ØV i Scrabble - ordspill.com

ØV i Scrabble

ØV er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver VØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
Ø5V4

Ved å legge til én bokstav til ØV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØV 12
DØV 10
LØV 10
RØV 10
TØV 10
L 10
R 10
ØVD 10
ØVE 10

Ord som starter på ØV

OrdPoeng
ØVINGSOPPGAVENE 34
ØVINGSOPPGAVER 33
ØVINGSFLYVNINGA 33
ØVINGSOPPGAVEN 33
ØVINGSKJØRINGER 32
ØVINGSOPPGAVE 32
ØVINGSFLYVNING 32
ØVELSESFLYVNING 32
ØVINGSOPPGAVA 32
ØVINGSKJØRINGEN 32
ØVELSESKJØRINGA 31
ØVINGSFLYGINGEN 31
ØVINGSFLYGNINGA 31
ØVINGSBYGGENE 31
ØVINGSKJØRINGA 31
ØVELSESBYGGENE 31
ØVINGSFLYGINGER 31
ØVINGSKJØRING 30
ØVINGSSKYTINGEN 30
ØVINGSFLYGNING 30
ØVELSESKJØRING 30
ØVINGSFLYINGENE 30
ØVELSESBYGGET 30
ØVINGSSKYTINGER 30
ØVELSESKJØREREN 30
ØVELSESKJØRENDE 30
ØVELSESFLYGINGA 30
ØVELSESKJØRERNE 30
ØVELSESFLYGNING 30
ØVINGSFLYGINGA 30
ØVINGSBYGGET 30
ØVINGSBYGGA 29
ØVELSESKJØRERE 29
ØVELSESFLYGING 29
ØVRIGHETSPERSON 29
ØVINGSFLYGING 29
ØVINGSFLYINGEN 29
ØVINGSSKYTINGA 29
ØVELSESFLYINGEN 29
ØVELSESFLYINGER 29
ØVELSESSKYTINGA 29
ØVELSESBYGGA 29
ØVINGSFLYINGER 29
ØVELSESKJØRES 28
ØVINGSFLYINGA 28
ØVELSESKJØRER 28
ØVELSESBYGG 28
ØVELSESFLYINGA 28
ØVELSESKJØRTE 28
ØVELSESSKYTING 28
ØVINGSSKYTING 28
ØVINGSBYGG 28
ØVINGSOMRÅDENE 27
ØVELSESPROGRAM 27
ØVELSESFLYING 27
ØVINGSFLYING 27
ØVINGSAVDELINGA 27
ØVELSESKJØRE 27
ØVELSESKJØRT 27
ØVINGSLÆRERNE 26
ØVINGSOMRÅDET 26
ØVINGSLÆREREN 26
ØVINGSOMRÅDER 26
ØVELSESKJØR 26
ØVELSESAVDELING 26
ØVINGSAVDELING 26
ØVINGSOMRÅDE 25
ØVERSTEPRESTENE 25
ØVINGSKURSENE 25
ØVINGSOMRÅDA 25
ØVINGSLÆRERE 25
ØVERSTEPRESTER 24
ØVERSTEPRESTEN 24
ØVINGSROMMENE 24
ØVINGSLÆRER 24
ØVINGSLOKALENE 24
ØVINGSKURSER 24
ØVINGSKURSET 24
ØVINGSROMMET 23
ØVINGSLOKALER 23
ØVELSESBILENE 23
ØVINGSKURSA 23
ØVINGSBANENE 23
ØVINGSLOKALET 23
ØVELSESFELTENE 22
ØVINGSFELTENE 22
ØVERSTEPREST 22
ØVINGSKURS 22
ØVINGSLOKALE 22
ØVELSESBILEN 22
ØVINGSROMMA 22
ØVINGSLOKALA 22
ØVINGSBANEN 22
ØVINGSBANER 22
ØVELSESBILER 22
ØVINGSLEDEREN 21
ØVINGSTIMENE 21
ØVINGSBANE 21
ØVRIGHETENE 21
ØVELSESFELTER 21
ØVELSESFELTET 21
ØVINGSFELTER 21
ØVELSESARKENE 21
ØVINGSLEDERNE 21
ØVINGSARKENE 21
ØVINGSFELTET 21
ØVRIGHETEN 20
ØVRIGHETER 20
ØVINGSFELTA 20
ØVINGSTIMER 20
ØVELSESARKET 20
ØVINGSARKET 20
ØVELSESFELTA 20
ØVINGSTIMEN 20
ØVELSESBIL 20
ØVINGSLEDERE 20
ØVINGSARKA 19
ØVINGSROM 19
ØVRIGHETA 19
ØVINGSTIME 19
ØVINGSFELT 19
ØVELSESFELT 19
ØVELSESARKA 19
ØVINGSLEDER 19
ØVINGSARK 18
ØVRIGHET 18
ØVELSESARK 18
ØVINGENE 16
ØVINGER 15
ØVELSENE 15
ØVINGEN 15
ØVRIGE 14
ØVINGA 14
ØVELSER 14
ØVELSEN 14
ØVERSTE 14
ØVENDE 13
ØVING 13
ØVRIG 13
ØVERST 13
ØVELSE 13
ØVETE 12
ØVEDE 12
ØVES 11
ØVDE 11
ØVRE 11
ØVER 11
ØVET 11
ØVD 10
ØVE 10

Ord som slutter med ØV

OrdPoeng
BEHOVSPRØV 29
TERMINFORSKJØV 28
GJENNOMPRØV 27
BJØRKELØV 27
BLOMSTERSTØV 24
BJERKELØV 23
BØKELØV 22
ALDERDOMSSLØV 22
OVERPRØV 22
LOKALBEDØV 22
SVEVESTØV 22
FORSKJØV 21
SOMMERSLØV 20
ASBESTSTØV 20
HØSTLØV 20
UTPRØV 19
ETTERPRØV 19
SLIPESTØV 19
KULLSTØV 19
OPPØV 19
POTETLØV 19
GULLSTØV 19
HALVDØV 19
OVERDØV 18
VEGSTØV 18
ÅNDSSLØV 18
OSPELØV 18
OMPRØV 18
ASFALTSTØV 18
BILSTØV 17
PILELØV 17
BEHØV 17
ASPELØV 17
VEISTØV 17
STEINSTØV 16
FORSTØV 16
KOLSTØV 16
BESTØV 16
SKJØV 16
VINLØV 16
BEDRØV 16
TONEDØV 15
ASKELØV 15
GJØV 15
SANDSTØV 15
BEDØV 15
EIKELØV 15
BERØV 15
KJØV 15
FRARØV 14
FORØV 14
PRØV 14
UTØV 14
TILRØV 13
KLØV 12
ANDØV 12
HØV 12
INNØV 12
STØV 11
SLØV 11
DRØV 11
DØV 10
TØV 10
LØV 10
RØV 10

Lignende ord av ØV

Anagram av ØV

For mer informasjon om ordet ØV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok