ØVE i Scrabble - ordspill.com

ØVE i Scrabble

ØVE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EVØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
Ø5V4E1

Ved å legge til én bokstav til ØVE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØVE 13
DØVE 11
LØVE 11
NEVØ 11
RØVE 11
TØVE 11
LE 11
RE 11
ØVDE 11
ØVER 11
ØVES 11
ØVET 11
ØVRE 11

Ord som starter på ØVE

OrdPoeng
ØVELSESFLYVNING 32
ØVELSESBYGGENE 31
ØVELSESKJØRINGA 31
ØVELSESKJØRERNE 30
ØVELSESKJØREREN 30
ØVELSESKJØRING 30
ØVELSESBYGGET 30
ØVELSESFLYGNING 30
ØVELSESFLYGINGA 30
ØVELSESKJØRENDE 30
ØVELSESKJØRERE 29
ØVELSESFLYINGEN 29
ØVELSESBYGGA 29
ØVELSESFLYINGER 29
ØVELSESSKYTINGA 29
ØVELSESFLYGING 29
ØVELSESFLYINGA 28
ØVELSESBYGG 28
ØVELSESSKYTING 28
ØVELSESKJØRER 28
ØVELSESKJØRES 28
ØVELSESKJØRTE 28
ØVELSESPROGRAM 27
ØVELSESFLYING 27
ØVELSESKJØRE 27
ØVELSESKJØRT 27
ØVELSESAVDELING 26
ØVELSESKJØR 26
ØVERSTEPRESTENE 25
ØVERSTEPRESTEN 24
ØVERSTEPRESTER 24
ØVELSESBILENE 23
ØVELSESBILEN 22
ØVERSTEPREST 22
ØVELSESBILER 22
ØVELSESFELTENE 22
ØVELSESFELTER 21
ØVELSESFELTET 21
ØVELSESARKENE 21
ØVELSESBIL 20
ØVELSESFELTA 20
ØVELSESARKET 20
ØVELSESFELT 19
ØVELSESARKA 19
ØVELSESARK 18
ØVELSENE 15
ØVELSEN 14
ØVELSER 14
ØVERSTE 14
ØVERST 13
ØVELSE 13
ØVENDE 13
ØVETE 12
ØVEDE 12
ØVET 11
ØVER 11
ØVES 11

Ord som slutter med ØVE

OrdPoeng
TUBERKULINPRØVE 35
OPPTAKINGSPRØVE 34
BÅTFØRERPRØVE 34
AVFØRINGSPRØVE 33
BERGGRUNNSPRØVE 33
OPPTAINGSPRØVE 32
STANDPUNKTPRØVE 32
GRUNNVANNSPRØVE 32
KUNNSKAPSPRØVE 32
BØYEPRØVE 31
MJØLKEPRØVE 30
KOSTYMEPRØVE 30
UNDERLIVSPRØVE 30
KJENTMANNSPRØVE 30
FOSTERVASSPRØVE 30
OPPTAKSPRØVE 30
BEHOVSPRØVE 30
HANDELSFAGPRØVE 29
MODENHETSPRØVE 28
LØSMASSEPRØVE 28
SYKKELPRØVE 28
KRENGNINGSPRØVE 28
PROMILLEPRØVE 28
KJØREPRØVE 28
GJENNOMPRØVE 28
KVALITETSPRØVE 28
SPRÅKPRØVE 27
ALKOHOLPRØVE 27
PIRQUETPRØVE 27
STYRKEPRØVE 27
AVGANGSPRØVE 27
JORDARTSPRØVE 27
DOPINGPRØVE 26
AVSNITTSPRØVE 26
KONTROLLPRØVE 26
MODNINGSPRØVE 26
MANNDOMSPRØVE 26
EKSAMENSPRØVE 25
BUNNPRØVE 25
VEVSPRØVE 25
LÆRERPRØVE 25
TETTHETSPRØVE 25
FØRERPRØVE 25
ORKESTERPRØVE 25
KJERNEPRØVE 25
TYSKPRØVE 25
ARBEIDSPRØVE 25
SPELLEPRØVE 24
PARTYLØVE 24
MATERIALPRØVE 24
SVENNEPRØVE 24
FJELLPRØVE 24
JEGERPRØVE 24
SYNSPRØVE 24
SPILLEPRØVE 24
SEMESTERPRØVE 24
GENERALPRØVE 23
STREKKPRØVE 23
SELSKAPSLØVE 23
JORDPRØVE 23
BLODPRØVE 23
STEMMEPRØVE 23
ALDERDOMSSLØVE 23
OLJEPRØVE 23
SKRIFTPRØVE 23
INNTAKSPRØVE 23
OVERPRØVE 23
BOTNPRØVE 23
JAKTPRØVE 23
LOKALBEDØVE 23
MÅLEPRØVE 23
LYDPRØVE 23
FRØPRØVE 23
HÅRPRØVE 23
LYSPRØVE 23
HUDPRØVE 23
PUNGLØVE 22
MESTERPRØVE 22
GLOSEPRØVE 22
KREFTPRØVE 22
URINPRØVE 22
KRAFTPRØVE 22
SØLVLØVE 22
NORSKPRØVE 22
JERNPRØVE 22
VASSPRØVE 22
SMAKSPRØVE 22
MELKEPRØVE 22
VAREPRØVE 22
VANNPRØVE 22
STIKKPRØVE 22
FARTSPRØVE 21
REGNEPRØVE 21
SÆRHØVE 21
MATTEPRØVE 21
MARKPRØVE 21
SOMMERSLØVE 21
LEKSEPRØVE 21
ÅRSPRØVE 21
BYLØVE 21
VÅHØVE 21
TEATERPRØVE 21
SIRENEPRØVE 21
VINPRØVE 21
SJØLØVE 21
FALSEPRØVE 21
HALVDØVE 20
VISSHØVE 20
HULELØVE 20
FAGPRØVE 20
HUNNLØVE 20
GARNPRØVE 20
SMEDPRØVE 20
OPPØVE 20
UTPRØVE 20
VANDHØVE 20
ETTERPRØVE 20
FORPRØVE 20
LESEPRØVE 19
OMPRØVE 19
VANHØVE 19
OVERDØVE 19
GENPRØVE 19
MATPRØVE 19
MAURLØVE 19
ÅNDSSLØVE 19
FJELLØVE 19
NIERPRØVE 19
BEHØVE 18
DELPRØVE 18
ILDPRØVE 18
UTKLØVE 18
HOLELØVE 18
SKJØVE 17
UHØVE 17
NIPRØVE 17
BALLØVE 17
SAMHØVE 17
MOTELØVE 17
FORSTØVE 17
BESTØVE 17
BEDRØVE 17
HANNLØVE 17
MISHØVE 17
DANSELØVE 16
KJØVE 16
TONEDØVE 16
BEDØVE 16
RIKSLØVE 16
BERØVE 16
TILHØVE 16
AVLØVE 16
FRARØVE 15
PRØVE 15
UTØVE 15
FORØVE 15
TILRØVE 14
ANDØVE 13
KNØVE 13
INNØVE 13
KLØVE 13
HØVE 13
SLØVE 12
STØVE 12
RØVE 11
DØVE 11
LØVE 11
TØVE 11

Lignende ord av ØVE

Anagram av ØVE

For mer informasjon om ordet ØVE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØVE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok