AGET i Scrabble - ordspill.com

AGET i Scrabble

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
A1G2E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPTE 9
GJETA 9
GAUET 9
JAGET 9
GAPET 9
MAGET 7
FAGET 7
GAMET 7
AGENT 6
LAGTE 6
LEGAT 6
NAGET 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGNE 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
LAGET 6
GEITA 6
GRATE 6
GALTE 6
AGNET 6
ANGET 6
ARGET 6
DAGET 6
EGALT 6
GALET 6
GANET 6
AGERT 6
GANTE 6
GARET 6
GARTE 6
GASET 6
GATEN 6
GATER 6
TREGA 6

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 6

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
KJEPPJAGET 24
CUPLAGET 24
RUGBYLAGET 23
NYOPPDAGET 23
BYGGELAGET 21
KLUBBLAGET 21
UOPPDAGET 20
HUMUSLAGET 20
REVYFAGET 19
SPRÅKFAGET 19
BANDYLAGET 19
OPPJAGET 19
POENGJAGET 19
HOPPLAGET 19
BÆRESTAGET 19
VELBEHAGET 19
HUNDJAGET 18
HOVEDFAGET 18
BÆRSLAGET 18
RØLPELAGET 18
TOPPSLAGET 18
BAUGSTAGET 18
TIPPELAGET 17
HOVEDLAGET 17
SJØLLAGET 17
SJØDRAGET 17
HØSTFAGET 17
OPPSLAGET 17
UBEHAGET 17
SJØSLAGET 17
STØVLAGET 17
OPPDRAGET 17
PULSSLAGET 17
TOPPLAGET 17
VÆRLAGET 17
SØLVLAGET 17
CIRAGET 17
HOPELAGET 16
PÅKLAGET 16
HOVSLAGET 16
YTTERLAGET 16
SPEKKLAGET 16
SPURLAGET 16
VÅRDRAGET 16
MYRDRAGET 16
LÆRERLAGET 16
KOKKEFAGET 16
OPPDAGET 16
KUNSTFAGET 16
SKYDRAGET 16
HÅNDSLAGET 16
OPPLAGET 16
LJÅDRAGET 16
GRUNNFAGET 16
BUNNLAGET 16
VÅRFAGET 16
LUFTDRAGET 15
HÅNDLAGET 15
OVERSLAGET 15
BASISFAGET 15
BASALFAGET 15
GRUNNLAGET 15
BERGFAGET 15
BANKFAGET 15
VALGFAGET 15
SKYLAGET 15
OVERDRAGET 15
JORDFAGET 15
BÅTLAGET 15
SÆRDRAGET 15
JORDSLAGET 15
PÅDRAGET 15
KYRLAGET 15
SNAUGNAGET 15
BORTELAGET 15
GUTTELAGET 15
SKJELLAGET 15
PÅSLAGET 15
KNIVLAGET 14
BOTNLAGET 14
DØRSLAGET 14
SKJELAGET 14
OLJELAGET 14
STAURLAGET 14
NABOLAGET 14
JORDLAGET 14
LUFTLAGET 14
GRUSLAGET 14
ÅNDEDRAGET 14
SKOGDRAGET 14
VAKTLAGET 14
VINDDRAGET 14
NORSKFAGET 14
VERNELAGET 14
HEIMELAGET 14
UNDERLAGET 14
SKOLEFAGET 14
HELSEFAGET 14
JAKTLAGET 14
FORJAGET 14
VENNELAGET 14
SKURLAGET 14
JENTELAGET 14
ELVEDRAGET 14
BAKSLAGET 14
VARESLAGET 14
HÅRLAGET 14
HETESLAGET 13
BEKLAGET 13
KANONLAGET 13
HORNLAGET 13
NØDSAGET 13
HERRELAGET 13
BINDLAGET 13
VATTLAGET 13
ÅRESLAGET 13
HARESLAGET 13
ØRTLAGET 13
HODELAGET 13
SURMAGET 13
SNØLAGET 13
MALERFAGET 13
VEDSLAGET 13
UTKRAGET 13
VANNLAGET 13
GULLAGET 13
LOKALLAGET 13
AVLSLAGET 13
RÅDSLAGET 13
SKOGNAGET 13
HAGELAGET 13
ELEVLAGET 13
HELSELAGET 13
KRAFTLAGET 13
BEHAGET 13
SKOLELAGET 13
VASSLAGET 13
DUESLAGET 13
NYLAGET 13
HULAGET 13
KORNSLAGET 13
MEDIEFAGET 13
SELVLAGET 13
MÅLLAGET 13
FREDSLAGET 12
STORSLAGET 12
INNJAGET 12
REGNSLAGET 12
STORFAGET 12
ÅSDRAGET 12
SALGSLAGET 12
BESLAGET 12
VELLAGET 12
FEILSLAGET 12
LANGDRAGET 12
BILLAGET 12
MISHAGET 12
AVDRAGET 12
KRETSLAGET 12
BISLAGET 12
BEDRAGET 12
KASTELAGET 12
UTSLAGET 12
HANDLAGET 12
BIFAGET 12
KORTLAGET 12
FEALSLAGET 12
TURLAGET 12
GATESLAGET 12
GANGLAGET 12
AVSLAGET 12
UTDRAGET 12
TAKTSLAGET 12
FORSLAGET 12
BIDRAGET 12
JETLAGET 12
ANDRELAGET 11
IDEALLAGET 11
SENDELAGET 11
LANDSLAGET 11
TEINELAGET 11
NEDERLAGET 11
SINNELAGET 11
ANNETLAGET 11
GODLAGET 11
TRIMLAGET 11
FETTLAGET 11
GARNLAGET 11
TINGLAGET 11
STORLAGET 11
SIDEFAGET 11
NESEDRAGET 11
EGGLAGET 11
FRADRAGET 11
FORLAGET 11
FORSAGET 11
AVSAGET 11
BEDAGET 11
BILAGET 11
BELAGET 11
KVAGET 11
ARMSLAGET 11
OMSLAGET 11
DAMELAGET 11
KLESLAGET 11
DATAFAGET 11
INNKLAGET 11
TONELAGET 11
REALFAGET 11
LESEFAGET 11
ORDELAGET 11
OZONLAGET 11
SKEILAGET 11
SLITELAGET 11
SIMALAGET 11
FRISLAGET 11
ANKLAGET 10
SJAGET 10
NEDSLAGET 10
SVAGET 10
PLAGET 10
NOTLAGET 10
SANDLAGET 10
MARIAGET 10
SAMLAGET 10
TRESLAGET 10
INNSLAGET 10
LEIRLAGET 10
TILSLAGET 10
SALTLAGET 10
TELELAGET 10
INNDRAGET 10
JAGET 9
TILLAGET 9
ENMAGET 9
TETLAGET 9
ISSLAGET 9
LEDSAGET 9
ANSLAGET 9
SKAGET 8
KLAGET 8
KRAGET 8
ISLAGET 8
GNAGET 8
FAGET 7
GAGET 7
MAGET 7
SLAGET 7
SNAGET 7
STAGET 7
DRAGET 7
SAGET 6
DAGET 6
RAGET 6
NAGET 6
LAGET 6

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok