BLODLØS 15
ÆRELØS 15
TYFØS 15
TUKTLØS 15
KOPIØS 15
SØMLØS 15
VOTTLØS 15
SKABRØS 15
KAPTIØS 15
GÅRDLØS 15
NUMINØS 15
LUKTLØS 15
KRAVLØS 15
BOKLØS 15
VERKLØS 15
LUMINØS 15
JORDLØS 15
HUSLØS 15
ILLGJØS 15
FJELLØS 15
BOTNLØS 15
VEKELØS 15
VEKTLØS 15
HÅRLØS 15
RØKLØS 15
ÆTTLØS 15
HEIMLØS 14
LOGGLØS 14
BARNLØS 14
VERNLØS 14
SÅLELØS 14
SNØLØS 14
HARMLØS 14
USERIØS 14
VINDLØS 14
SILBLØS 14
NÅLELØS 14
SPATIØS 14
SVARLØS 14
STAVLØS 14
VANNLØS 14
SELVDØS 14
TRÅDLØS 14
TVILLØS 14
SKOGLØS 14
NÅDELØS 14
FORFRØS 14
ARVELØS 14
VASSLØS 14
ÅNDELØS 14
HORNLØS 14
TARVLØS 14
PLANLØS 14
NAVNLØS 14
DOGGLØS 14
VEGLØS 14
DUGLØS 14
UTFRØS 14
MUKØS 14
LOVLØS 14
SMÅTØS 14
BLADLØS 14
KURIØS 14
GUDLØS 14
VISKØS 14
LYLØS 14
BOTLØS 14
OVERØS 14
HOLDLØS 14
ØRELØS 14
BESTRØS 14
AVISLØS 14
BEINLØS 14
VETTLØS 14
EVNELØS 14
MÅLLØS 14
FIBRØS 14
DÅMLØS 14
SJELLØS 14
VONLØS 14
PRESIØS 14
HODELØS 14
FORMLØS 14
HANDLØS 13
KANKRØS 13
HALSLØS 13
KONELØS 13
HESTLØS 13
LIVLØS 13
NERVØS 13
HALELØS 13
KOSTLØS 13
KRONLØS 13
SKAMLØS 13
MAKELØS 13
LEPRØS 13
TRULØS 13
BENLØS 13
RIGORØS 13
MAKTLØS 13
RÅDLØS 13
PORØS 13
VEDLØS 13
DÅDLØS 13
PASTØS 13
HERNIØS 13
KÅSØS 13
ÅRELØS 13
GAGNLØS 13
SUTLØS 13
MARGLØS 13
SÅRLØS 13
SMAKLØS 13
BILIØS 13
VITIØS 13
ÅNDLØS 13
NÅLLØS 13
ADIPØS 13
NORMLØS 13
GLORIØS 13
VEILØS 13
KORNLØS 13
GRASIØS 12
SNORLØS 12
REGNLØS 12
EMNELØS 12
SMILLØS 12
GARDLØS 12
OTTELØS 12
FREDLØS 12
RINGLØS 12
DAMELØS 12
MEINLØS 12
SPRØS 12
MOTLØS 12
MAFIØS 12
EGGLØS 12
SKOLØS 12
FORLØS 12
MORLØS 12
VIRØS 12
AVLØS 12
VENØS 12
ADJØS 12
OMINØS 12
UTLØS 12
VINØS 12
ROMLØS 12
GJØS 12
KAMLØS 12
FJØS 12
ANKELØS 12
TAKTLØS 12
ERMELØS 12
SAFTLØS 12
AMORØS 12
SERKLØS 12
TILFRØS 12
FAMØS 11
ENDELØS 11
TANNLØS 11
MENLØS 11
LANDLØS 11
ORDLØS 11
ROTLØS 11
PLØS 11
KARIØS 11
AKTLØS 11
RETTLØS 11
SJØS 11
RASTLØS 11
UTØS 11
SOLLØS 11
ARMLØS 11
RESTLØS 11
DAGLØS 11
NESELØS 11
STILLØS 11
ONERØS 11
FARLØS 11
KALLØS 11
AGELØS 11
ODDLØS 11
TONLØS 11
LEMLØS 11
LEDDLØS 11
SAKLØS 11
AGNLØS 11
TROLØS 11
STEDLØS 11
SELELØS 11
MATLØS 11
RIMLØS 11
SERIØS 10
BØS 10
TADLØS 10
AFTØS 10
TRELØS 10
PØS 10
SKRØS 10
ODIØS 10
NITRØS 10
TIDLØS 10
ILDLØS 10
INNLØS 10
ANSLØS 10
TALLØS 10
IDELØS 10
SEDLØS 10
GRØS 9
KLØS 9
KRØS 9
STRØS 9
GLØS 9
KNØS 9
FLØS 9
FRØS 9
FNØS 9
SERØS 9
TRØS 8
STØS 8
DRØS 8
SNØS 8
SLØS 8
FØS 8
NØS 7
LØS 7
DØS 7
TØS 7

Lignende ord av ØS

Anagram av ØS

For mer informasjon om ordet ØS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok