ØYE i Scrabble - ordspill.com

ØYE i Scrabble

ØYE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EYØ.

Scrabble poeng
12
Scrabble poeng per bokstav
Ø5Y6E1

Ved å legge til én bokstav til ØYE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JØYE 16
BØYE 16
HØYE 15
EFØY 14
FØYE 14
GØYE 14
KØYE 14
MØYE 14
ØYEN 13
ØYNE 13
ØYET 13
ØYES 13
ØYER 13
NØYE 13
ØYDE 13
TØYE 13
SØYE 13
RØYE 13
DØYE 13
LØYE 13
ØYRE 13

Ord som starter på ØYE

OrdPoeng
ØYESYKDOMMER 30
ØYEHØYDENE 30
ØYESYKDOMMEN 30
ØYEHØYDEN 29
ØYEOPERASJON 29
ØYEPÅLFISKET 29
ØYENSKYGGENE 29
ØYEPÅLFISKER 29
ØYENVIPPENE 29
ØYEHØYDER 29
ØYENSKYGGER 28
ØYEVIPPENE 28
ØYENVIPPER 28
ØYESKYGGENE 28
ØYESJUKDOM 28
ØYENBRYNENE 28
ØYENSKYGGEN 28
ØYENVIPPEN 28
ØYEPÅLFISKA 28
ØYEPÅLFISKE 28
ØYEHØYDE 28
ØYEBLIKKELIGE 28
ØYENBRYNET 27
ØYEVIPPEN 27
ØYESKYGGER 27
ØYEVIPPER 27
ØYENVIPPE 27
ØYEBRYNENE 27
ØYENSKYGGE 27
ØYESKRUVENE 27
ØYEBLIKKELIG 27
ØYESKYGGEN 27
ØYENSVAKHETA 27
ØYEVIPPE 26
ØYENDRÅPENE 26
ØYESYKDOM 26
ØYENSVAKHET 26
ØYESKRUVER 26
ØYESEKRESJON 26
ØYENSLYSTENE 26
ØYESKYGGE 26
ØYESKRUVEN 26
ØYEBRYNET 26
ØYENBRYNA 26
ØYENAVDELINGA 26
ØYENVIPP 26
ØYEAVDELINGER 26
ØYESPLEISING 25
ØYENSLYSTEN 25
ØYENBRYN 25
ØYENAVDELING 25
ØYENSLYSTER 25
ØYENTRØSTENE 25
ØYEDRÅPENE 25
ØYEBRYNA 25
ØYESKRUVE 25
ØYEAVDELINGA 25
ØYENSYNLIG 25
ØYEMUSKELEN 25
ØYENDRÅPER 25
ØYENTJENERIET 25
ØYENDRÅPEN 25
ØYEVIPP 25
ØYEKONTAKTENE 25
ØYEBLIKKENE 25
ØYEMUSKLENE 25
ØYEKLINIKKENE 25
ØYEPÅLENE 24
ØYESPLEISENE 24
ØYENDRÅPE 24
ØYENTRØSTEN 24
ØYEBLIKKET 24
ØYEKLINIKKEN 24
ØYEDRÅPER 24
ØYEMUSKLER 24
ØYEBRYN 24
ØYENHÅRENE 24
ØYEKONTAKTER 24
ØYEKONTAKTEN 24
ØYENSVERTENE 24
ØYEDRÅPEN 24
ØYENTJENEREN 24
ØYENSTIKKEREN 24
ØYEKLINIKKER 24
ØYENTJENERIA 24
ØYENTJENERNE 24
ØYEAVDELING 24
ØYENTRØSTER 24
ØYENSLYSTA 24
ØYEHÅRENE 23
ØYENSLYST 23
ØYENHÅRET 23
ØYEHULENE 23
ØYENLOKKENE 23
ØYESPLEISEN 23
ØYESPLEISER 23
ØYESKRUENE 23
ØYENTJENERE 23
ØYENSVERTEN 23
ØYENTRØSTA 23
ØYESVERTENE 23
ØYENSALVENE 23
ØYENSVERTER 23
ØYENVITNENE 23
ØYENTJENERI 23
ØYEBLIKKA 23
ØYEMUSKEL 23
ØYEPÅLEN 23
ØYESTIKKERNE 23
ØYESYNENE 23
ØYEDRÅPE 23
ØYESTIKKEREN 23
ØYENSMINKENE 23
ØYEPÅLER 23
ØYENSTIKKERE 23
ØYEKATARRENE 22
ØYENLOKKET 22
ØYELOKKENE 22
ØYENVITNET 22
ØYENTJENER 22
ØYENSVERTE 22
ØYENSVAKT 22
ØYENSMINKER 22
ØYENHINNENE 22
ØYENVITNER 22
ØYESVERTEN 22
ØYENSALVEN 22
ØYESKRUEN 22
ØYEKONTAKT 22
ØYEKLINIKK 22
ØYENSALVER 22
ØYESVERTER 22
ØYENSTIKKER 22
ØYEVITNENE 22
ØYENFARGENE 22
ØYESALVENE 22
ØYEKROKENE 22
ØYEHÅRET 22
ØYESYNET 22
ØYEHULEN 22
ØYESMINKENE 22
ØYESTIKKERE 22
ØYENSMINKEN 22
ØYESYNER 22
ØYEBLIKK 22
ØYENSVERTA 22
ØYENHÅRA 22
ØYEHULER 22
ØYEMÅLENE 22
ØYENTRØST 22
ØYESKRUER 22
ØYENSVAKE 22
ØYESKRUE 21
ØYELOKKET 21
ØYEVITNET 21
ØYEHOLENE 21
ØYENFARGER 21
ØYEHULE 21
ØYESPLEIS 21
ØYEKATARRER 21
ØYENSTEINENE 21
ØYENHÅR 21
ØYENHINNER 21
ØYEVITNER 21
ØYEFARGENE 21
ØYEGLASSENE 21
ØYEKRIKENE 21
ØYESTIKKER 21
ØYENSMINKE 21
ØYENVITNA 21
ØYEKROKEN 21
ØYEKATARREN 21
ØYENSVAK 21
ØYESALVEN 21
ØYEPÅL 21
ØYENSKADENE 21
ØYEMÅLET 21
ØYEHULA 21
ØYESMINKEN 21
ØYENSMINKA 21
ØYEHÅRA 21
ØYELIDELSENE 21
ØYENLOKKA 21
ØYENFARGEN 21
ØYESMINKER 21
ØYENSALVE 21
ØYESALVER 21
ØYESYNA 21
ØYENHINNEN 21
ØYENVITNE 21
ØYESVERTE 21
ØYENLIDELSER 21
ØYESVERTA 21
ØYEKROKER 21
ØYEEPLENE 21
ØYENLIDELSEN 21
ØYENSALVA 21
ØYESALVE 20
ØYEEPLET 20
ØYENSTEINEN 20
ØYESALVA 20
ØYELIDELSEN 20
ØYENFARGE 20
ØYENLIDELSE 20
ØYEMÅLA 20
ØYENSKADEN 20
ØYEHOLEN 20
ØYELIDELSER 20
ØYEEPLER 20
ØYEHÅR 20
ØYEVITNA 20
ØYENSTENENE 20
ØYEVITNE 20
ØYENSTEINER 20
ØYENLINSENE 20
ØYENSKADER 20
ØYEHOLER 20
ØYESYN 20
ØYEKRIKEN 20
ØYENHINNE 20
ØYENLOKK 20
ØYENHINNA 20
ØYEFARGER 20
ØYEGLASENE 20
ØYESMINKE 20
ØYELOKKA 20
ØYESMINKA 20
ØYESTEINENE 20
ØYEKRIKER 20
ØYEGLASSET 20
ØYESKADENE 20
ØYEFARGEN 20
ØYEKASTENE 20
ØYEMÅL 19
ØYELOKK 19
ØYEHOLA 19
ØYESTENENE 19
ØYELEGENE 19
ØYEEPLE 19
ØYERIMENE 19
ØYEMEDENE 19
ØYEGLASSA 19
ØYESKADEN 19
ØYEKATARR 19
ØYENSKADE 19
ØYEFARGE 19
ØYELIDELSE 19
ØYENLINSEN 19
ØYENSTENER 19
ØYESKADER 19
ØYEKASTET 19
ØYESTEINEN 19
ØYEHOLE 19
ØYEKROK 19
ØYELINSENE 19
ØYENLINSER 19
ØYETENNENE 19
ØYEEPLA 19
ØYESTEINER 19
ØYENSTENEN 19
ØYEGLASET 19
ØYETANNEN 18
ØYELEGER 18
ØYELINSEN 18
ØYEKASTA 18
ØYESTENEN 18
ØYEMEDET 18
ØYETENNER 18
ØYEGLASA 18
ØYENLINSE 18
ØYERIMET 18
ØYEGLASS 18
ØYENSTEIN 18
ØYEKRIK 18
ØYESKADE 18
ØYELINSER 18
ØYENLINSA 18
ØYELEGEN 18
ØYESTENER 18
ØYESTEIN 17
ØYENSTEN 17
ØYEMEDA 17
ØYELINSA 17
ØYELINSE 17
ØYETANNA 17
ØYEGLAS 17
ØYELEGE 17
ØYERIMA 17
ØYEKAST 17
ØYETANN 16
ØYEMED 16
ØYERIM 16
ØYESTEN 16
ØYENDE 15
ØYENE 14
ØYES 13
ØYET 13
ØYEN 13
ØYER 13

Ord som slutter med ØYE

OrdPoeng
FORTØYNINGSBØYE 39
DAGPÅFUGLØYE 33
OPPLAGSBØYE 31
HALVMETERHØYE 30
KJEPPHØYE 30
BOMULLSTRØYE 29
KJEMPEHØYE 29
RUNDINGSBØYE 28
FLYTEBØYE 27
HØSTPLØYE 27
KLOKKEBØYE 26
SPURVØYE 26
VINTERPLØYE 26
VÅRPLØYE 26
MJØLDRØYE 26
JEVNHØYE 25
OPPHØYE 25
TELESKOPØYE 25
HIMMELHØYE 25
REDNINGSBØYE 25
ISHAVSRØYE 24
SKYHØYE 24
LANDSLAGSTRØYE 24
PAPEGØYE 24
HALVHØYE 24
KEEPERTRØYE 24
LYSBØYE 24
TVANGSTRØYE 24
BRUNTRØYE 24
SLUDDBØYE 24
ORGELBØYE 23
REKORDHØYE 23
MIDDELSHØYE 23
ORKANBØYE 23
BLÅTRØYE 23
HAGLBØYE 23
VINDBØYE 23
STORMBØYE 23
VINNERTRØYE 23
SJØRØYE 23
OVERFLØYE 23
SMÅBØYE 23
RUNDBØYE 23
SNØBØYE 23
OVERKØYE 22
BLÅNØYE 22
NØKLEØYE 22
GJELDRØYE 22
KVINNEØYE 22
TÅRNHØYE 22
LIVBØYE 22
HAVNIØYE 22
ANKERBØYE 22
HUNDEØYE 22
NETTINGTRØYE 22
HENGEKØYE 22
SONOBØYE 22
SAMMENFØYE 22
KASTEBØYE 22
UNDERKØYE 22
SLINGREKØYE 22
UNDERTRØYE 22
KIKKERTØYE 22
LOSSEBØYE 22
MIDDELHØYE 22
JAMHØYE 22
RØDTRØYE 21
HELSETRØYE 21
STUTTRØYE 21
AVBØYE 21
METERHØYE 21
STARTBØYE 21
ISLANDSTRØYE 21
LASTEBØYE 21
SMØRØYE 21
GRADBØYE 21
HVITØYE 21
REGNBØYE 21
ARGUSØYE 21
FORHØYE 20
TERNINGØYE 20
TIDSBØYE 20
KAMERAØYE 20
BARNEØYE 20
KORTTRØYE 20
KVITØYE 20
GÅSEØYE 20
LEDERTRØYE 19
TIDBØYE 19
FORFØYE 19
BEMØYE 19
FALKEØYE 19
FASETTØYE 19
UDRØYE 18
FORNØYE 18
MELDRØYE 18
GLASSØYE 18
FORTØYE 18
FORDØYE 18
KUØYE 18
TROLLØYE 18
NÅLØYE 18
KATTEØYE 18
TIGERØYE 18
KATTØYE 17
TILFØYE 17
GLASØYE 17
MISNØYE 17
INNFØYE 17
PLØYE 17
JØYE 16
BØYE 16
SOLØYE 16
SKRØYE 16
SKØYE 15
HØYE 15
SMØYE 15
SNØYE 14
GØYE 14
DRØYE 14
SLØYE 14
FØYE 14
KØYE 14
NIØYE 14
TRØYE 14
STØYE 14
MØYE 14
SØYE 13
NØYE 13
TØYE 13
LØYE 13
DØYE 13
RØYE 13

Lignende ord av ØYE

Anagram av ØYE

For mer informasjon om ordet ØYE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØYE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok