ØV i Scrabble - ordspill.com

ØV i Scrabble

ØV er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver VØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
Ø5V4

Ved å legge til én bokstav til ØV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØV 12
DØV 10
LØV 10
RØV 10
TØV 10
L 10
R 10
ØVD 10
ØVE 10

Ord som starter på ØV

OrdPoeng
ØVINGSOPPGAVENE 34
ØVINGSOPPGAVEN 33
ØVINGSOPPGAVER 33
ØVINGSFLYVNINGA 33
ØVINGSKJØRINGEN 32
ØVINGSKJØRINGER 32
ØVINGSFLYVNING 32
ØVINGSOPPGAVA 32
ØVINGSOPPGAVE 32
ØVELSESFLYVNING 32
ØVINGSBYGGENE 31
ØVINGSKJØRINGA 31
ØVINGSFLYGINGER 31
ØVELSESKJØRINGA 31
ØVINGSFLYGNINGA 31
ØVELSESBYGGENE 31
ØVINGSFLYGINGEN 31
ØVELSESKJØRING 30
ØVINGSSKYTINGEN 30
ØVINGSFLYGNING 30
ØVINGSKJØRING 30
ØVELSESBYGGET 30
ØVINGSBYGGET 30
ØVINGSFLYGINGA 30
ØVELSESKJØRENDE 30
ØVINGSSKYTINGER 30
ØVINGSFLYINGENE 30
ØVELSESFLYGNING 30
ØVELSESKJØRERNE 30
ØVELSESKJØREREN 30
ØVELSESFLYGINGA 30
ØVRIGHETSPERSON 29
ØVINGSFLYGING 29
ØVELSESSKYTINGA 29
ØVELSESFLYINGER 29
ØVINGSFLYINGER 29
ØVELSESFLYGING 29
ØVELSESKJØRERE 29
ØVELSESBYGGA 29
ØVINGSFLYINGEN 29
ØVELSESFLYINGEN 29
ØVINGSSKYTINGA 29
ØVINGSBYGGA 29
ØVELSESBYGG 28
ØVELSESFLYINGA 28
ØVELSESSKYTING 28
ØVELSESKJØRTE 28
ØVINGSSKYTING 28
ØVELSESKJØRER 28
ØVINGSFLYINGA 28
ØVELSESKJØRES 28
ØVINGSBYGG 28
ØVELSESKJØRE 27
ØVINGSFLYING 27
ØVINGSOMRÅDENE 27
ØVELSESFLYING 27
ØVELSESPROGRAM 27
ØVINGSAVDELINGA 27
ØVELSESKJØRT 27
ØVINGSLÆRERNE 26
ØVINGSOMRÅDET 26
ØVINGSLÆREREN 26
ØVINGSAVDELING 26
ØVELSESKJØR 26
ØVELSESAVDELING 26
ØVINGSOMRÅDER 26
ØVINGSOMRÅDE 25
ØVINGSLÆRERE 25
ØVERSTEPRESTENE 25
ØVINGSKURSENE 25
ØVINGSOMRÅDA 25
ØVINGSKURSER 24
ØVINGSROMMENE 24
ØVERSTEPRESTER 24
ØVINGSLÆRER 24
ØVERSTEPRESTEN 24
ØVINGSKURSET 24
ØVINGSLOKALENE 24
ØVINGSBANENE 23
ØVINGSLOKALET 23
ØVINGSROMMET 23
ØVELSESBILENE 23
ØVINGSKURSA 23
ØVINGSLOKALER 23
ØVINGSKURS 22
ØVERSTEPREST 22
ØVINGSFELTENE 22
ØVELSESBILEN 22
ØVINGSBANER 22
ØVINGSROMMA 22
ØVELSESFELTENE 22
ØVINGSLOKALA 22
ØVINGSLOKALE 22
ØVINGSBANEN 22
ØVELSESBILER 22
ØVINGSFELTET 21
ØVELSESARKENE 21
ØVINGSLEDERNE 21
ØVINGSFELTER 21
ØVELSESFELTER 21
ØVINGSBANE 21
ØVINGSARKENE 21
ØVINGSTIMENE 21
ØVELSESFELTET 21
ØVINGSLEDEREN 21
ØVRIGHETENE 21
ØVINGSLEDERE 20
ØVELSESARKET 20
ØVINGSARKET 20
ØVRIGHETEN 20
ØVELSESBIL 20
ØVINGSTIMER 20
ØVRIGHETER 20
ØVINGSTIMEN 20
ØVINGSFELTA 20
ØVELSESFELTA 20
ØVELSESARKA 19
ØVELSESFELT 19
ØVINGSLEDER 19
ØVINGSARKA 19
ØVINGSFELT 19
ØVINGSTIME 19
ØVINGSROM 19
ØVRIGHETA 19
ØVELSESARK 18
ØVINGSARK 18
ØVRIGHET 18
ØVINGENE 16
ØVINGER 15
ØVELSENE 15
ØVINGEN 15
ØVERSTE 14
ØVELSER 14
ØVELSEN 14
ØVINGA 14
ØVRIGE 14
ØVERST 13
ØVRIG 13
ØVING 13
ØVELSE 13
ØVENDE 13
ØVETE 12
ØVEDE 12
ØVES 11
ØVDE 11
ØVRE 11
ØVER 11
ØVET 11
ØVE 10
ØVD 10

Ord som slutter med ØV

OrdPoeng
BEHOVSPRØV 29
TERMINFORSKJØV 28
GJENNOMPRØV 27
BJØRKELØV 27
BLOMSTERSTØV 24
BJERKELØV 23
SVEVESTØV 22
ALDERDOMSSLØV 22
LOKALBEDØV 22
OVERPRØV 22
BØKELØV 22
FORSKJØV 21
HØSTLØV 20
SOMMERSLØV 20
ASBESTSTØV 20
KULLSTØV 19
HALVDØV 19
UTPRØV 19
POTETLØV 19
ETTERPRØV 19
OPPØV 19
SLIPESTØV 19
GULLSTØV 19
OMPRØV 18
ÅNDSSLØV 18
ASFALTSTØV 18
VEGSTØV 18
OVERDØV 18
OSPELØV 18
BEHØV 17
ASPELØV 17
VEISTØV 17
PILELØV 17
BILSTØV 17
STEINSTØV 16
KOLSTØV 16
BEDRØV 16
FORSTØV 16
SKJØV 16
BESTØV 16
VINLØV 16
KJØV 15
GJØV 15
BERØV 15
BEDØV 15
EIKELØV 15
SANDSTØV 15
ASKELØV 15
TONEDØV 15
FRARØV 14
FORØV 14
PRØV 14
UTØV 14
TILRØV 13
HØV 12
KLØV 12
ANDØV 12
INNØV 12
DRØV 11
SLØV 11
STØV 11
RØV 10
TØV 10
LØV 10
DØV 10

Lignende ord av ØV

Anagram av ØV

For mer informasjon om ordet ØV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok