ØYDE i Scrabble - ordspill.com

ØYDE i Scrabble

ØYDE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEYØ.

Scrabble poeng
13
Scrabble poeng per bokstav
Ø5Y6D1E1

Ved å legge til én bokstav til ØYDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BØYDE 17
DØYVE 17
HØYDE 16
FØYDE 15
DRØYE 14
DØYER 14
DØYES 14
DØYET 14
ENØYD 14
NØYDE 14
TØYDE 14
ØYDER 14
ØYDES 14

Ord som starter på ØYDE

OrdPoeng
ØYDELEGGINGENE 26
ØYDELEGGINGER 25
ØYDELEGGINGEN 25
ØYDELEGGINGA 24
ØYDELEGGERNE 23
ØYDELEGGENDE 23
ØYDELEGGEREN 23
ØYDELEGGING 23
ØYDELEGGERE 22
ØYDEMARKENE 22
ØYDEMARKEN 21
ØYDEGARDENE 21
ØYDEMARKER 21
ØYDELEGGES 21
ØYDELEGGER 21
ØYDEGARDER 20
ØYDEGARDEN 20
ØYDEMARKA 20
ØYDELEGGE 20
ØYDELAGTE 19
ØYDEMARK 19
ØYDELEGG 19
ØYDELAGT 18
ØYDEGARD 18
ØYDENDE 16
ØYDESTE 16
ØYDERNE 16
ØYDEREN 16
ØYDELA 15
ØYDEST 15
ØYDERE 15
ØYDES 14
ØYDER 14

Ord som slutter med ØYDE

OrdPoeng
SKJÆRINGSHØYDE 35
KJEMPEFORNØYDE 33
BAKOVERBØYDE 32
BYGGEHØYDE 31
FREMOVERBØYDE 31
FRAMOVERBØYDE 31
NEDBØRSHØYDE 30
KROPPSHØYDE 30
FOROVERBØYDE 30
KJØREHØYDE 29
BØLGEHØYDE 29
BRYSTHØYDE 29
NEDBØRHØYDE 29
HALVFORDØYDE 28
ØYEHØYDE 28
MELLOMFORNØYDE 28
HØSTPLØYDE 28
VINTERPLØYDE 27
VÅRPLØYDE 27
GULVHØYDE 27
SKULDERHØYDE 27
OPPHØYDE 26
KRUMBØYDE 26
LØFTEHØYDE 26
TEMPELHØYDE 26
FLYHØYDE 25
SKJEVØYDE 25
KISTEFORNØYDE 25
MIDDAGSHØYDE 25
NYPLØYDE 25
HOFTEHØYDE 25
VINNERHØYDE 25
RUNDBØYDE 24
SKRIFTHØYDE 24
STANDARDHØYDE 24
STORFORNØYDE 24
MIDDELSHØYDE 24
OVERFLØYDE 24
BJARTØYDE 24
KROKBØYDE 24
GESIMSHØYDE 24
MIDDELHØYDE 23
UFORDØYDE 23
LOFTSHØYDE 23
VASSHØYDE 23
HVASSØYDE 23
HODEHØYDE 23
SAMMENFØYDE 23
MINSTEHØYDE 23
MISFORNØYDE 23
VANNHØYDE 23
MØRKØYDE 23
BRUNØYDE 23
UTBØYDE 22
KVASSØYDE 22
SKJELØYDE 22
GRADBØYDE 22
MANNSHØYDE 22
BLÅØYDE 22
GLÅMØYDE 22
SKEIVØYDE 22
BLANKØYDE 22
UPLØYDE 22
LOFTHØYDE 22
VÅTØYDE 22
AVBØYDE 22
STIGEHØYDE 22
SKARPØYDE 22
HULØYDE 21
TONEHØYDE 21
FORHØYDE 21
FALLHØYDE 21
SMÅNØYDE 21
UBØYDE 21
TIDSBØYDE 21
TAKHØYDE 20
SOLHØYDE 20
BEMØYDE 20
RØDØYDE 20
GRÅØYDE 20
SMÅØYDE 20
NEDBØYDE 20
FORFØYDE 20
KNEHØYDE 20
STIVØYDE 20
VELNØYDE 20
TIDBØYDE 20
USLØYDE 19
FORDØYDE 19
HOLØYDE 19
FORNØYDE 19
SURØYDE 19
TÅRØYDE 19
FORTØYDE 19
STRIDØYDE 18
STORØYDE 18
SMALØYDE 18
GRISØYDE 18
TILFØYDE 18
PLØYDE 18
KLARØYDE 18
INNFØYDE 18
MISNØYDE 18
BØYDE 17
SKRØYDE 17
STRIØYDE 17
TIRØYDE 16
SMØYDE 16
HØYDE 16
SLØYDE 15
STØYDE 15
SNØYDE 15
DRØYDE 15
ENØYDE 15
FØYDE 15
NØYDE 14
DØYDE 14
TØYDE 14

Lignende ord av ØYDE

Anagram av ØYDE

For mer informasjon om ordet ØYDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØYDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok