ØV i Scrabble - ordspill.com

ØV i Scrabble

ØV er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver VØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
Ø5V4

Ved å legge til én bokstav til ØV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØV 12
DØV 10
LØV 10
RØV 10
TØV 10
L 10
R 10
ØVD 10
ØVE 10

Ord som starter på ØV

OrdPoeng
ØVINGSOPPGAVENE 34
ØVINGSOPPGAVER 33
ØVINGSFLYVNINGA 33
ØVINGSOPPGAVEN 33
ØVINGSFLYVNING 32
ØVELSESFLYVNING 32
ØVINGSOPPGAVA 32
ØVINGSKJØRINGER 32
ØVINGSKJØRINGEN 32
ØVINGSOPPGAVE 32
ØVINGSBYGGENE 31
ØVELSESKJØRINGA 31
ØVINGSFLYGNINGA 31
ØVELSESBYGGENE 31
ØVINGSFLYGINGEN 31
ØVINGSKJØRINGA 31
ØVINGSFLYGINGER 31
ØVINGSFLYGINGA 30
ØVINGSFLYGNING 30
ØVELSESBYGGET 30
ØVINGSBYGGET 30
ØVINGSKJØRING 30
ØVELSESKJØRING 30
ØVINGSFLYINGENE 30
ØVELSESKJØRERNE 30
ØVELSESKJØRENDE 30
ØVELSESFLYGNING 30
ØVINGSSKYTINGEN 30
ØVELSESKJØREREN 30
ØVINGSSKYTINGER 30
ØVELSESFLYGINGA 30
ØVINGSFLYGING 29
ØVRIGHETSPERSON 29
ØVELSESFLYINGER 29
ØVINGSFLYINGER 29
ØVINGSSKYTINGA 29
ØVELSESFLYINGEN 29
ØVELSESBYGGA 29
ØVELSESFLYGING 29
ØVINGSBYGGA 29
ØVELSESSKYTINGA 29
ØVELSESKJØRERE 29
ØVINGSFLYINGEN 29
ØVINGSFLYINGA 28
ØVELSESKJØRTE 28
ØVELSESBYGG 28
ØVELSESKJØRES 28
ØVINGSBYGG 28
ØVINGSSKYTING 28
ØVELSESKJØRER 28
ØVELSESFLYINGA 28
ØVELSESSKYTING 28
ØVINGSOMRÅDENE 27
ØVELSESFLYING 27
ØVELSESPROGRAM 27
ØVELSESKJØRE 27
ØVELSESKJØRT 27
ØVINGSAVDELINGA 27
ØVINGSFLYING 27
ØVINGSOMRÅDET 26
ØVINGSLÆRERNE 26
ØVINGSLÆREREN 26
ØVELSESKJØR 26
ØVINGSOMRÅDER 26
ØVELSESAVDELING 26
ØVINGSAVDELING 26
ØVERSTEPRESTENE 25
ØVINGSOMRÅDA 25
ØVINGSLÆRERE 25
ØVINGSOMRÅDE 25
ØVINGSKURSENE 25
ØVINGSLÆRER 24
ØVINGSLOKALENE 24
ØVINGSKURSET 24
ØVINGSROMMENE 24
ØVERSTEPRESTEN 24
ØVINGSKURSER 24
ØVERSTEPRESTER 24
ØVELSESBILENE 23
ØVINGSTURENE 23
ØVINGSLOKALER 23
ØVINGSKURSA 23
ØVINGSLOKALET 23
ØVINGSROMMET 23
ØVINGSBANENE 23
ØVINGSFELTENE 22
ØVELSESBILEN 22
ØVINGSLOKALA 22
ØVINGSLOKALE 22
ØVINGSKURS 22
ØVINGSTUREN 22
ØVELSESFELTENE 22
ØVINGSTURER 22
ØVERSTEPREST 22
ØVELSESBILER 22
ØVINGSROMMA 22
ØVINGSBANEN 22
ØVINGSBANER 22
ØVINGSBANE 21
ØVRIGHETENE 21
ØVELSESFELTET 21
ØVELSESFELTER 21
ØVELSESARKENE 21
ØVINGSLEDERNE 21
ØVINGSFELTET 21
ØVINGSTIMENE 21
ØVINGSARKENE 21
ØVINGSFELTER 21
ØVINGSLEDEREN 21
ØVRIGHETEN 20
ØVINGSFELTA 20
ØVINGSTUR 20
ØVRIGHETER 20
ØVELSESBIL 20
ØVINGSARKET 20
ØVELSESFELTA 20
ØVINGSTIMEN 20
ØVINGSTIDENE 20
ØVINGSTIMER 20
ØVELSESARKET 20
ØVINGSLEDERE 20
ØVINGSROM 19
ØVELSESARKA 19
ØVINGSLEDER 19
ØVRIGHETA 19
ØVINGSTIDEN 19
ØVINGSARKA 19
ØVINGSFELT 19
ØVELSESFELT 19
ØVINGSTIME 19
ØVINGSTIDER 19
ØVELSESARK 18
ØVINGSARK 18
ØVREGATENE 18
ØVINGSTIDA 18
ØVRIGHET 18
ØVREGATER 17
ØVREDALENE 17
ØVINGSTID 17
ØVREGATEN 17
ØVREENDENE 17
ØVREDALEN 16
ØVREGATA 16
ØVINGENE 16
ØVREDALER 16
ØVREGATE 16
ØVREENDER 16
ØVREENDEN 16
ØVRESIDEN 16
ØVRESIDE 15
ØVELSENE 15
ØVREENDE 15
ØVRESIDA 15
ØVINGER 15
ØVINGEN 15
ØVINGA 14
ØVRIGE 14
ØVELSER 14
ØVERSTE 14
ØVREDAL 14
ØVELSEN 14
ØVERST 13
ØVELSE 13
ØVENDE 13
ØVING 13
ØVRIG 13
ØVEDE 12
ØVETE 12
ØVDE 11
ØVER 11
ØVRE 11
ØVET 11
ØVES 11
ØVD 10
ØVE 10

Ord som slutter med ØV

OrdPoeng
BEHOVSPRØV 29
TERMINFORSKJØV 28
GJENNOMPRØV 27
BJØRKELØV 27
BLOMSTERSTØV 24
BJERKELØV 23
ALDERDOMSSLØV 22
BØKELØV 22
OVERPRØV 22
LOKALBEDØV 22
SVEVESTØV 22
BEVRELØV 21
FORSKJØV 21
HØSTLØV 20
VÅHØV 20
ASBESTSTØV 20
SOMMERSLØV 20
SLIPESTØV 19
HALVDØV 19
UTPRØV 19
OPPØV 19
PALMELØV 19
ETTERPRØV 19
POTETLØV 19
VANDHØV 19
KULLSTØV 19
GULLSTØV 19
VISSHØV 19
RISPELØV 18
ÅNDSSLØV 18
OVERDØV 18
OSPELØV 18
VEGSTØV 18
OMPRØV 18
ASFALTSTØV 18
ROGNELØV 17
FIKENLØV 17
VEISTØV 17
PILELØV 17
ASPELØV 17
BEHØV 17
BILSTØV 17
UTKLØV 17
DAULØV 16
STEINSTØV 16
VINLØV 16
BESTØV 16
NIPRØV 16
KOLSTØV 16
BEDRØV 16
FORSTØV 16
SKJØV 16
ASKESTØV 16
BERØV 15
TONEDØV 15
AVLØV 15
BEDØV 15
KJØV 15
LINDELØV 15
EIKELØV 15
SANDSTØV 15
ASKELØV 15
RAKELØV 15
GJØV 15
FRARØV 14
ORELØV 14
FORØV 14
PRØV 14
UTØV 14
TILRØV 13
HØV 12
KLØV 12
INNØV 12
KNØV 12
ANDØV 12
STØV 11
DRØV 11
SLØV 11
RØV 10
DØV 10
LØV 10
TØV 10

Lignende ord av ØV

Anagram av ØV

For mer informasjon om ordet ØV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok