AGET i Scrabble - ordspill.com

AGET i Scrabble

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1G2E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPTE 9
GJETA 9
GAUET 9
JAGET 9
GAPET 9
MAGET 7
FAGET 7
GAMET 7
AGENT 6
LAGTE 6
LEGAT 6
NAGET 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGNE 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
LAGET 6
GEITA 6
GRATE 6
GALTE 6
AGNET 6
ANGET 6
ARGET 6
DAGET 6
EGALT 6
GALET 6
GANET 6
AGERT 6
GANTE 6
GARET 6
GARTE 6
GASET 6
GATEN 6
GATER 6
TREGA 6

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 6

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
KJEPPJAGET 24
CUPLAGET 24
STØYPLAGET 23
RUGBYLAGET 23
NYOPPDAGET 23
JUMBOLAGET 22
BYGGELAGET 21
BYGDELAGET 20
UOPPDAGET 20
GEVÆRLAGET 20
HUMUSLAGET 20
MILJØFAGET 20
VELBEHAGET 19
OPPJAGET 19
POENGJAGET 19
BÆRESTAGET 19
REVYFAGET 19
HOPPLAGET 19
SPRÅKFAGET 19
RØLPELAGET 18
HUNDJAGET 18
BAUGSTAGET 18
YRKESFAGET 18
BÆRSLAGET 18
TOPPSLAGET 18
SØLVLAGET 17
UBEHAGET 17
TIPPELAGET 17
HJONELAGET 17
STØVLAGET 17
PROFFLAGET 17
VÆRLAGET 17
SJØDRAGET 17
TOPPLAGET 17
OPPSLAGET 17
HØSTFAGET 17
PULSSLAGET 17
SJØLLAGET 17
SJØSLAGET 17
CIRAGET 17
OPPDRAGET 17
PÅKLAGET 16
HÅNDSLAGET 16
YTTERLAGET 16
OPPLAGET 16
LÆRERLAGET 16
HOPELAGET 16
MYRDRAGET 16
VÅRFAGET 16
SPURLAGET 16
SKYDRAGET 16
GRUNNFAGET 16
LJÅDRAGET 16
SPEKKLAGET 16
VÅRDRAGET 16
BUNNLAGET 16
OPPDAGET 16
HOVSLAGET 16
SÆRDRAGET 15
LINJEFAGET 15
SNAUGNAGET 15
JORDSLAGET 15
HÅNDLAGET 15
BORTELAGET 15
BERGFAGET 15
BANKFAGET 15
VALGFAGET 15
GUTTELAGET 15
OVERDRAGET 15
JORDFAGET 15
NATURFAGET 15
BÅTLAGET 15
BASISFAGET 15
PÅSLAGET 15
HENGEFAGET 15
OVERSLAGET 15
SKYLAGET 15
BONDELAGET 15
BERGSLAGET 15
PÅDRAGET 15
KYRLAGET 15
SKJELLAGET 15
VARESLAGET 14
SKJELAGET 14
OLJELAGET 14
HEIMELAGET 14
BAKSLAGET 14
VENNELAGET 14
JAKTLAGET 14
GRUSLAGET 14
LUFTLAGET 14
SKURLAGET 14
JORDLAGET 14
NABOLAGET 14
VERNELAGET 14
KOMETLAGET 14
ELVEDRAGET 14
STAURLAGET 14
DØRSLAGET 14
JENTELAGET 14
ÅNDEDRAGET 14
HÅRLAGET 14
FORJAGET 14
VAKTLAGET 14
SVIRELAGET 14
JERNSLAGET 14
BOTNLAGET 14
PARTILAGET 14
SKOLEFAGET 14
KNIVLAGET 14
MEDIEFAGET 13
SELVLAGET 13
KRAFTLAGET 13
ROLLEFAGET 13
MÅLLAGET 13
KORNSLAGET 13
KANONLAGET 13
MALERFAGET 13
HANDSLAGET 13
VATTLAGET 13
HAGELAGET 13
HARESLAGET 13
HULAGET 13
HELSELAGET 13
BEHAGET 13
ÅRESLAGET 13
SKOLELAGET 13
NYLAGET 13
DUESLAGET 13
SKOGNAGET 13
RÅDSLAGET 13
SNØLAGET 13
HODELAGET 13
VASSLAGET 13
VANNLAGET 13
AVLSLAGET 13
HORNLAGET 13
UTKRAGET 13
SURMAGET 13
BEKLAGET 13
VEDSLAGET 13
ØRTLAGET 13
BINDLAGET 13
ELEVLAGET 13
FOREDRAGET 13
NØDSAGET 13
GULLAGET 13
HETESLAGET 13
LOKALLAGET 13
BISLAGET 12
STORFAGET 12
LANGDRAGET 12
AVSLAGET 12
UTSLAGET 12
BESLAGET 12
UTDRAGET 12
INNJAGET 12
BIDRAGET 12
STORSLAGET 12
TURLAGET 12
VELLAGET 12
FREDSLAGET 12
BIFAGET 12
MISHAGET 12
FORSLAGET 12
TAKTSLAGET 12
AVDRAGET 12
SALGSLAGET 12
REGNSLAGET 12
GANGLAGET 12
ÅSDRAGET 12
GATESLAGET 12
FEALSLAGET 12
KORTLAGET 12
HANDLAGET 12
BEDRAGET 12
BILLAGET 12
JETLAGET 12
SLITELAGET 11
ANNETLAGET 11
NESEDRAGET 11
NEDERLAGET 11
SENDELAGET 11
ANNENLAGET 11
ELITELAGET 11
ANDEDRAGET 11
INNKLAGET 11
IDEALLAGET 11
GODLAGET 11
LESEFAGET 11
TINGLAGET 11
STORLAGET 11
SIDEFAGET 11
DAMELAGET 11
FRADRAGET 11
ARMSLAGET 11
FORSAGET 11
TRIMLAGET 11
FORLAGET 11
OMSLAGET 11
BILAGET 11
BELAGET 11
AVSAGET 11
BEDAGET 11
KVAGET 11
KLESLAGET 11
EGGLAGET 11
ORDELAGET 11
SKEILAGET 11
REALFAGET 11
TONELAGET 11
FETTLAGET 11
OZONLAGET 11
SIMALAGET 11
FRISLAGET 11
DATAFAGET 11
GARNLAGET 11
NOTLAGET 10
MARIAGET 10
ANKLAGET 10
INNSLAGET 10
SALTLAGET 10
SANDLAGET 10
SAMLAGET 10
LEIRLAGET 10
SVAGET 10
NEDSLAGET 10
PLAGET 10
SJAGET 10
TILSLAGET 10
TRESLAGET 10
INNDRAGET 10
TELELAGET 10
JAGET 9
ENMAGET 9
TETLAGET 9
ANSLAGET 9
LEDSAGET 9
ISSLAGET 9
TILLAGET 9
GNAGET 8
SKAGET 8
KRAGET 8
ISLAGET 8
KLAGET 8
SLAGET 7
SNAGET 7
STAGET 7
DRAGET 7
FAGET 7
MAGET 7
GAGET 7
DAGET 6
SAGET 6
LAGET 6
RAGET 6
NAGET 6

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok