AGET i Scrabble - ordspill.com

AGET i Scrabble

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1G2E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAGET 9
GAPET 9
TVAGE 9
GAUTE 9
GAUET 9
GAPTE 9
JAGET 9
FAGET 7
MAGET 7
GAMET 7
NEGAT 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGEN 6
TAGNE 6
TAGER 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
TREGA 6
AGNET 6
NAGET 6
LEGAT 6
GALET 6
GARTE 6
GALTE 6
GANET 6
GANTE 6
EGALT 6
DAGET 6
GARET 6
GASET 6
LAGTE 6
GATEN 6
GATER 6
ARGET 6
ANGET 6
GEITA 6
AGERT 6
LAGET 6
AGENT 6

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 6

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
CUPLAGET 24
BYGGFAGET 21
UOPPDAGET 20
REVYFAGET 19
HOPPLAGET 19
OPPJAGET 19
VÆRSLAGET 18
KOPPLAGET 18
ØYELAGET 18
BÆRSLAGET 18
HUNDJAGET 18
VÆRDRAGET 18
SJØSLAGET 17
HØSTFAGET 17
SJØDRAGET 17
BÆRLAGET 17
OPPSLAGET 17
UBEHAGET 17
OPPDRAGET 17
CIRAGET 17
STØVLAGET 17
SJØLLAGET 17
SØLVLAGET 17
TOPPLAGET 17
VÆRLAGET 17
LÆREFAGET 16
BUNNLAGET 16
BUESLAGET 16
HOVSLAGET 16
VÅRFAGET 16
OPPLAGET 16
SPURLAGET 16
BYLAGET 16
BÅTDRAGET 16
OPPDAGET 16
BUEFAGET 16
LJÅDRAGET 16
SKYDRAGET 16
MYRDRAGET 16
VÅRDRAGET 16
HUGDRAGET 16
PÅKLAGET 16
HOPELAGET 16
OPPSAGET 16
BÅRELAGET 16
BRUFAGET 16
OVERFAGET 15
BUDRAGET 15
VALGFAGET 15
KYRLAGET 15
BERGFAGET 15
BUSLAGET 15
SKUMLAGET 15
PÅSLAGET 15
BÅTLAGET 15
HUGLAGET 15
SKYLAGET 15
JORDFAGET 15
LYNSLAGET 15
BAKKLAGET 15
PLOGLAGET 15
SÆRDRAGET 15
HÅNDLAGET 15
SYDDRAGET 15
BANKFAGET 15
HUNDRAGET 15
PAKKLAGET 15
VOKSLAGET 15
PÅDRAGET 15
SÆDSLAGET 15
BOMSLAGET 15
LUFTLAGET 14
HÅRLAGET 14
STRØLAGET 14
BOTNLAGET 14
SØRDRAGET 14
OLJELAGET 14
MUNNLAGET 14
BAKSLAGET 14
JAKTLAGET 14
DØRSLAGET 14
LÆRLAGET 14
NABOLAGET 14
KNIVLAGET 14
VAKTLAGET 14
HUDLAGET 14
OVERLAGET 14
SKURLAGET 14
PIKELAGET 14
TORVLAGET 14
BROFAGET 14
SKRULAGET 14
KULTLAGET 14
RUNDMAGET 14
SKJELAGET 14
FORJAGET 14
GRUSLAGET 14
JORDLAGET 14
BULAGET 14
FILMFAGET 13
DUESLAGET 13
TURNLAGET 13
FORMLAGET 13
NØDSAGET 13
SURMAGET 13
ÅREDRAGET 13
KAFEFAGET 13
MÅLLAGET 13
HAGELAGET 13
PRISLAGET 13
BEINLAGET 13
HULAGET 13
UTISLAGET 13
BITELAGET 13
VASSLAGET 13
STUELAGET 13
BEHAGET 13
KULLAGET 13
UTKRAGET 13
STRÅLAGET 13
HORNLAGET 13
MOTEFAGET 13
VANNLAGET 13
VATTLAGET 13
NYLAGET 13
SELVLAGET 13
TURELAGET 13
SNØLAGET 13
ØRELAGET 13
VINSLAGET 13
VEGLAGET 13
VEDSLAGET 13
BINDLAGET 13
ELEVLAGET 13
LAVALAGET 13
BEKLAGET 13
RÅDSLAGET 13
ØRTLAGET 13
GULLAGET 13
AVLSLAGET 13
HODELAGET 13
SKOGNAGET 13
HAKELAGET 13
ÅRESLAGET 13
KORKLAGET 13
SMEDFAGET 12
FORSLAGET 12
KALKLAGET 12
TOLLFAGET 12
TAMEFAGET 12
MAKELAGET 12
KORTLAGET 12
DEKKLAGET 12
BOLAGET 12
GANGLAGET 12
GLODRAGET 12
MOSELAGET 12
MISHAGET 12
FORSTAGET 12
UTDRAGET 12
UTSLAGET 12
BENLAGET 12
VADLAGET 12
HANDLAGET 12
BIDRAGET 12
BILLAGET 12
RÅSLAGET 12
AVSLAGET 12
BISLAGET 12
TURLAGET 12
ÅRSLAGET 12
STORFAGET 12
AVDRAGET 12
FOTSLAGET 12
INNJAGET 12
BESLAGET 12
BIFAGET 12
VEDLAGET 12
VELLAGET 12
UTELAGET 12
ÅSDRAGET 12
BEDRAGET 12
RÅDLAGET 12
VEILAGET 12
DATAFAGET 11
SIDEFAGET 11
MEDDRAGET 11
STORLAGET 11
ORDELAGET 11
INNKLAGET 11
LIGALAGET 11
GARNLAGET 11
OZONLAGET 11
REALFAGET 11
TEIGLAGET 11
FESTLAGET 11
FRISLAGET 11
SIMALAGET 11
DAMELAGET 11
TINGLAGET 11
MALTLAGET 11
TRIMLAGET 11
KANTLAGET 11
BELAGET 11
MATFAGET 11
KOLLAGET 11
FORSAGET 11
FORLAGET 11
FOTLAGET 11
FOLLAGET 11
BEDAGET 11
EGGLAGET 11
AVSAGET 11
ÅSLAGET 11
UTSAGET 11
BILAGET 11
KVAGET 11
KJAGET 11
GODLAGET 11
OMSLAGET 11
KIMLAGET 11
LESEFAGET 11
SKEILAGET 11
TONELAGET 11
FETTLAGET 11
FRADRAGET 11
KLESLAGET 11
TRAMLAGET 11
SLIMLAGET 11
ARMSLAGET 11
RINGLAGET 11
FILDRAGET 11
TRESLAGET 10
ARMLAGET 10
NEDSLAGET 10
INNDRAGET 10
OMLAGET 10
INNELAGET 10
FORAGET 10
SANDLAGET 10
SVAGET 10
STILLAGET 10
SJAGET 10
PLAGET 10
BRAGET 10
TVAGET 10
TELELAGET 10
INNSLAGET 10
ULAGET 10
BLAGET 10
SIALLAGET 10
NOTLAGET 10
FESLAGET 10
SALTLAGET 10
NATTLAGET 10
MATLAGET 10
TILSLAGET 10
IDEFAGET 10
LEIRLAGET 10
DELFAGET 10
TELTLAGET 10
SOTLAGET 10
SAMLAGET 10
ORDLAGET 10
KNELAGET 10
SIDMAGET 10
ANKLAGET 10
MARIAGET 10
RIMLAGET 10
TINNLAGET 10
VAGET 9
ETELAGET 9
TETLAGET 9
ISSLAGET 9
JAGET 9
ANSLAGET 9
LEDSAGET 9
ENMAGET 9
TILLAGET 9
LIDRAGET 9
FELAGET 9
ISLAGET 8
KRAGET 8
IMAGET 8
FLAGET 8
KLAGET 8
SKAGET 8
GNAGET 8
GAGET 7
MAGET 7
SNAGET 7
STAGET 7
FAGET 7
DRAGET 7
SLAGET 7
NAGET 6
SAGET 6
DAGET 6
LAGET 6
RAGET 6

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok