AGET i Scrabble - ordspill.com

AGET i Scrabble

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1G2E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPTE 9
GJETA 9
GAUET 9
JAGET 9
GAPET 9
MAGET 7
FAGET 7
GAMET 7
AGENT 6
LAGTE 6
LEGAT 6
NAGET 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGNE 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
LAGET 6
GEITA 6
GRATE 6
GALTE 6
AGNET 6
ANGET 6
ARGET 6
DAGET 6
EGALT 6
GALET 6
GANET 6
AGERT 6
GANTE 6
GARET 6
GARTE 6
GASET 6
GATEN 6
GATER 6
TREGA 6

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 6

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
CUPLAGET 24
KJEPPJAGET 24
STØYPLAGET 23
RUGBYLAGET 23
JUMBOLAGET 22
KLUBBLAGET 21
BYGGELAGET 21
HUMUSLAGET 20
MILJØFAGET 20
UOPPDAGET 20
BANDYLAGET 19
HOPPLAGET 19
POENGJAGET 19
VELBEHAGET 19
OPPJAGET 19
REVYFAGET 19
HOVEDFAGET 18
HUNDJAGET 18
BÆRSLAGET 18
TOPPSLAGET 18
BAUGSTAGET 18
YRKESFAGET 18
PULSSLAGET 17
VÆRLAGET 17
STØVLAGET 17
PROFFLAGET 17
HOVEDLAGET 17
CIRAGET 17
SJØSLAGET 17
HØSTFAGET 17
SØLVLAGET 17
SJØDRAGET 17
TOPPLAGET 17
TIPPELAGET 17
OPPSLAGET 17
SJØLLAGET 17
OPPDRAGET 17
UBEHAGET 17
OPPDAGET 16
LJÅDRAGET 16
VÅRFAGET 16
UTFORLAGET 16
SPURLAGET 16
GRUNNFAGET 16
HOVSLAGET 16
MYRDRAGET 16
HOPELAGET 16
VÅRDRAGET 16
OPPLAGET 16
SKYDRAGET 16
BUNNLAGET 16
KOKKEFAGET 16
LÆRERLAGET 16
YTTERLAGET 16
PÅKLAGET 16
KUNSTFAGET 16
PÅSLAGET 15
BASISFAGET 15
BERGFAGET 15
BANKFAGET 15
SKJELLAGET 15
BÅTLAGET 15
GRUNNLAGET 15
GUTTELAGET 15
BERGSLAGET 15
KYRLAGET 15
LUFTDRAGET 15
SKURDLAGET 15
HÅNDLAGET 15
SKYLAGET 15
BONDELAGET 15
VEKSTLAGET 15
SNAUGNAGET 15
VALGFAGET 15
PÅDRAGET 15
BORTELAGET 15
JORDFAGET 15
OVERDRAGET 15
BASALFAGET 15
SÆRDRAGET 15
OVERSLAGET 15
NATURFAGET 15
JAKTLAGET 14
NABOLAGET 14
SKURLAGET 14
BAKSLAGET 14
VENNELAGET 14
VARESLAGET 14
GRUSLAGET 14
LUFTLAGET 14
JORDLAGET 14
BOTNLAGET 14
DØRSLAGET 14
SKJELAGET 14
KNIVLAGET 14
VAKTLAGET 14
HEIMELAGET 14
ELVEDRAGET 14
JENTELAGET 14
FORJAGET 14
HÅRLAGET 14
PARTILAGET 14
VERNELAGET 14
SVIRELAGET 14
VASSDRAGET 14
HELSEFAGET 14
KOMETLAGET 14
SKOLEFAGET 14
OLJELAGET 14
HELSELAGET 13
ROLLEFAGET 13
HORNLAGET 13
AVLSLAGET 13
BINDLAGET 13
HERRELAGET 13
DUESLAGET 13
HETESLAGET 13
KRAFTLAGET 13
HODELAGET 13
VATTLAGET 13
LOKALLAGET 13
HANDSLAGET 13
MEDIEFAGET 13
HARESLAGET 13
KANONLAGET 13
SELVLAGET 13
KORNSLAGET 13
SKOLELAGET 13
BEHAGET 13
SKOGNAGET 13
GULLAGET 13
ÅRESLAGET 13
SNØLAGET 13
HAGELAGET 13
VEDSLAGET 13
VANNLAGET 13
NØDSAGET 13
UTKRAGET 13
RÅDSLAGET 13
MÅLLAGET 13
VASSLAGET 13
ELEVLAGET 13
ØRTLAGET 13
BEKLAGET 13
SURMAGET 13
NYLAGET 13
HULAGET 13
BESLAGET 12
BIFAGET 12
AVDRAGET 12
VELLAGET 12
FORSLAGET 12
BISLAGET 12
TAKTSLAGET 12
MISHAGET 12
TURLAGET 12
UTSLAGET 12
BIDRAGET 12
LANGDRAGET 12
UTDRAGET 12
ÅSDRAGET 12
BEDRAGET 12
BILLAGET 12
GATESLAGET 12
KASTELAGET 12
FEALSLAGET 12
FREDSLAGET 12
REGNSLAGET 12
GANGLAGET 12
HANDLAGET 12
INNJAGET 12
STORFAGET 12
KRETSLAGET 12
FEILSLAGET 12
KORTLAGET 12
AVSLAGET 12
SALGSLAGET 12
JETLAGET 12
ANNETLAGET 11
OMSLAGET 11
FRADRAGET 11
LANDSLAGET 11
BEDAGET 11
NESEDRAGET 11
ANDRELAGET 11
SLITELAGET 11
BILAGET 11
FORSAGET 11
DATAFAGET 11
FORLAGET 11
BELAGET 11
ARMSLAGET 11
FETTLAGET 11
TINGLAGET 11
TRIMLAGET 11
DAMELAGET 11
KVAGET 11
STORLAGET 11
SIDEFAGET 11
GARNLAGET 11
INNKLAGET 11
SIMALAGET 11
LESEFAGET 11
OZONLAGET 11
FRISLAGET 11
TONELAGET 11
SKEILAGET 11
KLESLAGET 11
ORDELAGET 11
REALFAGET 11
IDEALLAGET 11
STEINLAGET 11
GODLAGET 11
EGGLAGET 11
REDERLAGET 11
AVSAGET 11
PLAGET 10
SJAGET 10
ANKLAGET 10
SVAGET 10
INNSLAGET 10
TELELAGET 10
TILSLAGET 10
SALTLAGET 10
TRESLAGET 10
NEDSLAGET 10
SANDLAGET 10
INNDRAGET 10
MARIAGET 10
SAMLAGET 10
NOTLAGET 10
LEIRLAGET 10
TETLAGET 9
ANSLAGET 9
ENMAGET 9
TILLAGET 9
LEDSAGET 9
JAGET 9
ISSLAGET 9
SKAGET 8
ISLAGET 8
GNAGET 8
KRAGET 8
KLAGET 8
GAGET 7
FAGET 7
MAGET 7
DRAGET 7
SLAGET 7
SNAGET 7
STAGET 7
SAGET 6
RAGET 6
LAGET 6
DAGET 6
NAGET 6

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok