ØYE i Scrabble - ordspill.com

ØYE i Scrabble

ØYE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EYØ.

Scrabble poeng
12
Scrabble poeng per bokstav
Ø5Y6E1

Ved å legge til én bokstav til ØYE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JØYE 16
BØYE 16
HØYE 15
EFØY 14
FØYE 14
GØYE 14
KØYE 14
MØYE 14
ØYEN 13
ØYNE 13
ØYET 13
ØYES 13
ØYER 13
NØYE 13
ØYDE 13
TØYE 13
SØYE 13
RØYE 13
DØYE 13
LØYE 13
ØYRE 13

Ord som starter på ØYE

OrdPoeng
ØYESJUKDOMMER 32
ØYESYKDOMMENE 31
ØYESYKDOMMER 30
ØYEHØYDENE 30
ØYESYKDOMMEN 30
ØYEHØYDER 29
ØYENSKYGGENE 29
ØYENVIPPENE 29
ØYEHØYDEN 29
ØYEPÅLFISKET 29
ØYEPÅLFISKER 29
ØYEOPERASJON 29
ØYENVIPPEN 28
ØYEPÅLFISKE 28
ØYEHØYDE 28
ØYENSKYGGEN 28
ØYENVIPPER 28
ØYESKYGGENE 28
ØYEPÅLFISKA 28
ØYENSVAKHETER 28
ØYESJUKDOM 28
ØYEVIPPENE 28
ØYENBRYNENE 28
ØYENSKYGGER 28
ØYEVIPPER 27
ØYENSKYGGE 27
ØYEBRYNENE 27
ØYEVIPPEN 27
ØYEBLIKKELIG 27
ØYESKYGGEN 27
ØYESKRUVENE 27
ØYENSVAKHETA 27
ØYENVIPPE 27
ØYENBRYNET 27
ØYESKYGGER 27
ØYENSLYSTENE 26
ØYENVIPP 26
ØYEBRYNET 26
ØYENBRYNA 26
ØYESKYGGE 26
ØYESYKDOM 26
ØYEAVDELINGEN 26
ØYESKRUVER 26
ØYENSVAKHET 26
ØYESEKRESJON 26
ØYESKRUVEN 26
ØYENDRÅPENE 26
ØYEVIPPE 26
ØYEDRÅPENE 25
ØYENTRØSTENE 25
ØYEAVDELINGA 25
ØYESPLEISING 25
ØYEVIPP 25
ØYEMUSKELEN 25
ØYENSYNLIG 25
ØYENSLYSTEN 25
ØYENSLYSTER 25
ØYEBLIKKENE 25
ØYEMUSKLENE 25
ØYESKRUVE 25
ØYESPESIALIST 25
ØYENTJENERIER 25
ØYENDRÅPEN 25
ØYENDRÅPER 25
ØYENAVDELING 25
ØYENBRYN 25
ØYEBRYNA 25
ØYENTJENEREN 24
ØYENSLYSTA 24
ØYEDRÅPEN 24
ØYENTJENERNE 24
ØYENTRØSTER 24
ØYEBRYN 24
ØYENSVERTENE 24
ØYENDRÅPE 24
ØYEPÅLENE 24
ØYEBLIKKET 24
ØYEDRÅPER 24
ØYEAVDELING 24
ØYEKLINIKKER 24
ØYENTJENERIA 24
ØYENHÅRENE 24
ØYESPLEISENE 24
ØYEKONTAKTEN 24
ØYEKLINIKKEN 24
ØYEMUSKLER 24
ØYENTRØSTEN 24
ØYEKONTAKTER 24
ØYESYNENE 23
ØYESPLEISEN 23
ØYEHULENE 23
ØYEMUSKEL 23
ØYENVITNENE 23
ØYENTRØSTA 23
ØYENSALVENE 23
ØYESVERTENE 23
ØYENLOKKENE 23
ØYENSVERTER 23
ØYESPLEISER 23
ØYENHÅRET 23
ØYESKRUENE 23
ØYENTJENERE 23
ØYENSVERTEN 23
ØYENTJENERI 23
ØYEDRÅPE 23
ØYEPÅLER 23
ØYESTIKKERNE 23
ØYENSLYST 23
ØYEPÅLEN 23
ØYESTIKKEREN 23
ØYEBLIKKA 23
ØYENSTIKKERE 23
ØYEHÅRENE 23
ØYENSMINKENE 23
ØYEVITNENE 22
ØYENHINNENE 22
ØYENHÅRA 22
ØYENSVERTE 22
ØYENTJENER 22
ØYEHULER 22
ØYELOKKENE 22
ØYENVITNET 22
ØYENSMINKER 22
ØYENLOKKET 22
ØYENSALVER 22
ØYESVERTER 22
ØYEHÅRET 22
ØYENVITNER 22
ØYESVERTEN 22
ØYESALVENE 22
ØYENSTIKKER 22
ØYEKROKENE 22
ØYENFARGENE 22
ØYENLIDELSENE 22
ØYESYNET 22
ØYEHULEN 22
ØYEKATARRENE 22
ØYESYNER 22
ØYEBLIKK 22
ØYENSVERTA 22
ØYENSALVEN 22
ØYEKLINIKK 22
ØYEKONTAKT 22
ØYENSVAKE 22
ØYENTRØST 22
ØYENSVAKT 22
ØYESKRUEN 22
ØYENSMINKEN 22
ØYESKRUER 22
ØYESTIKKERE 22
ØYEMÅLENE 22
ØYESMINKENE 22
ØYEGLASSENE 21
ØYENFARGER 21
ØYESKRUE 21
ØYENSALVE 21
ØYEKATARREN 21
ØYEMÅLET 21
ØYESYNA 21
ØYEVITNER 21
ØYENVITNA 21
ØYENHINNER 21
ØYEFARGENE 21
ØYESPLEIS 21
ØYENSVAK 21
ØYESMINKEN 21
ØYESALVER 21
ØYENFARGEN 21
ØYENHÅR 21
ØYEKRIKENE 21
ØYESTIKKER 21
ØYENSMINKE 21
ØYENLIDELSEN 21
ØYENVITNE 21
ØYENSTEINENE 21
ØYESVERTE 21
ØYENSMINKA 21
ØYEKROKER 21
ØYELOKKET 21
ØYEVITNET 21
ØYESMINKER 21
ØYENSALVA 21
ØYENHINNEN 21
ØYEEPLENE 21
ØYEKATARRER 21
ØYEPÅL 21
ØYELIDELSENE 21
ØYENLOKKA 21
ØYESVERTA 21
ØYEHOLENE 21
ØYEHÅRA 21
ØYEKROKEN 21
ØYESALVEN 21
ØYEHULE 21
ØYENLIDELSER 21
ØYEHULA 21
ØYENSKADENE 21
ØYESYN 20
ØYELIDELSEN 20
ØYENSTEINER 20
ØYEMÅLA 20
ØYEKRIKEN 20
ØYEHÅR 20
ØYESTEINENE 20
ØYENLINSENE 20
ØYESMINKE 20
ØYESMINKA 20
ØYESALVE 20
ØYENSKADER 20
ØYENHINNE 20
ØYELOKKA 20
ØYENSTEINEN 20
ØYEKRIKER 20
ØYESKADENE 20
ØYEKASTENE 20
ØYEVITNA 20
ØYEEPLET 20
ØYESALVA 20
ØYEFARGER 20
ØYENFARGE 20
ØYEFARGEN 20
ØYEEPLER 20
ØYENLIDELSE 20
ØYEHOLER 20
ØYENLOKK 20
ØYEGLASENE 20
ØYENHINNA 20
ØYEGLASSET 20
ØYELIDELSER 20
ØYEHOLEN 20
ØYEVITNE 20
ØYENSKADEN 20
ØYENSTENENE 20
ØYENSTENER 19
ØYENLINSEN 19
ØYENSKADE 19
ØYELIDELSE 19
ØYEMEDENE 19
ØYEGLASSA 19
ØYERIMENE 19
ØYEFARGE 19
ØYESKADER 19
ØYEKASTET 19
ØYELEGENE 19
ØYEHOLE 19
ØYELOKK 19
ØYEHOLA 19
ØYEEPLE 19
ØYEKATARR 19
ØYELINSENE 19
ØYENSTENEN 19
ØYEKROK 19
ØYESKADEN 19
ØYEEPLA 19
ØYEMÅL 19
ØYESTEINEN 19
ØYESTENENE 19
ØYEGLASET 19
ØYENLINSER 19
ØYETENNENE 19
ØYESTEINER 19
ØYEMEDET 18
ØYERIMET 18
ØYEKRIK 18
ØYEGLASA 18
ØYELEGEN 18
ØYESKADE 18
ØYELEGER 18
ØYEGLASS 18
ØYENSTEIN 18
ØYENLINSA 18
ØYEKASTA 18
ØYESTENEN 18
ØYENLINSE 18
ØYETENNER 18
ØYELINSEN 18
ØYETANNEN 18
ØYELINSER 18
ØYESTENER 18
ØYEKAST 17
ØYESTEIN 17
ØYELINSA 17
ØYENSTEN 17
ØYEMEDA 17
ØYELEGE 17
ØYERIMA 17
ØYEGLAS 17
ØYETANNA 17
ØYELINSE 17
ØYEMED 16
ØYETANN 16
ØYERIM 16
ØYESTEN 16
ØYENDE 15
ØYENE 14
ØYER 13
ØYES 13
ØYET 13
ØYEN 13

Ord som slutter med ØYE

OrdPoeng
FORTØYNINGSBØYE 39
DAGPÅFUGLØYE 33
OPPLAGSBØYE 31
HALVMETERHØYE 30
KJEPPHØYE 30
BOMULLSTRØYE 29
KJEMPEHØYE 29
RUNDINGSBØYE 28
HØSTPLØYE 27
FLYTEBØYE 27
KLOKKEBØYE 26
MJØLDRØYE 26
VINTERPLØYE 26
SPURVØYE 26
VÅRPLØYE 26
TELESKOPØYE 25
JEVNHØYE 25
REDNINGSBØYE 25
OPPHØYE 25
HIMMELHØYE 25
HALVHØYE 24
PAPEGØYE 24
BRUNTRØYE 24
SKYHØYE 24
LYSBØYE 24
SLUDDBØYE 24
TVANGSTRØYE 24
KEEPERTRØYE 24
ISHAVSRØYE 24
LANDSLAGSTRØYE 24
VINDBØYE 23
ORGELBØYE 23
REKORDHØYE 23
VINNERTRØYE 23
BLÅTRØYE 23
MIDDELSHØYE 23
RUNDBØYE 23
HAGLBØYE 23
SNØBØYE 23
STORMBØYE 23
SMÅBØYE 23
ORKANBØYE 23
OVERFLØYE 23
SJØRØYE 23
SLINGREKØYE 22
NETTINGTRØYE 22
HAVNIØYE 22
LOSSEBØYE 22
KASTEBØYE 22
NØKLEØYE 22
OVERKØYE 22
SONOBØYE 22
HUNDEØYE 22
UNDERKØYE 22
GJELDRØYE 22
UNDERTRØYE 22
TÅRNHØYE 22
MIDDELHØYE 22
KIKKERTØYE 22
LIVBØYE 22
SAMMENFØYE 22
JAMHØYE 22
ANKERBØYE 22
BLÅNØYE 22
HENGEKØYE 22
KVINNEØYE 22
STARTBØYE 21
AVBØYE 21
HELSETRØYE 21
SMØRØYE 21
STUTTRØYE 21
GRADBØYE 21
ISLANDSTRØYE 21
LASTEBØYE 21
METERHØYE 21
RØDTRØYE 21
HVITØYE 21
REGNBØYE 21
ARGUSØYE 21
KORTTRØYE 20
TERNINGØYE 20
KAMERAØYE 20
TIDSBØYE 20
BARNEØYE 20
FORHØYE 20
KVITØYE 20
GÅSEØYE 20
LEDERTRØYE 19
FASETTØYE 19
FALKEØYE 19
BEMØYE 19
FORFØYE 19
TIDBØYE 19
GLASSØYE 18
FORNØYE 18
KUØYE 18
TIGERØYE 18
UDRØYE 18
NÅLØYE 18
FORTØYE 18
FORDØYE 18
TROLLØYE 18
MELDRØYE 18
KATTEØYE 18
MISNØYE 17
KATTØYE 17
TILFØYE 17
GLASØYE 17
PLØYE 17
INNFØYE 17
BØYE 16
JØYE 16
SKRØYE 16
SOLØYE 16
SKØYE 15
HØYE 15
SMØYE 15
DRØYE 14
KØYE 14
FØYE 14
GØYE 14
MØYE 14
TRØYE 14
NIØYE 14
SLØYE 14
STØYE 14
SNØYE 14
DØYE 13
NØYE 13
SØYE 13
RØYE 13
LØYE 13
TØYE 13

Lignende ord av ØYE

Anagram av ØYE

For mer informasjon om ordet ØYE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØYE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok