AI i Scrabble - ordspill.com

AI i Scrabble

AI er et interjektsjon2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AI.

Scrabble poeng
2
Scrabble poeng per bokstav
A1I1

Ved å legge til én bokstav til AI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIA 6
BAI 6
BIA 6
VAI 6
PAI 6
HAI 5
HIA 5
OIA 4
KAI 4
MAI 4
TAI 3
SIA 3
SAI 3
RIA 3
RAI 3
AIR 3
NAI 3
LIA 3
ALI 3
ISA 3
ILA 3
IDA 3
EIA 3
DIA 3
LAI 3

Ord som starter på AI

OrdPoeng
AIDSEPIDEMIENE 18
AIDSPASIENTENE 17
AIDSEPIDEMIEN 17
AIDSEPIDEMIER 17
AIDSPASIENTER 16
AIDSPASIENTEN 16
AIREDALETERRIER 15
AIRBAGGENE 15
AIDAVEVEN 15
AIDSEPIDEMI 15
AIRBAGGEN 14
AIRBAGGER 14
AIDSPASIENT 14
AIDAVEV 13
AIRBAGENE 13
AIDSSMITTENE 13
AIMABELT 12
AIDSSMITTEN 12
AIDSSMITTER 12
AIRBAGG 12
AIRBAGEN 12
AIRBAGER 12
AIDSSMITTE 11
AIMABEL 11
AIMABLE 11
AIKIDOEN 10
AIRBAG 10
AIOLIENE 9
AIKIDO 8
AIOLIER 8
AINOENE 8
AIOLIEN 8
AINOEN 7
AINOER 7
AIDSENE 7
AISSENE 7
AISSER 6
AISSEN 6
AIDSEN 6
AIOLI 6
AINO 5
AIREN 5
AIDS 4
AISS 4
AIR 3

Ord som slutter med AI

OrdPoeng
BLÅBÆRPAI 26
SVARTEBØRSHAI 25
MENNESKEETERHAI 19
RÅDHUSKAI 18
KONKURSHAI 18
NARKOTIKAHAI 17
VALUTAHAI 17
BØRSHAI 16
FRUKTPAI 16
BOLIGHAI 15
CHAI 15
HUNDEHAI 15
BETONGKAI 15
HAMMARHAI 15
HAMMERHAI 15
INDUSTRIKAI 15
BLÅHAI 14
SJANGHAI 14
KRAVEHAI 14
PANSERHAI 14
HVITHAI 14
PIGGHAI 14
HVALHAI 14
HUSHAI 13
KVITHAI 13
EPLEPAI 13
URTEPAI 13
FERJEKAI 13
KVALHAI 13
KARATSJAI 13
AVSVAI 12
NARKOHAI 12
RØDHAI 12
REVEHAI 12
SMÅHAI 12
RAUDHAI 12
SITRONHAI 12
KRAGEHAI 12
LÅNEHAI 12
GRÅHAI 12
FERGEKAI 11
TIGERHAI 11
GLATTHAI 11
OSTEPAI 11
OKSEHAI 11
SAMURAI 11
SILDEHAI 10
BONSAI 10
BAHAI 10
UTMAI 9
PAGAI 9
SAGHAI 9
NESEHAI 9
KAVAI 9
LANDHAI 9
ASSAGAI 8
SVAI 7
PRAI 7
TREKAI 7
BAI 6
MASAI 6
THAI 6
VAI 6
PAI 6
SERAI 5
HAI 5
SKAI 5
ASSAI 5
MAI 4
KAI 4
SAI 3
LAI 3
TAI 3
RAI 3
NAI 3

Lignende ord av AI

Anagram av AI

For mer informasjon om ordet AI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok